รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 257 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องจักสานไม้ไผ่(บ้านด่านใหม่)
105 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 2592-20/424(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
2 กลุ่มจักสาน
180 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2578-118/20(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
3 กลุ่มจักสานงานฝีมือบ้านนาแคน หมู่ 3
175 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 2587-7/188(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
4 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านไทยถาวร
49 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2581-121/20(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
5 กลุ่มจักสานเถาวัลย์(เครือซู๊ด)
73 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 2545-8/71(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
6 กลุ่มชุบเงินชุบทอง
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 2573-20/419(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
7 กลุ่มชุมชนแม่บ้านนาเมือง
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2688-129/20(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
8 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
406 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 2591-17/422(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
9 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสำโรง
45 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2580-120/20(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
10 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2501-47/196(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
11 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2514-63/417(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
12 กลุ่มตัดเย็บเศษผ้า ม.11 ต.ยางโยภาพ
233 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2638-123/412(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ปลอกหมอน พรมเช็ดเท้า
391/4 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข 19/1 ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 2621-4/609(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ปลอกหมอน พรมเช็ดเท้า
391/4 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข 19/1 ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ชนิดปลอกหมอนหนุน เส้นใยผสม 2629-7/1446(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ปลอกหมอน พรมเช็ดเท้า
391/4 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข 19/1 ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2618-66/417(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกุดกะเสียน
148 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 2519-73/18(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกุดกะเสียน
148 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยผสม 2525-7/610(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
18 กลุ่มทอตัดเย็บบ้านบัวงาม
168 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2559-80/18(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
19 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
138 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2048-102/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
20 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 2662-122/13(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
21 กลุ่มทอผ้าชุมชนหนองคูณ
166 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 2482-47/63(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
22 กลุ่มทอผ้าบ้านจานเขื่อง
18 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยผสม 2523-37/246(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านชีทวน
25/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 2520-74/18(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านชีทวน
25/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยผสม 2526-8/610(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
25 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทัน ชุมชนเพลินจิต
115 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 2562-49/63(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
26 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสังข์
70 ม.19 ซ.- ถ.- ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
แบบสมัยนิยม เส้นใยผสม 2661-121/13(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
27 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสังข์
70 ม.19 ซ.- ถ.- ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 2663-91/17(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
28 กลุ่มทอผ้าบ้านผักแว่น
109 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
เส้นใยผสม 2567-9/610(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
29 กลุ่มทอผ้าบ้านผักแว่น
109 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 2556-77/18(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
30 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเลาะ
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 2563-50/63(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
31 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านคำขวาง
106 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2486-6/610(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
32 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านคำขวาง
106 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2475-115/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
33 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านศรีทอง
111 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2542-118/412(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
34 กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสว่าง
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 2649-33/58(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
35 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้
41 ม.28 ซ.- ถ.- ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2730-137/412(อบ) 19 เม.ย. 2567 18 เม.ย. 2570
36 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 28
41 ม.28 ซ.- ถ.- ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2540-116/412(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
37 กลุ่มทอเสื่อบ้านหินลาด
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 2544-5/615(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
38 กลุ่มทอเสื่อบ้านหินลาด
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2551-119/412(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
39 กลุ่มทอเสื่อบ้านหินลาด
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 2550-126/7(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
40 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
124 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2635-51/196(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
41 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
124 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2619-67/417(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
42 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
124 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 2625-42/381(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
43 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
124 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 2622-5/609(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
44 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
124 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2703-133/412(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
45 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านผักแว่น
38 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 2613-82/18(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
46 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านผักแว่น
38 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขิด
15/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 2612-43/15(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
47 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านผักแว่น
38 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 2616-10/610(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
48 กลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม
209/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เทียนแฟนซี
822/2548
เทียนแฟนซี 2678-1/822(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
35 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2641-126/412(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
50 กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรม บ้านหลักเมือง
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2721-54/196(อบ) 19 เม.ย. 2567 18 เม.ย. 2570
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567