รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง จำนวน 102 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานตำบลทุ่งควายกิน
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 09-5571-6626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 576-15/20(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
2 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก ชุมชนเจริญพัฒนา
42/4 ม.- ซ.- ถ.เจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-9085-3814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 575-14/20(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6045-3938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 530-9/53(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
4 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 496-2/39(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
5 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 494-8/9(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
6 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 495-4/182(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
7 กลุ่มอาชีพเย็บผ้าสตรีตำบลบ้านฉาง
104/78 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 06-1749-3563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 551-19/417(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
8 กลุ่มอาชีพเย็บผ้าสตรีตำบลบ้านฉาง
104/78 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 06-1749-3563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 549-15/196(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
9 กลุ่มอาชีพเย็บผ้าสตรีตำบลบ้านฉาง
104/78 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 06-1749-3563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 550-11/412(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
10 นาง เกษร พงศ์ภัชกุล
59/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6307-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2561
กะปิ 498-15/61(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
11 นาง ขวัญจิรา เพิ่มทรัพย์
5/74 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-9258-2646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 526-6/23(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
12 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 537-7/348(รย) 7 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2569
13 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ 538-6/454(รย) 7 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2569
14 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ปรับกลิ่นอากาศ
1494/2560
ใบเตยหอมปรับกลิ่นอากาศ 539-3/1494(รย) 7 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2569
15 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 572-14/412(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
16 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 573-20/417(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
17 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 486-16/835(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
18 นาง ทัศนี เรือนผาม
292/36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 09-1547-2992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 548-3/39(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
19 นาง นงนุช เหลืองอ่อน
4/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-9834-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 527-5/623(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
20 นาง นงนุช เหลืองอ่อน
4/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-9834-2072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 528-6/421(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
21 นาง ปุณณมา หนูอุดม
7/2 ม.- ซ.บ้านจัดสรร ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 09-4420-6111
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 504-12/24(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
22 นาง รัชนก ปิตุรักษ์วงศ์
4/44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 06-4143-7110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 536-6/410(รย) 7 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2569
23 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 476-14/35(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
24 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดกวน 477-15/35(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
25 นาง ละออ สุวรรณสว่าง
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 478-16/35(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
26 นาง สมร คงม่วง
119/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1520-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 535-13/24(รย) 7 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2569
27 นาง สุภาพร ยอดบริบูรณ์
164 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1996-3938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 543-14/196(รย) 7 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2569
28 นาง อภิญญา ตระกูลเทวินทร์
12/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-7596-9334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
โลชั่นมะหาดกันแดดผสมทองคำ 574-8/551(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
29 นางสาว กฤติมา แวววับ
157/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 06-1959-7824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนหมอนทองทอดอบกรอบ 569-27/1038(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
30 นางสาว กัญญาภัค อุดม
126/223 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 09-9186-9378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 554-7/651(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
31 นางสาว กันธิชา กล้าหาญ
81/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 09-9554-3464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูสวรรค์ 525-3/150(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
32 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
3/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 488-17/417(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
33 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
3/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 489-13/196(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
34 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
3/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 490-8/412(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
35 นางสาว นุสรา สิงห์ทอง
290/90 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-6788-0070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 553-12/615(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
36 นางสาว ปัญจรี กระทายขวัญ
89/412 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-9605-8424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 481-5/410(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
37 นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวัฒน์
17/25 ม.- ซ.เกาะพรวด ถ.จันทอุดม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-4932-9222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 520-7/592(รย) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
38 นางสาว ไพรัตน์ ปรีชาประเสริฐ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 484-4/623(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
39 นางสาว ไพรัตน์ ปรีชาประเสริฐ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 507-5/421(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
40 นางสาว ภวดี ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-2409-5959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 561-6/381(รย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
41 นางสาว ภวดี ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-2409-5959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 562-19/835(รย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
42 นางสาว ลักขณา ฐิติวิรุฬห์
77 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-6339-3515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 485-4/651(รย) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
43 นางสาว วรวลัญช์ ทองคำแท้
91/19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 09-8996-5332
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกระโปรง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 529-18/835(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
44 นางสาว วิรัญญา พึ่งพักตร์
84 ม.- ซ.- ถ.ริมน้ำ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 563-12/412(รย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
45 นาย บพิตร ทองชัยวัฒน์
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค
106/2553
ปลาข้าวสารทอดอบกรอบ 499-3/106(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
46 นาย บพิตร ทองชัยวัฒน์
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเคยปรุงรสพร้อมบริโภค 501-1/313(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
47 นาย บพิตร ทองชัยวัฒน์
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กุ้งแห้ง
309/2549
กุ้งเคยอบกรอบ 500-1/309(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
48 นาย ประจิน ดวงรัศมี
8/6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-0540-8265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม 555-5/1409(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
49 นาย มนตรี นามสง่า
206 ม.- ซ.- ถ.เกาะกลอย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-0492-3291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 571-20/835(รย) 8 พ.ค. 2567 7 พ.ค. 2570
50 นาย มนตรี นามสง่า
206 ม.- ซ.- ถ.เกาะกลอย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1601-5103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบที่ใช้สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยผสม) 517-2/1479(รย) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567