รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 204 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Handmade By Rung
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-3224-4924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 560-17/20(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
2 กลุ่มจักรสานบ้านเขวา หมู่ 5
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-8377-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 568-18/20(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
3 กลุ่มชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2601-4543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ไม้กวาดพลาสติก
564/2561
ไม้กวาดพลาสติก 530-1/564(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
4 กลุ่มทอผ้าขิดโนนหินลาด หมู่ 14
58 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-8377-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 580-26/246(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าฉิมริมบึง
107 ม.13 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1977-3591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภทททอ (เส้นใยผสม) 642-22/247(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
6 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก
275 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-6753-4854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 562-27/196(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยขี้ตม
88 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 6-1934-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 622-21/247(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยขี้ตม
88 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 6-1934-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 597-29/196(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
9 กลุ่มทอเสื่อกก
245 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-5300-7336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 566-37/7(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
10 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะเสียว
320 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 6-5807-9827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 645-39/7(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
11 กลุ่มทอหมวกไหมพรม
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 9-4335-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 571-6/615(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
12 กลุ่มประติมากรรมภาพมงคลนูนสูง 3 มิติ
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-4811-7630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 552-1/366(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
13 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกบ้านเต่า
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-7132-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 567-38/7(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
14 กลุ่มผลิตเครื่องประดับชุดละคร
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1392-9811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 583-1/419(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
15 กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว
86/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 9-6768-2921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
น้ำมะเม่า
486/2556
ชนิดน้ำมะเม่าปรุง 629-3/486(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
16 กลุ่มรวมใจผ้าไทยแปรรูป
13 ม.18 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2867-8850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ย่าม
609/2547
ย่าม 624-5/609(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าพัฒนา 1
56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-7066-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 538-82/17(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุดมพร
868 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9797-0286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 612-95/17(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุดมพร
868 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9797-0286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 616-73/18(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
20 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา
30/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1593-0782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 540-84/17(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
21 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้
95 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 6-3301-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 544-12/417(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
22 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้
95 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 6-3301-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 698-105/17(ชย) 18 เม.ย. 2567 17 เม.ย. 2570
23 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านน้ำพุปางวัว
283 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-7779-3990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 671-8/381(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
24 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 598-30/196(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
25 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 600-32/412(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
26 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 607-5/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
27 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 518-78/17(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
28 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 709-59/7(ชย) 18 เม.ย. 2567 17 เม.ย. 2570
29 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 699-106/17(ชย) 18 เม.ย. 2567 17 เม.ย. 2570
30 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-6094-6289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 581-19/247(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
31 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-6094-6289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 570-31/412(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
32 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-6094-6289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 579-38/197(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
33 นาง กองคำ หาญญาติ
66/3 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240 โทรศัพท์ 9-8929-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 660-54/7(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
34 นาง กุลนิภา บุญภูมิ
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240 โทรศัพท์ 6-1612-7672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 666-22/20(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
35 นาง กุลนิภา บุญภูมิ
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240 โทรศัพท์ 6-1612-7672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 684-44/418(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
36 นาง เกศินี กิติวงศ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1999-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 543-70/18(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
37 นาง เกศินี กิติวงศ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1999-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 556-87/17(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
38 นาง ขนิษฐา แว่นทิพย์
423 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1062-9090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 519-79/17(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
39 นาง จรัส เปรมใจ
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-3738-4304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 609-7/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
40 นาง จรัส เปรมใจ
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-3738-4304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 639-77/18(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
41 นาง จันทร์เพ็ญ นันทะรัตน์
13 ม.18 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2867-8850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 569-28/196(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
42 นาง ฉลอง นามดา
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-8371-6809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 516-3/16(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
43 นาง ชวนพิศ ใจเกษิม
262 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 9-8149-5986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 668-15/40(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
44 นาง ณัฐชยา แขสิงห์
28 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 8-6222-1490
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 575-91/17(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
45 นาง ณัฐตารีย์ เจริญมั่งมีศรีสุข
125 ม.- ซ.- ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 8-6831-4716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 667-3/23(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
46 นาง ดอกไม้ กุลประจวบ
10/2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 8-1064-2050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 711-23/20(ชย) 18 เม.ย. 2567 17 เม.ย. 2570
47 นาง ต่วน เลียบขุนทด
534 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-0397-1869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 547-14/24(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
48 นาง ตะวัน อินชะนะ
142 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240 โทรศัพท์ 8-8373-5569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 658-52/7(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
49 นาง ตุ้ม จำปาชน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-0836-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 618-75/18(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
50 นาง ตุ้ม จำปาชน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-0836-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 608-6/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567