รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 65 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 6-2893-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 382-13/20(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
2 กลุ่มจักสานจากคล้าบ้านโนนสะอาด
182 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 8-1047-7825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 437-2/188(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
3 กลุ่มจักสานบ้านนาเยีย ม.4
54 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-4794-6960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 384-19/40(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
4 กลุ่มจักสานบ้านอุ่มจาน
68 ม.10 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 8-0760-3960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 383-14/20(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
5 กลุ่มจักสานไม้ไผ่แปรรูป
71 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 8-4865-2839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 434-21/40(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
6 กลุ่มชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง
47 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-5008-1624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 472-35/246(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าไทยพวน
43 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 โทรศัพท์ 8-9618-6551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 440-12/196(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
8 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 9-0221-9676
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 392-81/17(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
9 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกรม
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 6-1502-4064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 467-94/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกรม หมู่14
5 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 8-9571-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 393-15/63(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
11 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเชียงกรม
5 ม.14 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 8-9571-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 466-93/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 8-7235-2820
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 462-89/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 469-33/197(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
47 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-0746-0605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 473-33/247(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 39270 โทรศัพท์ 8-6228-6066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 427-87/17(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
16 กลุ่มทอเสื่อ บ.หนองสองห้อง ม.6 ต.โพนงาม
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-1057-8572
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 423-33/7(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
17 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านทุ่งยั้ง
88 ม.4 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-8330-5579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 380-29/7(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
18 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใยบวบ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-3333-1577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
21/2560
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 432-3/21(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
72 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 9-0831-4049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 461-22/40(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
153 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 6-2340-7659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 433-20/40(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
21 กลุ่มเยาวชนทอผ้าบ้านหนองแก
114 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 9-4524-4767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 468-95/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
22 กลุ่มรองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ (นางสาวนิตพาพร ศรีไชยโยรักษ์)
283 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 9-3789-8581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 386-4/206(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
23 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านศรีเจริญ
188 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 8-2108-9070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 446-32/247(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
24 กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านศรีเจริญ
188 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 8-2108-9070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยธรรมชาติ) 445-33/246(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
25 กลุุ่มทอผ้าบ้านม่วงเหนือ
30 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190 โทรศัพท์ 8-4788-7973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 394-30/197(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
26 เติมชูส์ (นายทรงชัย พิมแพงรักษ์)
91 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-7923-1137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 470-6/206(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
27 นาง เขมิกา บุญราศรี
453 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-4905-2881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 387-1/789(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
28 นาง ตุ๊ สุภา
139 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 โทรศัพท์ 9-4715-8353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 428-88/17(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
29 นาง บุญเรือง คำพิมาน
7 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-1739-9273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 389-2/586(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
30 นาง ประกาย สุทธิบุญ
33 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-9712-2199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 477-29/835(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
31 นาง พรทิพา บุพศิริ
127 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 โทรศัพท์ 8-9422-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 439-11/196(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
32 นาง พรทิพา บุพศิริ
127 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380 โทรศัพท์ 8-9422-9873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 447-4/412(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
33 นาง เพชรา อธิตั้ง
730 ม.15 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 8-1050-0118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 431-17/20(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
34 นาง มาลัย ทิ้งแสน
128 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 8-7955-9113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 422-32/7(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
35 นาง มาลัย ทิ้งแสน
128 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 8-7955-9113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 429-15/20(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
36 นาง อังคณา เย็นแสงจันทร์
22 ม.16 ซ.- ถ.- ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 โทรศัพท์ 8-4350-3923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 430-16/20(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
37 นางสาว จตุพร พงสนิน
98 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-7449-3396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 475-27/835(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
38 นาย ณัฐกิตติ์ แสนทอง
90/32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-3321-4942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 441-13/196(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
39 นาย ทองแดง วังหอม
80 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-5737-9914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 452-3/586(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
40 นาย ทองแดง วังหอม
80 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320 โทรศัพท์ 8-5737-9914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
โมบาย
569/2547
โมบาย 450-4/569(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
41 นาย ประสิทธิ์ ทนุพร
89 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-9690-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 453-3/592(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
42 นาย รังสรรค์ ชาญวิถี
898/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-8525-1945
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 478-5/836(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
43 นาย วรากร ขันดา
26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 8-8300-4951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยผสม) 444-32/246(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
44 นาย ไวพจน์ ดวงจันทร์
299/199 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-3348-8748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 390-79/17(อด) 19 มี.ค. 2563 18 มี.ค. 2566
45 นาย ไวพจน์ ดวงจันทร์
299/199 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-3348-8748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 426-8/15(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
46 นาย ไวพจน์ ดวงจันทร์
299/199 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-3348-8748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 471-34/246(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
47 ร้านนัดบุญ
240 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 6-5095-5593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 474-26/835(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขยะรีไซเคิลบ้านดอนบาก
137 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 โทรศัพท์ 8-5887-1920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
ผลิตภัณฑ์ยางรถ 454-1/795(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขยะรีไซเคิลบ้านดอนบาก
137 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260 โทรศัพท์ 8-5887-1920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 455-1/823(อด) 10 ส.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าภูไทบ้านพรเจริญ
91 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280 โทรศัพท์ 9-7320-3943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 465-92/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565