รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 132 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าไทยพวณ
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-5403-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 251-1/56(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มบ้านคุ้งกร่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3093-3950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 247-7/8(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 194-4/68(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 193-3/45(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
5 กลุ่มผ้าบาติกและเส้นลายทองเคหะบ้านโพธิ์
70 ม.3 ซ.- ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 09-3224-5649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 255-2/619(ฉช) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
6 กลุ่มแม่บ้านหอมศีล
54/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6816-4047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 195-4/1412(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
7 กลุ่มแม่บ้านหอมศีล
54/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6816-4047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 307-12/20(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
8 กลุ่มแม่บ้านหอมศีล
54/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6816-4047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 188-3/205(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
9 กลุ่มไม้กวาดบ้านเนินกระบก
54 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-5-09-2690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 205-8/9(ฉช) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
10 กลุ่มไม้กวาดหลุมตาสังข์
64 ม.25 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-2607-7052
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 201-7/9(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
11 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ 0-3883-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ขนมฝอยทองธารา 269-6/1(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
12 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-9751-6281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ฝอยเงิน 292-7/1(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
13 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-9751-6281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ฝอยทอง 293-8/1(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
14 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 245-2/651(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
15 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 273-1/421(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
16 กลุ่มหัวโขนหัตถศิลป์ตำบลสองคลอง
200/33 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 06-3459-6820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 308-1/221(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
17 คุ้มวิมานดิน
121/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 231-2/46(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
18 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 233-5/205(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
19 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 227-11/24(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
20 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 234-2/615(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
21 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดฉะเชิงเทรา
100 ม.- ซ.เอมอรอุทิศ 3 ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1429-1040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 314-9/417(ฉช) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
22 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรา
100 ม.- ซ.เอมอรอุทิศ 3 ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1429-1040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 189-4/205(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
23 นาง กชพรรณ ชอบสวน
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-0277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แผ่นประคบสมุนไพร
1622/2565
ประคบแผ่น (ประคบมินิแพ็ค) 290-1/1622(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
24 นาง กชพรรณ ชอบสวน
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-0277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมน้ำมันมะรุมบริสุทธิ์ 291-7/550(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
25 นาง ขนิษฐา บริสุทธิ์
18/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 09-5589-7741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 270-8/8(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
26 นาง ขวัญจิต จูเภา
67/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 08-1927-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซอสผักและผลไม้
467/2561
ซอสมะม่วงรสดั้งเดิม 312-1/467(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
27 นาง ขวัญจิต จูเภา
67/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 08-1927-4274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซอสผักและผลไม้
467/2561
ซอสมะม่วงสามรส 313-2/467(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
28 นาง จำเนียร คงเจริญ
49/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-9931-6949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารทข้าวไรซ์เบอร์รี่ 274-6/709(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
29 นาง จำเนียร คงเจริญ
49/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 08-9931-6949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารทก็อบกอบ 275-7/709(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
30 นาง ณัฐฑรีย์ ตันเฉี่ยง
61/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-5091-6889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 258-5/40(ฉช) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
31 นาง ทวี ดีดวงพันธ์
158 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 06-4973-8980
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 196-2/7(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
32 นาง ทัศนีย์ อภิสิทธิ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 09-9198-7056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 271-3/193(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
33 นาง ทัศนีย์ อภิสิทธิ์
58 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์มือถือ 09-9198-7056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 272-7/418(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
34 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะม่วงกวน 215-5/35(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
35 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 217-3/158(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
36 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 216-4/112(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
37 นาง ประไพ แสงสวัสดิ์
41/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-7147-9689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวผักกาดเค็มปรุงรส
137/2546
ไชโป๊วสามรส 268-1/137(ฉช) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
38 นาง ประไพ แสงสวัสดิ์
41/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-7147-9689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็ม 267-1/27(ฉช) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
39 นาง เปรมจิตต์ ช้อยนิยม
223 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-9545-3922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 276-4/412(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
40 นาง พเยาว์ อ่อนเกิด
57/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 09-5881-6516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 244-6/418(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
41 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ทารอบดวงตา
1084/2563
เจลทารอบดวงตาผสมเห็ดเยื่อไผ่ 186-2/1084(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
42 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนไข่ขาวผสมเห็ดเยื่อไผ่ 185-4/665(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
43 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมเห็ดเยื่อไผ่ 183-4/92(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
44 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ครีมบำรุงหน้าผสมเห็ดเยื่อไผ่ 184-5/550(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
45 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
เซรั่มบำรุงหน้าผสมเห็ดเยื่อไผ่ 192-6/550(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
46 นาง สุภาภรณ์ ปิ๋วสุวรรณ
10 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9246-6127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 190-10/24(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
47 นาง สุภาภรณ์ ปิ๋วสุวรรณ
10 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9246-6127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 305-2/823(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
48 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แหนมหมู
145/2555
หมูแหนม 237-1/145(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
49 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมูแดดเดียว
296/2549
หมูแดดเดียว 236-1/296(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
50 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลาแดดเดียว
298/2549
ท้องปลาแซลมอนแดดเดียว 235-2/298(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566