รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 148 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Handmade By Rung
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-3224-4924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 560-17/20(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
2 กลุ่มจักรสานบ้านเขวา หมู่ 5
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-8377-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 568-18/20(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
3 กลุ่มชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2601-4543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ไม้กวาดพลาสติก
564/2561
ไม้กวาดพลาสติก 530-1/564(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
4 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสาร
187 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-7262-1917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 511-34/418(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบ้านหัวนาม่วง
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-4952-6324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 503-12/24(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
6 กลุ่มทอผ้าขิดโนนหินลาด หมู่ 14
58 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-8377-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 580-26/246(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก
275 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-6753-4854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 562-27/196(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยขี้ตม
88 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 6-1934-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 622-21/247(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยขี้ตม
88 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 6-1934-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 597-29/196(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
10 กลุ่มทอเสื่อกก
245 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-5300-7336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 566-37/7(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
11 กลุ่มทอหมวกไหมพรม
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 9-4335-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 571-6/615(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
12 กลุ่มประติมากรรมภาพมงคลนูนสูง 3 มิติ
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 8-4811-7630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 552-1/366(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
13 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกกบ้านเต่า
217 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-7132-5284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 567-38/7(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
14 กลุ่มผลิตเครื่องประดับชุดละคร
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1392-9811
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 583-1/419(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
15 กลุ่มรวมใจผ้าไทยแปรรูป
13 ม.18 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2867-8850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ย่าม
609/2547
ย่าม 624-5/609(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งลุยลายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
236 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-1873-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้ในภาคสนาม 506-2/82(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งลุยลายแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
236 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-5590-2472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
สุรากลั่นชุมชน
32/2546
สุรากลั่นชุมชน 35 ดีกรี 492-1/32(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าพัฒนา 1
56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-7066-7523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 538-82/17(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุดมพร
868 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9797-0286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 612-95/17(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมอุดมพร
868 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-9797-0286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 616-73/18(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
21 กลุ่มศิลปะตีมีดบ้านดงบังเหนือ
115 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 6-3036-6290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้ในการเกษตร 505-1/82(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
22 กลุ่มสตรีบ้านโนนคูณ
70/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โนนคูณ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-5745-3573
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 502-15/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
23 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขว้าวัฒนา
30/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1593-0782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 540-84/17(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
24 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนแต้
95 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ 6-3301-6935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 544-12/417(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
25 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านป่าว่าน
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-0938-3667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 501-14/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
26 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านป่าว่าน
110 ม.4 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-0938-3667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 513-3/972(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
27 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 507-2/195(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
28 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 504-14/40(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
29 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 512-2/972(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
30 กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองบอน
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-9810-8104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 499-12/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
31 กลุ่มสัมมาชีพบ้านโคกสว่าง
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-4913-8102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 500-13/20(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
32 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 598-30/196(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
33 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 600-32/412(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
34 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 607-5/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
35 กลุ่มสัมมาชีพบ้านห้วยยางใหญ่
200 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-6316-0639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 510-33/418(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
36 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 484-34/7(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
37 กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก
6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 9-3319-7178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 518-78/17(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
38 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-6094-6289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 581-19/247(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
39 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-6094-6289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 570-31/412(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
40 เครือข่ายกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าลายอัตลักษณ์อำเภอบ้านแท่น
17/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-6094-6289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 579-38/197(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
41 นาง กชกร อุ้ยปัชฌาวงศ์
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 8-4273-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 488-3/422(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
42 นาง กชกร อุ้ยปัชฌาวงศ์
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 8-4273-8904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์รังไหม
571/2547
ผลิตภัณฑ์รังไหม 489-1/571(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
43 นาง เกศรินทร์ ประภาวงษ์
407 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-3100-8894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 508-22/196(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
44 นาง เกศรินทร์ ประภาวงษ์
407 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-3100-8894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททําจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยผสม) 491-2/1444(ชย) 5 ก.พ. 2564 4 ก.พ. 2567
45 นาง เกศินี กิติวงศ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1999-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 556-87/17(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
46 นาง เกศินี กิติวงศ์
74/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1999-7938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 543-70/18(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
47 นาง ขนิษฐา แว่นทิพย์
423 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 โทรศัพท์ 8-1062-9090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 519-79/17(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
48 นาง จรัส เปรมใจ
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-3738-4304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 609-7/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
49 นาง จันทร์เพ็ญ นันทะรัตน์
13 ม.18 ซ.- ถ.- ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-2867-8850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 569-28/196(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
50 นาง ฉลอง นามดา
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-8371-6809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผ้าหางกระรอก
16/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 516-3/16(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566