รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 115 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานอาชีพเย็บผ้าบ้านหนองแล้ง
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-8105-1210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1425-72/20(ศก) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
2 กลุ่มจักสานเกวียนน้อย
44 ม.1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1501-47/40(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-7381-9911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1489-76/20(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
4 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1488-110/7(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
5 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1494-46/58(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
6 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 1496-8/351(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
7 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1498-19/182(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
8 กลุ่มจักสานผอบใบตาล
169 ม.10 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-9624-1461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 1505-9/187(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
9 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1522-2/39(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
10 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1525-49/40(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
11 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 1523-28/71(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
12 กลุ่มจันทราทิพย์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าพื้นเมือง
243 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-2659-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1516-37/835(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
13 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานทอง
246 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1492-22/24(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
14 กลุ่มถักโครเชต์
75/1 ม.4 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1503-52/195(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
15 กลุ่มถักตะกร้าบ้านวนาสวรรค์
233 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-3425-3358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1456-12/418(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
16 กลุ่มถักไหมพรมบ้านหนองไพร
80 ม.19 ซ.- ถ.- ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 06-4160-3467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1448-48/195(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
17 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านหนองบัว
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 06-4356-6550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 1534-30/247(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าด้วยลายลุกแก้วบ้านหนองโน
64 ม.14 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-5282-9891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1530-149/63(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1512-145/63(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
20 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1508-65/197(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
21 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1519-148/63(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1521-79/20(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1517-61/18(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
24 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโจดม่วง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-0468-6802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1514-146/63(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
25 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างสามัคคี
30/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-4835-9055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทการทอ(เส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้)) 1436-19/246(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
26 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสระจันทร์
12 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-1266-1186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1480-144/63(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
27 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนิคมเขต ๗
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-4331-5978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1479-143/63(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
28 กลุ่มทอเสื่อพับ
46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-8723-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1539-112/7(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
29 กลุ่มทอเสื่อสานกระติบบ้านโนนสวรรค์
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-1160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม
233/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม 1454-1/233(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
30 กลุ่มทำกระเป๋าอเนกประสงค์บ้านโพนข่า
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-3417-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1536-21/417(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
31 กลุ่มบ้านหนองอะลางกิ๊ปช๊อป
131 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-3385-7524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 1497-7/193(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
32 กลุ่มบุญล้อมแปรรูปผ้า
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 โทรศัพท์มือถือ 08-7492-5334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1481-63/197(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
33 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
24 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 06-1038-9919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1450-24/196(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
34 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
24 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 06-1038-9919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1440-103/7(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
35 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
24 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 06-1038-9919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ย่าม
609/2547
ย่าม 1457-6/609(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
36 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
24 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์มือถือ 06-1038-9919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1446-42/40(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
37 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
52 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 06-4409-1108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1435-142/63(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
38 กลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1218-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 1548-5/205(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
39 กลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1218-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1535-20/417(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
40 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทุ่งโพธิ์
261 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-4865-8355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 1549-11/9(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
41 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1485-22/246(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
42 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยผสม) 1520-29/247(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
43 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบก
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-0475-1942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1486-108/7(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
44 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีผักขะย่าใหญ่
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 06-1963-3275
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1421-32/412(ศก) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฮาง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-7452-2703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2546
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 1423-9/9(ศก) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
46 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อใบเตยบ้านโคกระเวียง
123 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-8358-3174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1493-45/58(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
47 กลุ่มแม่บ้านโนนหนองสิม หมู่ที่ ๓
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-6990-2794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1490-77/20(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
48 กลุ่มเลี้ยงหม่อนทอผ้าไหม
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 06-2156-2823
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 1529-2/48(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
49 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและจักรสานสิ่งทอบกใต้
133 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-9281-1931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1431-17/182(ศก) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
50 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและจักรสานสิ่งทอบกใต้
133 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-9281-1931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภทการทอ(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 1439-28/247(ศก) 22 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565