รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครพนม จำนวน 134 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหมากแก้ว
79 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 6-5248-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 572-65/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานจากกก
116 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทรศัพท์ 8-8057-4305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 512-28/7(นพ) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานบ้านโคกสะอาด
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 6-5886-1279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 624-2/188(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
4 กลุ่มจักสานสัมมาชีพชุมชน ม.๑๓
108 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-5761-2017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 567-18/20(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
5 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านสมบูรณ์
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 8-7236-3310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 552-17/20(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 631-64/18(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
7 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยผสม 636-41/246(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 634-56/197(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
9 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 532-10/196(นพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
10 กลุ่มตุ๊กตาไทแสก
18 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1437-4637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 562-12/417(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
11 กลุ่มเตาซุปเปอร์อังโล่ประหยัดพลังงาน บ้านโพนบก
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทรศัพท์ 9-6828-7582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 556-2/443(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
12 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-7970-6062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 625-75/17(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
13 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-7970-6062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 609-53/197(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
14 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนอุดมดี
44 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-5168-3784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 611-55/197(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
15 กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนมงคล หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านข่า
68 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-3157-0828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม(ย้อมสีสังเคราะห์) 586-65/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าครามบ้านหนองผือ ม.๔
29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-8855-4543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม (สีย้อมธรรมชาติ) 584-39/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ 12
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5068-9762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมสังเคราะห์) 579-51/197(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5068-9762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 596-69/247(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ที่ ๑๒
128 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-5068-9762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 563-11/196(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านนางามใต้ ม.๕ ต.นาขาม
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-0077-6985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 591-69/17(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ ม.๔
154 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1545-8460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 583-38/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๑
174 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1160-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 582-37/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๑
174 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 6-1160-6172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 587-66/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๖
191 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 9-6731-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมธรรมชาติ) 588-67/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
25 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านคำพี้น้อย ม.5
95 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9277-0846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์ผ้าจับสมอก
790/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าจับสมอก 616-2/790(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
26 กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านคำพี้น้อย ม.5
95 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9277-0846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 617-1/414(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
27 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-2102-2245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 628-78/17(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
28 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุงโกน
68/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 8-9575-2145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 574-67/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
29 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗
149 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยผสม 637-71/247(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
30 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคู่ใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู่
154 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-7266-8700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 524-34/246(นพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
31 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว
148 ม.3 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 6-1129-0070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยผสม 612-70/247(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
32 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพันห่าว
148 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 6-1129-0070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 606-73/17(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
33 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 544-61/247(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
34 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม (ย้อมสีธรรมชาติ) 540-58/18(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
35 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 607-74/17(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
36 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างเม็ก
62 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-0670-6696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยผสม 543-60/247(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
37 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-8805-5567
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 539-64/17(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
38 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-8055-5679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 630-63/18(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
39 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑
55 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-5339-7686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 639-73/247(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
40 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗
291 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9414-0735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ายกมุก
49/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 633-13/49(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ใต้ หมู่ที่ ๑๐
150 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 6-3425-0848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 627-77/17(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
42 กลุ่มทอผ้าพื้่นเมืองบ้านหนองหมากแก้ว
79 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 6-5248-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 576-59/18(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด
21 ม.6 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 9-2653-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีธรรมชาติ) 585-64/247(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 9-2653-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 581-36/246(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านฮ่องโจด
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 9-2653-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 573-66/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
46 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านข่า
25 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-7929-5661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าพันคอ
247/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมคราม) 559-62/247(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
47 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านข่า
25 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 โทรศัพท์ 8-7929-5661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 594-72/17(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
48 กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้าพื้นเมืองตำบลโคกหินแฮ่
76 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 9-2414-9904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยผสม 613-26/835(นพ) 10 ก.พ. 2566 9 ก.พ. 2569
49 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ บ้านทุ่งสว่าง ม.๙
135 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4335-3929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 575-68/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
50 กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ บ้านทุ่งสว่าง ม.๙
135 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-4335-3929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมสังเคราะห์) 577-60/18(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566