รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 105 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 เนตรชนก พงษ์รัตน์
236 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-5054-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 229-2/413(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
2 อภิรักษ์ อินทรี
182 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1281-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 231-12/412(ชน) 5 เม.ย. 2564 4 เม.ย. 2567
3 กลุ่มกรอบรูปประดับมุก
116 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-1909-2212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เครื่องมุก
368/2547
เครื่องมุก 207-1/368(ชน) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
4 กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9213-0337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 274-8/18(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 219-17/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
6 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 281-5/935(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านหนองยาง
155/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-5733-5128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 216-14/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าแร่
173 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจักสานไม้ไผ่ 278-25/40(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
54 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 169-9/412(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
10 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
54 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 170-6/18(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
11 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1039-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 175-2/609(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
12 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1039-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 205-11/412(ชน) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
13 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท
2/1 ม.17 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-5962-3643
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 272-6/197(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าและเปลญวน
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-5538-3147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 279-15/412(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
15 กลุ่มทอพรมเช้ดเท้าและเปลญวน
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-5273-2962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 168-4/203(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
16 กลุ่มเนินขามผ้าไทย
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-1662-8365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 251-14/412(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
17 กลุ่มเนินขามผ้าไทย
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-1662-8365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 252-5/197(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
18 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-7921-1459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 254-9/418(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 192-2/35(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี ชนิดแห้ง 276-2/521(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าแขก
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-1284-1994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 242-24/40(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 243-5/203(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจิก
30 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7206-0276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 214-23/40(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหญ่
95 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-7844-7398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 223-21/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
25 กลุ่มแม่บ้านวัดกำแพง
180 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9269-6194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 221-19/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
26 กลุ่มเย็บเสื้อจุบหม้อบ้านโศกลึก
201 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7198-4929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 273-7/18(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
27 กลุ่มรุ่งทิวาเรซิ่น
36/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 6-1321-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 215-2/366(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
28 กลุ่มสตรีบ้านหนองพญา
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-8780-1840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 163-7/418(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
29 กลุ่มสปาและผ้าฝ้ายทอมือ
83 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6200-6837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 225-4/609(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
30 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2
95 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9957-8862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 246-6/609(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
31 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท้ายเมือง (ดอนมะรุม)
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-0856-3944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 228-15/20(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
32 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9839-2942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 203-5/45(ชน) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
33 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 249-7/45(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
34 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชงาบ้านดอนตะไล้
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6199-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 217-15/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
35 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-0666-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 244-6/203(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
36 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านหนองไม้แก่น
8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-7197-3949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 224-22/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
37 กลุ่มอาชีพตะกร้าเถาวัลย์
145 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0-8816-2242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 230-3/71(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
38 กลุ่มอาชีพบ้านบางโพธิ์ศรี
113 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-9903-3270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 206-6/195(ชน) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
39 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น
59/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-6795-0935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 201-5/193(ชน) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
40 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น
- ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-6795-0935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 184-13/20(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
41 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น
- ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-6795-0935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 185-10/412(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
42 กลุ่มอาชีพบ้านหัวเด่น
59 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-6795-0935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 238-5/9(ชน) 5 เม.ย. 2564 4 เม.ย. 2567
43 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย
16/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9536-3839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 220-18/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
44 กลุุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านท้องคุ้ง
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9563-8934
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 218-16/39(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
45 จักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 212-21/40(ชน) 18 ก.พ. 2564 17 ก.พ. 2567
46 นาง จันทร์วรางษ์ สิทธิพงษ์
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 9-3215-2987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 245-7/203(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
47 นาง จำเนียร พันธุรอด
32/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-6202-3990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 186-8/418(ชน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
48 นาง จิรัชยา นาคชุ่ม
79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทรศัพท์ 8-4811-5715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 237-17/20(ชน) 5 เม.ย. 2564 4 เม.ย. 2567
49 นาง ถนิมภรณ์ พนมเขตต์
55 ม.- ซ.เทศบาล 7 ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 0-5642-3154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 162-6/418(ชน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
50 นาง นงค์ลักษ์ แพงเพชร
263 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-3263-3076
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 200-4/193(ชน) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565