รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 124 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 6-2893-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 521-19/20(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
2 กลุ่มจักสานจากคล้าบ้านโนนสะอาด
182 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 8-1047-7825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 437-2/188(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานไม้ไผ่แปรรูป
72 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 8-4865-2839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 434-21/40(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
4 กลุ่มชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง
47 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-5008-1624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 472-35/246(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
100 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์มือถือ 08-9396-1429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 440-12/196(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
6 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกรม
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 6-1502-4064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 467-94/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหนองบึงมอ
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 8-3332-7372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 486-100/17(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงกรม
5 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 8-9571-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 466-93/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 8-7235-2820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 462-89/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 469-33/197(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 473-33/247(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 487-101/17(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 496-40/246(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองเม็ก
217 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทรศัพท์ 8-4761-4115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 505-2/1473(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 8-6228-6066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 427-87/17(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
16 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดค้า ม.10
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 8-6862-1121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 514-103/17(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
17 กลุ่มทอเสื่อ บ.หนองสองห้อง ม.6 ต.โพนงาม
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-1057-8572
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 423-33/7(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
18 กลุ่มทอเสื่อกก
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 6-1791-3533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 507-36/7(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
19 กลุ่มทอเสื่อกก
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 6-1791-3533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 509-38/7(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
20 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใยบวบ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-3333-1577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 432-3/21(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
153 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 6-2340-7659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 433-20/40(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
72 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 9-0831-4049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 461-22/40(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
23 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนางาม
134 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 8-3335-4608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 495-39/246(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
24 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนางาม
134 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 8-3335-4608
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 491-34/197(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
25 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดงคำ
195 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-9619-3646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 480-5/9(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
26 กลุ่มไม้ไผ่แปรรูปบ้านยามกาใหญ่
103 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 8-6241-8905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 489-23/40(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
27 กลุ่มเยาวชนทอผ้าบ้านหนองแก
114 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 9-4524-4767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 468-95/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
28 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านศรีเจริญ
188 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 8-2108-9070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 446-32/247(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
29 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านศรีเจริญ
188 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 8-2108-9070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ) 445-33/246(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
30 กลุ่มสานเส้นพลาสติกเหล่าดอนเงิน
154 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 8-6218-9911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 488-18/20(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
31 กลุ่มสุมณฑาผ้าทอมือ
105 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 8-0892-9408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 513-102/17(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
32 เติมชูส์ (นายทรงชัย พิมแพงรักษ์)
91 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-7923-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 470-6/206(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
33 นาง กมลรัตน์ ภูมิวะ
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 โทรศัพท์ 9-7469-3908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 522-20/20(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
34 นาง งามจิต บุญอภัย
110 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 โทรศัพท์ 8-8315-6716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 501-30/835(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
35 นาง ตุ๊ สุภา
139 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 โทรศัพท์ 9-4715-8353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 428-88/17(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
36 นาง ทองคูณ รามฤทธิ์
42 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 6-5016-8443
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 490-24/40(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
37 นาง นงเยาว์ จันทิมี
422 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์มือถือ 08-6134-9809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 517-106/17(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
38 นาง นิกร แก้ววิสัย
117 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 8-7226-2726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 518-107/17(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
39 นาง บุษบา คำคุต
238 ม.14 ซ.- ถ.- ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 41210 โทรศัพท์ 9-2279-6337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ
1489/2559
ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ 506-2/1489(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
40 นาง เบญจวรรณ บุ้งทอง
8/3 ม.- ซ.- ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-9941-2550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 448-5/412(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
41 นาง เบญจวรรณ บุ้งทอง
8/3 ม.- ซ.- ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-9991-2550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 536-14/412(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
42 นาง ประกาย สุทธิบุญ
33 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-9712-2199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 503-6/836(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
43 นาง ประกาย สุทธิบุญ
33 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-9712-2199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 477-29/835(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
44 นาง ปวันรัตน์ สมดี
135 ม.12 ซ.ศรีบูรพา ถ.เจริญสุข ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 9-8584-5892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 523-21/20(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
45 นาง ปวันรัตน์ สมดี
135 ม.12 ซ.ศรีบูรพา ถ.เจริญสุข ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์มือถือ 09-8584-5892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 510-39/7(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
46 นาง พรทิพา บุพศิริ
127 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 โทรศัพท์ 8-9422-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 439-11/196(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
47 นาง พรทิพา บุพศิริ
127 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 โทรศัพท์ 8-9422-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 447-4/412(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
48 นาง เพชรา อธิตั้ง
730 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 8-1050-0118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 431-17/20(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
49 นาง เพ็ญศรี เหนือไพศาล
61 ม.4 ซ.บ้านโพนบก ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-7217-9440
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 502-31/835(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
50 นาง เพ็ญศรี เหนือไพศาล
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-7217-9440
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 541-19/412(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567