รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 156 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มการทำของชำร่วยเพื่อพิธีการตำบลคลองน้ำใส
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4784-8550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 426-4/193(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 421-28/20(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
3 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 343-39/9(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
4 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-24/20(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
5 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 345-19/182(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
6 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 347-12/195(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
7 กลุ่มจานกาบหมาก ม.๒ ต.ฟากห้วย
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-7888-3404
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก
942/2548
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก 378-1/942(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาตอ
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-5438-9843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 409-7/835(สก) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาตอ
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-5438-9843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 438-4/836(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
10 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 329-32/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
11 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 365-42/9(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
12 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 369-21/182(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
13 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 374-13/412(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
14 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1419-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 430-10/203(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
15 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1419-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 434-17/417(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
16 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1419-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 423-30/20(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
17 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านปางสีดา
52 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5285-2045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 458-26/197(สก) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
18 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภทเส้นใยประดิษฐ์ 334-18/197(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 435-18/417(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 431-5/247(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
21 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 384-22/197(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 395-1/18(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
23 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 428-23/197(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
โมบาย
569/2547
โมบาย 338-1/569(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 371-21/197(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
26 กลุ่มทอเสื่อกก
109 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 06-1424-8339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 328-31/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
27 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
724 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9081-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 362-33/7(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
28 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
724 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9081-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 366-11/40(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
29 กลุ่มทอเสื่อบ้านซับม่วง
399 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7965-0506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 418-36/7(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
30 กลุ่มทอเสื่อผู้สูงอายุ
378 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9947-0267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 394-34/7(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
31 กลุ่มทอเสื่อผู้สูงอายุ
378 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9947-0267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 396-26/20(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
32 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 417-35/7(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
33 กลุ่มนามบัว
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-2207-4771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 386-15/417(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
34 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก ไทบ้านหนองสังข์
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-8073-4351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 352-3/823(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
35 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านทดน้อย
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-9435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 420-44/9(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
36 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านทดน้อย
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-9435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 425-23/182(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
37 กลุ่มพวงหรีด หมู่ที่ ๕
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 09-3579-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 351-4/651(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
38 กลุ่มภูศิลป์แก้วบาติก
150 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5652-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 382-2/51(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
39 กลุ่มภูศิลป์แก้วบาติก
310 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5652-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 470-9/835(สก) 20 พ.ค. 2567 19 พ.ค. 2570
40 กลุ่มภูศิลป์แก้วบาติก
310 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5652-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 471-5/836(สก) 20 พ.ค. 2567 19 พ.ค. 2570
41 กลุ่มสตรีตำบลเมืองไผ่
121 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1517-9593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 436-6/651(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
42 กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองนกกระเรียน
43/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9230-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 372-8/203(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
43 กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองนกกระเรียน
43/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9230-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 373-12/412(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
44 กลุ่มสองพี่น้องปีมณีโมเดิร์น & คลาสสิค
216 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-4749-9424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป ชนิดชั้นวางของ 383-10/183(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
45 กลุ่มสานกระเป๋าบ้านวังพัฒนา
177 ม.17 ซ.- ถ.- ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250 โทรศัพท์มือถือ 08-9939-1150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 463-33/20(สก) 20 พ.ค. 2567 19 พ.ค. 2570
46 กลุ่มสานสวยเดคูพาจ
73/9-10 ม.- ซ.- ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-4340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 342-1/1555(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
47 กลุ่มสานสวยเดคูพาจ
73/9-10 ม.- ซ.- ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-4340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 346-11/195(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
48 กลุ่มสานสวยเดคูพาจ
73/9-10 ม.- ซ.- ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-4340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 353-3/935(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
49 กลุ่มสานสวยเดคูพาจ
73/9-10 ม.- ซ.- ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-4340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 401-17/196(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
50 กลุ่มสานสวยเดคูพาจ
73/9-10 ม.- ซ.- ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-4340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1629/2565
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 416-1/1629(สก) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567