รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 93 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแก่นตะวัน
79 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 08-2475-0473
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสารสกัดจากสมุนไพร 432-2/92(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
2 กลุ่มแก่นตะวัน
79 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 08-2475-0873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมผสมสมุนไพร 433-1/93(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
3 กลุ่มงานฝีมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก
23 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-6230-9907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 400-33/7(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ด้วยไม้ไผ่
60 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 06-1284-4134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (กระติบข้าว) 442-5/40(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
5 กลุ่มชุมชนผู้ไทวังคำ
239 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 376-19/246(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
6 กลุ่มชุมชนภูไทดำ
174 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-4210-9454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 384-38/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
7 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าไหม
23 ม.14 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-5749-9471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 420-19/417(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านโพนงาม
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 09-1867-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 397-31/835(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าซิ่นแพรวาตำบลดินจี่
128 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-3325-7616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 386-40/14(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง
23 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6219-5646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 390-23/197(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองยางคำ
65 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-7954-2044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 410-51/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าแปรรูปผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าและตะกร้าจากเชือก
57 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-9937-7873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 388-95/18(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามภูไทกุดตาใกล้พัฒนา
135 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-5786-5289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 375-18/246(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคำบง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 08-7639-3942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 453-36/835(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
15 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสิงห์สะอาด หมู่ที่ 13
45 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 08-6853-6536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ผ้าแถบทอมือ เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 457-4/1471(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปผลิตภัณฑ์
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์มือถือ 08-0001-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 416-10/384(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านค้อ
147 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-1809-2672
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 401-42/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
18 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดอ้อ
67/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 06-2172-8453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 382-31/7(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
19 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจด หมู่ที่ 16
122 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6242-2152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 399-32/7(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
20 กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปกกบ้านหนองบัว
182 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-7403-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก (เสื่อกก) 437-34/7(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
21 กลุ่มทำที่นอนหมอนขิดบ้านด่านเหนือ
116/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-1739-1434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 391-24/197(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
22 กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5669-4493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 365-36/14(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
23 กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-5669-4493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 371-1/62(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
24 กลุ่มภูไทกุดตาใกล้เก็บขิด
79/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 08-7947-7966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 368-93/18(กส) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
25 กลุ่มภูไทคราฟท์
222/1 ม.18 ซ.- ถ.- ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-6957-5541
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าห่มนอนทอมือ
201/2553
เส้นใยผสม 415-4/201(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง
17 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-5739-8739
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 402-43/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
27 กลุ่มเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ
38 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6030-6255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 414-96/18(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
28 กลุ่มสตรีพื้นเมืองบ้านอุปรี
18 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 09-1465-1460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
สไบ
384/2557
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 436-11/384(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
29 กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านเสียว หมู่ที่ 2
89 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-1642-4375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน เส้นใยประดิษฐ์ 398-4/1450(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
30 กลุ่มสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จำกัด
173/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 413-54/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
31 กลุ่มสุขใจไทยซิลค์
120 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 09-9187-4141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมธรรมชาติ 439-20/17(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
32 กลุ่มหัตถกรรมใยทอผ้า หมู่ที่ 4
22 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 06-5313-7549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 434-20/246(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
33 กลุ่มหัตถกรรมใยทอผ้า หมู่ที่ 4
22 ม.4 ซ.- ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 06-5313-7549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 435-26/247(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
34 กลุ่มหัตถกรรมใยทอผ้า หมู่ที่ 4
22 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 06-5313-7549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 445-25/197(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
35 นาง กนกพร บุตรผา
77 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-2904-4783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 426-57/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
36 นาง กนกพร บุตรผา
2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์มือถือ 09-2904-4783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมธรรมชาติ 431-19/17(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
37 นาง กัลยา เนื้อศรี
15/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์มือถือ 09-6687-2407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยผสม 423-1/1444(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
38 นาง จันหอม วงศ์เจริญ
195 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-3356-4259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 407-48/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
39 นาง จิตรา เวียนเตียง
129 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 08-0761-2120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 421-32/835(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
40 นาง ชวัลนุช ขวัญศิริมณี
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 06-5603-0034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 441-98/18(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
41 นาง ญาดา จำปาหาร
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-4393-3849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ 405-46/14(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
42 นาง ญาดา จำปาหาร
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-4393-3849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ผ้าแถบทอมือ เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 459-6/1471(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
43 นาง นงค์ลักษณ์ ศรีบุญจันทร์
62 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-5649-1115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 424-55/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
44 นาง นวพร สาระขันธ์
37 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทรศัพท์มือถือ 06-2268-4835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 454-37/835(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
45 นาง นิภา นังตะลา
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-6119-2469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 451-34/835(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
46 นาง บุญล้ำ ภูผานิล
69 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 08-4956-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยประดิษฐ์ 422-33/835(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
47 นาง บุษยา มิลละวงศ์
241 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 06-2484-7417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 430-61/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
48 นาง บุษยา มิลละวงศ์
241 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 06-2484-7417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ผ้าแถบทอมือ เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 460-7/1471(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
49 นาง ประถม สิทธิ
56 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์มือถือ 09-5192-2679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผ้าแพรวา
14/2557
แบบดั้งเดิม เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 429-60/14(กส) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
50 นาง ผ่าน ศรีพันธ์
233 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-7492-5334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 396-2/568(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567