รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 165 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานจากต้นไหล
- ม.14 ซ.- ถ.- ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 9-8097-8834
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 630-38/7(สร) 5 พ.ค. 2563 4 พ.ค. 2566
2 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกาเกาะ
53 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1250-9254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 758-118/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขวาสินรินทร์
201 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5613-6245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 766-112/63(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านระไซร์
33 ม.3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 722-50/246(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
5 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านไทรงาม
121 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-1709-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 715-12/62(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
6 กลุ่มทอผ้าไหมสมปักปูมโบราณ
295 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 6-1204-7568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 738-74/18(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-7254-3951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 654-39/7(สร) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
8 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมบูรณ์ ม.๓ ต.กุดหวาย
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ 8-7368-6656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 623-36/7(สร) 5 พ.ค. 2563 4 พ.ค. 2566
9 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านอ้อมแก้ว
99 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-9128-9045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 624-37/7(สร) 5 พ.ค. 2563 4 พ.ค. 2566
10 กลุ่มทำตุ๊กตาด้ายไหมพรม บ้านกระสัง
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-5016-8142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 751-1/615(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
11 กลุ่มบทบาทสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองยาง
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-0736-7583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 607-81/63(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
12 กลุ่มปลูกหม่อนลี้ยงไหมบ้านแจนแวน
- ม.1 ซ.-- ถ.- ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 9-3504-1484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 612-47/246(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
13 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านแจนแวน
242 ม.1 ซ.-- ถ.- ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 9-3504-1484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 609-83/63(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
14 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านโจรก
52 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210 โทรศัพท์ 8-3378-7819
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป่าผ้า 614-9/417(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
15 กลุ่มผลิตกระเป๋าผ้าไหมบ้านภูมิโปน
45/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 8-7242-0098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าไหม 684-11/417(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
16 กลุ่มผ้าไหมบ้านทับมะระ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 6-4360-0948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 606-80/63(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
17 กลุ่มผ้าไหมบ้านสวายไหมแท้ทอมือ
221 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-1012-5530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 700-101/63(สร) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
18 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับงาช้าง
2/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 734-24/68(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
19 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับงาช้าง(โฮมสเตย์บ้านหนองบัว)
74 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 736-26/68(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
20 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านโนนโพธิ์
42 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-2426-9797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 683-20/247(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
21 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโนนโพธิ์
42 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 9-2426-9797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 661-94/63(สร) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง
63 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 9-9069-7739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 646-93/63(สร) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง
63 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 9-9069-7739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ย่าม
609/2547
ย่าม 653-1/609(สร) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
24 กลุ่มแม่บ้านผ้าไหมทอมือ ม.๒ ต.สวาย
122 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1549-8947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 640-87/63(สร) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
25 กลุ่มแม่บ้านผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติตำบลสวาย
75/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 6-1054-3413
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 639-86/63(สร) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
26 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-4919-6222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 716-13/62(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
27 กลุ่มรวมพลังพัฒนา
202 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-4919-6222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 713-116/17(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
28 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านยางบ่อภิรมย์
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 8-0153-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 740-109/63(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือน
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-7962-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 701-102/63(สร) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
30 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านยางจรม
133 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 6-3010-9837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 739-108/63(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
31 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
30 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160 โทรศัพท์ 8-9948-1799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 702-3/384(สร) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
32 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตำบลสวาย
62 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-9286-4812
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 759-119/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
33 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-7713-4846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 663-96/63(สร) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
34 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนม่วง
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-7713-4846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 658-26/16(สร) 10 มี.ค. 2564 9 มี.ค. 2567
35 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านระไซร์
34 ม.3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 717-103/63(สร) 23 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2567
36 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 8-8127-1323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 679-114/17(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
37 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านห้วยเจริญ
8 ม.21 ซ.- ถ.- ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ 9-0121-7699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้าหางกระรอก
16/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 635-25/16(สร) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
38 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาโพธิ์
1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1966-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 742-37/421(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
39 กลุ่มสตรีไหมไทยบ้านอำปึล
29/2 ม.6 ซ.-- ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 8-1068-3796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 611-85/63(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
40 กลุ่มอนุรักษ์ไหมไทย
8 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-7232-7360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 761-121/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
41 กลุ่มอาชีพทำสร้อยกระดูก
102 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 8-7260-5624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 616-13/68(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
42 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง
2/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-5169-6565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 760-120/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
43 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านละหุ่ง
2/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-5169-6565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 741-110/63(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
44 กลุ่มอารยธรรมไหมสวาย
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5202-6181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 605-109/17(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
45 กลุ่มอารยธรรมไหมสวาย
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-5202-6181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 610-84/63(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
46 นาง กมลพรรณ ถือฉลาด
105/10 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1876-3478
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 765-111/63(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
47 นาง กานนิศา สิงคเสลิต
559/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 โทรศัพท์ 9-8492-4668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 613-8/417(สร) 5 มี.ค. 2563 4 มี.ค. 2566
48 นาง จรรยา ประดับ
24 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-4460-8794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 757-117/17(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
49 นาง จันทิรา ร่วมศรี
157 ศูนย์คชฯ ม.13 ซ.- ถ.- ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์ 9-9619-9165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 691-22/68(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
50 นาง เจียน นับถือดี
133/1 ม.1 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-5601-0432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 768-114/63(สร) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565