รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 191 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มช่างศิลป์ ศรีณรงค์
6 ม.7 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 9-4272-8776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 820-19/45(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
2 กลุ่มถักกระเป๋า
168 ม.11 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 08-5612-6974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 786-41/7(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าบ้านหนองคู
25 ม.6 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-2651-7729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 823-30/412(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
4 กลุ่มทอผ้าไหมชุมชนสุรินทร์ภักดี
597/2 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 09-0426-6956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 785-118/63(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกาเกาะ
53 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1250-9254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 758-118/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
201 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5613-6245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 766-112/63(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านระไซร์
33 ม.3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-5773-4225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 809-126/17(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
8 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านระไซร์
33 ม.3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 722-50/246(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
9 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านไทรงาม
121 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-1709-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 715-12/62(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
10 กลุ่มทอผ้าไหมสมปักปูมโบราณ
295 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 6-1204-7568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 738-74/18(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าโฮลกูยศรีสังวาลย์
65 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หมื่นศรี อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 8-6399-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 783-116/63(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
12 กลุ่มทอเสื่อกก สว.บ้านหนองไผ่
10 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ 9-4495-0914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 850-45/7(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
13 กลุ่มทำตุ๊กตาด้ายไหมพรม บ้านกระสัง
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-5016-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 751-1/615(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
14 กลุ่มบทบาทสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองยาง
111 ม.6 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-0736-7583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 825-121/63(สร) 18 เม.ย. 2566 17 เม.ย. 2569
15 กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าไหมบ้านภูมิโปน
45/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 8-7242-0098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าไหม 684-11/417(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
16 กลุ่มผลิตชุดแผ่นรองจานจากเสื่อกกบ้านนากลาง
37 ม.8 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 โทรศัพท์ 9-0220-6138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 814-43/7(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
17 กลุ่มผ้าไหมบ้านทับมะระ
87 ม.5 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 6-4360-0948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 824-120/63(สร) 18 เม.ย. 2566 17 เม.ย. 2569
18 กลุ่มผ้าไหมบ้านสวายไหมแท้ทอมือ
221 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-1012-5530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 700-101/63(สร) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
19 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับงาช้าง
2/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 734-24/68(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
20 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับงาช้าง(โฮมสเตย์บ้านหนองบัว)
74 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 736-26/68(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
21 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโนนโพธิ์
42 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-2426-9797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 683-20/247(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
22 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสดอ
262 ม.5 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1977-2363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 828-47/421(สร) 18 เม.ย. 2566 17 เม.ย. 2569
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโนนโพธิ์
42 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-2426-9797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 661-94/63(สร) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
24 กลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
115 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-8714-4871
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 781-15/62(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
25 กลุ่มแม่บ้านผ้าไหมทอมือ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวาย
122 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1549-8947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 846-127/63(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
26 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-4919-6222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 716-13/62(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
27 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-4919-6222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 713-116/17(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
28 กลุ่มราชาหวาย
126 ม.4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1470-7089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 815-5/19(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
29 กลุ่มรุ่งนภาผ้าไหม
40 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-7556-6166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 844-125/63(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
30 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านยางบ่อภิรมย์
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-0153-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 740-109/63(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือน
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-7962-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 701-102/63(สร) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
32 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านโคกสะอาด
57 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 8-9829-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 849-44/7(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
33 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยางจรม
133 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 6-3010-9837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 739-108/63(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
34 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
30 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-9948-1799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 702-3/384(สร) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
35 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย
62 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-9286-4812
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 759-119/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
36 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเจริญสุข
59 ม.9 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-2157-8598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 843-124/63(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
37 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-7713-4846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 663-96/63(สร) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
38 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-7713-4846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 658-26/16(สร) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
39 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านระไซร์
34 ม.3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 717-103/63(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
40 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-8127-1323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 679-114/17(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาโพธิ์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1966-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 742-37/421(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
42 กลุ่มสตรีไหมไทยบ้านอำปึล
29/2 ม.6 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-1068-3796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 842-123/63(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
43 กลุ่มอนุรักษ์ไหมไทย
8 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-7232-7360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 761-121/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
44 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง
2/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-5169-6565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 760-120/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
45 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง
2/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-5169-6565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 741-110/63(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
46 นาง กมลพรรณ ถือฉลาด
105/10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1876-3478
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 765-111/63(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
47 นาง กัลยารัตน์ กุลรัตน์
12 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 9-9665-7326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 845-126/63(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
48 นาง เกตวลี อุตมะ
182 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5638-8662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 784-117/63(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
49 นาง ขวัญชนก เสนาะเสียง
95 ม.5 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-9847-5361
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 779-125/17(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
50 นาง จรรยา ประดับ
24 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-4460-8794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 757-117/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566