รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยนาท จำนวน 132 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระแตยองตอ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-2886-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 293-18/412(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
2 กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9213-0337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 274-8/18(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท้องคุ้ง
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9563-8934
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 349-28/39(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
4 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
60/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 281-5/935(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 346-25/39(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
6 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าแร่
173 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจักสานไม้ไผ่ 278-25/40(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจักสานไม้ไผ่ 343-28/40(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
8 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
57 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 282-12/17(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
- ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 302-20/412(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
10 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
- ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 303-9/18(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
11 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
- ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 304-8/609(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
12 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 322-10/609(ชน) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
13 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 330-10/18(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท
2/1 ม.17 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-5962-3643
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 272-6/197(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
15 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าและเปลญวน
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-5538-3147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 279-15/412(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าและเปลญวน
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160 โทรศัพท์ 8-5538-3147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 307-8/203(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
17 กลุ่มเนินขามผ้าไทย
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-1662-8365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 251-14/412(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
18 กลุ่มเนินขามผ้าไทย
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-1662-8365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 252-5/197(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
19 กลุ่มแปรรูปผลิตถัณฑ์ผ้าทอบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7310-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 292-17/412(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
20 กลุ่มแปรรูปผลิตถัณฑ์ผ้าทอบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7310-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 355-2/1626(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
21 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7310-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 327-6/417(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
22 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านทุ่ง หมู่ที่ 9
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7310-3299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 328-11/609(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
23 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองยาง
192 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 9-7921-1459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 254-9/418(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-9057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2562
ขนมข้าวตัง 311-2/119(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์และขนม
10 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6937-9057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วน 312-1/1577(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-9269-1191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี ชนิดแห้ง 276-2/521(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าแขก
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-1284-1994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 242-24/40(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 243-5/203(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 284-24/39(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัตถกรรมลูกปัด
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 8-0856-3944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 367-29/20(ชน) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
31 กลุ่มแม่บ้านตำบลมะขามเฒ่า
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-4050-0591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 261-10/418(ชน) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
32 กลุ่มแม่บ้านท่าแห
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-6199-5221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 262-11/418(ชน) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
33 กลุ่มเย็บเสื้อจุบหม้อบ้านโศกลึก
201 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-7198-4929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 273-7/18(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
34 กลุ่มสตรีบ้านหนองพญา
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-8780-1840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 300-12/418(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
35 กลุ่มสตรีศรีพัฒนา
135 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-5050-6602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 291-16/412(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
36 กลุ่มสปาและผ้าฝ้ายทอมือ
83 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-6200-6837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 353-12/609(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
37 กลุ่มสรรพยาบาติก
999 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 6-5235-9146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 294-19/412(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
38 กลุ่มสรรพยาบาติก
999 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 6-5235-9146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 295-3/835(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
39 กลุ่มสรรพยาบาติก
999 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 6-5235-9146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 296-1/51(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
40 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2
95 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9957-8862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 332-1/1626(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
41 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2
95 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9957-8862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 356-22/412(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
42 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2
95 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9957-8862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1629/2565
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 357-1/1629(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
43 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2
95 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9957-8862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอมสปา 267-1/74(ชน) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
44 กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ 2
95 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9957-8862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ย่าม
609/2547
ย่าม 246-6/609(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
45 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9839-2942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 325-7/8(ชน) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
46 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9839-2942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 338-8/45(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
47 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 249-7/45(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
48 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชงาบ้านดอนตะไล้
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6199-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 264-4/935(ชน) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
49 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านดอนตะไล้
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-6199-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษเส้นใยผักตบชวา 263-2/41(ชน) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
50 กลุ่มอาชีพจักสานผักตบชวาบ้านหนอง
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-0666-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
เปล
203/2546
เปล 244-6/203(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567