รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย จำนวน 76 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1832-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) (สีขาว) 204-6/835(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
2 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 165-4/63(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
3 กลุ่มทอผ้าบ้านเมี่ยง
96 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 9-5534-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 189-16/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าบ้านเมี่ยง
96 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 9-5534-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าขิด
15/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 184-1/15(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง
39/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 6-2143-5025
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 224-11/246(ลย) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
6 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 176-5/247(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
7 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองน้ำใส
ศูนย์ทอผ้าไหม ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์มือถือ 06-4739-2764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นไหมแท้ 201-10/17(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
8 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 09-1935-4962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะคาเดเมียอบ
1145/2549
มะคาเดเมียอบเกลือ 170-1/1145(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
9 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนากระเซ็ง
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 8-4793-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 167-7/17(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
10 กลุ่มผู้ผลิตของที่ระลึกผีตาโขนบ้านหนามแท่ง
115 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 06-4651-7978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 216-3/1122(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
11 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอ
166 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 180-1/19(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอ
166 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
เก้าอี้ 181-1/64(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบ 160-22/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง 161-23/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-9573-8457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม  210-10/615(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักทอไหมพรมต้นกล้าบ้านมะลิวัลย์
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์มือถือ 08-9573-8457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 230-23/195(ลย) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
17 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านซำขาม
158 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 6-4739-2764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 188-15/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
18 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 190-5/63(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
19 กลุ่มหัตถกรรมโครงการพระราชดำริฯ ผานาง-ผาเกิ้ง
999/53 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์มือถือ 09-9627-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 192-4/45(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
20 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบเค็ม 158-20/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
21 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก 159-21/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
22 นาง จุฑาทิพ พุทธทองศรี
29/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-1708-5301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 205-7/835(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
23 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 156-18/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
24 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 157-19/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
25 นาง ธนณัน ปิ่นตระกูล
35/19 ม.- ซ.- ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-0596-6496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 179-5/417(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
26 นาง นิรันดร โสคำ
29/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 06-3632-4454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 195-14/158(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
27 นาง นิรันดร โสคำ
29/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 06-3632-4454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 196-27/1038(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
28 นาง นิรันดร โสคำ
29/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 06-3632-4454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหักมุกทอดเค็ม 197-28/1038(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
29 นาง นิรันดร โสคำ
29/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 06-3632-4454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 198-29/1038(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
30 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-2107-1349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 155-17/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
31 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2107-1349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 182-13/158(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
32 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2107-1349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันรังนก 199-30/1038(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
33 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2107-1349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหักมุกฉาบเค็ม 200-31/1038(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
34 นาง มยุรี เตอร์ตู
381 ม.5 ซ.- ถ.ประชาเสรี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-9841-1408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 194-1/422(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
35 นาง มินตรา ม้าทอง
25/17 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-9095-9540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 163-13/18(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
36 นาง สงกรานต์ สินดี
293 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9861-2949
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 217-4/1122(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
37 นาย ชาติ เสริมเหลา
109 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทรศัพท์ 0-4207-4425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 178-2/412(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
38 นาย ดวงเด่น ไชยสุรินทร์
600 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-5659-1650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 187-14/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
39 นาย ดวงเด่น ไชยสุรินทร์
600 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-5659-1650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 186-9/17(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
40 นาย นฤเดช ไพศาลธรรม
223 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9843-5439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 162-2/1122(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
41 นาย รุ่งสยาม สวัสดี
252 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 6-5994-2965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ธูป
1554/2563
ชนิดมีก้าน 219-1/1554(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
42 นาย รุ่งสยาม สวัสดี
252 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 6-5994-2965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอม 218-1/181(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
43 นาย วิชัย หมื่นพุ่ม
246 ม.10 ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 8-8497-8156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 226-6/417(ลย) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
44 นาย สมพร เริ่มรักรัมย์
320 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 6-5390-9887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 225-8/835(ลย) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
45 นาย สมศรี ภูพันนา
96 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5274-0201
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เทียนไข
987/2548
เทียนไข 166-1/987(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
46 นาย สำเร็จ พรมมงคล
1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-8174-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบเค็ม 183-26/1038(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
47 นาย องอาจ คำเกษม
107 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 9-2154-3492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 214-2/366(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
48 นาย อภิชาติ คำเกษม
293 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-9574-7805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 193-2/46(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานสวยด้วยสองมือ
16 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1749-4457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 207-19/195(ลย) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักทอไหมพรมบ้านศรีศักดา
48 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทรศัพท์ 8-1260-1620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 229-22/195(ลย) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566