รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 125 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานไม้บ้านดอนเมือง
106 ม.3 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 320-11/45(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
2 กลุ่มจักสาน หมู่ 5 ตำบลบ้านเดื่อ
127 ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 306-38/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
3 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ
6 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 311-39/40(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
4 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ
6 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 317-26/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใครใต้
100 ม.10 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 341-47/7(นค) 27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2569
6 กลุ่มจักสานกระติบข้าวจากคล้า บ้านจับไม้
121 ม.3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 314-10/188(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 388-13/188(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
8 กลุ่มจักสานบ้านกลางน้อย
49 ม.7 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 319-40/40(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง
30 ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 293-35/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
10 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 380-56/7(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
11 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 381-47/40(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
12 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 296-43/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
13 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 297-36/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
14 กลุ่มจักสานบ้านพร้าวใต้
145 ม.6 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 289-34/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
15 กลุ่มจักสานบ้านรัตนวาปี
73 ม.11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 304-10/195(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
16 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 391-49/40(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
17 กลุ่มจักสานพลาสติก บ้านศาลาคำ
71 ม.4 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 295-13/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
18 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านหินโงมใต้
220 ม.8 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-17/20(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
19 กลุ่มจักสานไม้กวาด
113 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 359-29/9(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
20 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าจาน
12 ม.5 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 349-49/7(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
21 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
2 ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 338-1/972(นค) 27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2569
22 กลุ่มดอกหญ้าเพื่อการผลิต
32 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 308-24/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
23 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์บ้านโนนแสงทอง
386 ม.13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 347-12/195(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
24 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าสำราญ
82 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยประดิษฐ์ ย้อมสีสังเคราะห์ 392-12/247(นค) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
25 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าสำราญ
82 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 385-12/17(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
26 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านศรีชมชื่น
2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
พรมทอมือ
378/2547
พรมทอมือ 397-2/378(นค) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
27 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนหงส์ทอง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 358-53/7(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
28 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 343-4/19(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
29 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 374-55/7(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
30 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 375-45/40(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
31 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิตบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 389-57/7(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
32 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิตบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 387-48/40(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
33 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิตบ้านหนองควาย
251 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 398-60/7(นค) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
34 กลุ่มทอเสื่อบ้านสมสะอาด
48 ม.9 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 292-42/7(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
35 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 390-58/7(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
36 กลุ่มธุงข่อยเส้นด้ายเส้นใย
76 ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 315-2/193(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
37 กลุ่มธุงข่อยเส้นด้ายเส้นใย
76 ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 316-1/419(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
38 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ม.2
141 ม.2 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 326-8/417(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
39 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าบ้านดงมุข
120 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 364-12/417(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
40 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านจุมพล
798 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 365-13/417(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
41 กลุ่มผลิตเครื่องหนังรัตนวาปี
67 ม.5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 353-5/196(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
42 กลุ่มผลิตเครื่องหนังรัตนวาปี
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 363-6/592(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
43 กลุ่มผลิตที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ที่นอน
200/2565
ที่นอน 370-2/200(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
44 กลุ่มผลิตที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 371-3/381(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
45 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
40 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 282-33/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
46 กลุ่มฝ้ายเดอของ
66 ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 324-8/835(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
47 กลุ่มฝ้ายเดอของ
66 ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 329-10/417(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
48 กลุ่มพิมลมาศจักสาน
43 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 291-11/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
49 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสำราญ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 403-4/36(นค) 1 พ.ค. 2567 30 เม.ย. 2570
50 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 300-45/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567