รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 109 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ป.เปีย แปรรูปจากเสื่อกกและอินทผลัมนาจำปา
26/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 264-12/7(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
2 กลุ่ม ป.เปีย แปรรูปจากเสื่อกกและอินทผลัมนาจำปา
26/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 265-13/7(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
3 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 247-10/709(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
4 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 239-3/153(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
5 กลุ่มกระยาสารทสุวรรณา
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2564
กะละแม 251-8/873(ปจ) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
6 กลุ่มงานฝีมือมัดเมคราเม่ตำบลบ้านพระ
37 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 233-2/418(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
7 กลุ่มงานฝีมือมัดเมคราเม่ตำบลบ้านพระ
37 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 259-2/413(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านสนามพลี
40/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 235-1/835(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
9 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 253-19/9(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
10 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 260-10/182(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
11 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์มือถือ 06-4297-8298
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 276-3/71(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
12 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดร กองพันทหารม้าที่ 2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ชนิดแห้ง) 202-5/521(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
13 กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่2
371/10 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-6153-9766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี ชนิดแห้ง 277-6/521(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่กลุ่มสวนชนาภัทร
5 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เยลลี่อ่อน
519/2547
เยลลี่มัลเบอร์รี่ 293-1/519(ปจ) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่กลุ่มสวนชนาภัทร
5 ม.16 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เยลลี่แห้ง
520/2547
กัมมี่มัลเบอร์รี่ 294-1/520(ปจ) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
16 กลุ่มสตรีคลองหอทอง
63 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 230-9/7(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
17 กลุ่มสตรีบางปลาร้า
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 188-3/203(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
18 กลุ่มสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 190-7/24(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
19 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
โสร่งทอมือเส้นใยประดิษฐ์ 290-3/924(ปจ) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
20 กลุ่มสตรีอาชีพทอผ้าบ้านดงบัง
88/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้าเส้นใยประดิษฐ์ 291-3/197(ปจ) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
21 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กะละแม
873/2564
กะละแม 250-7/873(ปจ) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
22 กลุ่มอาชีพกระยาสารทกาละแมแม่ทองแถม
15/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 246-9/709(ปจ) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
23 กลุ่มอาชีพจักสานใบลานบ้านวังขอนแดง
168 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์มือถือ 08-1912-4478
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 282-9/66(ปจ) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
24 กลุ่มอาชีพบ้านต้นตระกู
63 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 220-16/9(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
25 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดใยตาล
440/2561
ไม้กวาดใยตาล 231-4/440(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
26 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 241-9/182(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
27 กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดตำบลโพธิ์งาม
239 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 252-18/9(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
28 กลุ่มอาชีพหนองจรเข้
61 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 217-1/651(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
29 นาง ขวัญใจ ตาลน้อย
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 242-19/20(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
30 นาง ขวัญใจ ตาลน้อย
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 245-6/642(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
31 นาง จงจิตร์ อรัญสิทธิ์
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 237-3/417(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
32 นาง จงจิตร์ อรัญสิทธิ์
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 214-2/193(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
33 นาง จิตรนภา แสงสุภาภัทจำนง
152 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 199-15/20(ปจ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
34 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 192-5/642(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
35 นาง จุฑามาศ มงคล
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 189-13/20(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
36 นาง ดาราภัส แปลกเข็ม
143/60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-5142-4693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 271-10/24(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
37 นาง ดาราภัส แปลกเข็ม
143/60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-5142-4693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 272-7/412(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
38 นาง ทับทิม ปิ่นทอง
76/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
มีด
82/2546
มีด เหล็กกล้าที่ใช้ในการเกษตร 279-5/82(ปจ) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
39 นาง เทียมจันทร์ วงษ์ประเทศ
142/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 226-6/412(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
40 นาง ธนารีย์ ฟักสอาด
18/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 258-11/709(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
41 นาง น้ำอ้อย สีตา
41 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 221-17/9(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
42 นาง บุญเรือง บุญอุ่นใจ
89 ม.10 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 238-4/417(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
43 นาง ปฐมพร บุตดีวงษ์
37/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 229-3/972(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
44 นาง ปราณี พรมสอน
268 ม.4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 232-5/951(ปจ) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
45 นาง เพ็ญ ชัชวะโชติ
28/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางเดชะ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เปล
203/2546
เปล 262-4/203(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
46 นาง เพ็ญจันทร์ ชำนิ
303 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 195-2/972(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
47 นาง รัตนาภรณ์ สัตยา
123/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 215-1/592(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
48 นาง รัตนาภรณ์ สัตยา
123/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังจระเข้แท้ 216-1/377(ปจ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
49 นาง ลำดวน โภครักษ์
31/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 269-3/196(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
50 นาง ลำดวน โภครักษ์
31/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 270-21/20(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567