รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 117 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกะลาไทย
231 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-7227-6210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้กับอาหาร (ตะหลิว) 269-7/45(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
2 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 360-11/7(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
3 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 361-9/9(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
4 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 363-10/20(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
5 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 259-19/246(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
6 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 299-56/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
7 กลุ่มจักสานบ้านกุดแข้
29/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-4250-4200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า (กระติบข้าว) 266-11/188(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
8 กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า
10 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-2174-0630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า (กระติบข้าว) 268-13/188(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
9 กลุ่มจักสานบ้านหนองตานา
166 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-8203-9734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า (กระติบข้าว) 260-10/188(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
10 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1072-3669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 278-16/40(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
11 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกนาคำไฮ
237 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1292-2165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 356-9/20(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
12 กลุ่มทอผ้า (ลลิตาผ้าฝ้าย)
97 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-6776-1059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 307-24/246(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
13 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่
116/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-5748-3717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 323-42/15(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดฉิม
12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5261-1886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 329-64/17(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเต่า
105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3603-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 308-57/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดฮู
154 ม.3 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-5280-4351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-22/246(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9575-6696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 305-10/1473(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
170 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-2128-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 344-69/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
19 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 330-65/17(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 331-28/246(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนคูณ
33 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-2849-9701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 335-66/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
22 กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 298-55/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 366-9/835(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
24 กลุ่มทอผ้าบ้านโสกจานพัฒนา
67 ม.13 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-3362-5049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 347-5/63(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
25 กลุ่มทอผ้าบ้านากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
เส้นใยผสม 283-36/15(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
26 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหินลับ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3320-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 333-43/15(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5728-5288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 312-59/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหินลับ หมู่ 11
248 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0195-3740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 353-45/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
29 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหินลับ หมู่ 11
248 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0195-3740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 354-13/1473(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
30 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์
71 ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7219-9475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 270-52/17(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
31 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายพื้นเมือง
154 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-5748-8250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 343-68/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
32 กลุ่มทอผ้ายกดอกเก่าโกใต้
108 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-3997-2410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 263-34/15(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
33 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านโนนงาม
127 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-2176-2664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 262-33/15(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
34 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านโนนงาม
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-8534-9181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 342-44/15(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
35 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านโนนงาม
33 ม.2 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0023-2975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 375-16/1473(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
36 กลุ่มทิพย์ธิดาผ้าไทย
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 369-47/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
37 กลุ่มทิพย์ธิดาผ้าไทย
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 370-14/1473(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
38 กลุ่มนราทิพย์ผ้าไทย
297 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-5491-4950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 371-48/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
39 กลุ่มเปลไม้ไผ่
128 ม.3 ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-1799-5267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (เปลเด็ก) 271-15/40(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
40 กลุ่มแปรรูปผ้าสำเร็จ
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 6-2692-2422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 316-26/246(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้
2/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-0812-9107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม (กระทง) 364-1/1122(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบบ้านราษฎร์เกษมศรี
185 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-1912-7215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 291-11/21(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
43 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่งบก
5 ม.7 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-7863-8707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 272-1/263(นภ) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
44 กลุ่มไผ่สีทอง
83 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 6-4203-6217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 284-17/40(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
45 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี
2 ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-8228-1898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 349-8/20(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
46 กลุ่มมูลมังผ้าไทย
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-6154-9562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 288-37/15(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
47 กลุ่มมูลมังผ้าไทย
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1549-5623
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 289-21/246(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
48 กลุ่มแมลงทับคืนถิ่นหนองบัวลำภู
19 ม.2 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 โทรศัพท์ 8-9937-9257
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ปีกแมลงทับ
617/2547
ผลิตภัณฑ์ปีกแมลงทับ 281-2/617(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
49 กลุ่มไม้กวาดทองคำ สวรรค์สร้าง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-3353-9586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 325-7/9(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
50 กลุ่มยางชุมลุ่มภู
58 ม.12 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 โทรศัพท์ 8-2487-0067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 280-8/412(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566