รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 89 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 247-10/709(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
2 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 239-3/153(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
3 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2564
กะละแม 251-8/873(ปจ) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
4 กลุ่มงานฝีมือมัดเมคราเม่ตำบลบ้านพระ
37 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 233-2/418(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านสนามพลี
40/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 235-1/835(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
6 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 253-19/9(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านทับลาน
525 ม.1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 169-6/66(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ชะเลือด
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 185-2/971(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ชะเลือด
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 184-6/24(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
10 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ชนิดแห้ง) 202-5/521(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานตะกร้าพลาสติกตำบลดงบัง
61 ม.4 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 179-11/20(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
12 กลุ่มสตรีคลองหอทอง
63 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 230-9/7(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
13 กลุ่มสตรีบางปลาร้า
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 188-3/203(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
14 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 180-12/20(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
15 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 182-2/348(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
16 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 183-5/24(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
17 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
29/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 181-4/24(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
18 กลุ่มสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 190-7/24(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
19 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 176-2/197(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
20 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
โสร่งทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 173-2/924(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
21 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 246-9/709(ปจ) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
22 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2564
กะละแม 250-7/873(ปจ) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
23 กลุ่มอาชีพจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
168 ม.1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใลาน 170-7/66(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
24 กลุ่มอาชีพบ้านต้นตระกู
63 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 220-16/9(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
25 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดใยตาล
440/2561
ไม้กวาดใยตาล 231-4/440(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
26 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 241-9/182(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
27 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 252-18/9(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
28 กลุ่มอาชีพหนองจรเข้
61 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 217-1/651(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
29 นาง ขวัญใจ ตาลน้อย
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 245-6/642(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
30 นาง ขวัญใจ ตาลน้อย
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 242-19/20(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
31 นาง จงจิตร์ อรัญสิทธิ์
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 214-2/193(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
32 นาง จงจิตร์ อรัญสิทธิ์
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 237-3/417(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
33 นาง จิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 199-15/20(ปจ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
34 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 192-5/642(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
35 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 189-13/20(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
36 นาง เทียมจันทร์ วงษ์ประเทศ
142/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 226-6/412(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
37 นาง น้ำอ้อย สีตา
41 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 221-17/9(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
38 นาง บุญเรือง บุญอุ่นใจ
89 ม.10 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 238-4/417(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
39 นาง บุญเลิศ รวมทรัพย์
107 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 171-9/20(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
40 นาง บุญเลิศ รวมทรัพย์
107 ม.8 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 172-3/40(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
41 นาง บุญส่ง โฉมเฉลา
43 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กาแฟเย็น
1005/2558
กาแฟเย็น 166-2/1005(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
42 นาง ปฐมพร บุตดีวงษ์
37/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 229-3/972(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
43 นาง ปราณี พรมสอน
268 ม.4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 232-5/951(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
44 นาง เพ็ญจันทร์ ชำนิ
303 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 195-2/972(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
45 นาง ไพวัณ มีนาคม
203 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 168-2/1137(ปจ) 27 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2567
46 นาง รัตนาภรณ์ สัตยา
123/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 215-1/592(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
47 นาง รัตนาภรณ์ สัตยา
123/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจระเข้แท้ 216-1/377(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
48 นาง เรณู น้อยแสง
13 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 177-10/20(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
49 นาง เรณู น้อยแสง
13 ม.8 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 178-3/935(ปจ) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
50 นาง ศุภัช ทรัพย์คง
303 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 224-4/412(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566