รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 76 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานฝีมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก
23 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-6230-9907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 400-33/7(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
2 กลุ่มชุมชนผู้ไทวังคำ
239 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 376-19/246(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
3 กลุ่มชุมชนภูไทดำ
174 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-4210-9454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 384-38/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
4 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหม
23 ม.14 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-5749-9471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 420-19/417(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านโพนงาม
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 09-1867-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 397-31/835(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าซิ่นแพรวาตำบลดินจี่
128 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-3325-7616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 386-40/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 390-23/197(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางคำ
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-7954-2044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 410-51/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าแปรรูปผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าและตะกร้าจากเชือก
57 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-9937-7873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 388-95/18(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามภูไทกุดตาใกล้พัฒนา
135 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-5786-5289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 375-18/246(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
11 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7639-3942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 328-85/18(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3
160 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 06-5035-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 327-84/18(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
13 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย หมู่ที่ 3
160 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 06-5035-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 343-16/246(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงลิง หมู่ที่ 11
98 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6239-2290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 369-94/18(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ม.ค. 2567
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 08-0001-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 416-10/384(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านค้อ
147 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-2672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 401-42/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
17 กลุ่มทอมือพื้นเมืองบ้านโนนนคร
39 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5950-8393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 332-25/247(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
18 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดอ้อ
67/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 06-2172-8453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 382-31/7(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจด หมู่ที่ 16
122 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6242-2152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 399-32/7(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
20 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิด
116/1 ม.2 ซ. - ถ. - ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 340-4/196(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
21 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-1739-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 391-24/197(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
22 กลุ่มทำธุงบ้านเสมา
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 06-2-19-5766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 344-1/568(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
23 กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5669-4493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 365-36/14(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
24 กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5669-4493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 371-1/62(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
25 กลุ่มฝ้ายไหมไทดอนจาน
41 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-1263-0390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 335-28/14(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
26 กลุ่มฝ้ายไหมไทดอนจาน
41 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-1263-0390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 339-86/18(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
27 กลุ่มแพรวาภูไท
191/6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1380-8997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหม) 323-26/14(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
28 กลุ่มโพนวิสัยไหมทองฝ้ายเงิน
83/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-6862-9156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 325-82/18(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
29 กลุ่มภูไทกุดตาใกล้เก็บขิด
79/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-7947-7966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 368-93/18(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
30 กลุ่มภูไทคราฟท์
222/1 ม.18 ซ.- ถ.- ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-6957-5541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
เส้นใยผสม 415-4/201(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง
17 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-5739-8739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 402-43/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
32 กลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ
38 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6030-6255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 414-96/18(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
33 กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านเสียว หมู่ที่ 2
89 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-1642-4375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน เส้นใยประดิษฐ์ 398-4/1450(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
34 กลุ่มสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
173/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 413-54/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
35 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
119 ม.5 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-0761-5774
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 338-18/17(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
36 กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายมัดหมี่
119 ม.5 ต.เหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-0761-5774
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 348-2/1471(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
37 ทอผ้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าและตระกร้าจากเชือก
57 ม.10 ซ. - ถ. - ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-9937-8873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 326-83/18(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
38 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร
39 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5950-8393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 331-14/246(กส) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
39 นาง กัลยา เนื้อศรี
15/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-6687-2407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยผสม 423-1/1444(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
40 นาง จันหอม วงศ์เจริญ
195 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 407-48/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
41 นาง จิตรา เวียนเตียง
129 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-0761-2120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 421-32/835(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
42 นาง ญาดา จำปาหาร
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-4393-3849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 405-46/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
43 นาง บุญล้ำ ภูผานิล
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-4956-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 422-33/835(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
44 นาง ผ่าน ศรีพันธ์
233 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-7492-5334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 396-2/568(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
45 นาง มณีศิลป์ กันทรมงคล
102/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-8103-3560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 417-16/417(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
46 นาง วรรณิภา โพนะทา
308 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1640-4562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 337-30/14(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
47 นาง วาสนา แก้วลอดหล้า
4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-3047-1377
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 341-1/206(กส) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
48 นาง วิมลรัตน์ บุตรผา
7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-1051-3777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 412-53/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
49 นาง สมบัติ ป้องจันทร์
121 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-3350-8358
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 418-17/417(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
50 นาง สมศรี สระทอง
220 ม.3 ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3338-3956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 409-50/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565