รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 101 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหนองไฮ
16/1 ม.4 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 06-1456-6652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์แกะสลัก 287-2/240(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
2 กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้างซ่ง
18 ม.6 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6397-6436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททอจากผ้าทอ(เส้นใยผสม สีขาว) 284-21/835(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง
128 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-2738-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 318-22/17(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
4 กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง
128 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-2738-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
สไบ
384/2557
สไบ ชนิดเส้นใยผสม 329-3/384(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
5 กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง
128 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-2738-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ชนิดเส้นใยผสม 325-52/246(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
6 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อน
8 ม.10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-5835-9507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 245-43/18(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
7 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อน
8 ม.10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-5835-9507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 272-9/7(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
8 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ปะเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 278-43/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรมชาติ(ฝ้าย) 289-47/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 283-20/17(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ(เส้นใยประดิษฐ์) 298-22/247(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด
59 ม.5 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-8389-0499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 297-55/18(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิตช้าง
3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 8-4404-4873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 314-51/246(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
14 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาถ่อนน้อย
8 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-4060-5374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
สไบ
384/2557
สไบ ชนิดเส้นใยผสม 331-5/384(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
15 กลุ่มทอผ้าร่มบ้านวังนอง
11 ม.6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6261-2598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 276-41/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าร่มบ้านวังนอง
11 ม.6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6261-2598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 290-48/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านโนนสวาท
165 ม.6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-3102-7371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 282-21/247(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว
1 ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-9278-5760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 251-37/246(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
19 กลุ่มทอเสื่อกก
70 ม.6 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-8312-3813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 305-10/7(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
20 กลุ่มแปรรูปชุดผู้ไท
94 ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 06-4059-6229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 277-42/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกแขมบ้านนาคำ
156 ม.5 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-3181-4109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 306-18/9(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
22 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
46/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 6-4465-6632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 341-24/247(มห) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
23 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนเจริญ
27 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-2151-5983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 312-19/9(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
24 กลุ่มรวมใจผ้าทอฝ้ายตะหลุง
18 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-6145-3535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
สไบ
384/2557
ประเภททอ เส้นใยผสม 317-2/384(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
25 กลุ่มรวมใจผ้าทอฝ้ายตะหลุง
18 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-6145-3535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 324-59/18(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
26 กลุ่มรวมใจผ้าทอฝ้ายตะหลุง
18 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-6145-3535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 334-23/247(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
27 กลุ่มรวมใจผ้าทอฝ้ายตะหลุง
18 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-6145-3535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 333-23/835(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
28 กลุ่มรวมพลังทอผ้าบ้านหนองบอน
8 ม.3 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 06-3514-8697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่(ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 274-19/17(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
29 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองแต้
29 ม.1 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-0145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 252-38/246(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
30 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่าเป้ด
78 ม.4 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ(ชนิดเส้นใยผสม) 254-18/247(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
31 นาง ขวัญใจ ห้วยทราย
64 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-3328-5974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 286-41/20(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
32 นาง เคน พันโกฏิ
27/1 ม.5 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-3432-6772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใยผสม) 302-49/246(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
33 นาง จิราพร คำภีระ
103 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 6-3791-1868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-48/20(มห) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
34 นาง ชมัยพร ศิดสันเทียะ
95 ม.8 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทรศัพท์มือถือ 06-4658-0986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 295-53/18(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
35 นาง ฐนิสสรณ์ กองทอง
99 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-0895-9959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 347-51/20(มห) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
36 นาง ถนอมศรี น้อยทรง
11 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 8-6261-2598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม (สีขาว) 340-61/18(มห) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
37 นาง ทรงมี อาจวิชัย
29 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 8-0279-3172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 313-50/246(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
38 นาง นงลักษณื สะอาด
150 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-9943-5965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 265-36/20(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
39 นาง นิรพัต พงษ์มา
50 ม.5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-3387-6539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 279-44/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
40 นาง นิรพัต พงษ์มา
50 ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์มือถือ 09-3387-6539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 281-20/247(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
41 นาง บ่อ คนกล้า
91 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 9-8598-6931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 321-56/18(มห) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
42 นาง บุญฮู้ ไตรยวงค์
42 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 8-6777-4209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 342-9/196(มห) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
43 นาง บุษราพร วังคะฮาด
172 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-3012-6003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 304-42/20(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
44 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 292-50/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
45 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ( เส้นใยประดิษฐ์) 299-46/246(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
46 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 8-3316-5631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 343-47/20(มห) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
47 นาง พัชญากาญจน์ โสมนัสนานนท์
430 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-7808-9766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 311-46/20(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
48 นาง พัชญากาญจน์ โสมนัสนานนท์
430 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-7808-9766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 315-1/412(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
49 นาง พัชญากาญจน์ โสมนัสนานนท์
430 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 8-7808-9766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 316-11/7(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
50 นาง พาลี บุรันต์
66 ม.6 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-8062-7161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ(เส้นใจประดิษฐ์) 300-47/246(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567