รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครนายก จำนวน 97 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 216-7/24(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
2 กลุ่มพริกแกงแม่สาลี่
567 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9717-6984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง น้ำพริกแกง และน้ำพริกแกง 269-2/129(นย) 13 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
3 กลุ่มพริกแกงแม่สาลี่
567 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9717-6984
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
พริกป่น
492/2547
พริกป่น 268-2/492(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
4 กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร
104 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8983-4557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 299-2/709(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
5 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้า
37/2557
ปลาร้าชนิดเป็นตัว 236-2/37(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
6 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เนื้อปลาร้าผัดแห้ง
877/2563
เนื้อปลาร้าผัดแห้ง 250-2/877(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
7 กลุ่มสตรีบ้านปากคลอง 23 หมู่ 13
1/5 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8988-2696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าคละสี 2 ชิ้น ตะกร้าใส่่เหรียญ 3 ชิ้น 215-5/418(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
8 กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีตำบลเขาเพิ่ม
192 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8952-6277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 245-5/74(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
9 นาง จินตนา บุญรักษา
54/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 281-5/417(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
10 นาง จินตนา บุญรักษา
54/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8993-5378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียนม 263-2/205(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
11 นาง ฉันทนา เข็มนาง
98 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8969-0926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 282-1/835(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
12 นาง ธันยธร ศักดิ์ณรงค์รัตน์
121/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8736-9368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง (แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ ประเภทผ้าสีขาว) 306-3/835(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
13 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว ผลไม้ลอยแก้ว และผลไม้ลอยแก้ว 241-8/715(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
14 นาง นฤมล กุลประสูติ
154 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8138-3540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 247-9/715(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
15 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิ 222-3/117(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
16 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจิ 233-5/117(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
17 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ข้าวหมาก
162/2546
ข้าวหมาก 295-2/162(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
18 นาง มะลิวัลย์ อินทรเศียร
32/3 ม.11 ซ.สาริกา-นางรอง 8 ถ.สาริกา-นางรอง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8666-4853
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 294-2/115(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
19 นาง ยุพิน คังคายะ
32 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-1295-1291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 246-6/74(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
20 นาง วีรวรรณ ตระกูลสุนทร
1/1 ม.6 ซ.- ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-3739-5548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 227-10/665(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
21 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ย่าม
609/2547
ย่าม 244-1/609(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
22 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 243-7/196(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
23 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 242-15/412(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
24 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง และเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 283-2/835(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
25 นาง สุมาลี นาคสุข
155 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8709-4006
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ 284-2/18(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
26 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (กระเป๋าใส่เหร๊ยญจากเศษผ้า) 287-8/196(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
27 นางสาว จารุณี เครือละม้าย
110 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-6159-4629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑืประดิษฐ์จากเศษผ้า(ที่ใส่กุญแจ) 288-16/412(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
28 นางสาว ปรมาภรณ์ วงษ์ดี
99 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8998-1909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำบูดูข้าวยำ
1019/2556
น้ำบูดูสมุนไพร 304-1/1019(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
29 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
35/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กุ้งจ่อม
147/2557
กุ้งจ่อม 209-2/147(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
30 นาย ชัชวาล ในระหว่างพิมพ์
8/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 โทรศัพท์ 0-8130-5441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาจ่อม
723/2557
ปลาจ่อม 273-1/723(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
31 นาย นคร วงศ์วัชรไพบูลย์
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-9150-9310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม
336/2552
เห็ดหลินจือแห้งชงดื่ม 210-2/336(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
32 นาย วัชรวุธ รุ่งโรจน์เลิศสกุล
198 ม.3 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-81-0-3337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ต้นไม้ประดิษฐ์
579/2557
ต้นไม้ประดิษฐ์ 305-1/579(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
33 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 276-12/45(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
34 นาย อำพล สิงหา
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9310-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภทไม่สัมผัสร้างกาย 277-3/619(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
35 นาย อุดมพงษ์ มั่งคั่ง
96/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-8449-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ธูป
1554/2563
ธูป ชนิดมีก้าน 211-1/1554(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
36 วิสาหกิจกลุ่มเย็บพรมเอนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-6555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 262-2/566(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
37 วิสาหกิจกลุ่มเย็บพรมเอนกประสงค์
60 ม.2 ซ.- ถ.ปฏิรูป ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8960-6555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 261-2/823(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 254-6/27(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 255-4/4(นย) 25 มี.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์้ข้าวแตน 256-1/36(นย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกใบมะดัน ชนิดดิบ 272-7/27(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องนอนเอนกประสงค์บ้านพัฒสุดา
71 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-8982-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 214-2/613(นย) 23 ก.พ. 2564 22 ก.พ. 2567
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบถนนคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 217-1/313(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผา 237-3/4(นย) 22 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกตาแดง
1499/2561
น้ำพริกตาแดง 238-2/1499(นย) 22 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกป่นแห้ง 251-3/130(นย) 25 มี.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำเมี่ยงคำ
671/2547
น้ำเมี่ยงคำ 298-2/671(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 297-1/322(นย) 24 มี.ค. 2566 24 ก.ค. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค (ปลานิลสามรส) 296-1/301(นย) 24 มี.ค. 2566 23 มี.ค. 2569
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์บ้านเรือนไทยจำลอง
432 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์มือถือ 08-9965-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทของใช้ทั่วไป 231-11/45(นย) 19 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566