รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 227 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระติบข้าวบ้านโนนหลี่
67 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 2299-6/188(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
2 กลุ่มเกษตรกรบ้านพรานบุญ
67 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2264-66/197(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
3 กลุ่มจักสานบ้านดอนทับช้าง
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2410-109/40(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
4 กลุ่มจักสานบ้านนาโดม
29/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2409-108/40(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
5 กลุ่มจักสานบ้านนาโดม
29/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 2399-57/182(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
6 กลุ่มจักสานบ้านนาโดม
29/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2423-71/972(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
7 กลุ่มจักสานบ้านหนองแสง
138 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2321-107/20(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
8 กลุ่มจักสานบ้านหนองแสง
138 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2370-63/972(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
9 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเกษม
133 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กระติบข้าว 2298-107/40(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
10 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านขี้เหล็ก
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์มือถือ 08-0454-6170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 2411-110/40(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
11 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2424-72/972(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
12 กลุ่มชุมชนแม่บ้านนาเมือง หมุ่ที่ 2
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2368-61/972(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
13 กลุ่มชุมชนแม่บ้านนาเมือง หมู่ที่ 2
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2319-105/20(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
14 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเส้นพลาสติก
35 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 2375-68/972(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
15 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2501-47/196(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
16 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าพื้นเมือง
144 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2514-63/417(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
17 กลุ่มตัดเย็บเศษผ้า ม.11
233 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2354-53/417(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ปลอกหมอน พรมเช็ดเท้า
391/4 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข 19/1 ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2420-61/417(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ปลอกหมอน พรมเช็ดเท้า
391/4 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข 19/1 ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 2421-2/609(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
20 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ปลอกหมอน พรมเช็ดเท้า
391/4 ม.19 ซ.ประชาแสนสุข 19/1 ถ.- ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ปลอกหมอนชนิดปลอกหมอนหนุน() 2417-4/1446(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
21 กลุ่มทอตัดเย็บบ้านบัวงาม
168 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2290-32/246(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
22 กลุ่มทอตัดเย็บบ้านบัวงาม
168 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยผสม 2306-3/52(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
23 กลุ่มทอผ้ากาบบัว
116 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2388-112/13(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
24 กลุ่มทอผ้ากาบบัวมัดหมี่
134 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2281-70/197(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
25 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
41 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยผสม 2285-74/197(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
26 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
20 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2271-38/247(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
27 กลุ่มทอผ้าขิต ธงผ้าเวสสวรรค์
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 2390-42/63(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
28 กลุ่มทอผ้าขิต ธงผ้าเวสสวรรค์
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยผสม 2389-38/15(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
29 กลุ่มทอผ้าขิต ธงผ้าเวสสวรรค์
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยผสม 2391-44/247(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
30 กลุ่มทอผ้าชุมชน ต.โนสวาง
193 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นไหมแท้ 2301-111/13(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
31 กลุ่มทอผ้าชุมชนหนองคูณ
166 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยผสม 2482-47/63(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
32 กลุ่มทอผ้าดอนโก๋
8 ม.1 ซ.-------------------- ถ.- ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2293-41/247(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
33 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนเวทย์
148 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2294-42/247(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่
46 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2286-75/197(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่
46 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยผสม 2275-89/17(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่
46 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2277-69/18(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
37 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านคำขวาง
106 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2486-6/610(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
38 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านคำขวาง
106 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ากาบบัว
13/2557
ผ้ากาบบัว ชนิดเส้นใยผสม 2475-115/13(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
39 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านศรีทอง
111 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2268-29/246(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
40 กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านศรีทอง
111 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยผสม 2283-72/197(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
41 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
383 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ผ้าหมี่ขิด ชนิดเส้นไหมแท้ 2297-1/1473(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
42 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
307 ม.19 ซ.- ถ.- ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นไหมแท้ 2269-30/246(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
43 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านสองคอน
134 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นไหมแท้ 2273-87/17(อบ) 4 ธ.ค. 2562 3 ธ.ค. 2565
44 กลุ่มทอเสื่อขิดบ้านบุตร หมู่ที่ ๔
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 2393-122/7(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
45 กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านโครสว่าง
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 2363-29/58(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
46 กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านหนองอะลาง
93 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 2365-31/58(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
47 กลุ่มทอเสื่อเตยบ้านอูบมุง หมู่ที่ 2
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 2364-30/58(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
48 กลุ่มทอเสื่อบ้านโนนสวรรค์
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 2394-123/7(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
49 กลุ่มธูปเทียนหอม
119 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอมที่มีก้านธูป 2413-2/181(อบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
50 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขิด
124 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34320 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2352-110/412(อบ) 10 ส.ค. 2563 9 ส.ค. 2566
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565