รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 456 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกรสุดาผ้าไหม
400/2-3 ม.- ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-1718-4311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ผ้าหางกระรอก 607-17/16(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
2 กลุ่มกรสุดาผ้าไหม
400/2-3 ม.- ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-1718-4311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 624-108/17(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
3 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 1046-108/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
4 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1047-109/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
5 กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกตำบลทุ่งวัง
10 ม.12 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-1967-0105
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 912-75/7(บร) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
6 กลุ่มเครื่องประดับเงินและหินสี
21/3 ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-5303-5061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 1007-4/421(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
7 กลุ่มชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน
41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 0-8725-8792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ (ประเภทใช้งานทั่วไป) 965-89/45(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
8 กลุ่มชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน
41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 0-8725-8792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 958-32/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
9 กลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์
119/6 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 09-9426-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1057-78/246(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
10 กลุ่มชุดผ้าไหมสำเร็จรูป
98 ม.14 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-5789-8864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 991-9/835(บร) 8 ธ.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
11 กลุ่มเชิดชูแปรรูปผ้าไหมและฝ้าย
69 ม.13 ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 08-4705-6159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 894-154/17(บร) 9 ก.พ. 2564 8 ก.พ. 2567
12 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
197/2 ม.7 ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์มือถือ 08-1063-6112
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 863-10/24(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
13 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
23 ม.8 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์มือถือ 08-6896-3629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 816-2/823(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
14 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์มือถือ 08-6896-3629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 822-50/7(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
15 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหมบ้านโคกกลาง
85 ม.12 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 08-0069-9098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 814-21/417(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
16 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น หมู่ที่ 4
94 ม.4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์มือถือ 08-1549-2982
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 812-19/417(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
17 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้าแฟนซี
134 ม.12 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-0276-6306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 820-21/196(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
18 กลุ่มตัดเย็บรองเท้าจากกกบ้านละเวี้ย
4/1 ม.1 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-1977-4511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 993-77/7(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านโพธิ์ไทร
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-9424-2436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1059-10/835(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
20 กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย
77 ม.5 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-7243-7977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1016-23/197(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
21 กลุ่มถักทอสาน
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-8248-9660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 817-5/615(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
22 กลุ่มถักทอสาน
33 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-8248-9660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 852-3/195(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
23 กลุ่มทอตะวัน
119/4 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 09-9426-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สไบ
384/2557
สไบ 889-5/384(บร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
24 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 15
6 ม.15 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-3379-2114
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 788-38/247(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
25 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
78 ม.13 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-9011-9970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 645-129/17(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
26 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
78 ม.13 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-9011-9970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 795-15/63(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
27 กลุ่มทอผ้าด้ายมัดหมี่
78 ม.13 ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-9011-9970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ผ้าหางกระรอก 611-21/16(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
28 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกก่อง
45 ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-7649-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 755-46/246(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
29 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกก่อง
45 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-7649-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 887-175/18(บร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
30 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกก่อง
45 ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-7649-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 886-150/17(บร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
31 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกก่อง
45 ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 08-7649-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 888-22/197(บร) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
32 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกซาด หมู่ที่ 1
135 ม.1 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 06-5335-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 703-128/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
33 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกซาด หมู่ที่ 1
135 ม.1 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 06-5335-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 629-113/17(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
34 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเพชร
113 ม.1 ต.ช่อผกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-6007-9079
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 747-172/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
35 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกโพธิ์
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-1139-5300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 669-94/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
36 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง หมู่ 18
113 ม.18 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7431-3741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 956-41/247(บร) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
37 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง หมู่ 18
113 ม.18 ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7431-3741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 954-70/246(บร) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
38 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง หมู่ 18
113 ม.18 ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7431-3741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 977-176/18(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
39 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกยาง
35 ม.5 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-7460-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 748-173/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
40 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกยาง
35 ม.5 ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-7460-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 663-147/17(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
41 กลุ่มทอผ้าบ้านจะหลวย
15 ม.3 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-0762-8866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 726-151/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
42 กลุ่มทอผ้าบ้านชัยเจริญ
14 ม.16 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-6756-3965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สไบ
384/2557
สไบ 790-3/384(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
43 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนขาม หมู่ที่ 6
108 ม.6 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 09-3065-6464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 773-64/246(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
44 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนขาม หมู่ที่ 6
108 ม.6 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์มือถือ 09-3065-6464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 734-159/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
45 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนางาม
48 ม.9 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-2861-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1051-170/17(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
46 กลุ่มทอผ้าบ้านน้อยพัฒนา
46 ม.16 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 08-3782-0446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 708-133/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
47 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนระเวียง
192 ม.3 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 06-2197-1302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 618-102/17(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
48 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนระเวียง
192 ม.3 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์มือถือ 06-2197-1302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 798-16/197(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
49 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 16
172 ม.16 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-3504-4805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 710-135/18(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
50 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 16
172 ม.16 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 09-3504-4805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 765-56/246(บร) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565