รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 73 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9858-5109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 776-17/412(อจ) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
2 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกชุมชนชัยมงคล
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9429-6889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 740-37/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านดงสีโท
58 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8107-4202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 738-35/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
4 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหินโงม
28 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6110-7916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 739-36/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
5 กลุ่มจักสานบ้านนาหมอม้า
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 06-3049-8786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 779-59/7(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
6 กลุ่มตัดเสื้อโคกสะอาด
185/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 08-5305-4824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(ชนิดเส้นใยผสม)(สีขาว) 762-28/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านหนองสามสี
208 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์มือถือ 08-4569-4839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) (สีขาว) 789-12/247(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกก่ง
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-6254-8094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 751-48/246(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9638-9453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 758-24/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
10 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 1 บ้านนาหมอม้า
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8723-9191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 733-58/7(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
11 กลุ่มเปรี้ยวผ้าไทย
156 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8848-1653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 763-8/836(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
360 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9615-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 759-25/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้านุชบา
100 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 09-8831-1262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 777-43/417(อจ) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าน้องนุ่นน้องแนน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9562-0776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 722-26/40(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าน้องนุ่นน้องแนน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9562-0776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 718-3/8(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
16 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-5904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
งานประดิษฐ์จากเศษไม้ 729-2/410(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
17 กลุ่มแม่บ้านงานฝีมือหัตถกรรมจานลาน
150 ม.16 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6529-6588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 753-16/412(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8928-0209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 755-40/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านคำพระ
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8496-1937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 757-42/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสิ่งทอ
288/250 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8636-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 761-27/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำกลาง
250 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8176-0339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรมะกรูด 786-4/92(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำกลาง
250 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-1760-3396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เทียนแฟนซี
822/2548
เทียนแฟนซี 778-4/822(อจ) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคำกลาง
250 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-1760-3396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมสมุนไพรมะขาม 787-4/95(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าผ้าขิด
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9336-1226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 756-41/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
25 กลุ่มสตรีทอผ้าโบราณ
63 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 09-8175-6536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ (สีขาว) 788-51/246(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
26 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสร้อย หมู่ที่ 10
170 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6556-5121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขิด
15/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 734-20/15(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
27 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคำพระ
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์มือถือ 08-9668-3973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 790-44/417(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
28 นาง โฉมสุดา โทนุการธนัท
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9831-7338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 750-47/246(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
29 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9816-4983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากเศษผ้าทอ ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ แบบซักทั้งผืน 772-4/202(อจ) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
30 นาง มนฤดี ฉวีรักษ์
131 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9816-4983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 775-7/381(อจ) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
31 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9436-5276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 744-3/115(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
32 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9436-5276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้าวผงชงดื่ม
1068/2562
ข้าวผงชงดื่ม 764-1/1068(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
33 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9436-5276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เค้ก
459/2555
เค้กกล้วยหอม 732-2/459(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
34 นาง สงวน นาเวียง
39 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9307-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 731-15/412(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
35 นาง เสวียน สุขจันทร์
288/308 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8984-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 760-26/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
36 นาง อมร กิ่งเพชร
194 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์มือถือ 08-1351-7852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้(หนังวัว) 767-11/592(อจ) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
37 นาง อุไรลักษ์ สีวะกุล
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8994-6917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์กำจัดขน
1086/2552
ชนิดเหลวข้นหนืด 765-7/1086(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
38 นางสาว เดือนฉาย มาระแสง
15 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8616-3274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 741-4/23(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
39 นางสาว นางสาวธัญดา ธรรมโรจน์
55 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-7440-0144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนขวาน
198/2564
หมอนขวาน 748-8/198(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
40 นางสาว วรารักษ์ วีสเพ็ญ
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8962-6913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ซอสน้ำปลาปรุงรส
1574/2564
ซอสน้ำปลาปรุงรส 766-1/1574(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
41 นางสาว โสภิณ สุพล
68 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8871-2918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 752-49/246(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
42 นาย กฤตเมธ ศิริเลิศลักษณ์
67 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8848-1653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 723-13/45(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
43 นาย ธีรพงษ์ กันธิยา
14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8149-2636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 742-5/23(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
44 นาย สมชัย เคนแสน
44 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-0103-1358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 785-14/45(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
45 วิสาหกิจชชุมชนหัตถกรรมผ้าฝ้ายด้นมือ
33/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-6302-6936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 754-39/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าขิด หมู่ที่ 2 เสารีก
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-9823-7291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 727-67/197(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านนาผาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย
27 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 06-2854-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)(สีขาว) 784-54/18(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านสายนาดง
153 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8072-0670
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 737-51/18(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลลือ
69 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-6219-6250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 747-70/197(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำเดือย หมู่ที่ 2
112 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 08-2800-3343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)(สีขาว) 782-52/18(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567