รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 177 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 เสถียร คามวัลย์
51 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-1769-5051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 568-10/45(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
2 กลุ่มจรัสแสงผ้าทอมือ
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8732-4669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 547-63/247(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจรัสแสงผ้าทอมือ
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8732-4669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 574-51/18(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
4 กลุ่มจักสาน
45 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 9-8240-8566
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 530-78/7(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
5 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก ม.2 ต.ดอนโอง
3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทรศัพท์ 9-3320-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 582-51/20(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
6 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 18 ตำบลดงสิงห์
110 ม.18 ซ.- ถ.- ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-1749-1084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 476-32/20(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
7 กลุ่มจักสานบ้านอ้น
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์ 8-7226-1891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 563-82/7(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
8 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล
61 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-4418-1649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 561-80/7(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก
152 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทรศัพท์ 6-5341-8612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 478-34/20(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
10 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
114 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 6-4859-3395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 477-33/20(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
11 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านหนองแวงน้อย
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 8-2856-8312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 552-47/20(รอ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
12 กลุ่มทอผ้า
38 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-5926-0607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 522-36/197(รอ) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
13 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
176 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 9-3073-0244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 489-12/381(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
14 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
176 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 9-3073-0244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 498-32/197(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
15 กลุ่มทอผ้าขาวม้า
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-9625-5044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 503-59/247(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
16 กลุ่มทอผ้าบ้านขวาว หมู่ 9
28 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 6-4694-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 523-37/197(รอ) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
17 กลุ่มทอผ้าบ้านขวาว หมู่ 9
28 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 6-4694-8475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 528-61/247(รอ) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
18 กลุ่มทอผ้าบ้านสนามชัย
61 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 โทรศัพท์ 8-1260-0727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สไบ
384/2557
ประเภททอ (ชนิดเส้นใยผสม) 529-10/384(รอ) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
19 กลุ่มทอผ้าบ้านสนามชัย
61 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 โทรศัพท์ 8-1260-0727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 518-47/18(รอ) 26 เม.ย. 2564 25 เม.ย. 2567
20 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11
81 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8511-5096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สไบ
384/2557
ประเภททอ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 506-9/384(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
21 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองฮี
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-4934-9791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สไบ
384/2557
ประเภททอ (ชนิดเส้นใยผสม) 505-8/384(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
22 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหนองฮี
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-4934-9791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 501-47/246(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 9-8105-1365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
สไบ
384/2557
ประเภททอ (เส้นใยประดิษฐ์) 621-11/384(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
24 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 9-8105-1365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 616-68/247(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
25 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
144 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 9-3039-2765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 556-21/17(รอ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
26 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 4
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-9454-4509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยผสม 541-20/17(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
27 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 4
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-6810-3719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 542-49/18(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
28 กลุ่มทอผ้าไหม
101 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 0-8213-6969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 603-11/63(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
29 กลุ่มทอผ้าไหม
32 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 8-7213-3462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 605-13/63(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
30 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนท่อน
85 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์ 6-3143-0109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 610-57/246(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
31 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านผักเผ็ด ม.16
43 ม.16 ซ.- ถ.- ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์มือถือ 08-0753-6112
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 602-10/63(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
32 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนเดื่อ
82 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 โทรศัพท์ 8-3336-1046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 604-12/63(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
33 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.4
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-1052-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 624-15/835(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
34 กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.4
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-1052-3265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 608-55/246(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
35 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านน้ำเที่ยง
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 9-3345-7370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 595-53/18(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
36 กลุ่มทอผ้าไหมและงานฝีมือพื้นบ้านบ้านโนนท่อน
93 ม.11 ซ.- ถ.- ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 โทรศัพท์ 6-1098-5188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 617-69/247(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
37 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายบ้านโพนทัน
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 9-2608-5535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้)) 559-52/246(รอ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
38 กลุ่มทอผ้าโฮมลายโนนแท่นสาม
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 9-3329-1702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 543-50/18(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
39 กลุ่มทอผ้าโฮมลายโนนแท่นสาม
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 9-3329-1702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 548-64/247(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
40 กลุ่มทอผ้าโฮมลายโนนแท่นสาม
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 9-3329-1702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 533-44/20(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
41 กลุ่มทอเสื่อกก ม.5
192 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-7914-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 562-81/7(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
42 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8429-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 464-66/7(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
43 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8429-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 495-2/1122(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
44 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองตอ
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8429-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 490-13/381(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
45 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9
28 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-7635-8254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 469-71/7(รอ) 13 พ.ย. 2563 12 พ.ย. 2566
46 กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านท่าส้มป่อย
180 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทรศัพท์ 9-8179-0027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 569-3/182(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
47 กลุ่มบ้านทอศิลป์
101 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-4625-4282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 573-1/642(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
48 กลุ่มปาณิศาผ้าต่อ
15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-4797-4308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 539-13/412(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
49 กลุ่มแปรรูปจากผ้าขาวม้า
104-105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 8-1051-4696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 623-14/835(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
50 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-5092-8214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 566-2/39(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566