รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 151 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มการทำของชำร่วยเพื่อพิธีการตำบลคลองน้ำใส
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4784-8550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 426-4/193(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 421-28/20(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
3 กลุ่มงานประดิษฐ์จากผ้าบ้านภักดีแผ่นดิน
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-7940-4489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 318-16/196(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
4 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 343-39/9(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
5 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-24/20(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
6 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 345-19/182(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
7 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 347-12/195(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
8 กลุ่มจักรสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-4870-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 310-23/20(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
9 กลุ่มจานกาบหมาก ม.๒ ต.ฟากห้วย
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-7888-3404
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก
942/2548
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก 378-1/942(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาตอ
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-5438-9843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 409-7/835(สก) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
11 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านนาตอ
6 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-5438-9843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 438-4/836(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
12 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 365-42/9(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
13 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 369-21/182(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
14 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 374-13/412(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
15 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1419-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 430-10/203(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
16 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1419-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 434-17/417(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
17 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-1419-9589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 423-30/20(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
18 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 329-32/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 435-18/417(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 431-5/247(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
21 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภทเส้นใยประดิษฐ์ 334-18/197(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าคลองน้ำใส
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-4936-5506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 302-3/247(สก) 18 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2567
23 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 384-22/197(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 395-1/18(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
25 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน
87 ม.13 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-1386-2172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 428-23/197(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
26 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-9507-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 319-17/197(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
27 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-9507-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 321-10/412(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
28 กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
57 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 08-9507-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 323-14/417(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
โมบาย
569/2547
โมบาย 338-1/569(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
30 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-1921-8791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 371-21/197(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
31 กลุ่มทอเสื่อกก
109 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 06-1424-8339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 328-31/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
32 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
724 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9081-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 362-33/7(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
33 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
724 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-9081-8555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 366-11/40(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
34 กลุ่มทอเสื่อบ้านซับม่วง
399 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 08-7965-0506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 418-36/7(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
35 กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าผักชี
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0380-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 306-28/7(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
36 กลุ่มทอเสื่อผู้สูงอายุ
378 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9947-0267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 394-34/7(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
37 กลุ่มทอเสื่อผู้สูงอายุ
378 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9947-0267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 396-26/20(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
38 กลุ่มทอเสื่อแม่บ้านบ้านสุขสำราญ
186 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 09-0386-3402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 417-35/7(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
39 กลุ่มนามบัว
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-2207-4771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 386-15/417(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
40 กลุ่มบ้านไร่ทานตะวัน
141/5 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทรศัพท์มือถือ 09-2602-4605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 307-29/7(สก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
41 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก ไทบ้านหนองสังข์
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 09-8073-4351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 352-3/823(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
42 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านทดน้อย
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-9435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 420-44/9(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
43 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านทดน้อย
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-9435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 425-23/182(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
44 กลุ่มพวงหรีด หมู่ที่ ๕
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 โทรศัพท์มือถือ 09-3579-3041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 351-4/651(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
45 กลุ่มภูศิลป์แก้วบาติก
150 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5652-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 382-2/51(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
46 กลุ่มสตรีตำบลเมืองไผ่
121 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1517-9593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 436-6/651(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
47 กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองนกกระเรียน
43/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9230-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปล
203/2546
เปล 372-8/203(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
48 กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ ๕ บ้านหนองนกกระเรียน
43/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9230-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 373-12/412(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
49 กลุ่มสองพี่น้องปีมณีโมเดิร์น & คลาสสิค
216 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 06-4749-9424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ประเภทใช้งานทั่วไป ชนิดชั้นวางของ 383-10/183(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
50 กลุ่มสานสวยเดคูพาจ
73/9-10 ม.- ซ.- ถ.บำรุงราษฎร์ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-1499-4340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 342-1/1555(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566