รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 89 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กะละแม 165-6/873(ปจ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
2 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
47 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 135-5/709(ปจ) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
3 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 155-2/153(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
4 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 129-11/9(ปจ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
5 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 147-2/71(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
525 ม.1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 169-6/66(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
7 กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยบ้านไทรงาม
22 ม.18 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้ไผ่
65/2558
เครื่องเรือนไม้ไผ่ 144-3/65(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ชะเลือด
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 185-2/971(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ชะเลือด
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 184-6/24(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
10 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ชนิดแห้ง) 202-5/521(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
11 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี( หน่วยละ100 กรัม) 154-4/521(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
12 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม ชนิดไม่แห้ง(หน่วยละ100 กรัม) 153-1/161(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
13 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกตำบลดงบัง
61 ม.4 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 179-11/20(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
14 กลุ่มสตรีบางปลาร้า
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 188-3/203(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
15 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 180-12/20(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
16 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 182-2/348(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
17 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 183-5/24(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
18 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 181-4/24(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
19 กลุ่มสตรีสากลคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 141-3/24(ปจ) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
20 กลุ่มสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 148-3/412(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
21 กลุ่มสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 190-7/24(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
22 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 176-2/197(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
23 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
โสร่งทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 173-2/924(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
24 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กะละแม 163-4/873(ปจ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
25 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 142-8/709(ปจ) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
26 กลุ่มอาชีพจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
168 ม.1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใลาน 170-7/66(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
27 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 133-5/182(ปจ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
28 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 128-10/9(ปจ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
29 นาง จงจิตร์ อรัญสิทธิ์
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 214-2/193(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
30 นาง จารุวรรณ วงศ์จำรัส
88 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู 157-1/92(ปจ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
31 นาง จิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 199-15/20(ปจ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
32 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 192-5/642(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
33 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 189-13/20(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
34 นาง ดลนภา พันธ์ธรรม
20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 145-8/20(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
35 นาง ดาราภัทร แปลกเข็ม
143/60 ม.8 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 132-2/24(ปจ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
36 นาง ทับทิม ปิ่นทอง
76/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในครัว 146-3/82(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
37 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.2 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2559
กะละแม 164-5/873(ปจ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
38 นาง ธนารีย์ ฟักสะอาด
18/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 137-7/709(ปจ) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
39 นาง บุญเลิศ รวมทรัพย์
107 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 171-9/20(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
40 นาง บุญเลิศ รวมทรัพย์
107 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 172-3/40(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
41 นาง บุญส่ง โฉมเฉลา
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กาแฟเย็น
1005/2558
กาแฟเย็น 166-2/1005(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
42 นาง ประนอม อินทรแสง
8 ม.1 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย โต๊ะ 140-4/949(ปจ) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
43 นาง เพ็ญจันทร์ ชำนิ
303 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 195-2/972(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
44 นาง ไพวัณ มีนาคม
203 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 168-2/1137(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
45 นาง รัตนาภรณ์ สัตยา
123/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 215-1/592(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
46 นาง รัตนาภรณ์ สัตยา
123/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจระเข้แท้ 216-1/377(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
47 นาง เรณู น้อยแสง
13 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 177-10/20(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
48 นาง เรณู น้อยแสง
13 ม.8 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 178-3/935(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
49 นาง วาสนา รักษาทรัพย์
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนก้านตาล
1247/2558
เครื่องเรือนก้านตาล 150-2/1247(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
50 นาง วาสนา รักษาทรัพย์
104 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากก้านตาล
69/2560
ผลิตภัณฑ์จากก้านตาล 149-1/69(ปจ) 22 มิ.ย. 2563 21 มิ.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565