รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานหัตถศิลป์อำเภอบ้านบึง
211 ม.- ซ.- ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์มือถือ 08-1836-7364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 234-2/80(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
60 ม.- ซ.- ถ.จันทร์อำนวย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6017-2450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 211-14/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
3 กลุ่มจักสานบ้านหนองครก
69/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-1192-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 217-15/40(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
4 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
บำรุงผมผสมอัญชัน 235-2/346(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวเพื่อสุขภาพ 236-3/259(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
6 กลุ่มผักตบ ตะกร้าหวาย
59/246 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 229-1/39(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
7 กลุ่มผ้าด้นมือองค์กรพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง
26 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1291-9877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 297-24/412(ชบ) 14 พ.ค. 2567 13 พ.ค. 2570
8 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 0-9979-8979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 194-10/412(ชบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
9 กลุ่มผ้าบาติกตำบลวัดสุวรรณ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์มือถือ 08-9244-7213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 259-9/836(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
10 กลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม
60/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1209-4841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 278-11/51(ชบ) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2270-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 219-4/418(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2270-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 220-9/20(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2270-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 221-1/615(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
14 กลุ่มแม่บ้านตำรวจน้ำสัตหีบ
28/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1305-2229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 244-15/412(ชบ) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
15 กลุ่มแม่บ้านตำรวจน้ำสัตหีบ
28/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1305-2229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 248-8/417(ชบ) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
16 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-8975-2861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 223-9/51(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยธรรมชาติ 224-2/1444(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 8-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 239-9/196(ชบ) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
19 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 8-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 240-13/412(ชบ) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
20 กลุ่มแม่บ้านสวนตาล
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6838-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 202-11/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
21 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
36 ม.- ซ.- ถ.อินทอาษา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1899-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 204-12/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
22 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม
52/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1991-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 205-13/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
23 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม
52/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1991-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช
190/2559
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช 206-3/190(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
24 กลุ่มสานตะกร้าชุมชนบ้านหนองเกตุ
41/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-9836-9936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 195-7/20(ชบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
25 กลุ่มหัตถกรรมจักสานเส้นพลาสติก
43/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 9-1443-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 215-8/20(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
26 กลุ่มอาชีพบ้านหนองศรีสงวน
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9245-2097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 209-3/418(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
27 นาง กมลพร วรรณสุข
55/9 ม.9 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-3686-6956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 228-4/45(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
28 นาง กมลวรรณ เอฟเว่นซ์
57/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-1865-5106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 254-11/24(ชบ) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
29 นาง กรกมล สว่างไสว
111/13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-6888-7306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 268-3/223(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
30 นาง กฤษณี สนั่นทอง
104/5 ม.- ซ.- ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-5951-5742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 227-7/836(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
31 นาง กัญญลักษณ์ เผ่าเพ็ง
129/114 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 09-8436-5445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 243-11/196(ชบ) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
32 นาง กันตยาดา อินพุ่ม
104 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 9-9065-5216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
แบบเสื้อเส้นใยผสม 216-6/836(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
33 นาง จริยา ลิ้มบำรุง
17/13 ม.- ซ.- ถ.- ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1574-9990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 233-1/428(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
34 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
33/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 09-1871-4756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 286-9/52(ชบ) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
35 นาง ฐษา นุ่มประสิทธิ์
167/36 ม.- ซ.- ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-0599-9095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 200-8/196(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
36 นาง ฐษา นุ่มประสิทธิ์
167/36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 08-0599-9095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 267-11/195(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
37 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์มือถือ 08-6575-6997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 275-10/51(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
38 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-8657-5699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 193-9/412(ชบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
39 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์มือถือ 08-6575-6995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 250-2/935(ชบ) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
40 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์มือถือ 08-6575-6997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 251-10/195(ชบ) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
41 นาง นิภาพรรณ อาลอ
40/22 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 09-9504-7167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 266-2/595(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
42 นาง พรรณอำไพ ถาวรตระการ
22/41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-6796-7355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 287-4/193(ชบ) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
43 นาง เพียงตา นวมทิพวัลย์
3/115 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1776-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 269-13/24(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
44 นาง ภาวิดา ทองวิเชียร
74/41 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-3483-0387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 291-10/20(ชบ) 14 พ.ค. 2567 13 พ.ค. 2570
45 นาง วันสว่าง แก่สำโรง
66/43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-7747-2662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 256-8/52(ชบ) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
46 นาง วันสว่าง แก่สำโรง
66/43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-7747-2664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 252-12/196(ชบ) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
47 นาง วันสว่าง แก่สำโรง
66/43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-7747-2664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 272-18/412(ชบ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
48 นาง วัลฤดี คงวิทย์
53/144 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-5090-6956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 199-9/24(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
49 นาง วัลลภา มังคะลัง
11/69 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 06-2879-0089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 294-14/196(ชบ) 14 พ.ค. 2567 13 พ.ค. 2570
50 นาง สุพิศ วิริยบัณฑร
163/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์มือถือ 08-1903-3854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 203-3/45(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567