รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 134 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระชัง
83 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4929-8645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1577-50/40(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานเกวียนน้อย
44 ม.1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1501-47/40(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 08-7381-9911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1489-76/20(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
4 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1488-110/7(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
5 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1494-46/58(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
6 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 1496-8/351(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
7 กลุ่มจักสานบ้านหนองทับ
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-4557-3130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 1498-19/182(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
8 กลุ่มจักสานผอบใบตาล
169 ม.10 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-9624-1461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 1505-9/187(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
9 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1522-2/39(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
10 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1525-49/40(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
11 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 1523-28/71(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
12 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานทอง
246 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1492-22/24(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
13 กลุ่มถักโครเชต์
75/1 ม.4 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-8263-6392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1503-52/195(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
14 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
150 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250 โทรศัพท์มือถือ 09-0276-9586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1600-22/417(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
15 กลุ่มทอผ้าขิดบ้านหนองบัว
85 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์มือถือ 06-4356-6550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 1534-30/247(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าด้วยลายลุกแก้วบ้านหนองโน
64 ม.14 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-5282-9891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1530-149/63(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1512-145/63(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
18 กลุ่มทอผ้าบ้านเดื่อ
185 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 09-1007-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1508-65/197(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1571-32/247(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1556-154/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1594-62/18(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
22 กลุ่มทอผ้าบ้านโนน
107 ม.5 ต.โพนค้อ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-8587-7598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1563-161/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1519-148/63(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 1521-79/20(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1517-61/18(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
26 กลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านท่าสว่าง
168 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-5780-9378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1562-160/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนปลัด
70 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 09-4-51-7977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1570-8/1471(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ
23 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 โทรศัพท์มือถือ 08-7873-7685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1553-3/62(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
29 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ด้ายประดิษฐ์แม่บ้านเขวา
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8108-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1551-135/17(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
30 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโจดม่วง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-0468-6802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1514-146/63(ศก) 6 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2567
31 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสระจันทร์
12 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-1266-1186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1480-144/63(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
32 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านนิคมเขต ๗
15 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 09-4331-5978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1479-143/63(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
33 กลุ่มทอเสื่อใบเตยบ้านหนองโง้ง
2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-7649-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 1580-48/58(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
34 กลุ่มทอเสื่อพับ
46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-8723-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 1539-112/7(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
35 กลุ่มทำกระเป๋าอเนกประสงค์บ้านโพนข่า
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 09-3417-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1536-21/417(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
36 กลุ่มบ้านหนองอะลางกิ๊ปช๊อป
131 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-3385-7524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 1497-7/193(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
37 กลุ่มบุญล้อมแปรรูปผ้า
25 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270 โทรศัพท์มือถือ 08-7492-5334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1481-63/197(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
38 กลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1218-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 1548-5/205(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
39 กลุ่มผลิตกระเป๋าแฟชั่นบ้านซำผักแว่น
119 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 06-1218-6038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1535-20/417(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
40 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตำบลสำโรงตาเจ็น
72 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-5-94-2976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 1574-4/206(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
41 กลุ่มผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
689 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 09-6259-3539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1602-1/1626(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
42 กลุ่มผ้ามัดย้อมดินภูเขาไฟ(สีลาวา)ตระกาจ
18 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-1393-1421
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1552-1/52(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
43 กลุ่มผ้าศรีลำดวน
111 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-1536-7065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1550-7/15(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
44 กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านเอือด
133 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 09-8387-1639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1555-153/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
45 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทุ่งโพธิ์
261 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-4865-8355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 1549-11/9(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
46 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 1485-22/246(ศก) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
47 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยผสม) 1520-29/247(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
48 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-8343-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1554-152/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
49 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเดื่อ
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-6256-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1566-164/63(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
50 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเดื่อ
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-6256-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1597-167/63(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566