รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 78 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานงอบใบจากบ้านน้ำเชี่ยว 1 เดียว
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-5278-5143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
งอบใบจาก 178-6/352(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
2 กลุ่มจักสานบ้านช้างทูน
47 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 09-5210-6973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์สานจากเส้นพลาสติก 190-7/20(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
3 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม 181-4/460(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
4 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 160-3/112(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
5 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้ากระเทียม-โนริ 182-5/460(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
6 กลุ่มถักทอร้อยรักษ์
6/6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1715-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 149-2/195(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบางปิด
9809 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-2398-6291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 131-2/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง
13/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 130-1/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 148-2/179(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
10 กลุ่มสตรีผ้ามัดย้อมบ้านท่าระแนะ
78 ม.2 ซ.ชากมะนาว ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-9874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีน้ำตาลจากลูกตะบูน) 136-4/52(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
11 กลุ่มหนองรีดีไซด์
14 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-2559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 127-5/823(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12 นาง กัญชรา เอื้อการณ์
163 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-4270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 125-4/421(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
13 นาง ชุฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 09-7196-1263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 174-14/61(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
14 นาง ชุฏิมา ขุนสนธิ
8/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทรศัพท์มือถือ 09-7196-1263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิปรุงรส
1497/2561
กะปิคั่วสมุนไพรสูตรโบราณ 184-1/1497(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
15 นาง ฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-0164-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 173-13/61(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
16 นาง ฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-0164-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำเคย
1347/2557
น้ำเคย 165-2/1347(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
17 นาง พเยาว์ เหลืองศรีอำพร
268 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1451-1586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 175-4/112(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
18 นาง รัตนาพร อิ่มทิม
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-7688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 179-2/412(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
19 นาง รัตนาพร อิ่มทิม
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-7688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าจากเชือก 180-1/418(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
20 นาง ศิริรัตน์ โชคศิริ
616 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1300-1815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 191-13/23(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
21 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมชีส 163-9/1038(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
22 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมบาร์บิคิว 164-10/1038(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
23 นาง สมนึก นอแก้ว
505 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-2641-7587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 193-15/23(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
24 นาง สมร ไทยแย้ม
13/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 06-1794-9562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 188-2/9(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
25 นาง อรณัญช์ รัตนเสถียร
214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบสามรส 121-3/153(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
26 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/19 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 146-5/35(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
27 นางสาว ขวัญเรือน อาทะ
222/54 ม.3 ซ.เก้าทับทิม ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-9487-3689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 170-12/23(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
28 นางสาว ณภัค บุษยาภูริพัชร
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 06-3559-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินชุบทอง 132-10/23(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
29 นางสาว ณัฐธิดา ฉิมพาลี
5/2 ม.- ซ.- ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7755-4957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ตะพรุน 198-2/239(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
30 นางสาว ทองพัน จำปาหมื่น
32/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 06-1552-6927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 157-4/20(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
31 นางสาว นฤมล โชคศิริ
222/95 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0635-4771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 145-11/23(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
32 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-8779-4178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้จากหลอดพลาสติก 158-1/24(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
33 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-8779-4178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์สานจากหลอดพลาสติก 162-6/823(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
34 นางสาว ปนัดดา ดำรงศุภกิจกุล
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-1292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 138-8/1038(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
35 นางสาว ปนัดดา ดำรงศุภกิจกุล
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-1292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำรังนก
1083/2552
เครื่องดื่มรังนกแท้ 139-1/1083(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
36 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 124-3/421(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
37 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัดคริสตัล 177-2/193(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
38 นางสาว ราตรี เจียมหทัยรัตน์
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-4599-7545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (มาลัยผ้าขาวม้า) 161-1/196(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
39 นางสาว โรจมาน ศิริรัตน์
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5447-4028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) สีส้มจากดินแดง และสีน้ำเงินจากคราม 172-8/52(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
40 นางสาว โรจมาน ศิริรัตน์
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5447-4028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 185-2/1626(ตร) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
41 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วน 142-1/1577(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
42 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วนงาดำ 143-2/1577(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
43 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับน้ำพริกเผาหมูหย็อง 144-1/1578(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
44 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ รสต้นตำรับ 152-2/1578(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
45 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ รสงาดำ 153-3/1578(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
46 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ รสเค็ม 154-4/1578(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
47 นาย ประกอบ พร้อมพรรค
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1861-9748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 196-15/61(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
48 นาย วันชัย มุกมณี
11 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1590-2336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 192-14/23(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
49 นาย สากล กรวยทรัพย์
88/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-4870-2589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมกาแฟชะมด 126-3/665(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
50 โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
179 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 06-3313-4734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (สีน้ำตาลจากเปลือกโกงกาง) 134-2/52(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567