รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเลย จำนวน 75 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกัลยาณมิตร
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-6457-3329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 122-16/195(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
2 กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านเหมืองแพร่
92 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์ 0-4289-7189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 127-3/154(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
3 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 147-12/18(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
4 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 0-4283-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 165-4/63(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
5 กลุ่มทอผ้าบ้านเมี่ยง
96 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 9-5534-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 189-16/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าบ้านเมี่ยง
96 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 9-5534-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าขิด
15/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 184-1/15(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 135-10/18(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 136-3/63(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 137-6/246(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-5693-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
ชนิดเส้นใยผสม 138-1/1473(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
11 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทดำบ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ ๔
151 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 6-1048-9218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 119-8/18(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทดำบ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ ๔
151 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 6-1048-9218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 148-7/246(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
13 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวังอาบช้าง
23/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 09-9837-8125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 176-5/247(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
14 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทรศัพท์มือถือ 09-1935-4962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะคาเดเมียอบ
1145/2549
มะคาเดเมียอบเกลือ 170-1/1145(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
15 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนากระเซ็ง
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 8-4793-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 167-7/17(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
16 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านนากระเซ็ง
135 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 8-4793-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 146-11/18(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
17 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งอำเภอเอราวัณ
720 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 8-1975-4345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 145-2/263(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
18 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอ
166 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 180-1/19(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
19 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอ
166 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
เก้าอี้ 181-1/64(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบ 160-22/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเก่า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์ 8-7948-4459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบอบน้ำผึ้ง 161-23/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชมน้อย
108 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 42150 โทรศัพท์ 8-2123-5189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแตนทรงเครื่อง 131-2/36(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านซำขาม
158 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์ 6-4739-2764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 188-15/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
24 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ (ฟื้นฟู)
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-6035-4738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 190-5/63(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
25 กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย
- ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2835-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วแผ่น 128-6/158(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
26 กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย
- ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2835-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 129-7/158(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
27 กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย
- ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2835-4976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 130-15/1038(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
28 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-1871-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วอ่อน 143-11/158(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
29 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านน้อย
40/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-1871-2054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 144-12/158(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
30 กลุ่มหัตถกรรมโครงการพระราชดำริฯ ผานาง-ผาเกิ้ง
999/53 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์มือถือ 09-9627-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 192-4/45(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
31 กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทเลย
271 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5746-0470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 150-4/40(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
32 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเกรดเอ 140-8/158(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
33 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 141-9/158(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
34 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยฉาบเค็ม 158-20/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
35 นาง ไกรสร สีสว่าง
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 9-5661-4464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก 159-21/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
36 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 156-18/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
37 นาง ทรงศรี บุตรตา
7/1 ม.4 ซ.- ถ.ร่วมใจนฤมิตร ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-3355-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย 157-19/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
38 นาง ธนณัน ปิ่นตระกูล
35/19 ม.- ซ.- ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-0596-6496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 121-4/196(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
39 นาง ธนณัน ปิ่นตระกูล
35/19 ม.- ซ.- ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-0596-6496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 179-5/417(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
40 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-2107-1349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยสุกทอด 155-17/1038(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
41 นาง ประหยัด ศรีสุรัตน์
40/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 8-2107-1349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
มะพร้าวแก้ว
158/2558
มะพร้าวแก้วเส้น 182-13/158(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
42 นาง มยุรี เตอร์ตู
381 ม.5 ซ.- ถ.ประชาเสรี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-9841-1408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 194-1/422(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
43 นาง มินตรา ม้าทอง
25/17 ม.- ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-9095-9540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 163-13/18(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
44 นางสาว สุดารัตน์ กัลยา
265 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ 08-6457-3329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 123-17/195(ลย) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
45 นางสาว สุภาณี เหมะสา
377 ม.1 ซ.9 ล่าง ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์มือถือ 08-9890-8309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 154-1/823(ลย) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
46 นาย ชาติ เสริมเหลา
109 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทรศัพท์ 0-4207-4425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 178-2/412(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
47 นาย ดวงเด่น ไชยสุรินทร์
600 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-5659-1650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 187-14/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
48 นาย ดวงเด่น ไชยสุรินทร์
600 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 9-5659-1650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 186-9/17(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
49 นาย นฤเดช ไพศาลธรรม
223 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 โทรศัพท์มือถือ 08-9843-5439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 162-2/1122(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
50 นาย สมศรี ภูพันนา
96 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทรศัพท์ 8-5274-0201
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
เทียนไข
987/2548
เทียนไข 166-1/987(ลย) 26 มี.ค. 2564 25 มี.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565