รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 68 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกชุมชนชัยมงคล
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9429-6889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 740-37/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านดงสีโท
58 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8107-4202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 738-35/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหินโงม
28 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6110-7916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 739-36/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
4 กลุ่มตัดเสื้อโคกสะอาด
185/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์มือถือ 08-5305-4824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(ชนิดเส้นใยผสม)(สีขาว) 762-28/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
5 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกก่ง
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-6254-8094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 751-48/246(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่
10/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9638-9453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 758-24/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านสงยาง
153 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8847-7890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 704-46/18(อจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
8 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 1 บ้านนาหมอม้า
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8723-9191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 733-58/7(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มทอเสื่อกกและผือบ้านวินัยดี
110 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9020-1360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 705-9/196(อจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
10 กลุ่มทำเครื่องประดับบ้านปทุมแก้ว หมู่ที่ 4
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8994-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 693-11/412(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
11 กลุ่มเปรี้ยวผ้าไทย
156 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8848-1653
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 763-8/836(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
360 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9615-6161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 759-25/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าน้องนุ่นน้องแนน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9562-0776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ประดิษฐ์จากเศษผ้า 715-13/412(อจ) 17 มิ.ย. 2564 16 มิ.ย. 2567
14 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8340-3377
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 708-12/412(อจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
15 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8725-5904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
งานประดิษฐ์จากเศษไม้ 729-2/410(อจ) 23 ก.ย. 2564 1 ม.ค. 2986
16 กลุ่มแม่บ้านงานฝีมือหัตถกรรมจานลาน
150 ม.16 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6529-6588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 753-16/412(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกยกลาย
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8928-0209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 755-40/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านคำพระ
125 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8496-1937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 757-42/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มเยาวชนรุ่นที่ 2
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8490-9626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 695-38/417(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
20 กลุ่มวิไลหมอนขิด
55 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8744-0014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 707-6/381(อจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสิ่งทอ
288/250 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8636-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 761-27/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายฝนกระเป๋าผ้าขิด
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9336-1226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 756-41/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
23 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสร้อย หมู่ที่ 10
170 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6556-5121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขิด
15/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 734-20/15(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
24 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่ หมู่ที่ 9
94 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8140-6070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 685-40/18(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
25 กลุ่มสตรีทำไม้กวาด
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9406-0885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 682-12/9(อจ) 15 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2566
26 กลุ่มเส้นพลาสติกแปรรูป หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ
221 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-8893-0675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 710-34/20(อจ) 17 มิ.ย. 2564 16 มิ.ย. 2567
27 นาง โฉมสุดา โทนุการธนัท
138 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9831-7338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 750-47/246(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
28 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9436-5276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ 744-3/115(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
29 นาง ศุภสุตา สาระพันธ์รุ่งโรจน์
38 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-9436-5276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ข้าวผงชงดื่ม
1068/2562
ข้าวผงชงดื่ม 764-1/1068(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
30 นาง สงวน นาเวียง
39 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์ 0-9307-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 706-44/246(อจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
31 นาง เสวียน สุขจันทร์
288/308 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8984-6548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ(เส้นใยผสม)(สีขาว) 760-26/835(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
32 นาง อำพร มั่นใจ
28 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-8994-7935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 696-1/568(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
33 นาง อุไรลักษ์ สีวะกุล
70 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8994-6917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์กำจัดขน
1086/2552
ชนิดเหลวข้นหนืด 765-7/1086(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
34 นางสาว เดือนฉาย มาระแสง
15 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8616-3274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 741-4/23(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
35 นางสาว นางสาวธัญดา ธรรมโรจน์
55 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 08-7440-0144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
หมอนขวาน
198/2564
หมอนขวาน 748-8/198(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
36 นางสาว วรารักษ์ วีสเพ็ญ
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8962-6913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ซอสน้ำปลาปรุงรส
1574/2564
ซอสน้ำปลาปรุงรส 766-1/1574(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
37 นางสาว โสภิณ สุพล
68 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8871-2918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)) 752-49/246(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
38 นาย ธีรพงษ์ กันธิยา
14 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-8149-2636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 742-5/23(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
39 นาย มนู พรรณรัตน์
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8488-1214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 711-12/45(อจ) 17 มิ.ย. 2564 16 มิ.ย. 2567
40 วิสาหกิจชชุมชนหัตถกรรมผ้าฝ้ายด้นมือ
33/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ 0-6302-6936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 754-39/417(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าคำเดือย หมู่ที่ 2
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-9085-4850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 703-45/18(อจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านนาผาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย
27 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8787-5815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 690-41/246(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านสายนาดง
153 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-8072-0670
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 737-51/18(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลลือ
69 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-6219-6250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 683-18/15(อจ) 15 ก.ค. 2563 14 ก.ค. 2566
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลลือ
69 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37210 โทรศัพท์ 0-6219-6250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 747-70/197(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนธาตุ
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-9495-0175
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 714-45/246(อจ) 17 มิ.ย. 2564 16 มิ.ย. 2567
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10
94 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8726-2279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 687-42/18(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปลาค้าว หมู่ที่ 10
94 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8726-2279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (ขนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 692-43/246(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่-สไบ
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-8338-6588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 691-42/246(อจ) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่
84 ม.15 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8312-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 735-49/18(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565