รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดหนองคาย จำนวน 96 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสาน หมู่ 5 ตำบลบ้านเดื่อ
127 ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 306-38/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใครใต้
100 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 230-28/7(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
3 กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวดาวใจ
66 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 220-21/40(นค) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
4 กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่บ้านดงเวร
3 ม.5 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 275-9/188(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
5 กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง
30 ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 293-35/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
6 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 264-33/7(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
7 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 265-29/40(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
8 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 296-43/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 297-36/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานบ้านพร้าวใต้
145 ม.6 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 289-34/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
11 กลุ่มจักสานบ้านรัตนวาปี
73 ม.11 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 304-10/195(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
12 กลุ่มจักสานบ้านหาดคำ
181 ม.2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 274-9/20(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
13 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-31/40(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
14 กลุ่มจักสานพลาสติก บ้านศาลาคำ
71 ม.4 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 295-13/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
15 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านหินโงมใต้
220 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 235-7/20(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
16 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
74 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 229-4/246(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
17 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านศรีชมชื่น
28 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 270-35/7(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
18 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 259-31/7(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 260-27/40(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
20 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 268-30/40(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
21 กลุ่มทอเสื่อกกลายขิดบ้านเสี่ยน
34 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 261-32/7(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
22 กลุ่มทอเสื่อบ้านสมสะอาด
48 ม.9 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 292-42/7(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
23 กลุ่มทอเสื่อบ้านเสริมสุข
56 ม.2 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 272-36/7(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
24 กลุ่มที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 254-1/200(นค) 14 ก.ย. 2563 19 พ.ค. 2566
25 กลุ่มที่นอนบ้านโนนธงชัย
23 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 255-2/381(นค) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
26 กลุ่มผลิตเครื่องหนังรัตนวาปี
67 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-42-4-2303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 250-4/592(นค) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 218-17/9(นค) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดบ้านดอนบก
22 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 232-4/182(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
40 ม.6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 282-33/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
30 กลุ่มผ้าทอมือ
64 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 241-8/247(นค) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
31 กลุ่มพิมลมาศจักสาน
43 ม.13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 291-11/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 287-5/182(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 288-1/422(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอน หมู่ 4
79 ม.4 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 300-45/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสวยหลง
39 ม.4 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 279-38/7(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
36 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านฝ้าย
21 ม.7 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 277-6/417(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
37 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บพรมเช็ดเท้าบ้านฝ้าย
21 ม.7 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
พรมใยสังเคราะห์
566/2547
พรมใยสังเคราะห์ 278-2/566(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
38 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านท่าหายโศก
93 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 302-22/9(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
39 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านไทยเจริญ
33 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 267-20/9(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
40 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 252-30/7(นค) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
41 กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอเสื่อ
141 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สร้างนางขาว อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 240-22/40(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
42 กลุ่มสตรีกระเป๋าถักด้วยมือสีกายใต้
57 ม.2 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 245-8/20(นค) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
43 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานบ้านหนองหมื่น
90 ม.5 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 253-25/40(นค) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
44 กลุ่มสัมมาชีพการทำไม้กวาดบ้านห้วยช้างเผือก
17 ม.9 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 285-21/9(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
45 กลุ่มสัมมาชีพสานกระติบข้าวบ้านจับไม้
63 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 219-8/188(นค) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
46 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
798 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 217-5/417(นค) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
47 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
190 ม.3 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 258-9/45(นค) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
48 กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
50 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร 233-1/254(นค) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
49 นาง ปราณี แทนทุมมา
18/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 226-9/195(นค) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
50 นางสาว เจนจิรา รัตนวงษ์
73 ม.1 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 281-32/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565