รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 210 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 Dong Design ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-3579-1493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 863-41/246(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
2 Dong Design ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
103 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-3579-1493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 866-11/417(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
3 Handy งานสานเส้นพลาสติกรีไซเคิลและวัสดุธรรมชาติฝีมือคนพิการ
769 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 โทรศัพท์มือถือ 09-8107-6700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 842-32/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
4 กลุ่มเกษตรพอเพียงสวนไผ่
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2720-8712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 802-33/40(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
5 กลุ่มเกษตรพอเพียงสวนไผ่
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2720-8712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 854-37/40(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
6 กลุ่มจักสานกระติบข้าว (ไผ่ตะวัน)
153 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 09-1420-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระติ๊บข้าว 723-30/40(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
7 กลุ่มจักสานกระติบข้าวสตรี
85/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1452-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระติ๊บข้าว 724-31/40(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
8 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านขามป้อม
18 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-0759-6931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 844-34/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
9 กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง ม.10
50 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-2841-1327
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 845-35/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
10 กลุ่มจักสานบ้านห้วยยาง
49 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์มือถือ 08-5305-1858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 853-36/40(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
11 กลุ่มจักสานไม้ไผ่เงินล้าน
147 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-5751-9617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 852-35/40(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
12 กลุ่มจักสานสระกุด
271 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์มือถือ 09-3524-6178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 775-32/40(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
13 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 712-2/30(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
14 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระชายดำผงสำเร็จรูป
764/2563
กระชายดำผงสำเร็จรูป 765-1/764(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
15 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ตะไคร้ผงสำเร็จรูป
269/2552
ตะไคร้ผงสำเร็จรูป 766-1/269(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
16 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ขมิ้นผง
676/2547
ขมิ้นผง 759-2/676(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
17 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4458-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 769-6/121(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
18 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
166/2556
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป 770-5/166(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
19 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-0318-9119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 857-4/422(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
20 กลุ่มตะกร้าจักสานพลาสติกบ้านปากช่อง
6/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 06-4359-6963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 721-27/20(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
21 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
28/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 09-9317-5826
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 800-29/20(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
22 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า
175 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-0403-0309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 757-3/592(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
23 กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน
52 ม.1 ซ.บ้านม่วงหวาน ถ.- ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์มือถือ 08-5642-7223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 673-1/82(ขก) 9 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2567
24 กลุ่มตุ้มโฮมถักสาน
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220 โทรศัพท์มือถือ 06-3023-9204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 847-37/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
25 กลุ่มถักทอผ้าท่ามะเดื่อ
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 08-5000-2772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 815-13/195(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
26 กลุ่มทอผ้าคุ้มป่าหัน
48 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-1261-5094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 816-42/835(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย ม.2
308 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 โทรศัพท์มือถือ 08-1601-3009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยผสม 861-34/197(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
28 กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์มือถือ 08-4795-2186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 730-98/17(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
29 กลุ่มทอผ้าบ้านสะอาด
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์มือถือ 08-0199-7417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 717-51/196(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
30 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองมูลนาค
238 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 09-3649-1109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 714-48/196(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-6630-2462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 786-93/18(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
32 กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่าใหญ่
105 ม.8 ซ.บ้านเหล่าใหญ่ ถ.- ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 08-9549-6573
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 664-84/17(ขก) 9 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2567
33 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านชัยเจริญ
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-5193-3964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 801-117/17(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
34 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาโพธิ์
229 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทรศัพท์มือถือ 09-8276-7467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 810-32/247(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
35 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกุงใหญ่
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์มือถือ 09-3430-8177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 713-2/828(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
36 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองนาดี
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-6845-9224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 716-50/196(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
37 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัวน้อย
22 ม.8 ซ.บ้านหนองบัวน้อย ถ.- ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-5238-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 661-81/17(ขก) 9 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2567
38 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าเหนือ
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-9869-7432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 694-43/196(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
39 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-8562-5566
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 799-53/196(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
40 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่หนองแก
27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 09-8176-3733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 696-45/196(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
41 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโป่งแค
79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์มือถือ 09-6403-2485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 850-97/7(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
42 กลุ่มทอเสื่อกกละหานนา
50 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-6043-6827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 826-93/7(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
43 กลุ่มทอเสื่อสาดแสงทอง
76 ม.17 ซ.บ้านหนองแสง ถ.- ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-7559-7522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 701-88/7(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
44 กลุ่มทอเสื่อสาดแสงทอง
76 ม.17 ซ.บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-7559-7522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 702-89/7(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
45 กลุ่มทอเสื่อสาดแสงทอง
76 ม.17 ซ.บ้านหนองแสง ถ.- ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 09-5126-8152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 705-15/9(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
46 กลุ่มน้ำผึ้งป่าตราไพรภิรมย์
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-7236-7055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 794-3/263(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
47 กลุ่มบ้านวังม่วงผ้าไหมทอมือ
79/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 โทรศัพท์มือถือ 09-8224-1125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 693-42/196(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
48 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น
90/21 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-3663-2350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ร่มประดิษฐ์
1568/2564
ร่มประดิษฐ์ ร่มผ้าขาวม้า 720-1/1568(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
49 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น
90/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-3663-2350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 820-54/196(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
50 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านดอนหญ้านาง
84 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-3970-3390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 807-30/20(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566