รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระยอง จำนวน 71 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกชุมชนเจริญพัฒนา
42/4 ม.- ซ.- ถ.เจริญพัฒนา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-9085-3814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 465-13/20(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
2 กลุ่มปฏิมากรรมภาพนูนต่ำ
541/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-1293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 454-3/223(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
3 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 496-2/39(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
4 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 494-8/9(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
5 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 495-4/182(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
6 นาง กชพรรณ นาคเกษมศิริ
1/10 ม.- ซ.2 ถ.ทุ่งกระต่าย ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1305-1285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 447-8/196(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
7 นาง เกษร พงศ์ภัชกุล
59/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6307-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กะปิ
61/2561
กะปิ 498-15/61(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
8 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 441-21/1038(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
9 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
สาเกทอดกรอบ 442-22/1038(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
10 นาง คณิตา มีบุญ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-6826-8919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เผือกทอดกรอบ 458-23/1038(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
11 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1133-8918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 463-15/417(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
12 นาง จุฬารัตน์ พึ่งพักตร์
68/3 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7133-9818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 464-7/412(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
13 นาง ฉอ้อน พบจันอัด
30/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-7586-6939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 457-3/651(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
14 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 486-16/835(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
15 นาง ชนันต์พร ฤทธิศิลป์
133/100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-6394-5952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 455-4/381(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
16 นาง ทัศนีย์ วิสุทธาธรรม
1 ม.- ซ.หนองแตงโม ถ.- ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-6495-2271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 433-3/27(รย) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
17 นาง ปุณณมา หนูอุดม
7/2 ม.- ซ.บ้านจัดสรร ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 09-4420-6111
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 504-12/24(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
18 นาง สมร คงม่วง
119/10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-1520-4655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 436-10/24(รย) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
19 นาง สุภาพร ยอดบริบูรณ์
164 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1996-3938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 431-7/196(รย) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
20 นาง อภิญญา ตระกูลเทวินทร์
12/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-7596-9334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด 468-15/92(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
21 นางสาว กฤษญาณี สังข์ทอง
206 ม.- ซ.- ถ.- ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1572-8560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 448-9/196(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
22 นางสาว กัญญาภัค อุดม
126/223 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 09-9186-9378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 432-1/651(รย) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
23 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
3/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 488-17/417(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
24 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
3/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 489-13/196(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
25 นางสาว กาญจนา ตาณังกร
3/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4529-5335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 490-8/412(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
26 นางสาว ฉฎาทิพย์ ธณัยศวรรย์
33 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1795-2385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำพริกปลาร้า
131/2546
ชนิดน้ำพริกปลาร้าพร้อมบริโภค 445-2/131(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
27 นางสาว ฉฎาทิพย์ ธณัยศวรรย์
33 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1795-2385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรกปลาย้างและน้ำพริกนรกกุ้ง 444-3/130(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
28 นางสาว ฉฎาทิพย์ ธณัยศวรรย์
33 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทรศัพท์มือถือ 08-1795-2385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาหมู น้ำพริกเผากุ้ง และน้ำพริกเผาปลา 443-3/4(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
29 นางสาว ณัฐสินี เขียวทองย้อย
47/1 ม.- ซ.- ถ.มาบชลูด - แหลมสน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 08-0816-5120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 456-1/1457(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
30 นางสาว ไพรัตน์ ปรีชาประเสริฐ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-1894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 507-5/421(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
31 นางสาว ศศิรติกาญจน์ รุ่งศศิธร
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 09-1789-8088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดไข่เค็มดิบ 459-4/27(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
32 นางสาว ศศิรติกาญจน์ รุ่งศศิธร
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 09-1789-8088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 461-1/112(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
33 นางสาว ศศิรติกาญจน์ รุ่งศศิธร
23/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 09-1789-8088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอก ชนิดไข่เค็มต้มสุก 460-5/27(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
34 นาย กิตฤณ สังเต็ม
345/212 ม.4 ซ.- ถ.- ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทรศัพท์มือถือ 08-4372-5234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 462-14/417(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
35 นาย ไกรวิทย์ ไชยาพรพรรณ
8/88 ม.6 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-1420-8699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ซอสผัดไทย
497/2556
ซอสผัดไทย 467-1/497(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
36 นาย บพิตร ทองชัยวัฒน์
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ปลากรอบปรุงรสพร้อมบริโภค
106/2553
ปลาข้าวสารทอดอบกรอบ 499-3/106(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
37 นาย บพิตร ทองชัยวัฒน์
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเคยปรุงรสพร้อมบริโภค 501-1/313(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
38 นาย บพิตร ทองชัยวัฒน์
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทรศัพท์มือถือ 08-1450-5613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กุ้งแห้ง
309/2549
กุ้งเคยอบกรอบ 500-1/309(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
39 นาย ประจิน ดวงรัศมี
8/6 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-0540-8265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม 435-4/1409(รย) 31 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2566
40 นาย วิชัย ธนชัยจำรัส
400/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-6840-3917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 466-3/180(รย) 16 มี.ค. 2564 15 มี.ค. 2567
41 นาย สุข พืชพันธุ์
11/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทรศัพท์มือถือ 06-3338-2273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 430-2/418(รย) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
42 นาย สุรพงษ์ คชนิล
100/33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-3020-4483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 508-6/592(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ
74/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1985-4513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านผลไม้ดูดกลิ่น 505-4/180(รย) 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2568
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรแปรรูปตำบลนาตาขวัญ
74/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1985-4513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ใบหญ้าหวานแห้งชงดื่ม
1521/2562
ใบหญ้าหวานแห้งชงดื่ม 446-1/1521(รย) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1883-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมไม้กฤษณาและชาร์โคล 472-10/665(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1883-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมไม้กฤษณาและน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ 474-6/551(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สบู่ก้อน
94/2552
สบู่ก้อนผสมไม้กฤษณาและน้ำนมข้าว 471-7/94(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์พอกหน้า
175/2554
ผลิตภัณฑ์พอกหน้าผสมน้ำมันกฤษณาและเชียร์บัตเตอร์ 473-1/175(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมไม้กฤษณาและทองพันชั่ง 469-16/92(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์มือถือ 08-1889-0331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมไม้กฤษณาและรากหญ้าคา 470-3/93(รย) 8 มิ.ย. 2564 7 มิ.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565