รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร จำนวน 62 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กล่มทอเสื่อกกลายขิดเพื่อจำหน่าย
61 ม.6 ซ.- ถ.- ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 8-8729-0471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 283-20/7(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
2 กลุ่มจักสานบ้านป่าขี้ยาง
132 ม.4 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-5313-8186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 332-21/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
3 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
72 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์มือถือ 08-5779-9561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 253-11/20(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
4 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเฮือง
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-0358-0053
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 317-12/197(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านดอนมะซ่อม
44 ม.4 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-6873-2845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 270-10/197(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
6 กลุ่มทอผ้าไหมและสิ่งประดิษฐ์บ้านนาเฮือง
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-0358-0053
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นไหมแท้ 269-5/63(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
7 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านโคกกลาง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 6-3007-1377
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 249-19/7(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
8 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดแม่บ้านหนองสองห้อง
49 ม.5 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-6156-3395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 285-21/7(ยส) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
9 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
34 ม.8 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-2366-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 328-19/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
10 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านน้ำโผ่ หมู่ที่ 15
66 ม.15 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 6-1028-1439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 282-4/412(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้สร้างอาชีพ หมู่ 1-9
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-7149-5930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 301-2/823(ยส) 16 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
12 กลุ่มผลิตไม้กวาดคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-6249-0223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 251-4/9(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
13 กลุ่มผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า
27 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-5332-3934
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 278-5/9(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
14 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนป่าข่า
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์มือถือ 08-9037-7790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 250-3/9(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
15 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 320-6/836(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
16 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 319-13/197(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
17 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง เส้นใยผสม 321-8/835(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
37 ม.10 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 9-5609-4188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 247-26/247(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตูมหมู่ที่10
40 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 9-3381-3200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 256-3/195(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจาน
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-4478-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 255-14/40(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 6 
172 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 8-8714-1136
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 245-22/246(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแฝก
8 ม.4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-7328-2675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 325-5/195(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่และสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง
218 ม.7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 โทรศัพท์ 6-3775-9797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 302-1/180(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
179 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 6-2832-5024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 262-2/154(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
25 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
179 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 6-2832-5024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ถั่วลิสงเคลือบ
155/2552
ถั่วลิสงเคลือบ 263-1/155(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
26 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ หมู่ที่ ๑๓
179 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 6-2832-5024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ถั่วตัด
156/2559
ถั่วตัด 264-2/156(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
27 กลุ่มวิสาหกิจชุมชมสานตะกร้า
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-4852-3602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 300-14/20(ยส) 16 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
28 กลุ่มสตรีจักสานกระติบข้าวบ้านดอนกลอง
21 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-8594-8798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 327-18/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
29 กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์
163 ม.11 ซ. - ถ. - ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-4958-5693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2546
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 254-13/40(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
30 กลุ่มสตรีจักสานบ้านหนองเป้า
101 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-4385-6709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ของใช้ทั่วไป 326-17/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
31 กลุ่มสตรีทอผ้าคำไผ่เหนือ
94 ม.4 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-7248-8726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้ยใยผสม 322-14/197(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
32 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 10
84 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 8-9645-1762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 244-32/18(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
33 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 10
84 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 8-9645-1762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 240-3/15(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
34 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านกุดเสถียร
3 ม.6 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-7962-4249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 242-18/17(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
35 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก
63 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 8-0155-8852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 257-6/196(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
36 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านหมากมาย
126 ม.3 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 8-6870-1014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เปล
203/2546
เปล 259-1/203(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
37 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนจักสานบ้านนาจาน
95 ม.4 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-0878-5541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 329-20/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
38 กลุ่มหมอน ผ้าห่ม สมุนไพรและสิ่งประดิษฐ์
13/4 ม.- ซ.เทศบาล 11 ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-9864-3118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 323-7/836(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
39 กลุ่มหมอน ผ้าห่ม สมุนไพรและสิ่งประดิษฐ์
13/4 ม.- ซ.เทศบาล 11 ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-9864-3118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร 324-2/254(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
40 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านกำแมด
87 ม.16 ซ.- ถ.- ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 8-5632-5196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 252-10/20(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
41 จันทร์ฉายผ้าไทย
142 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-4389-3477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 272-11/197(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
42 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด
145 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทรศัพท์ 9-6702-8724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 284-3/24(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
43 นาง นวพร เด่นดวง
527/22 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-5602-9661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมสมุนไพร 265-1/346(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
44 นาง ยุพา พิจารณ์
172 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทรศัพท์ 8-6251-2009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 297-13/20(ยส) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
45 นาง รุ่งรัตน์ วรพันธ์
30/1 ม.8 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 โทรศัพท์ 8-0470-6274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 333-16/381(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
46 นาง วัฒนา บรรจง
95 ม.10 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-9984-4799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 279-6/9(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
47 นาง สาคร นครราช
134 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-4925-1089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 241-17/17(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
48 นาง สาคร นครราช
134 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-4925-1089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 248-6/384(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
49 นาง เอมจิตร พันธ์ครู
199 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-3382-4167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 260-11/381(ยส) 15 เม.ย. 2563 14 เม.ย. 2566
50 นางสาว มยุรี ศรีนิล
125 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-0796-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 275-4/195(ยส) 23 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565