รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 113 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าไทยพวณ
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-5403-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 251-1/56(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มบ้านคุ้งกร่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3093-3950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 247-7/8(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 194-4/68(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1757-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 193-3/45(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
5 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านห้วยตะปอก
553 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 173-3/412(ฉช) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
6 กลุ่มแม่บ้านหอมศีล
54/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6816-4047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 188-3/205(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
7 กลุ่มแม่บ้านหอมศีล
54/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6816-4047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 195-4/1412(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
8 กลุ่มไม้กวาดบ้านเนินกระบก
54 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-5-09-2690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 205-8/9(ฉช) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
9 กลุ่มไม้กวาดหลุมตาสังข์
64 ม.25 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-2607-7052
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 201-7/9(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
10 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง (บ้านคลองผีขุด)
38 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 09-6-88-9264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ขนมฝอยทอง และขนมฝอยเงิน 151-4/1(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
11 กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์
25/9 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1751-1248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 245-2/651(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มหัตถกรรมกล้วยไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
564/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-4881-7806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 144-9/24(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
13 กลุ่มหัตถกรรมกล้วยไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
564/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-4881-7806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 145-2/232(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
14 กลุ่มหัตถกรรมเข่งปลาทูและไม้กวาดชุมชนบ้านหนองกระทิง
18 ม.20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9828-8190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 180-6/9(ฉช) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
15 กลุ่มหัตถกรรมเข่งปลาทูและไม้กวาดชุมชนบ้านหนองกระทิง
18 ม.20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-9828-8190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 181-3/182(ฉช) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
16 คุ้มวิมานดิน
121/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-7825-1338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 231-2/46(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
17 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 227-11/24(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
18 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 234-2/615(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
19 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 233-5/205(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
20 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรา
100 ม.- ซ.เอมอรอุทิศ 3 ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1429-1040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 189-4/205(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
21 นาง ชูชีพ คชวงษ์
39/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9603-1536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 138-2/45(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
22 นาง ชูชีพ คชวงษ์
39/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-9603-1536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 142-3/68(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
23 นาง ทวี ดีดวงพันธ์
158 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 06-4973-8980
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 196-2/7(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
24 นาง นงลักษณ์ กิมสุวรรณ์
165 ม.- ซ.- ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1576-6227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองหยอด ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง ขนมเม็ดขนุน ขนมหม้อแกง และขนมชั้น 150-3/1(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
25 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะม่วงกวน 215-5/35(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
26 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้ว 217-3/158(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
27 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 216-4/112(ฉช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
28 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก 134-2/1038(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
29 นาง น้อย ไทยเจริญ
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-1435-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยแผ่น 130-2/112(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
30 นาง พเยาว์ อ่อนเกิด
57/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 09-5881-6516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 244-6/418(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
31 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ทารอบดวงตา
1084/2563
เจลทารอบดวงตาผสมเห็ดเยื่อไผ่ 186-2/1084(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
32 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนไข่ขาวผสมเห็ดเยื่อไผ่ 185-4/665(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
33 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมเห็ดเยื่อไผ่ 183-4/92(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
34 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ครีมบำรุงหน้าผสมเห็ดเยื่อไผ่ 184-5/550(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
35 นาง พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
42/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3700-8383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
เซรั่มบำรุงหน้าผสมเห็ดเยื่อไผ่ 192-6/550(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
36 นาง ลัดดา มานักฆ้อง
101/18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-1781-8264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 164-1/366(ฉช) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
37 นาง ศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ์
7/5 ม.- ซ.- ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมู ซาลาเปาไส้เผือก และซาลาเปาไส้ครีม 149-1/505(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
38 นาง ศิริลักษณ์ สันติสงวนศักดิ์
7/5 ม.- ซ.- ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์ 0-3882-5728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เส้นหมี่แห้ง
731/2548
เส้นหมี่แห้งผสมแครอท เส้นหมี่แห้งผสมฟักทอง และเส้นหมี่แห้งผสมใบเตย 139-1/731(ฉช) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
39 นาง สมนึก โลหะเจริญ
30/3 ม.11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์มือถือ 08-9539-5880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำตาลสด
38/2557
น้ำตาลสด 182-1/38(ฉช) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
40 นาง สุดใจ เกตุสุวรรณ์
136 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-4439-2520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 169-7/417(ฉช) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
41 นาง สุดใจ เกตุสุวรรณ์
136 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-4439-2520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 170-4/196(ฉช) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
42 นาง สุดใจ เกตุสุวรรณ์
136 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-4439-2520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 171-1/597(ฉช) 30 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2566
43 นาง สุภาภรณ์ ปิ๋วสุวรรณ
10 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-9246-6127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 190-10/24(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
44 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
แหนมหมู
145/2555
หมูแหนม 237-1/145(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
45 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
หมูแดดเดียว
296/2549
หมูแดดเดียว 236-1/296(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
46 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลาแดดเดียว
298/2549
ท้องปลาแซลมอนแดดเดียว 235-2/298(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
47 นาง อนุชิดา ดุมกูล
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 09-6074-2931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปลาแดดเดียว
298/2549
ปลาดุกแดดเดียว 253-3/298(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
48 นางสาว กิตินัดดา โอสถานนท์
2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-5396-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 203-7/20(ฉช) 22 มี.ค. 2564 21 มี.ค. 2567
49 นางสาว นิภา หมอกกลั่น
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 191-3/1412(ฉช) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
50 นางสาว พัฒนปภา สามตั้งสกุล
159 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 โทรศัพท์มือถือ 09-6142-6495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัว สามหอม อะการ์ดวูด ออยล์ สปา จัสมิน , ออร์คิดส์ , สปา และฟอเรสต์ ฟลาวเวอร์ สำหรับสปา 163-1/259(ฉช) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565