รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 75 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 236-5/20(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
2 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 235-9/7(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
3 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 240-2/176(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
4 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 299-56/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
5 กลุ่มจักสานบ้านกุดหัวแฮด
40 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 6-4606-1383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 245-8/188(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
6 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1072-3669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 278-16/40(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
7 กลุ่มทอผ้า (ลลิตาผ้าฝ้าย)
97 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-6776-1059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 307-24/246(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเต่า
105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3603-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 308-57/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดฮู
154 ม.3 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-5280-4351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-22/246(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9575-6696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 305-10/1473(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านนาเจริญ
268/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-0197-3477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 243-50/17(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
12 กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 298-55/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
เส้นใยผสม 283-36/15(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
14 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5728-5288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 312-59/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 232-27/15(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 233-18/246(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 234-11/247(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
18 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6972-9787
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 247-7/412(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
19 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ
169 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6241-9793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 254-6/1473(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ
169 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6241-9793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 255-31/15(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
21 กลุ่มเป่าแก้ววังสามหาบ ม.8
36 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 0-6110-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 229-2/78(นภ) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
22 กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา ๑ เดียว
242 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 0-6112-0673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้มตัว(ปลาตะเพียน) 242-1/26(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
23 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านหนองปิง
248 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-3018-9626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 256-9/197(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
24 กลุ่มแปรรูปผ้าสำเร็จ
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 6-2692-2422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 258-32/15(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
25 กลุ่มแปรรูปผ้าสำเร็จ
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 6-2692-2422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 316-26/246(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบบ้านราษฎร์เกษมศรี
185 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-1912-7215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 291-11/21(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
27 กลุ่มไผ่สีทอง
83 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 6-4203-6217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 284-17/40(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
28 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-8228-1898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 227-4/20(นภ) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
29 กลุ่มแมลงทับคืนถิ่นหนองบัวลำภู
19 ม.2 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 โทรศัพท์ 8-9937-9257
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ปีกแมลงทับ
617/2547
ผลิตภัณฑ์ปีกแมลงทับ 281-2/617(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
30 กลุ่มยางชุมลุ่มภู
58 ม.12 ต.เก่ากลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350 โทรศัพท์ 8-2487-0067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 280-8/412(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
31 กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 0-6282-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 295-38/15(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
32 กลุ่มใยบวบทอง
14/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-7287-4062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 228-9/21(นภ) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
33 กลุ่มรักษ์ผ้าทอ
343 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-1776-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 317-61/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
34 กลุ่มรักษ์ผ้าทอ
343 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-1776-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 318-41/15(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
35 กลุ่มรักษ์ผ้าทอ
343 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-1776-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 319-12/1473(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
36 กลุ่มเส้นสานงานศิลป์
193 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-2606-0928
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 293-6/20(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
37 กลุ่มอาชีพรักษ์ผ้าพื้นเมือง
93 ม.1 ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-4153-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 276-53/17(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
38 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านนิคมหนองจาน
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-6028-6027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 249-29/15(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
39 กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านโนนสูง
165 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 0-8472-4685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 313-11/1473(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
40 นาง กาญจน์สุดา อ้อคำ
29 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-5725-7156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 248-28/15(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
41 นาง จงกลณี อาคมวัฒนะ
214 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-6328-8310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 257-6/9(นภ) 17 ส.ค. 2563 16 ส.ค. 2566
42 นาง พรนภัส คำจันดา
232 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 6-3108-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 287-9/412(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
43 นาง รัศมี ผิวพุ่ม
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-9409-2040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 226-25/15(นภ) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
44 นาง สะคร นาคศรี
139 ม.5 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-6252-4292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน (สูตรชาโคล) 322-2/665(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
45 นาง หนูลี เขียวโน
150 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9863-2651
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 238-2/615(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
46 นาง หนูลี เขียวโน
150 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9863-2651
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 237-2/195(นภ) 22 เม.ย. 2563 21 เม.ย. 2566
47 นาง หนูลี เขียวโน
150 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9863-2651
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 292-3/615(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
48 นางสาว ถวิล มงคลแสน
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 231-1/199(นภ) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
49 นางสาว ถวิล มงคลแสน
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 230-26/15(นภ) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
50 นางสาว ทัศนีย์ จันทวรรณโณ
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-5512-9868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 296-12/21(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565