รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสกลนคร จำนวน 133 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 NETRAINDIGO (เนตราครามนิล)
210 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-1929-1918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 362-19/417(สน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
2 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม ย้อมสีธรรมชาติ 416-32/197(สน) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
3 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 415-33/18(สน) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
4 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 413-23/417(สน) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
5 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 414-67/247(สน) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
6 กลุ่มครามภูไทบ้านคำเจริญ
242 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-9274-2274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 356-27/18(สน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
7 กลุ่มจักสานบ้านดอนเจริญ
111 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-3424-7519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 394-7/40(สน) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
8 กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง
42 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-0176-2410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 428-6/19(สน) 3 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานบ้านลาดดู่โคก
94 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์ 9-6051-1790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 466-4/20(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานบ้านหนองผือ
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 9-8084-3675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 445-9/40(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
11 กลุ่มจักสานบ้านเหล่าปอแดง
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-1262-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 372-6/40(สน) 30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2566
12 กลุ่มถนอมคราม
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 08-9943-3225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 348-26/18(สน) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
13 กลุ่มทอผ้าขาวม้าและผ้าย้อมคราม
263 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-3570-2199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 367-48/17(สน) 30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2566
14 กลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน
291 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 8-9571-9232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 460-1/199(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าครามหนองเหมือดเมี่ยง
56 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 09-5168-3179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 360-60/247(สน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
16 กลุ่มทอผ้าครามหนองเหมือดเมี่ยง
56 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทรศัพท์มือถือ 09-5168-3179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 363-20/417(สน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
17 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก
101 ม.9 ซ.- ถ.-- ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-4307-7799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 403-7/63(สน) 27 ก.ย. 2564 26 ก.ย. 2567
18 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก
101 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 09-4307-7799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 404-31/197(สน) 27 ก.ย. 2564 26 ก.ย. 2567
19 กลุ่มทอผ้าบ้านจำปา
150 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทรศัพท์ 8-7265-3217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ย่าม
609/2547
ย่าม 462-2/609(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนสวรรค์
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 08-7426-0652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 393-30/197(สน) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
21 กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อแดง
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทรศัพท์ 8-0102-5100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 469-33/197(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกไม้ล้ม หมู่ที่ 5
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทรศัพท์ 9-3053-0304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 461-2/199(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน
19 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-7301-1946
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าขิด
15/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยผสม 350-1/15(สน) 13 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2566
24 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน
19 ม.7 ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 8-0005-7794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 447-60/17(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
25 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนขมิ้น
65/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์ 9-8584-7560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 442-74/247(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
26 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองผือ
92 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์ 8-9573-5069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 432-36/18(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าภูไทนางรุณณี
13/1 ม.19 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 08-9569-8293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 374-29/18(สน) 30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2566
28 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามและสีธรรมชาติ
115 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์มือถือ 06-1148-5689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 342-18/417(สน) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
29 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายโบราณ
245 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์ 9-9152-6131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
สไบ
384/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 437-10/384(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
30 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 4
42 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 06-5327-8817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 346-24/18(สน) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
31 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ 7
66/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 09-3438-1539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 347-25/18(สน) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
32 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า
20 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-6231-0518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
สไบ
384/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 357-7/384(สน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
33 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์ 8-6365-4438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 435-59/17(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
34 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง
49 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์ 8-6365-4438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 453-27/417(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
35 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-2190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 407-54/17(สน) 27 ก.ย. 2564 26 ก.ย. 2567
36 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านตอเรือ
3/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์ 8-7236-9884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 454-28/417(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
37 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านตอเรือ หมู่ที่ 5
37 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 โทรศัพท์มือถือ 06-2989-0361
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 422-69/247(สน) 3 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2568
38 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านนาขาม
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์มือถือ 08-9899-3933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 399-64/247(สน) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
39 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองสะไน หมู่ที่ 11
381 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 08-1176-5044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 358-28/18(สน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
40 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์
31 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์ 8-0765-3937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 443-37/18(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
41 กลุ่มทอผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติบ้านกุดเรือใหญ่
71 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์ 9-3440-3665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 440-72/247(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
42 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
184 ม.3 ซ.- ถ.โนนอุดม (หนองน้อย) ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47290 โทรศัพท์ 9-3481-7509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 451-62/17(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
43 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ (คราม)
20 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 08-1320-3518
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
สไบ
384/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 359-8/384(สน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
44 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากคราม
80 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์ 6-5093-9258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 420-56/17(สน) 3 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 405-53/17(สน) 27 ก.ย. 2564 26 ก.ย. 2567
46 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านถ่อน
23 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240 โทรศัพท์มือถือ 08-5645-4368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 406-65/247(สน) 27 ก.ย. 2564 26 ก.ย. 2567
47 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-7222-5256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 382-62/247(สน) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
48 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนาเชือก (มูลควาย)
4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์ 8-7222-5256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 446-17/196(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
49 กลุ่มทอผ้าห่มผ้าขาวม้า
49 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทรศัพท์ 8-1057-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 441-73/247(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
50 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดแสง
109 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์ 9-8627-7344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 448-15/7(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565