รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 120 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มพริกแกงแม่สาลี่
567 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9717-6984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง น้ำพริกแกง และน้ำพริกแกง 269-2/129(นย) 13 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
2 กลุ่มพริกแกงแม่สาลี่
567 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9717-6984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
พริกป่น
492/2547
พริกป่น 268-2/492(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
3 กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร
104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8983-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 299-2/709(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
4 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าชนิดเป็นตัว 236-2/37(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
5 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เนื้อปลาร้าผัดแห้ง
877/2563
เนื้อปลาร้าผัดแห้ง 250-2/877(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
6 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 245-5/74(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
7 นาง จินตนา บุญรักษา
54/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 281-5/417(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
8 นาง จินตนา บุญรักษา
54/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียนม 263-2/205(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
9 นาง ฉันทนา เข็มนาง
98 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8969-0926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 282-1/835(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
10 นาง เฉลา ทองใบ
35/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8701-7675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 323-14/9(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
11 นาง ทรงสุรัตน์ นาคอุไร
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 347-11/24(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
12 นาง ธันยธร ศักดิ์ณรงค์รัตน์
121/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8736-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง (แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ ประเภทผ้าสีขาว) 306-3/835(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
13 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว ผลไม้ลอยแก้ว และผลไม้ลอยแก้ว 241-8/715(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
14 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 247-9/715(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
15 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิ 233-5/117(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
16 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 295-2/162(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
17 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 294-2/115(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
18 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 246-6/74(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
19 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันสำหรับสปา 321-2/259(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
20 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 322-3/551(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
21 นาง สมจิตต์ โถทอง
126 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8140-2092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า (พรมเช็ดเท้า) 348-18/412(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
22 นาง สุภารัตน์ สกุณา
37/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8547-6697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 325-9/24(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
23 นาง สุภารัตน์ สกุณา
37/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8547-6697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง
629/2547
ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 326-2/629(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
24 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ย่าม
609/2547
ย่าม 244-1/609(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
25 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 243-7/196(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
26 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 242-15/412(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
27 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง และเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 283-2/835(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
28 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ 284-2/18(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
29 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ประเภทเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 351-3/197(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
30 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
หมอนประดิษฐ์
1563/2564
หมอนประดิษฐ์ 350-1/1563(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
31 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 349-19/412(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
32 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (กระเป๋าใส่เหร๊ยญจากเศษผ้า) 287-8/196(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
33 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑืประดิษฐ์จากเศษผ้า(ที่ใส่กุญแจ) 288-16/412(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
34 นางสาว ปรมาภรณ์ วงษ์ดี
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8998-1909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำบูดูข้าวยำ
1019/2556
น้ำบูดูสมุนไพร 304-1/1019(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
35 นางสาว สรัญญา ศิริพุฒ
103/42 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8907-1554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์ดินปั้น 324-4/422(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
36 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
8/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาจ่อม
723/2557
ปลาจ่อม 273-1/723(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
37 นาย นคร วงศ์วัชรไพบูลย์
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-9150-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม
336/2552
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม 333-4/336(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
38 นาย วัชรวุธ รุ่งโรจน์เลิศสกุล
198 ม.3 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-81-0-3337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ต้นไม้ประดิษฐ์
579/2557
ต้นไม้ประดิษฐ์ 305-1/579(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
39 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 276-12/45(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
40 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภทไม่สัมผัสร้างกาย 277-3/619(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
41 นาย อุดมพงษ์ มั่งคั่ง
96/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8449-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ธูป
1554/2563
ธูป ชนิดมีก้าน 352-2/1554(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 254-6/27(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 255-4/4(นย) 25 มี.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์้ข้าวแตน 256-1/36(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกใบมะดัน ชนิดดิบ 272-7/27(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 308-8/27(นย) 5 ก.ย. 2566 4 ก.ย. 2569
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้าสับผัด
133/2556
ปลาร้าสับผัด 331-3/133(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 237-3/4(นย) 22 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกตาแดง
1499/2561
น้ำพริกตาแดง 238-2/1499(นย) 22 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกป่นแห้ง 251-3/130(นย) 25 มี.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567