รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตราด จำนวน 62 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี
51 ม.5 ซ.คันนา ถ.ตราด - แหลมศอก ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-6383-0832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกมะขามกุ้งสด 112-3/321(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
2 กลุ่มชุมชนหนองบัว
231 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-7800-7479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 160-3/112(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
3 กลุ่มถักทอร้อยรักษ์
6/6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1715-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 149-2/195(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าบางปิด
9809 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-2398-6291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 131-2/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง
13/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 130-1/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง
43/1 ม.- ซ.ท่าห้วยแร้ง ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9933-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
179/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 148-2/179(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
7 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
99/9 ม.9 ซ.- ถ.ไร่ป่า - ด่านชุมพล ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-8027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
สับปะรดตราดสีทองกวน 109-4/35(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
8 กลุ่มสตรีผ้ามัดย้อมบ้านท่าระแนะ
78 ม.2 ซ.ชากมะนาว ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-9874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีน้ำตาลจากลูกตะบูน) 136-4/52(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มหนองรีดีไซด์
14 ม.3 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1256-2559
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 127-5/823(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
10 นาง กัญชรา เอื้อการณ์
163 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-4270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 125-4/421(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
11 นาง ฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-0164-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำเคย
1347/2557
น้ำเคย 165-2/1347(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
12 นาง วรรณา เวศนารัตน์
49/1 ม.4 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1437-3236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
กะปิ
61/2561
กะปิ 110-12/61(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
13 นาง ศิริรัตน์ โชคศิริ
616 ม.3 ซ.- ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์ 0-8130-0181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 108-9/23(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
14 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยถิ่นไทย รสหวาน (กล้วยน้ำว้าทอดกรอบ) และกล้วยหอมกระเทียมพริกไทย 117-5/1038(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
15 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันเคลือบกรอบแก้ว และเผือกกรอบแก้ว 118-6/1038(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
16 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมงาดำ 119-7/1038(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
17 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมชีส 163-9/1038(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
18 นาง สนิท หรี่จินดา
102 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-4127-0608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมบาร์บิคิว 164-10/1038(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
19 นาง สมนึก นอแก้ว
505 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-2641-7587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 106-7/23(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
20 นาง อรณัญช์ รัตนเสถียร
214 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-9251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบสามรส 121-3/153(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
21 นาง อรนุช แซ่จึง
1015/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1699-9961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกะทิสด 102-11/1(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
22 นางสาว กุหลาบ สังข์ทอง
954/19 ม.1 ซ.1 ถ.ศรีสุวรรณพิศ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มังคุดกวน 146-5/35(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
23 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด - แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เค้ก
459/2555
เค้กวนิลา 113-2/459(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
24 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังเนยสด 114-1/526(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
25 นางสาว จันทร์จิรา สุดถนอม
63/17 ม.2 ซ.- ถ.ตราด-แหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-3917-5928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมปังใส่ไส้
526/2555
ขนมปังไส้เผือก 115-2/526(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
26 นางสาว ณภัค บุษยาภูริพัชร
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 06-3559-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินชุบทอง 132-10/23(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
27 นางสาว ทองพัน จำปาหมื่น
32/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 06-1552-6927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 157-4/20(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
28 นางสาว นฤมล โชคศิริ
222/95 ม.3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-0635-4771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 145-11/23(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
29 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-8779-4178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้จากหลอดพลาสติก 158-1/24(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
30 นางสาว นวพร ก้องสนั่น
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-8779-4178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์สานจากหลอดพลาสติก 162-6/823(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
31 นางสาว บุญเรือน เพชรสัมฤทธิ์
207/2 ม.6 ซ.แหลมจาก ถ.- ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-2252-9928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 116-4/972(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
32 นางสาว ปนัดดา ดำรงศุภกิจกุล
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-1292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดกรอบ 138-8/1038(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
33 นางสาว ปนัดดา ดำรงศุภกิจกุล
53 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-1292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำรังนก
1083/2552
เครื่องดื่มรังนกแท้ 139-1/1083(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
34 นางสาว มยุรี ทองทวี
943/18 ม.12 ซ.- ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-5239-3885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 124-3/421(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
35 นางสาว ราตรี เจียมหทัยรัตน์
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-4599-7545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (มาลัยผ้าขาวม้า) 161-1/196(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
36 นางสาว อรรถพร พานิชสุโข
56/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1255-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับสปา 111-2/259(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
37 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วน 142-1/1577(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
38 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วนงาดำ 143-2/1577(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
39 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับน้ำพริกเผาหมูหย็อง 144-1/1578(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
40 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ รสต้นตำรับ 152-2/1578(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
41 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ รสงาดำ 153-3/1578(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
42 นาย ชูชาติ สาคเรศ
16-18 ม.- ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-9249-2655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ รสเค็ม 154-4/1578(ตร) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
43 นาย วันชัย มุกมณี
11 ม.10 ซ.3 ถ.คลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 08-1590-2336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 107-8/23(ตร) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
44 นาย สากล กรวยทรัพย์
88/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-4870-2589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมกาแฟชะมด 126-3/665(ตร) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
45 โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
179 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 06-3313-4734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (สีน้ำตาลจากเปลือกโกงกาง) 134-2/52(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าคลองสองน้ำ
0 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-9496-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นไหมแท้ 155-3/18(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าคลองสองน้ำ
0 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-9496-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีน้ำตาลจากเปลือกมังคุด) 159-6/52(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพเกาะช้าง
73/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 08-1683-6981
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 129-6/8(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวหิน ต.แหลมงอบ
37/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-2765-7713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 156-3/20(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
50 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่
11/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 โทรศัพท์มือถือ 08-3698-4734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 166-1/1626(ตร) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566