รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 222 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-3202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 567-3/71(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
2 กลุ่มกระดิ่งทองลงหิน
97/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-3369-3003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เครื่องทองลงหิน
372/2547
กระดิ่งทองสำริด 812-2/372(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
3 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
27 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-1075-1456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากหญ้าแฝก 535-18/24(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
4 กลุ่มจักสานตะกร้าเถาวัลย์
54 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 09-8262-2369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 621-4/71(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
5 กลุ่มจักสานบ้านห้วยแคน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-3820-0460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 793-53/7(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
6 กลุ่มจักสานบ้านห้วยแคน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-3820-0460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 794-1/40(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
62/2 ม.21 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-4824-9652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 617-18/20(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
8 กลุ่มชุมชนสานวัดสิงห์
99/9 ม.3 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4429-0649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 538-21/24(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
9 กลุ่มดนตรีพื้นเมือง
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1068-9738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ซอด้วง
216/2559
ซอด้วง 624-1/216(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
10 กลุ่มดอกไม้จันทน์
181/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-1265-1831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 530-14/20(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
11 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านงิ้วตะแบก
42 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 โทรศัพท์มือถือ 08-7962-9344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 582-1/651(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
12 กลุ่มดอกไม้สวรรค์บ้านโกรกมะค่าเหนือ
12 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-9503-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 531-14/24(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
13 กลุ่มตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก
60 ม.11 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-1085-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 799-23/20(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
14 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านหนองโอง
36/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-1877-2116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 810-5/205(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
15 กลุ่มถั่วตัดงาตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัดงาขาว 584-1/156(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
16 กลุ่มถั่วตัดงาตัดรวงทอง
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-6121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งาตัด
710/2559
งาขาวตัด 585-1/710(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
17 กลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์มือถือ 08-0722-4147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 589-83/18(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
18 กลุ่มทอผ้านครซำ
133 ม.8 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 06-4506-4437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ย่าม
609/2547
ย่าม 819-6/609(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านถนนคต
99 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9286-1054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ย่าม
609/2547
ย่าม 552-3/609(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
20 กลุ่มทอผ้าบ้านถนนคต
99 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9286-1054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 561-81/18(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
21 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจาน
27 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-8465-9896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 691-49/17(นม) 19 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกุ่ม
30/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9625-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 562-82/18(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกุ่ม
30/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9625-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 563-14/197(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
24 กลุ่มทอผ้าและเสื่อกก
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-8536-1947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 608-42/7(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
25 กลุ่มทอผ้าหลากสีของดีบ้านโนนฟักทอง
128 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 โทรศัพท์มือถือ 09-3548-1255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยประดิษฐ์) 690-8/379(นม) 19 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2567
26 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสามัคคี
209 ม.17 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทรศัพท์มือถือ 09-8623-7588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 787-111/18(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา
36/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 08-1074-5270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 693-50/17(นม) 19 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2567
28 กลุ่มทอผ้าไหมรกฟ้า
143 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-4823-1554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 661-93/18(นม) 26 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2567
29 กลุ่มทอเสื่อกก
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 08-4430-6851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 605-39/7(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
30 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนดู่
10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 โทรศัพท์มือถือ 08-0017-3575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 667-47/7(นม) 26 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2567
31 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนตำหนัก
119 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270 โทรศัพท์มือถือ 08-5492-1985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 610-44/7(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
32 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองโน
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 โทรศัพท์มือถือ 08-9845-7361
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 684-49/7(นม) 19 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2567
33 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองเม็ก
236 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-9849-8154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 606-40/7(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
34 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองหว้า
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์มือถือ 08-2155-6558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 607-41/7(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
35 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านอัมพวันพัฒนา
85 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440 โทรศัพท์ 0-8199-7236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 683-48/7(นม) 19 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2567
36 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนวัด
12 ม.11 ซ.- ถ.- ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 08-3384-2869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 602-36/7(นม) 27 ส.ค. 2563 26 ส.ค. 2566
37 กลุ่มทำหมอนสม๊อคบ้านป่าตะแบง
87 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360 โทรศัพท์มือถือ 08-7017-1256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 572-7/381(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
38 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
36 ม.2 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-1789-2164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 814-11/381(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
39 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 08-1717-5091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 548-10/417(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
40 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
177 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 08-1717-5091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 549-7/196(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
41 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-1879-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 576-9/613(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
42 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์
119 ม.7 ซ.- ถ.- ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-1879-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 571-6/381(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
43 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
51/1 ม.21 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-3366-9975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 528-4/182(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
44 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-6256-9450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 674-15/412(นม) 26 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2567
45 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-6256-9450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เครื่องเรือนหนังเทียม
1137/2549
เครื่องเรือนหนังเทียม 675-1/1137(นม) 26 ม.ค. 2564 25 ม.ค. 2567
46 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-4831-6128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 564-11/417(นม) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
47 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานบ้านโนนแก้ว
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 09-8657-0983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 796-21/20(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานบ้านโนนแก้ว
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 09-8657-0983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 795-54/7(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกจากไหล
96 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 06-1331-5515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 792-52/7(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
50 กลุ่มผ้าห่มนวมมณฑา
290/1 ม.17 ซ.- ถ.- ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์มือถือ 08-0171-2233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 556-9/412(นม) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565