รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระบุรี จำนวน 152 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก้วประดิษฐ์พัฒนา
116 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์มือถือ 09-1524-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 263-2/78(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
2 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
65/3 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-8520-3942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 287-8/20(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
65/3 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-8520-3942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 288-19/412(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานผักตบชวา
26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 8-5420-7311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 290-1/39(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
5 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยผสม 330-2/379(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
6 กลุ่มตัดเย็บผ้าตำบลท่าช้าง
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
หมอนอิง
199/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน ชนิดใส้ใยสังเคราะห์ แบบซักทั้งใบ เส้นใยประดิษฐ์ 329-2/199(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา
84 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทรศัพท์ 8-1825-4132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 312-12/835(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
8 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์มือถือ 08-9510-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 259-17/412(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
9 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์
6/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 โทรศัพท์ 6-2582-4564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 289-20/412(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
10 กลุ่มเทียนหอมแฟนซีสมุนไพร(ไล่แมลง)
96 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3620-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 198-2/348(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
11 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-2234-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 324-19/24(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
12 กลุ่มบ้านเฮาเสาไห้
27/2 ม.1 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 9-0972-0520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 328-1/610(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
13 กลุ่มบ้านเฮาเสาไห้
27/2 ม.1 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 9-0972-0520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 320-11/609(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
14 กลุ่มผลิตเปลญวนศรีปทุม
39/2 ม.8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทรศัพท์ 8-9741-3008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เปล
203/2546
เปลญวน 293-1/203(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ครกหินตำบลปากข้าวสาร
5/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์มือถือ 08-9806-8669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 201-2/11(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์พวงกุญแจศรีปทุม
14 ม.8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทรศัพท์ 6-4325-9629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
พวงกุญแจ 294-1/410(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
17 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 212-12/412(สบ) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
18 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 286-9/609(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
19 กลุ่มผ้าทอแปรรูป
27/38 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 6-2223-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 285-8/196(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
20 กลุ่มผ้าทอแปรรูปบ้านต้นตาล
32/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-7115-9495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 188-6/609(สบ) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
21 กลุ่มพรมอเนกประสงค์
26/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 243-14/412(สบ) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2566
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 205-11/412(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกวาง
10/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 206-1/414(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
24 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมาบโสม
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 272-18/412(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
25 กลุ่มพาขวัญงานฝีมือ
25/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทรศัพท์ 9-7470-4684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ 323-9/651(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
26 กลุ่มภูมิแฮนด์ดิคราฟท์
7/17 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล4 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 8-9160-5652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 264-7/196(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทรศัพท์มือถือ 08-9904-4667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 271-3/1(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเผือกหอม
31 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 210-1/1038(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
29 กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลบ้านหมอ
225 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-5416-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ข้าวเกรียบผักหวาน 322-3/107(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไท-ยวน ป้าแวม
27/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ซอสผัดหมี่
1374/2556
ซอสผัดหมี่ 174-1/1374(สบ) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
31 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-8939-9049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 274-5/836(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
32 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 9-8939-9049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 275-9/835(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
33 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 222-13/412(สบ) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
34 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าทานตะวัน
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 248-7/417(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
35 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 214-7/609(สบ) 1 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
36 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 220-2/247(สบ) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
37 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์มือถือ 09-5417-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 219-2/246(สบ) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
38 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 318-10/609(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
39 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้ายกมุก
49/2557
ผ้ายกมุก 319-2/49(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
40 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 279-2/18(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
41 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 281-3/197(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
42 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด 280-2/15(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
43 กลุ่มสตรีห้วยทองหลาง
39/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 8-1458-9423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 236-2/7(สบ) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2566
44 กลุ่มสัมมาชีพบ้านทับกวาง
139 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 8-1293-8199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 252-15/412(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
45 กลุ่มสัมมาชีพบ้านทับกวาง
139 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 8-1293-8199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 254-14/418(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
46 กลุ่มสัมมาชีพบ้านทับกวาง
139 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทรศัพท์ 8-1293-8199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 253-7/20(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
47 กลุ่มสัมมาชีพบ้านบุใหญ่
156 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-1912-2048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 251-17/24(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
48 กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
87 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 200-4/20(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
49 กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก
87 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 199-10/418(สบ) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
50 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์จากไหมพรม
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 190-3/195(สบ) 6 ก.พ. 2563 5 ก.พ. 2566
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565