รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 241 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรพอเพียงสวนไผ่
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2720-8712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ หวด 650-29/40(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
2 กลุ่มเกษตรพอเพียงสวนไผ่
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2720-8712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 802-33/40(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานกระติบข้าว (ไผ่ตะวัน)
153 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 09-1420-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระติ๊บข้าว 723-30/40(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
4 กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านยางคำ
153 ม.13 ซ.บ้านยางคำ ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 09-1420-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กระติ๊บข้าว 648-27/40(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
5 กลุ่มจักสานกระติบข้าวสตรี
85/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1452-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระติ๊บข้าว 724-31/40(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
6 กลุ่มจักสานบ้านห้วยยาง
49 ม.5 ซ.บ้านห้วยยาง ถ.- ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์มือถือ 08-5305-1858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตระกร้า จากเส้นพลาสติก 609-26/20(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
7 กลุ่มจักสานบ้านห้วยยาง
49 ม.5 ซ.บ้านห้วยยาง ถ.- ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์มือถือ 08-5305-1858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระติ๊บข้าว 619-26/40(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
8 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองแสง
204 ม.17 ซ.บ้านหนองแสง ถ.- ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-9422-9729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
หวด 649-28/40(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
9 กลุ่มจักสานสระกุด
271 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์มือถือ 09-3524-6178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 775-32/40(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
10 กลุ่มจักสานเสื่อกก
70 ม.2 ซ.บ้านป่าเหลื่อม ถ.- ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-8061-8420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
แฟ้มปกสมุดจากกก 651-84/7(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
11 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4458-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 769-6/121(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
12 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
166/2556
ดอกเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป 770-5/166(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
13 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม
30/2558
ใบหม่อนแห้งชงดื่ม 712-2/30(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
14 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระชายดำผงสำเร็จรูป
764/2563
กระชายดำผงสำเร็จรูป 765-1/764(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
15 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ตะไคร้ผงสำเร็จรูป
269/2552
ตะไคร้ผงสำเร็จรูป 766-1/269(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
16 กลุ่มชาเขียวใบหม่อน
292 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 โทรศัพท์มือถือ 08-4428-0488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ขมิ้นผง
676/2547
ขมิ้นผง 759-2/676(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
17 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-2041-1565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ตุ๊กตาปั้นจากดินไทย 610-1/422(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
18 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-2041-1565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป 611-1/24(ขก) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
19 กลุ่มตะกร้าจักสานพลาสติกบ้านปากช่อง
6/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 06-4359-6963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 721-27/20(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
20 กลุ่มตะกร้าพลาสติก
28/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 09-9317-5826
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 800-29/20(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
21 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋า
175 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-0403-0309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 757-3/592(ขก) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
22 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
168 ม.3 ซ.บ้านดง ถ.- ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-1061-4130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 586-35/196(ขก) 21 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2566
23 กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวาน
52 ม.1 ซ.บ้านม่วงหวาน ถ.- ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์มือถือ 08-5642-7223
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 673-1/82(ขก) 9 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2567
24 กลุ่มถักทอผ้าท่ามะเดื่อ
171 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 08-5000-2772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 815-13/195(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
25 กลุ่มถักทอไหมขนแกะ
88 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์มือถือ 08-0187-1385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 614-37/196(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
26 กลุ่มทอผ้าคุ้มป่าหัน
48 ม.11 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-1261-5094
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 816-42/835(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์มือถือ 08-4795-2186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 730-98/17(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
28 กลุ่มทอผ้าบ้านยางคำ
46 ม.14 ซ.บ้านยางคำ ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1546-6931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า เส้นใยธรรมชาติ 640-32/197(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
29 กลุ่มทอผ้าบ้านสะอาด
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์มือถือ 08-0199-7417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 717-51/196(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
30 กลุ่มทอผ้าบ้านสัมพันธ์
67 ม.3 ซ.บ้านสัมพันธ์ ถ.- ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์มือถือ 06-1124-9168
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ เส้นใยผสม 635-76/17(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองมูลนาค
238 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 09-3649-1109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 714-48/196(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-6630-2462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 786-93/18(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
33 กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่าใหญ่
105 ม.8 ซ.บ้านเหล่าใหญ่ ถ.- ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 08-9549-6573
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 664-84/17(ขก) 9 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2567
34 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านชัยเจริญ
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-5193-3964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 801-117/17(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
35 กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
63 ม.6 ซ.บ้านละว้า ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 09-8585-2192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 577-63/17(ขก) 21 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2566
36 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม
25 ม.11 ซ.บ้านป่าหม้อ ถ.- ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์มือถือ 09-9067-0022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ เส้นใยธรรมชาติ 637-78/17(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
37 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาโพธิ์
229 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 โทรศัพท์มือถือ 09-8276-7467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 810-32/247(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
38 กลุ่มทอผ้าสตรีศรีละว้า
110 ม.10 ซ.บ้านละว้า ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 06-5085-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 598-69/17(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
39 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนช้าง
140 ม.7 ซ.บ้านดอนหญ้านาง ถ.- ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-1391-4058
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ เส้นใยธรรมชาติ สีธรรมชาติ 604-75/17(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
40 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกุงใหญ่
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์มือถือ 09-3430-8177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 713-2/828(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
41 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองนาดี
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-6845-9224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 716-50/196(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
42 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองบัวน้อย
22 ม.8 ซ.บ้านหนองบัวน้อย ถ.- ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-5238-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 661-81/17(ขก) 9 มี.ค. 2564 8 มี.ค. 2567
43 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าเหนือ
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-9869-7432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 694-43/196(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
44 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270 โทรศัพท์มือถือ 08-8562-5566
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 799-53/196(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
46 ม.2 ซ.บ้านหัวฝาย ถ.- ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-1729-6025
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ 638-88/18(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
46 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย
46 ม.2 ซ.บ้านหัวฝาย ถ.- ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทรศัพท์มือถือ 08-1729-6025
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ เส้นใยธรรมชาติ 636-77/17(ขก) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
47 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่หนองแก
27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 09-8176-3733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 696-45/196(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
48 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโป่งแค
79 ม.6 ซ.บ้านโป่งแค ถ.- ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์มือถือ 09-6403-2485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก เสื่อกก 607-83/7(ขก) 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2566
49 กลุ่มทอเสื่อกกละหานนา
50 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230 โทรศัพท์มือถือ 08-6043-6827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 826-93/7(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
50 กลุ่มทอเสื่อสาดแสงทอง
76 ม.17 ซ.บ้านหนองแสง ถ.- ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 08-7559-7522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 701-88/7(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565