รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 124 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ณ นาวัง
259 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-7987-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 381-51/15(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
2 กลุ่ม ณ นาวัง
259 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-7987-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 383-12/18(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
3 กลุ่ม ณ นาวัง
259 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-7987-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยผสม 397-10/835(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
4 กลุ่มกระเป๋าทัชชา
257 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0487-6148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 379-1/205(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
5 กลุ่มกระเป๋าทัชชา
257 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0487-6148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 380-2/417(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
6 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 360-11/7(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
7 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 361-9/9(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
8 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 363-10/20(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
9 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 386-15/247(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
10 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 387-32/246(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
11 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 0-8857-2948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 388-13/412(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
12 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 299-56/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
13 กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า
10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-2174-0630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 396-15/188(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
14 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1072-3669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 278-16/40(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
15 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกนาคำไฮ
237 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1292-2165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 356-9/20(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
16 กลุ่มตัดเย็บหนองบัวลำภู
193/8 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์มือถือ 09-4534-5445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 394-14/412(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
17 กลุ่มตัดเย็บหนองบัวลำภู
193/8 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-4534-5445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 395-1/568(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
18 กลุ่มทอผ้า (ลลิตาผ้าฝ้าย)
97 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-6776-1059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 307-24/246(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
19 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่
116/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-5748-3717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 323-42/15(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าเทวดา
267 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-5647-4546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 382-6/63(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
21 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดฉิม
12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5261-1886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 329-64/17(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเต่า
105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3603-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 308-57/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดฮู
154 ม.3 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-5280-4351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-22/246(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9575-6696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 305-10/1473(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
25 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
170 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-2128-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 344-69/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
26 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 330-65/17(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 331-28/246(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
28 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนคูณ
33 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-2849-9701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 335-66/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
29 กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 298-55/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
30 กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 366-9/835(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
31 กลุ่มทอผ้าบ้านโสกจานพัฒนา
67 ม.13 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-3362-5049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 347-5/63(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
32 กลุ่มทอผ้าบ้านากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
เส้นใยผสม 283-36/15(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
33 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหินลับ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3320-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 333-43/15(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
34 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5728-5288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 312-59/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 390-18/1473(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 391-16/247(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-8697-2978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 378-50/15(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหินลับ หมู่ 11
248 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0195-3740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 353-45/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหินลับ หมู่ 11
248 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0195-3740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 354-13/1473(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
40 กลุ่มทอผ้ามัดย้อม
203 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 0-8075-1953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 400-34/246(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
41 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายพื้นเมือง
154 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-5748-8250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 343-68/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
42 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านโนนงาม
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-8534-9181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 342-44/15(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
43 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านโนนงาม
33 ม.2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0023-2975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 375-16/1473(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
44 กลุ่มทิพย์ธิดาผ้าไทย
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 369-47/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
45 กลุ่มทิพย์ธิดาผ้าไทย
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 370-14/1473(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
46 กลุ่มนราทิพย์ผ้าไทย
297 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-5491-4950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 371-48/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
47 กลุ่มปทุมมาศ 2015
112/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4361-5151
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยผสม 392-1/833(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
48 กลุ่มแปรรูปผ้าสำเร็จ
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 6-2692-2422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 316-26/246(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
49 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้
2/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-0812-9107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม (กระทง) 364-1/1122(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
50 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบบ้านราษฎร์เกษมศรี
185 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-1912-7215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 291-11/21(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567