รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 104 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกกน้ำใส
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 9-3448-8948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 445-131/7(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
2 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น หมู่ที่ 22
91 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-4795-9971
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 530-10/205(มค) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
3 กลุ่มกระเป๋าสายทอง หมู่ที่ 1
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-7305-1098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 531-11/205(มค) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
4 กลุ่มกระเป๋าเสื่อกกบ้านลาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-7305-1098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 479-134/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
5 กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-9943-7463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
เก้าอี้ 498-2/64(มค) 10 ส.ค. 2566 9 ส.ค. 2569
6 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านพงโพด ม.5
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9574-4876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 426-10/20(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและรังไหม
151 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-6852-3842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 439-5/24(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านท่าตูม
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-7953-5300
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 475-23/835(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
9 กลุ่มตุ๊กผ้าขาวม้าแต่งแฟชั่น
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-1339-8879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 502-25/835(มค) 10 ส.ค. 2566 9 ส.ค. 2569
10 กลุ่มทอผ้าตีนจก
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-4132-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ผ้าแถบทอมือ 457-3/1471(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้านาภู
63 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 9-9027-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 509-62/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
12 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสูง
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9062-3427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 497-60/18(มค) 10 ส.ค. 2566 9 ส.ค. 2569
13 กลุ่มทอผ้าบ้านชาดน้อย
125 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 6-4210-3655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 451-47/17(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ้อม
7 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 8-5752-6149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 513-66/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
15 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองซำ
79 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 8-7434-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 442-45/17(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว
66 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-0075-7062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 440-43/17(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน
141 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-6232-4837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 431-25/197(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
18 กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านงัวบา
90 ม.1 ซ.- ถ.- ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 8-5757-4531
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 456-9/247(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนโมง
49 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-5906-2315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 441-44/17(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน
32 ม.17 ซ.- ถ.- ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-5294-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 505-55/17(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
21 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน
32 ม.17 ซ.- ถ.- ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-5294-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 508-61/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
22 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาสีนวน
32 ม.17 ซ.- ถ.- ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-5294-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 512-65/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
23 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 9-2514-8777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 472-58/18(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
24 กลุ่มทอผ้าสตรีสหกรณ์ยางน้อย
84/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 9-2514-8777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 468-52/17(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
25 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดน้ำใส
56 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 9-3448-8948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 514-67/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
26 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านป่าโพธิ์
35 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 6-1008-9959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 515-68/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
27 กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากไม้มงคลบ้านโคกล่าม
64 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 6-3037-6778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 452-48/17(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
28 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ม.7 บ้านดอนโมง
236 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-5906-2315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 471-57/18(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
29 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านดงใหญ่
65 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 9-0025-9956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 449-16/412(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
30 กลุ่มทอเสื่อกกตำบลแพง
182 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-2411-3147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 486-141/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
31 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่างาม
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-2844-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 425-128/7(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
32 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสวรรค์
34 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-3359-0253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 427-11/40(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
33 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10
68 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-5747-8744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 485-140/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
34 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-6780-4224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 482-137/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
35 กลุ่มบ้านไหมขามเรียง
88 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-4514-6994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 519-72/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
36 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 9-5830-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 465-5/196(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
37 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกก หมู่ที่ 1
52 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 9-3553-3163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 495-148/7(มค) 10 ส.ค. 2566 9 ส.ค. 2569
38 กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ม.7 บ้านดอนโมง
179 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-5606-2315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 429-53/18(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
39 กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านนาคูณ
18 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 9-5653-2593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 473-59/18(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
40 กลุ่มแปรรูปผ้าพื้นเมืองบ้านนาคูณ
18 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 9-5653-2593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 476-24/835(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
41 กลุ่มแปรรูปและตัดเย็บ ม.๑๖ บ้านกุดรัง
1 ม.16 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-5754-3837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 430-54/18(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
42 กลุ่มผ้าฝ้ายแปรรูปกุดรัง หมู่ที่ 7
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 9-1865-8941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 458-50/17(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
43 กลุ่มผ้าไหมบ้านกุดรัง
69 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-1613-7897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 443-55/18(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
44 กลุ่มผ้าไหมบ้านกุดรัง
69 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 8-5743-0485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 506-56/17(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
45 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง
15 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 9-9523-0311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 481-136/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
46 กลุ่มแม่บ้านเพิ่มพูนทรัพย์
10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 8-9711-6958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 444-21/835(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
47 กลุ่มเย็บมุ้งไก่
69 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กุดใส้จ่อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 8-0745-2573
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 466-17/412(มค) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
48 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองบัวแปะ
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ขามเรียน อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 9-4792-8890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 510-63/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
49 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหนองบัวแปะ
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 8-1177-9800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เส้นไหม
570/2547
ไหมน้อย 532-2/570(มค) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
50 กลุ่มสตรีดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 1
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-6855-1911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 483-138/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567