รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานไม้บ้านดอนเมือง
106 ม.3 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 320-11/45(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
2 กลุ่มจักสาน หมู่ 5 ตำบลบ้านเดื่อ
127 ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 306-38/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
3 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ
6 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 311-39/40(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
4 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ
6 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 317-26/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใครใต้
100 ม.10 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 341-47/7(นค) 27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2569
6 กลุ่มจักสานกระติบข้าวจากคล้า บ้านจับไม้
121 ม.3 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 314-10/188(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
3 ม.5 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 275-9/188(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
8 กลุ่มจักสานบ้านกลางน้อย
49 ม.7 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 319-40/40(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง
30 ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 293-35/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
10 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 264-33/7(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
11 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 265-29/40(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
12 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 296-43/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
13 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 297-36/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
14 กลุ่มจักสานบ้านพร้าวใต้
145 ม.6 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 289-34/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
15 กลุ่มจักสานบ้านรัตนวาปี
73 ม.11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 304-10/195(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
16 กลุ่มจักสานบ้านหาดคำ
181 ม.2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 274-9/20(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
17 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-31/40(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
18 กลุ่มจักสานพลาสติก บ้านศาลาคำ
71 ม.4 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 295-13/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
19 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านหินโงมใต้
220 ม.8 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-17/20(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
20 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าจาน
12 ม.5 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 349-49/7(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
21 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
2 ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 338-1/972(นค) 27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2569
22 กลุ่มดอกหญ้าเพื่อการผลิต
32 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 308-24/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
23 กลุ่มถักทอเครื่องสังฆภัณฑ์บ้านโนนแสงทอง
386 ม.13 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 347-12/195(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
24 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านศรีชมชื่น
28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 270-35/7(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
25 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 259-31/7(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
26 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 260-27/40(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
27 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 343-4/19(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
28 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 268-30/40(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
29 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 261-32/7(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
30 กลุ่มทอเสื่อบ้านสมสะอาด
48 ม.9 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 292-42/7(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
31 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 272-36/7(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
32 กลุ่มธุงข่อยเส้นด้ายเส้นใย
76 ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 315-2/193(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
33 กลุ่มธุงข่อยเส้นด้ายเส้นใย
76 ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 316-1/419(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
34 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ม.2
141 ม.2 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 326-8/417(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
35 กลุ่มผลิตเครื่องหนังรัตนวาปี
67 ม.5 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 353-5/196(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
36 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
40 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 282-33/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
37 กลุ่มฝ้ายเดอของ
66 ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 324-8/835(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
38 กลุ่มฝ้ายเดอของ
66 ม.2 ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 329-10/417(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
39 กลุ่มพิมลมาศจักสาน
43 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 291-11/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 287-5/182(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 288-1/422(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 300-45/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
43 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเวียงคุก หมู่ 5
343 ม.5 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 307-14/20(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
44 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวยหลง
39 ม.4 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 279-38/7(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
45 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านฝ้าย
21 ม.7 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 277-6/417(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
46 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านฝ้าย
21 ม.7 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 278-2/566(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
47 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านท่าหายโศก
93 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 302-22/9(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
48 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านดงนาคำ
213 ม.5 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 323-27/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
49 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านไทยเจริญ
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 267-20/9(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
50 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาฮี หมู่ที่ 1
249 ม.1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 328-11/17(นค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566