รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 159 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรชีวภาพสอยดาว
140/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1863-3820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 911-4/659(จบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
2 กลุ่มคิชฌกูฏ บาติก
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 864-3/52(จบ) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
3 กลุ่มคิชฌกูฏ บาติก
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 863-2/51(จบ) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
4 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
33 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมเค็ม 879-19/1038(จบ) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
5 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
33 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ขนุนทอดกรอบ 880-20/1038(จบ) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
6 กลุ่มผลิตป้ายไม้ธรรมชาติและตัวอักษรบ้านสวนส้ม
558 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1722-6607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 901-27/45(จบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
7 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านเปลือกมังคุดดับกลิ่น 929-3/180(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา) 851-6/107(จบ) 29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2566
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 878-4/745(จบ) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 875-22/35(จบ) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่กะทิ 877-6/265(จบ) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผามังคุด 918-5/4(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
13 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9043-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
ชมพู่ 3 รส 887-2/136(จบ) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
14 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9043-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง 985-2/521(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
15 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 937-242/23(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
16 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 941-138/1246(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
17 นาง ธัญญษร ไชยราช
56/2 ม.- ซ.- ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1018-162/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
18 นาง นงนุช พุ่มประสาท
42 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-5829-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 991-263/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
19 นาง นวลจันทร์ สมเจริญ
10 ม.- ซ.ทวีอุทิศ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6415-6911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 968-253/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
20 นาง นิภาพร อุดมผล
39/29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0643-1283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 923-235/23(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
21 นาง แน่งน้อย บุญบงการ
2/73 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1020-164/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
22 นาง ภคอร จันทราพาพุทธ
59/9 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1469-6954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1006-150/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
23 นาง ภาว์สิริ โกศลจิตต์บุญ
22/31 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-2926-6236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1015-159/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
24 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
2/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 933-238/23(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
25 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
2/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1005-149/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
26 นาง ยงค์ จินดาวงษ์
71 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-4294-3859
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1002-274/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
27 นาง รัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
22/37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1591-0803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1016-160/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
28 นาง รัสย์สิริ จันทร์เจริญ
109/120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1488-8348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1009-153/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
29 นาง รำไพ คุ้มปลี
89/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6539-1793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 972-257/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
30 นาง รุ่งทิวา ปากน้ำ
165 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0897-1164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 967-252/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
31 นาง ลัดดา เพ็ชรโนรา
198 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0100-7942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 870-13/949(จบ) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
32 นาง ลัดดา เพ็ชรโนรา
198 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0100-7942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม่้ 856-14/951(จบ) 29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2566
33 นาง ลำยอง เลาคา
147/2 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-5403-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 924-236/23(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
34 นาง วัชรี วงษ์เจริญ
44/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9253-4647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 983-17/92(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
35 นาง วันดี ธรรมศรี
12/21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-3031-7342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 845-226/23(จบ) 29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2566
36 นาง วิยะดา บุญมานะ
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 09-2542-5622
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 938-4/418(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
37 นาง ศิริพร ชัยกิจ
54-56 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-3542-4293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 988-147/1246(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
38 นาง สมหวัง อ่อนแสง
25/81 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1861-8628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1019-163/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
39 นาง สมาพร ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 874-228/23(จบ) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
40 นาง สลิ้ม สีกะโดน
50/87 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-7475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมเกสรบัวหลวง 930-11/550(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
41 นาง สลิ้ม สีกะโดน
50/87 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-7475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมโสม 931-12/550(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
42 นาง ส่องหล้า อุสา
267/3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-7759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1003-275/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
43 นาง สัพพัญญู เทียมเงิน
114 ม.4 ซ.2 ถ.ชาติอนุสรณ์ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1725-0282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 908-7/417(จบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
44 นาง สัพพัญญู เทียมเงิน
114 ม.4 ซ.2 ถ.ชาติอนุสรณ์ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1725-0282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 907-3/412(จบ) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
45 นาง สุจินดา เหลี่ยมสมบูรณ์
59/11 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-2465-1546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1013-157/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
46 นาง สุดารัตน์ เจาะพรมมา
14/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-1864-8128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วกรอบแก้ว 928-3/155(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
47 นาง สุนทร คงสุข
22/34 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6142-3322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1012-156/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
48 นาง สุภาพร นิยมกิจ
25/59 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1949-0128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 858-136/1246(จบ) 29 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2566
49 นาง สุวรรณา วัฒนชัย
237 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1426-5196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 925-237/23(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
50 นาง อนัญญา เนตรลือชา
8/20 ม.- ซ.พระยาตรัง 3 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6828-7366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 995-267/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565