รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 98 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 216-7/24(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
2 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าชนิดเป็นตัว 236-2/37(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
3 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เนื้อปลาร้าผัดแห้ง
877/2563
เนื้อปลาร้าผัดแห้ง 250-2/877(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
4 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 23 หมู่ 13
1/5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8988-2696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าคละสี 2 ชิ้น ตะกร้าใส่่เหรียญ 3 ชิ้น 215-5/418(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
5 กลุ่มสตรีเย็บกระเป๋าหนังด้วยมือ ต.ป่าขะ
54/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียนม 263-2/205(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
6 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 245-5/74(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
7 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ประเภทใข้งานทั่วไป 207-14/412(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
8 นาง เฉลา ทองใบ
35/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 190-2/182(นย) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
9 นาง เฉลา ทองใบ
35/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 191-13/9(นย) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
10 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว ผลไม้ลอยแก้ว และผลไม้ลอยแก้ว 241-8/715(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
11 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 247-9/715(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
12 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิ 222-3/117(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
13 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิ 233-5/117(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
14 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 167-1/162(นย) 14 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2566
15 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 172-1/115(นย) 13 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2566
16 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลวผสมกลิ่นอโรม่า 174-1/842(นย) 13 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2566
17 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 246-6/74(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
18 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันสำหรับสปา 175-1/259(นย) 13 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2566
19 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 227-10/665(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
20 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า 176-1/550(นย) 13 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2566
21 นาง สมจิตต์ โถทอง
126 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8140-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป 206-13/412(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
22 นาง สุภารัตน์ สกุณา
37/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8547-6697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ประเภทใช้งานทั่วไป 201-6/24(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
23 นาง สุภารัตน์ สกุณา
37/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8547-6697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
629/2547
ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 202-1/629(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
24 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 230-6/196(นย) 19 พ.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
25 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ย่าม
609/2547
ย่าม 244-1/609(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
26 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 243-7/196(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
27 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 242-15/412(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
28 นาง อัมพร จิรามานนท์
47 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9011-0324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบุ่ก้อนกลีเซอรีน 197-8/665(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
29 นางสาว กรรณิการ์ ศรีวิจารณ์
402 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8706-9029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 177-7/665(นย) 13 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2566
30 นางสาว สรัญญา ศิริพุฒ
103/42 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8907-1554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 198-3/422(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
31 นางสาว สิริมณี สิมมะลิ
442 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8610-6293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าว
192/2560
ประเภทใช้งานทั่วไป 203-2/192(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2966
32 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
35/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กุ้งจ่อม
147/2557
กุ้งจ่อม 209-2/147(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
33 นาย นคร วงศ์วัชรไพบูลย์
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-9150-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม
336/2552
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม 210-2/336(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
34 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบใช้งานทั่วไป/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 193-2/619(นย) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
35 นาย อุดมพงษ์ มั่งคั่ง
96/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8449-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ธูป
1554/2563
ธูป ชนิดมีก้าน 211-1/1554(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
36 บริษัท ครีเอชั่น เวิลด์ ไวด์ วู้ดส์ จำกัด
104 ม.2 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 199-10/45(นย) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
37 ร.อ.หญิง อัญชลี ทรายทอง
108 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8176-1399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 192-5/24(นย) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
38 วิสาหกิจกลุ่มเย็บพรมเอนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-6555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 262-2/566(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
39 วิสาหกิจกลุ่มเย็บพรมเอนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-6555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 261-2/823(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มดองน้ำเกลือ และไข่เค็มต้มสุก 170-4/27(นย) 14 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2566
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 254-6/27(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 255-4/4(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์้ข้าวแตน 256-1/36(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนเอนกประสงค์บ้านพัฒสุดา
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8982-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 214-2/613(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนเอนกประสงค์บ้านพัฒสุดา
39/12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-37-3-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 200-5/196(นย) 25 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบถนนคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้าสับผัด
133/2556
ปลาร้าสับผัด 218-2/133(นย) 19 พ.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบถนนคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 217-1/313(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำเมี่ยงคำ
671/2547
น้ำเมี่ยงคำ 171-1/671(นย) 13 เม.ย. 2563 12 เม.ย. 2566
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 237-3/4(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกตาแดง
1499/2561
น้ำพริกตาแดง 238-2/1499(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565