รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 213 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม OTOP เมืองตาลอง
92 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-0186-4718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยผสม 1165-13/835(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
2 กลุ่ม OTOP เมืองตาลอง
92 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-0186-4718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1159-21/412(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
3 กลุ่มกนกศิลป์ไหมไทย
96 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 09-3568-8356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1146-188/17(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
4 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 1046-108/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
5 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1047-109/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
6 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม
92 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-2145-3788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 1147-3/36(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
7 กลุ่มเครื่องประดับเงินและหินสี
21/3 ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5303-5061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 1007-4/421(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
8 กลุ่มชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน
41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 0-8725-8792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 958-32/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
9 กลุ่มชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน
41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 0-8725-8792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ (ประเภทใช้งานทั่วไป) 965-89/45(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
10 กลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์
119/6 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 09-9426-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1057-78/246(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
11 กลุ่มชุมชนคนทอผ้าไหมบ้านกลัน ม. 4
139/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-8365-2809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1091-46/247(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
12 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าบ้านกระน๊อบ
16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กันทรารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-1146-9472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1160-27/417(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
13 กลุ่มตัดเย็บรองเท้าจากกกบ้านละเวี้ย
4/1 ม.1 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-1977-4511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 993-77/7(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านโพธิ์ไทร
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-9424-2436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1059-10/835(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
15 กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย
77 ม.5 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-7243-7977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1016-23/197(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอตะวัน
119/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-8722-5491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) สีธรรมชาติ 1161-85/246(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านหนองเพชร
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-4827-0468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 1135-48/247(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
18 กลุ่มทอผ้าด้ายบ้านหนองเพชร
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-4827-0468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1133-84/246(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
19 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกซาด
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 06-5335-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1120-180/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง หมู่ 18
113 ม.18 ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7431-3741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 977-176/18(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
21 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 15
6 ม.15 ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-0265-4381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภอทอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1090-80/246(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
22 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนางาม
48 ม.9 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-2861-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1051-170/17(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยสะแกกวน
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4478-6487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1089-24/197(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
24 กลุ่มทอผ้าบ้านผไทรวมพล
985 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4755-7121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1125-185/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
25 กลุ่มทอผ้าผไทรวมพล
359 ม.11 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4755-7121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 986-181/18(บร) 8 ธ.ค. 2564 7 ธ.ค. 2567
26 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่าบ้านหัวหนองแคน
58 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 06-4616-7333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 1134-47/247(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
27 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่าบ้านหัวหนองแคน
58 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 06-4616-7333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยผสม 1132-83/246(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
28 กลุ่มทอผ้าฝ้ายโสนน้อยพัฒนา
68 ม.12 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-9226-9519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1008-24/16(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
29 กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิต
11 ม.12 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-8164-8516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1049-16/412(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
30 กลุ่มทอผ้าสนวนนอก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-0595-3414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1088-18/63(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
31 กลุ่มทอผ้าสนวนนอก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-0595-3414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1145-27/16(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
32 กลุ่มทอผ้าสนวนนอก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-0595-3414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1087-190/18(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
33 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกซาด
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 06-3054-4701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1121-181/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
34 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ
73 ม.11 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 06-2194-7427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1019-75/246(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
35 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสมบูรณ์
283/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 06-3831-8832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 1128-192/18(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
36 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสมบูรณ์
283/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 06-3831-8832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 1129-26/197(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
37 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสมบูรณ์
283/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 06-3831-8832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
โสร่งทอมือ
924/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 1137-1/924(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
38 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง
76 ม.7 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-8636-2058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 978-177/18(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
39 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง
76 ม.7 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-8636-2058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 979-178/18(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
40 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-8636-2058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช (เม็ดข้าวและดาวเรือง) 1166-1/1626(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
41 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง
76 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-8636-2058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) สีธรรมชาติ 1163-87/246(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
42 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ
67/1 ม.12 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-4712-1391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1018-74/246(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
43 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโจด
104 ม.4 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-4925-5097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1025-45/247(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
44 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดุม
130 ม.8 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 09-2684-0989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1020-76/246(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดุม
130 ม.8 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 09-2684-0989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1022-42/247(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
46 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 24
141 ม.24 ซ.- ถ.- ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5104-2587
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 1123-183/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
47 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน
4 ม.13 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 0-6166-9244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1056-186/18(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
48 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหินลาด ม.4
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์มือถือ 08-5630-7889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 1126-186/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
49 กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกู
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์มือถือ 06-1109-0926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1131-82/246(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
50 กลุ่มทอผ้าไหมแม่หวานหวาน
81 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-9627-3159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ย่าม
609/2547
ย่าม 1119-2/609(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567