รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม จำนวน 142 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหมากแก้ว
79 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 6-5248-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 572-65/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานงอบบ้านเชียงยืน
82/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์ 8-0783-4189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
359/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ 500-3/359(นพ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
3 กลุ่มจักสานจากกก
116 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 8-8057-4305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 512-28/7(นพ) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
4 กลุ่มจักสานบ้านหนาด หมู่ ๒ ตำบลบ้านกลาง
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1102-7763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 497-23/40(นพ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
5 กลุ่มจักสานสัมมาชีพชุมชน ม.๑๓
108 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-5761-2017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 567-18/20(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
6 กลุ่มดวงใจเครื่องสาน
8/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 โทรศัพท์มือถือ 09-2732-1612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 501-16/20(นพ) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
7 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 552-17/20(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ. - ถ. - ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 465-55/247(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 477-54/18(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
10 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 562-12/417(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
11 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ. - ถ. - ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเซต์ 457-5/195(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
12 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 532-10/196(นพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
13 กลุ่มเตาซุปเปอร์อังโล่ประหยัดพลังงาน บ้านโพนบก
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 9-6828-7582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 556-2/443(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
14 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-2858-0869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 486-58/247(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
15 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-2858-0869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 482-46/197(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
16 กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ
128 ม.2 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-2858-0869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 488-10/417(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
17 กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านข่า
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-3157-0828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม(ย้อมสีสังเคราะห์) 586-65/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองผือ ม.๔
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-8855-4543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม (สีย้อมธรรมชาติ) 584-39/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5068-9762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมสังเคราะห์) 579-51/197(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5068-9762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 596-69/247(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5068-9762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 563-11/196(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าบ้านนางามใต้ ม.๕ ต.นาขาม
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-0077-6985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 591-69/17(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ ม.๔
154 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1545-8460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 583-38/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๑
174 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1160-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 582-37/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
25 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๑
174 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1160-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 587-66/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
26 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๖
191 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-6731-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมธรรมชาติ) 588-67/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๙
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9942-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ายกมุก
49/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 483-9/49(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๙
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9942-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 466-56/247(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
29 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๙
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9942-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าแถบทอมือ
1471/2557
ชนิดเส้นใยผสม 467-11/1471(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
30 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ ๙
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9942-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 489-8/196(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
31 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุงโกน
68/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 8-9575-2145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 574-67/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
32 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู่
149 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-7266-3700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
สไบ
384/2557
ชนิดเส้นใยผสม 487-5/384(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
33 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู่
154 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-7266-8700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 524-34/246(นพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-9623-5117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 475-58/17(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบะหว้า
8/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 6-3020-9425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 479-56/18(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว
148 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 0-8855-1536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้มเดิม ชนิดเส้นใยผสม 476-59/17(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 544-61/247(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม (ย้อมสีธรรมชาติ) 540-58/18(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างเม็ก
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-0670-6696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 543-60/247(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
40 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสะโน
132 ม.3 ซ. - ถ. - ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-2864-2596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ายกมุก
49/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 464-8/49(นพ) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-8805-5567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 539-64/17(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
42 กลุ่มทอผ้าพื้่นเมืองบ้านหนองหมากแก้ว
79 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 6-5248-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 576-59/18(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด
21 ม.6 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 9-2653-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 585-64/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 9-2653-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 581-36/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 9-2653-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 573-66/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
46 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ หมู่ที่ ๑
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-7946-7471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 473-56/17(นพ) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
47 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านข่า
25 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-7929-5661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมคราม) 559-62/247(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
48 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านข่า
25 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-7929-5661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 594-72/17(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
49 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ บ้านทุ่งสว่าง ม.๙
135 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4335-3929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 575-68/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
50 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ บ้านทุ่งสว่าง ม.๙
135 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4335-3929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมสังเคราะห์) 577-60/18(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565