รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยโสธร จำนวน 110 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกุดชุมคุรุ
340 ม.4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 6-2346-5130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 348-17/20(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานบ้านคำฮี
134 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1852-3998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 407-29/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
3 กลุ่มจักสานบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 11
163 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-4958-5693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 408-30/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
4 กลุ่มจักสานบ้านป่าขี้ยาง
132 ม.4 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-5313-8186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 332-21/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานเพื่อการผลิต
52 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 6-1019-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 406-28/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
6 กลุ่มจักสานเยาวชนหนองเป้า
32 ม.4 ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 6-1116-2830
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 349-22/40(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
7 กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทย
142 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-4389-3477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 370-7/196(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
8 กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทย
142 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-4389-3477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 395-18/197(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
9 กลุ่มชุมชนวัดดอนพระเจ้า
134/6 ม.- ซ.- ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 6-1786-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 358-16/197(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
10 กลุ่มตะกร้าบาสโลป
152 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-5357-4253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 404-20/20(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
11 กลุ่มทอผ้ากุดชุมคุรุ
111/1 ม.4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 9-6468-6320
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภทผ้าทอ เส้นใยประดิษฐ์ 339-27/247(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
162 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 9-8248-5895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 359-29/247(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
13 กลุ่มทอผ้าขาวม้าลายขิต
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-5616-4196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 377-17/197(ยส) 6 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2569
14 กลุ่มทอผ้าขาวม้าลายขิต
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-5616-4196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยผสม 380-32/247(ยส) 6 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2569
15 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก
105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 9-7342-8434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยผสม 398-35/247(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
16 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก
105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 9-7342-8434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 397-26/246(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
17 กลุ่มทอผ้านาสะแบง
48 ม.6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 9-9224-7166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 365-10/835(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
18 กลุ่มทอผ้าแปรรูป
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-9492-3699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 374-21/17(ยส) 6 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2569
19 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเฮือง
39 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-0358-0053
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 317-12/197(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
27 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-3541-5093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 400-16/417(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
21 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่-ผ้าพื้นเมือง
88 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-0187-5773
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 362-12/417(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
22 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสุขเกษม
120 ม.9 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 8-7821-1332
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 345-28/7(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
23 กลุ่มทำไม้กวาดโคกสำราญ
153 ม.1 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 6-1429-2534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 366-8/9(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
24 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
34 ม.8 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-2366-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 328-19/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
25 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเชียงเพ็ง
14/2 ม.7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 โทรศัพท์ 8-3749-7591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 337-9/835(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
26 กลุ่มแปรรูปเสื่อกก
101 ม.4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 6-5316-0375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 344-27/7(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้สร้างอาชีพ หมู่ 1-9
23 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-7149-5930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 301-2/823(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
28 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 320-6/836(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
29 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 319-13/197(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
30 กลุ่มผ้าแปรรูปและสิ่งประดิษฐ์
13/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1631-7009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง เส้นใยผสม 321-8/835(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
31 กลุ่มพัฒนาการจักสานบ้านทุ่งนาโอก
131 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-8106-2337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 312-16/40(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
32 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบึงแก หมู่ 1
102 ม.1 ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 8-5227-3033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ เส้นใยประดิษฐ์ 338-23/246(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
33 กลุ่มภูมิปัญญาตากะยาย
149 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-8483-5950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 316-10/417(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
34 กลุ่มแม่คำภา หมู่ที่ 7,8
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 6-5017-4591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 368-24/40(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตูมหมู่ที่10
40 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 โทรศัพท์ 9-3381-3200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 306-26/7(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
37 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 9-5609-4188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 357-6/63(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10
37 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 โทรศัพท์ 9-5609-4188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 401-17/417(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
38 กลุ่มแม่บ้านบ้านโนนใหญ่
44 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 8-0001-9909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยผสม 379-31/247(ยส) 6 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2569
39 กลุ่มแม่บ้านหมอนขิต หมู่ที่ 7
140 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-4514-5611
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 389-8/196(ยส) 6 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2569
40 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแฝก
8 ม.4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-7328-2675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 307-5/412(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
41 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแฝก
8 ม.4 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-7328-2675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 325-5/195(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
42 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่และสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง
218 ม.7 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 โทรศัพท์ 6-3775-9797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 302-1/180(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำเซบายร่วมใจ
55/1 ม.2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150 โทรศัพท์ 9-6140-0039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 347-16/20(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
44 กลุ่มวิสาหกิจชุมชมสานตะกร้า
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 9-4852-3602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 300-14/20(ยส) 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2567
45 กลุ่มสตรีจักสาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะไมย์
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-7335-2823
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 405-27/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
46 กลุ่มสตรีจักสานกระติบข้าวบ้านดอนกลอง
21 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-8594-8798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 327-18/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
47 กลุ่มสตรีจักสานบ้านดอนเขื่อง
2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170 โทรศัพท์ 8-5231-2148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 369-25/40(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
48 กลุ่มสตรีจักสานบ้านหนองเป้า
101 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 9-4385-6709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ของใช้ทั่วไป 326-17/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
49 กลุ่มสตรีทอผ้าคำไผ่เหนือ
94 ม.4 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-7248-8726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้ยใยผสม 322-14/197(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
50 กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือบ้านกำแมด หมู่7
134 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 8-4752-7174
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 343-15/197(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567