รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานหัตถศิลป์อำเภอบ้านบึง
211 ม.- ซ.- ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทรศัพท์มือถือ 08-1836-7364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 234-2/80(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
2 กลุ่มจักสาน บ้านตม
31 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 141-1/352(ชบ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
3 กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
60 ม.- ซ.- ถ.จันทร์อำนวย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6017-2450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 211-14/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
4 กลุ่มจักสานบ้านหนองครก
69/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-1192-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 217-15/40(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-8912-0589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า 142-1/175(ชบ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
6 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูมะกรูด 140-2/92(ชบ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
7 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
บำรุงผมผสมอัญชัน 235-2/346(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
8 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(บ้านตม)
46/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-9120-5897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวเพื่อสุขภาพ 236-3/259(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
9 กลุ่มผักตบ ตะกร้าหวาย
59/246 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 229-1/39(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
10 กลุ่มผ้าทอบ้านปึก-อ่างศิลา "คุณย่าท่าน"
20/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 0-9979-8979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 194-10/412(ชบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
11 กลุ่มผ้าบาติกตำบลวัดสุวรรณ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-8924-4721
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 148-6/51(ชบ) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
12 กลุ่มผ้าบาติกตำบลวัดสุวรรณ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-8924-4721
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 149-6/196(ชบ) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
13 กลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม
60/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-8120-9484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 153-7/51(ชบ) 7 ส.ค. 2563 6 ส.ค. 2566
14 กลุ่มม้อยเมืองมัดย้อม
37/571 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-8235-9542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 144-4/52(ชบ) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
15 กลุ่มม้อยเมืองมัดย้อม
37/571 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-8235-9542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าคราม
1458/2556
ผ้าคราม 145-1/1458(ชบ) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2270-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 219-4/418(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2270-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 220-9/20(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสวน
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-2270-9684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 221-1/615(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านแหลมฉบัง
33/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-9456-5178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ท้อฟฟี่ รสถั่ว 161-2/265(ชบ) 7 ส.ค. 2563 6 ส.ค. 2566
20 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-8975-2861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 223-9/51(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-9752-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยธรรมชาติ 224-2/1444(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มแม่บ้านสวนตาล
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6838-9176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 202-11/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
23 กลุ่มศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่
36 ม.- ซ.- ถ.อินทอาษา ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1899-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 204-12/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
24 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม
52/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1991-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 205-13/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
25 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่บ้านทรงธรรม
52/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1991-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช
190/2559
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช 206-3/190(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
26 กลุ่มสานตะกร้าชุมชนบ้านหนองเกตุ
41/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 โทรศัพท์ 0-9836-9936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 195-7/20(ชบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
27 กลุ่มหัตถกรรมจักสานเส้นพลาสติก
43/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 9-1443-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 215-8/20(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
28 กลุ่มอาชีพบ้านหนองศรีสงวน
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สำนักบก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-9245-2097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 209-3/418(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
29 นาง กมลพร วรรณสุข
55/9 ม.9 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์มือถือ 08-3686-6956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 228-4/45(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
30 นาง กรกมล สว่างไสว
111/13 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 0-8688-8730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 157-2/223(ชบ) 7 ส.ค. 2563 6 ส.ค. 2566
31 นาง กฤษณี สนั่นทอง
104/5 ม.- ซ.- ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-5951-5742
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 227-7/836(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
32 นาง กันตยาดา อินพุ่ม
104 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 9-9065-5216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
แบบเสื้อเส้นใยผสม 216-6/836(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
33 นาง จริยา ลิ้มบำรุง
17/13 ม.- ซ.- ถ.- ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-1574-9990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 233-1/428(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
34 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
33/2 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-8418-7147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 162-2/1479(ชบ) 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2566
35 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
33/2 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-8187-1475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 163-8/51(ชบ) 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2566
36 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
33/2 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์ 0-8187-1475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 164-5/52(ชบ) 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2566
37 นาง ฐษา นุ่มประสิทธิ์
167/36 ม.- ซ.- ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 08-0599-9095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 200-8/196(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
38 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-8657-5699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยผสม 177-6/52(ชบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
39 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-8657-5699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าคราม
1458/2556
ผ้าคราม 178-2/1458(ชบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
40 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
100 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-8657-5699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 143-4/51(ชบ) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
41 นาง ธาราทิพย์ ขวัญชื่น
108 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ 0-8657-5699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 193-9/412(ชบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
42 นาง นิภาพรรณ อาลอ
40/22 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-9950-4716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 151-1/595(ชบ) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
43 นาง นิภาพรรณ อาลอ
40/22 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 09-9504-7167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 171-4/592(ชบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
44 นาง ภาวิดา ทองวิเชียร
10/103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 09-4871-2917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 168-5/20(ชบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
45 นาง ภาวิดา ทองวิเชียร
10/103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์มือถือ 09-4871-2917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 184-1/972(ชบ) 18 พ.ค. 2564 17 พ.ค. 2567
46 นาง วัลฤดี คงวิทย์
53/144 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์มือถือ 09-5090-6956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 199-9/24(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
47 นาง วิไล ศุภศิริลักษณ์
39 ม.- ซ.- ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-8509-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 189-10/40(ชบ) 18 พ.ค. 2564 17 พ.ค. 2567
48 นาง วิไล ศุภศิริลักษณ์
39 ม.- ซ.- ถ.สระตราง ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์ 0-8509-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช
190/2559
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งหรือหุ้มด้วยถักสานจากพืช 190-2/190(ชบ) 18 พ.ค. 2564 17 พ.ค. 2567
49 นาง วีณา อติกานต์กุล
162/3 ม.1 ซ.- ถ.ปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-8125-4343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2562
ข้าวตังหน้าหมูหยอง 155-4/119(ชบ) 7 ส.ค. 2563 6 ส.ค. 2566
50 นาง วีณา อติกานต์กุล
162/3 ม.1 ซ.- ถ.ปรีชาราษฎร์รังสรรค์ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-8125-4343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนไส้หมูหยอง(รสหวาน)ตราสายชล 156-4/1(ชบ) 7 ส.ค. 2563 6 ส.ค. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565