รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 129 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์ 0-9289-4309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 1633-33/71(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
2 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์ 0-9289-4309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 1637-4/423(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
3 กลุ่มกระเช้าเถาวัลย์บ้านห้วยยาง
15 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์ 0-9289-4309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1634-22/182(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
4 กลุ่มจักสานกระชัง
83 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4929-8645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1577-50/40(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานตะกร้าด้วยกระดาษศูนย์บริการทางสังคมโนนสำนัก
200/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-1389-5380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 1640-1/651(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
6 กลุ่มจักสานตะกร้าด้วยกระดาษศูนย์บริการทางสังคมโนนสำนัก
200/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-1389-5380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1628-24/24(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
7 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1522-2/39(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
8 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1525-49/40(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
9 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 1523-28/71(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานทอง
246 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1627-23/24(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
11 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
150 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 09-0276-9586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1600-22/417(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
12 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านหนองบัว
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 06-4356-6550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 1534-30/247(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าด้วยลายลุกแก้วบ้านหนองโน
64 ม.14 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-5282-9891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1530-149/63(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1571-32/247(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1556-154/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1594-62/18(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
17 กลุ่มทอผ้าบ้านโนน
107 ม.5 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-8587-7598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1563-161/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1519-148/63(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1521-79/20(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
20 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1517-61/18(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
21 กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านท่าสว่าง
168 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-5780-9378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1562-160/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนปลัด
70 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 09-4-51-7977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1570-8/1471(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ
23 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์มือถือ 08-7873-7685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1553-3/62(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ด้ายประดิษฐ์แม่บ้านเขวา
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8108-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1551-135/17(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
25 กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านเขวิก
118 ม.8 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 0-8906-6840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1630-49/58(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
26 กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านหนองโง้ง
2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-7649-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1580-48/58(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
27 กลุ่มทอเสื่อพับ
46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-8723-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1539-112/7(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
28 กลุ่มทำกระเป๋าอเนกประสงค์บ้านโพนข่า
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-3417-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1536-21/417(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
29 กลุ่มประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง หมู่ ๑ ต.ขุนหาญ
202 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 06-2524-1532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 1641-14/823(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
30 กลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1218-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 1548-5/205(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
31 กลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1218-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1535-20/417(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตำบลสำโรงตาเจ็น
72 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-5-94-2976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 1574-4/206(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
33 กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
689 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 09-6259-3539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1602-1/1626(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
34 กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
689 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 09-6259-3539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1635-29/196(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
35 กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
689 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 09-6259-3539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ร่มประดิษฐ์
1568/2564
ร่มประดิษฐ์ 1642-1/1568(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
36 กลุ่มผ้ามัดย้อมดินภูเขาไฟ(สีลาวา)ตระกาจ
18 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-1393-1421
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1552-1/52(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
37 กลุ่มผ้าศรีลำดวน
111 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-1536-7065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1550-7/15(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
38 กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านเอือด
133 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-8387-1639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1555-153/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
39 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทุ่งโพธิ์
261 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-4865-8355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 1549-11/9(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
40 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยผสม) 1520-29/247(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
41 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1554-152/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
42 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเดื่อ
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-6256-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1566-164/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
43 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเดื่อ
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-6256-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1597-167/63(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
44 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบก
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 08-0475-1942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก 1624-116/7(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฮาง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-7452-2703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 1625-15/9(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
46 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสะอาง
30/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-8528-0373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1590-51/40(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
47 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมครัวเรือนบ้านหัวช้าง
33 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 06-1970-6034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1576-82/20(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
48 กลุ่มแม่บ้านหัตถกรรมครัวเรือนบ้านหัวช้าง
33 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 06-1970-6034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1611-114/7(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
49 กลุ่มโมบายบ้านตองปิด
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 08-2376-2822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
โมบาย
569/2547
โมบาย 1610-3/569(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
50 กลุ่มเลี้ยงหม่อนทอผ้าไหม
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 06-2156-2823
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 1529-2/48(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567