รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 77 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี
51 ม.5 ซ.คันนา ถ.ตราด - แหลมศอก ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6383-0832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกมะขามกุ้งสด 112-3/321(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
2 กลุ่มกุ้งแห้งแม่บ้านสามัคคีชุมชนหนองคันทรง
42/9 ม.3 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1636-4334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกกุ้งแห้ง 98-2/321(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
3 กลุ่มจักสานงอบใบจากบ้านน้ำเชี่ยว ๑ เดียว
1 ม.4 ซ.ท่าประดู่ ถ.- ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-5278-5143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
งอบใบจาก 80-4/352(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
4 กลุ่มจักสานบ้านช้างทูน
47 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 09-5210-6373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์สานจากเส้นพลาสติก 92-2/20(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
5 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
49/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-4953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
พัดสานจากไม้ไผ่ 72-1/40(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
6 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนย - งา 83-3/460(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
7 กลุ่มชุมชหนองบัว
231 ม.2 ซ.วิสุทธิราษฎร์ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังหน้ากระเทียม-งา และขนมปังหน้าเนย 82-2/460(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
8 กลุ่มทอผ้าบางปิด
9809 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-2398-6291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 131-2/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง
13/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 130-1/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว
178/2553
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว 76-1/178(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 79-1/262(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ
561/2554
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ 84-1/561(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
13 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
99/9 ม.9 ซ.- ถ.ไร่ป่า - ด่านชุมพล ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-8027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดตราดสีทองกวน 109-4/35(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
14 กลุ่มสตรีผ้ามัดย้อมบ้านท่าระแนะ
78 ม.2 ซ.ชากมะนาว ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-9874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีน้ำตาลจากลูกตะบูน) 136-4/52(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
15 กลุ่มหนองรีดีไซด์
14 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-2559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 127-5/823(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
16 กลุ่มอาชีพทอผ้าเอนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง
68/2 ม.3 ซ.- ถ.ศรีบัวทอง - บ่อไร่ ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-7499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 81-1/412(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
17 นาง กัญชรา เอื้อการณ์
163 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-4270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 125-4/421(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
18 นาง จำเนียน บุญลอย
2/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-5168-8349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
กระเป๋าจากถุงกาแฟ 86-4/823(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
19 นาง ชุฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 08-9936-6962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 74-8/61(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
20 นาง มณีรัตน์ กุลสอนบาน
16/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 2317 โทรศัพท์มือถือ 08-1575-5356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 95-10/61(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
21 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1437-3236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 110-12/61(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
22 นาง ศิริรัตน์ โชคศิริ
616 ม.3 ซ.- ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-8130-0181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 108-9/23(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
23 นาง สงอม สุขกสิ
38/4 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.- ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9097-3568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 96-11/61(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
24 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยถิ่นไทย รสหวาน (กล้วยน้ำว้าทอดกรอบ) และกล้วยหอมกระเทียมพริกไทย 117-5/1038(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
25 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันเคลือบกรอบแก้ว และเผือกกรอบแก้ว 118-6/1038(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
26 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมงาดำ 119-7/1038(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
27 นาง สมนึก นอแก้ว
505 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-2641-7587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 106-7/23(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
28 นาง อรณัญช์ รัตนเสถียร
214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบสามรส 121-3/153(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
29 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 102-11/1(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
30 นาง อรัญญา ทองธรรมชาติ
190 ม.9 ซ.- ถ.คลองแอ่ง - บ้านปะอา ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 09-8584-4465
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 70-5/23(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
31 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
838/19 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 85-1/715(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
32 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/19 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สละกวน 93-3/35(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
33 นางสาว ขวัญเรือน อาทะ
222/54 ม.3 ซ.เก้าทับทิม ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-9487-3689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 71-6/23(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
34 นางสาว จรรยา สงวนหงษ์
1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-9071-5179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 73-2/40(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
35 นางสาว จรรยา สงวนหงษ์
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-9071-5179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 68-1/9(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
36 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เค้ก
459/2555
เค้กวนิลา 113-2/459(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
37 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังเนยสด 114-1/526(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
38 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังไส้เผือก 115-2/526(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
39 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสวนิลา และทองม้วนรสใบเตย 90-9/1(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
40 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 97-2/153(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
41 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เค้ก
459/2555
เค้กกาแฟ 100-1/459(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
42 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ขนมกลีบลำดวน 91-10/1(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
43 นางสาว ณภัค บุษยาภูริพัชร
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 06-3559-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินชุบทอง 132-10/23(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
44 นางสาว บุญเรือน เพชรสัมฤทธิ์
207/2 ม.6 ซ.แหลมจาก ถ.- ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-2252-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 116-4/972(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
45 นางสาว ปฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 08-1949-6299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 69-1/20(ตร) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
46 นางสาว ปนัดดา ดำรงศุภกิจกุล
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-1292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 138-8/1038(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
47 นางสาว ปนัดดา ดำรงศุภกิจกุล
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-1292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำรังนก
1083/2552
เครื่องดื่มรังนกแท้ 139-1/1083(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
48 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 124-3/421(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
49 นางสาว สุดใจ เดชตระกูล
11/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150 โทรศัพท์มือถือ 09-2591-4791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 101-2/715(ตร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
50 นางสาว อรรถพร พานิชสุโข
56/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1255-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 111-2/259(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565