รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 207 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มคิชฌกูฏ บาติก
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1066-4/52(จบ) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
2 กลุ่มเตตฤณผ้าพรม
56/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-8527-6815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1034-4/412(จบ) 19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2569
3 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 4
16 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 โทรศัพท์มือถือ 08-7602-6537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1041-49/7(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
4 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านเปลือกมังคุดดับกลิ่น 929-3/180(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
5 กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9005-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านเปลือกมังคุดดูดกลิ่น 1113-4/180(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 956-24/1038(จบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา) 1048-11/107(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่กะทิ 1085-7/265(จบ) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี
4/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 06-1936-5446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 1088-5/745(จบ) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผามังคุด 918-5/4(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
11 กลุ่มส่งเสริมการแปรรูปชุมชนย่อยเทศบาลตำบลหนองคล้า
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทรศัพท์มือถือ 08-9043-0115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง 985-2/521(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มสตรีวังแซ้ม
24/7 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์มือถือ 08-9251-9924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป เส้นใยธรรมชาติ 1036-7/619(จบ) 19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2569
13 นาง กรองจันทร์ อัครพันธุ์ทวี
44 ม.- ซ.พระยาตรัง 2 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-5936-5695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1060-166/1246(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
14 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 937-242/23(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
15 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 941-138/1246(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
16 นาง ธัญญษร ไชยราช
56/2 ม.- ซ.- ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1577-1517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1018-162/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
17 นาง นงนุช พุ่มประสาท
42 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-5829-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 991-263/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
18 นาง นวลจันทร์ สมเจริญ
10 ม.- ซ.ทวีอุทิศ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6415-6911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 968-253/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
19 นาง น้อง บุญมานะ
30/159 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6782-8481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 946-243/23(จบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
20 นาง นิภาพร อุดมผล
39/29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0643-1283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 923-235/23(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
21 นาง นิภาพร อุดมผล
35/8 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0643-1283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1096-291/23(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
22 นาง แน่งน้อย บุญบงการ
2/73 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-4646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1020-164/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
23 นาง พิมพ์นภา ชัยสินพัฒนโชติ
49/1 ม.- ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1452-8635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1026-279/23(จบ) 19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2569
24 นาง ภคอร จันทราพาพุทธ
59/9 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1469-6954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1006-150/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
25 นาง ภคอร จันทราพาพุทธ
43/104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-1469-6954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1097-292/23(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
26 นาง ภาว์สิริ โกศลจิตต์บุญ
22/31 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-2926-6236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1015-159/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
27 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
2/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1005-149/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
28 นาง มาริน เจตนานุรักษ์
2/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-2489-5139
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 933-238/23(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
29 นาง ยงค์ จินดาวงษ์
71 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-4294-3859
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1002-274/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
30 นาง รัตนาภรณ์ วิวิธจินดา
22/37 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1591-0803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1016-160/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
31 นาง รัสย์สิริ จันทร์เจริญ
109/120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1488-8348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1009-153/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
32 นาง รำไพ คุ้มปลี
89/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6539-1793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 972-257/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
33 นาง รุ่งทิวา ปากน้ำ
165 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0897-1164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 967-252/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
34 นาง รุ่งอรุณ คำแสน
737 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-8051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 1046-35/45(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
35 นาง ลัดดา เพ็ชรโนรา
198/3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0100-7942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 1059-15/949(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
36 นาง ลัดดา เพ็ชรโนรา
198/3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0100-7942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 1038-16/951(จบ) 19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2569
37 นาง ลำยอง เลาคา
147/2 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-5403-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 924-236/23(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
38 นาง ลำยอง เลาคา
168 ม.- ซ.- ถ.คลองขุด ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-5403-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1100-295/23(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
39 นาง วัชรี วงษ์เจริญ
44/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-9253-4647
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมมะกรูด 983-17/92(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
40 นาง วิยะดา บุญมานะ
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 โทรศัพท์มือถือ 09-2542-5622
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 938-4/418(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
41 นาง ศิริพร ชัยกิจ
54-56 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-3542-4293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 988-147/1246(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
42 นาง สมหวัง อ่อนแสง
25/81 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1861-8628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1019-163/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
43 นาง สมาพร ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1079-287/23(จบ) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
44 นาง สมาพร ชาวเวียงธนาภรณ์
3/1 ม.- ซ.- ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1782-6524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1093-173/1246(จบ) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
45 นาง สลิ้ม สีกะโดน
50/87 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-7475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมเกสรบัวหลวง 930-11/550(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
46 นาง สลิ้ม สีกะโดน
50/87 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-3119-7475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมโสม 931-12/550(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
47 นาง ส่องหล้า อุสา
267/3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6139-7759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1003-275/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
48 นาง สุจินดา เหลี่ยมสมบูรณ์
59/11 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-2465-1546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 1013-157/1246(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
49 นาง สุดารัตน์ เจาะพรมมา
14/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-1864-8128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วกรอบแก้ว 928-3/155(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
50 นาง สุดารัตน์ เจาะพรมมา
14/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 โทรศัพท์มือถือ 08-1864-8128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วกรอบแก้ว 1112-4/155(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567