รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 335 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มคนเขิน
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-8943-4621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 3154-561/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
2 กลุ่มคัวฮักคัวหางบ้านเขินนันตา
87 ม.- ซ.- ถ.นันทราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-8111-1939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเขิน
427/2547
เครื่องเขิน 3108-30/427(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานบ้านทุ่งยั๊วะ
168/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 0-8067-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 3192-33/40(ชม) 16 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่หวาย
207 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 0-8565-3815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 3107-32/40(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
5 กลุ่มตัดเย็บผ้าแต่งไทยบ้านสันมะนาว
84 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-9554-5422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3217-581/835(ชม) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
6 กลุ่มตัดเย็บสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค
361 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-4378-5461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 3160-566/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
7 กลุ่มตัดเย็บสตรีพัฒนาบ้านดงหาดนาค
361 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-4378-5461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3275-103/836(ชม) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
8 กลุ่มถักทอล้านนา
229 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-9313-6889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 3158-564/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นตะวันใต้
100 ม.20 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-8128-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 3141-99/836(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
ึึ77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-9796-9464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 3054-27/246(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านตาลใต้
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-9796-9464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3195-574/835(ชม) 16 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
183 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 โทรศัพท์ 0-6233-8896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3182-63/18(ชม) 16 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านวังปิน
329 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-1951-8872
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3216-28/246(ชม) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
14 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
204 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-9495-1412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3166-60/18(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
15 กลุ่มบรรจุภัณฑ์และหัตถกรรมบ้านวัวลาย
41/8 ม.- ซ.4 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์มือถือ 08-1951-6711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัตถกรรมเครื่องโลหะ
242/2547
หัตถกรรมเครื่องโลหะ 3254-50/242(ชม) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
16 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0-8618-3273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 3153-560/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
17 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายบ้านท่าศาลา
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-9557-3549
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 2978-153/417(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
127/20 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-8665-4237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ เส้นใยผสม สีย้อมสังเคราะห์ 3041-504/835(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
19 กลุ่มผ้าทอมือบ้านป่างิ้ว
34 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-4489-0441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
ผ้ากะเหรี่ยง เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ 2984-7/252(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
20 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านแอ่น
7/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 9-5431-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ไม่ย้อมสี 2981-59/18(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
21 กลุ่มผ้าสาลูเพ้นท์ลาย
127/29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-8199-3680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 3123-531/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
22 กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
8 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-6442-4790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 3147-554/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
23 กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่โป่ง หมู่5 (นพรัตน์สิ่งทอ)
126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ 0-8985-0771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม และประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยผสม 3174-567/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
24 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสันหลวง
32/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-9526-1649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 3142-550/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
25 กลุ่มเรณูผ้าฝ้าย
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 8-8756-9707
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 3134-542/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
26 กลุ่มศิลป์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
199 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์ 8-7191-3496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 3280-3/224(ชม) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
27 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ (หัตถกรรม)
85/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 8-9633-0784
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 3213-121/196(ชม) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
28 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์(หัตถกรรม)
85/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8963-3078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 3121-64/195(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
29 กลุ่มหัตถกรรมกิ่วแลน้อย
146 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-8503-8597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 3095-125/240(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
30 กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ (แม่วินเรือจำลอง)
101/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-1961-0297
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 3006-10/80(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
31 กลุ่มหัตถกรรมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง
83/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8474-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 3026-154/417(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
32 กลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ(ต้นฝ้าย)
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8190-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 3119-14/1444(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
33 กลุ่มหัตถกรรมแปรรูปผ้าฝ้าย
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8955-7130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3206-580/835(ชม) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
34 กลุ่มหัตถกรรมเพ้นท์ผ้า
143 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-9462-7633
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 3169-4/1479(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
35 กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านหนองเจ็ดหน่วย
316 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-8371-2271
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ย่าม
609/2547
ย่าม 3062-21/609(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
36 กลุ่มหัตถกรรมเรือใบจำลองบ้านสบวิน(เชียงใหม่เรือจำลอง)
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทรศัพท์ 8-7183-6169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 3007-11/80(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
37 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาล้านนา
38/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8691-9504
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 3193-120/196(ชม) 16 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2568
38 กลุ่มอาชีพเครื่องเขินชุมชนวัดนันทาราม (วิชัยกุลเครื่องเขิน)
86 ม.- ซ.- ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 8-6916-1424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเขิน
427/2547
เครื่องเขิน 3058-29/427(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
39 กลุ่มอาชีพเย็บเสื้อผ้า ผ้าฝ้าย ผ้าบาติก
274/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ 9-5653-5434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก เส้นไหมแท้ สีย้อมสังเคราะห์ 2980-19/51(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
40 นาง กัญญา ปวนสิงห์
60 ม.10 ซ.1 ถ.- ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-8772-5141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้ 3269-11/951(ชม) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
41 นาง กัญญา ปวนสิงห์
60 ม.10 ซ.1 ถ.- ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-8772-5141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 3270-212/45(ชม) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
42 นาง กัญญา ปวนสิงห์
60 ม.10 ซ.1 ถ.- ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0-8772-5141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ 3271-11/949(ชม) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
43 นาง กิ่งฟ้า ญาณะเจริญ
157 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-9669-5417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 3140-548/835(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
44 นาง แก้ว แก้วก๋องมา
27/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 6-4336-5391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3168-62/18(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
45 นาง ขรินทร์ทิพย์ ศรีเมฆ
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-9846-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยผสม 3078-526/835(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
46 นาง จรรยา เทพรัตน์
30 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-8474-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยผสม 3070-518/835(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
47 นาง จรัสศรี สุภามูล
90 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 0-6196-4644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 3071-519/835(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
48 นาง จันทร์แรม สุวรรณจันทร์
16/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 9-9273-8605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้ 3223-9/951(ชม) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
49 นาง จันทร์แรม สุวรรณจันทร์
16/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 9-9273-8605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 3222-208/45(ชม) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
50 นาง จิราวรรณ วรรณเวก
27 ม.- ซ.3 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-8153-1244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้ายก
62/2557
ผ้ายก เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) สีย้อมสังเคราะห์ 3055-11/62(ชม) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567