รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 72 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหนองไฮ
16/1 ม.4 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 06-1456-6652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์แกะสลัก 287-2/240(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
2 กลุ่มครามมิ่งมุก
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด (ชนิดเส้นด้ายฝ้าย) 213-33/18(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้างซ่ง
18 ม.6 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6397-6436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททอจากผ้าทอ(เส้นใยผสม สีขาว) 284-21/835(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อน
8 ม.10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-5835-9507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 245-43/18(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
5 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อน
8 ม.10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-5835-9507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 272-9/7(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
6 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ปะเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 278-43/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรมชาติ(ฝ้าย) 289-47/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 283-20/17(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำ
46 ม.5 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 09-4365-7872
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 233-37/18(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและแปรรูปทางการเกษตร
183 ม.6 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-8197-8632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 217-32/246(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
11 กลุ่มทอผ้าร่มบ้านวังนอง
11 ม.6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6261-2598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 276-41/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าร่มบ้านวังนอง
11 ม.6 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6261-2598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 290-48/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านโนนสวาท
165 ม.6 ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-3102-7371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 282-21/247(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว
1 ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-9278-5760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 251-37/246(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
15 กลุ่มแปรรูปชุดผู้ไท
94 ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 06-4059-6229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 277-42/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
16 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ตอรากไม้
111 ม.5 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 09-5828-8437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ 221-3/183(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
17 กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านเป้า
43 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-1664-4235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 220-2/182(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
18 กลุ่มรวมพลังทอผ้าบ้านหนองบอน
8 ม.3 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 06-3514-8697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่(ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 274-19/17(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
19 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองแต้
29 ม.1 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-0145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 252-38/246(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
20 กลุ่มสตรีดอนตาล ม. 1
222 ม.1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-6235-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 222-30/20(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
21 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนตาล
169 ม.1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-0461-7555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 214-34/18(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
22 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนตาล
169 ม.1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-0461-7555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ(ชนิดเส้นใยผสม) 216-17/247(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
23 กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
120 ม.1 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-9223-8927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 234-38/18(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
24 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเหล่าป่าเป้ด
78 ม.4 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-1053-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ(ชนิดเส้นใยผสม) 254-18/247(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
25 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านหนองบอน
43 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-9038-7864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 212-32/18(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
26 ครามมิ่งมุก
26/2 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-8084-5862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ(ชนิดเส้นด้ายใยประดิษฐ์) 215-16/247(มห) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
27 ทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคก
71 ม.1 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-5284-0012
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 235-39/18(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
28 นาง ขวัญใจ ห้วยทราย
64 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-3328-5974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 286-41/20(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
29 นาง จิราพร คำภีระ
103 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 09-9441-8313
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 239-33/20(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
30 นาง ณรัชช์อร ชูเวช
167 ม.10 ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 09-8662-8951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 223-31/20(มห) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
31 นาง นงลักษณื สะอาด
150 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 08-9943-5965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 265-36/20(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
32 นาง นิรพัต พงษ์มา
50 ม.5 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-3387-6539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 279-44/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
33 นาง นิรพัต พงษ์มา
50 ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์มือถือ 09-3387-6539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 281-20/247(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
34 นาง บุญฮู้ ไตรยวงค์
42 ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6777-4209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 240-40/18(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
35 นาง บุญฮู้ ไตรยวงค์
42 ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6777-4209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 238-7/196(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
36 นาง บุญฮู้ ไตรยวงค์
42 ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6777-4209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้้า(ชนิดเส้นใยผสม) 236-19/197(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
37 นาง บุญฮู้ ไตรยวงค์
42 ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6777-4209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 237-34/246(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
38 นาง พรสวรรค์ อาจวิชัย
18 ม.6 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-3316-5631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยผสม 292-50/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
39 นาง รัตนา ตันเอี๋ยม
119 ม.1 ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์มือถือ 06-4462-9396
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 264-35/20(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
40 นาง ละออ อาจวิชัย
50 ซ.0 ถ.0 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-3256-7070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมขาคิ (ฝ้าย) 288-46/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
41 นาง วรรณภา วังคะฮาต
165 ม.1 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-9715-2093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 269-2/828(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
42 นาง วาสนา อาจวิชัย
16 ม.2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-9826-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 253-39/246(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
43 นาง วิสาขา ปากหวาน
51 ม.5 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6233-9782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 246-44/18(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
44 นาง วิสาขา ปากหวาน
51 ม.5 ซ.0 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-6233-9782
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 270-1/610(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
45 นาง ศิลธรรม กลางประพันธ์
22 ม.2 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 โทรศัพท์มือถือ 08-1981-8336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 275-40/246(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
46 นาง ศุภาลักษณ์ ทวีโคตร
43 ถ.สำราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 09-2540-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 244-42/18(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
47 นาง สำรวย รีพล
25 ม.1 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-3940-1367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 250-36/246(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
48 นาง สิริหวัง อุทโท
100 ม.3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-8598-6879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 226-36/18(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
49 นาง สิริหวัง อุทโท
100 ม.3 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 09-8598-6879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า(ชนิดเส้นใยผสม) 229-18/197(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
50 นาง สุจริต ใจช่วง
64 ม.3 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-9494-1983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 241-4/40(มห) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565