รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 279 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มชุมชนร่มบ่อสร้าง(ร่มล้านนา)
112/2 ม.3 ซ.- ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5333-8687
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ร่มพื้นเมือง
226/2547
ร่มพื้นเมือง 2857-6/226(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
2 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
ึึ77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-9796-9464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 3054-27/246(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านปงห้วยลาน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8691-5141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2750-21/246(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
4 กลุ่มทอผ้าบ้านปงห้วยลาน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8691-3141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 2776-27/412(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
5 กลุ่มทอผ้าบ้านปงห้วยลาน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-1418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2756-103/196(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
6 กลุ่มทอผ้าบ้านปงห้วยลาน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-1418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2751-9/610(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
7 กลุ่มทอผ้าบ้านปงห้วยลาน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-6915-1418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 2757-11/1122(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
8 กลุ่มทำกระเป๋าเสริมมูลค่าด้วยงานปักประดิษฐ์
59 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-9561-9776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 2864-13/53(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
9 กลุ่มบรรจุภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านวัวลาย
41/8 ม.- ซ.4 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 8-3156-1935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัตถกรรมเครื่องโลหะ
242/2547
หัตถกรรมเครื่องโลหะ 2761-47/242(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
10 กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
109/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 8-2745-6164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ดินเผา
1457/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผา 2838-18/1457(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
11 กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล
9/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 8-2745-6164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย
586/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาเขียนลาย 2868-22/586(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
12 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านท่าศาลา
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-9557-3549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2978-153/417(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
127/20 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-8665-4237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 3041-504/835(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย
104/1 ม.3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 8-9852-1723
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 2818-61/195(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
15 กลุ่มผ้าทอมือบ้านป่างิ้ว
34 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-4489-0441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2984-7/252(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
16 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านแอ่น
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 9-5431-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ไม่ย้อมสี 2981-59/18(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว
70 ม.14 ซ.- ถ.- ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5384-8536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
มันผรั่งทอดกรอบ 2796-8/1038(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
18 กลุ่มย่ามช้างบ้านป่าก๊อ
6 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-5723-8485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ย่าม
609/2547
ย่าม 2855-17/609(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
19 กลุ่มลุกประคบบ้านช่างเคิ่ง
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-6197-7883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 2831-17/176(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
20 กลุ่มหัตกรรมบ้านมอญ(ต้นฝ้าย)
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-1902-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ไม่ย้อมสี 2754-22/246(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
21 กลุ่มหัตกรรมบ้านมอญ(ต้นฝ้าย)
3 ม.1 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-1902-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะ/ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 2772-14/1448(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
22 กลุ่มหัตกรรมแปรรูปผ้าฝ้าย
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-9557-1305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 2770-30/597(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
23 กลุ่มหัตกรรมแปรรูปผ้าฝ้าย
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-9557-1305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2874-113/196(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
24 กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ (แม่วินเรือจำลอง)
101/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-1961-0297
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 3006-10/80(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
25 กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง
83/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8474-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 3026-154/417(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
26 กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ(ต้นฝ้าย)
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-1902-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 2773-60/195(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
27 กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ(ต้นฝ้าย)
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-5338-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 2774-104/196(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
28 กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองเจ็ดหน่วย
316 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-8371-2271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ย่าม
609/2547
ย่าม 3062-21/609(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
29 กลุ่มหัตถกรรมเรือใบจำลองบ้านสบวิน(เชียงใหม่เรือจำลอง)
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-7183-6169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 3007-11/80(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
30 กลุ่มอัญชันสันป่าตอง
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 8-1952-5624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน 2930-24/245(ชม) 15 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2567
31 กลุ่มอาชีพเครื่องเขินชุมชนวัดนันทาราม (วิชัยกุลเครื่องเขิน)
86 ม.- ซ.- ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 8-6916-1424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเขิน
427/2547
เครื่องเขิน 3058-29/427(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
32 กลุ่มอาชีพบ้านตาลกลาง
189 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1287-1775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2955-58/18(ชม) 15 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2567
33 กลุ่มอาชีพแปรรูปไม้มะม่วงบ้านศรีสะอาด
457 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์ 6-5004-8272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 2929-198/45(ชม) 15 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2567
34 กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน
48/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-7186-0184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2953-11/610(ชม) 15 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2567
35 กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน
48/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-7186-0184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2947-54/18(ชม) 15 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2567
36 กลุ่มอาชีพเย็บเสื้อผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก
274/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 9-5653-5434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 2980-19/51(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
37 กลุ่มแอมมีดีไซน์
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 9-3792-0318
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2948-55/18(ชม) 15 มิ.ย. 2564 14 มิ.ย. 2567
38 กลุุ่มหัตถกรรมและอาหารหนองเจ้าพระยาพรหม หมู่ที่ 1
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-2611-9252
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 2771-118/240(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
39 ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง
102 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 6-1195-9551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว 2881-8/95(ชม) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
40 นาง กมลวรรณ เรือนจา
1/32 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 8-5272-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 2775-67/23(ชม) 25 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2566
41 นาง กมลวรรณ เรือนจา
1/32 ม.- ซ.4 ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 8-5272-3471
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 2820-68/23(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
42 นาง กิตติยา ประสิทธิชัย
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-9851-7976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 2910-8/366(ชม) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
43 นาง กุลชญา จันทร์เที่ยง
69/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 8-5525-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กาแฟคั่ว
268/2558
ชนิดเมล็ด และชนิดบด 2918-11/268(ชม) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
44 นาง ขรินทร์ทิพย์ ศรีเมฆ
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-9846-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยผสม 3078-526/835(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
45 นาง จรรยา เทพรัตน์
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8474-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยผสม 3070-518/835(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
46 นาง จรัสศรี สุภามูล
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-6196-4644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 3071-519/835(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
47 นาง จันทร์หอม มูลหม่น
140/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1960-5778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2802-24/246(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
48 นาง จันทร์หอม มูลหม่น
140/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 8-1960-5778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 2819-5/381(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
49 นาง จินดา สุภาลูน
129/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 6-1615-6955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 2833-6/551(ชม) 9 ก.ค. 2563 8 ก.ค. 2566
50 นาง จิราวรรณ วรรณเวก
27 ม.- ซ.3 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-8153-1244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายก
62/2557
ผ้ายก เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) สีย้อมสังเคราะห์ 3055-11/62(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565