รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 336 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-3202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 893-6/71(นม) 17 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2569
2 กลุ่มกระดิ่งทองลงหิน
97/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-3369-3003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เครื่องทองลงหิน
372/2547
กระดิ่งทองสำริด 812-2/372(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
3 กลุ่มกอมโพธีเรียม
13/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 06-6073-6427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 708-3/39(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
4 กลุ่มกอมโพธีเรียม
13/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 06-6073-6427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 709-3/67(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
5 กลุ่มกอมโพธีเรียม
13/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 06-6073-6427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา 707-28/24(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
6 กลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์มือถือ 09-7282-4995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 738-15/1457(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
7 กลุ่มจักสานตะกร้าเถาวัลย์
54 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 09-8262-2369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 959-7/71(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
8 กลุ่มจักสานบ้านทำนบพัฒนาใต้
16/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหอย อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 06-1574-3810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 844-1/351(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานบ้านโนนกระหาด
20 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-3366-8788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 848-19/418(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานบ้านห้วยแคน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-3820-0460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 793-53/7(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
11 กลุ่มจักสานบ้านห้วยแคน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-3820-0460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 794-1/40(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
12 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ศาลาประชาคม ม.21 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-3382-0370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 952-31/20(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
13 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 728-16/418(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
14 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 854-5/651(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
15 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 892-28/20(นม) 17 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2569
16 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านงิ้วตะแบก
42 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 โทรศัพท์มือถือ 08-7962-9344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 908-35/24(นม) 17 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2569
17 กลุ่มดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-8753-3997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 853-4/651(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
18 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 850-21/418(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
19 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 1028-41/24(นม) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
20 กลุ่มตะกร้าเชือกฟาง
175 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-4475-4321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 729-17/418(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
21 กลุ่มตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
60 ม.11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-1085-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 799-23/20(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
22 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านหนองโอง
36/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-1877-2116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 810-5/205(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
23 กลุ่มถักทอบ้านดอนแต้ว
121 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-4471-6070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 898-19/412(นม) 17 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2569
24 กลุ่มถักสานบ้านบุตาโฮ
236 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 849-20/418(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
25 กลุ่มถักสานบ้านบุตาโฮ
236 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 965-25/412(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
26 กลุ่มถักสานบ้านบุตาโฮ
236 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 966-8/823(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
27 กลุ่มถักสานบ้านบุตาโฮ
236 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 964-13/195(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
28 กลุ่มถักสานบ้านบุตาโฮ
236 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-9581-2011
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 967-4/972(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
29 กลุ่มถั่วตัดงาตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 985-2/156(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
30 กลุ่มถั่วตัดงาตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งาตัด
710/2559
งาตัด 986-2/710(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
31 กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์มือถือ 08-1547-0283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 970-26/412(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
32 กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์มือถือ 08-1547-0283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 969-19/196(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
33 กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์มือถือ 08-1547-0283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 1017-134/18(นม) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
34 กลุ่มทอผ้านครซำ
133 ม.8 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 06-4506-4437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ย่าม
609/2547
ย่าม 819-6/609(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
35 กลุ่มทอผ้าโนนสง่า
9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-7484-0476
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม เส้นใยประดิษฐ์ 1013-69/17(นม) 21 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2570
36 กลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิง
131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-7961-0805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม เส้นใยประดิษฐ์ 860-59/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
37 กลุ่มทอผ้าบ้านรุ่งเรืองพัฒนา
284/1 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 06-2153-5763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 867-66/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
38 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 08-6081-5224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 862-61/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
39 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่แหลมทอง
268 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-4357-6564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 865-64/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
40 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกุ่ม
30/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9625-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 920-18/197(นม) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกุ่ม
30/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9625-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 919-16/63(นม) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
42 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกุ่ม
30/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9625-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 918-124/18(นม) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
43 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านหนองขนาก
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-1070-8384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 750-11/63(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
44 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านหนองขนาก
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-1070-8384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 749-53/17(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
45 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านหนองขนาก
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-1070-8384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 746-21/16(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
46 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองโน
4 ม.5 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 09-5610-4713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 861-60/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
47 กลุ่มทอผ้าและเสื่อกก
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-8536-1947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 879-16/247(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
48 กลุ่มทอผ้าหนองหว้าผ้าหลากสี
135 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-9628-7991
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 878-40/246(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
49 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสามัคคี
209 ม.17 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทรศัพท์มือถือ 09-8623-7588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 747-51/17(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
50 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสามัคคี
209 ม.17 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทรศัพท์มือถือ 09-8623-7588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 787-111/18(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567