รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำพูน จำนวน 150 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงดอยยาว
81 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 09-5445-5247
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 338-15/417(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
2 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงห้วยปิง
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-0656-0213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 310-74/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
3 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปวง
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3250-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 314-1/48(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
4 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าตึงงาม
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-7575-6970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 313-77/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
5 กลุ่มทอผ้าฝ้ายยกดอกบ้านบวก
95/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-6080-8578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
เส้นใยประดิษฐิ์ 234-45/62(ลพ) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
6 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-7180-4420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 315-2/197(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
7 กลุ่มทอผ้าวังขมิ้นถิ่นดงดำ
87/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 06-2996-6366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 349-91/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกเชาวลิต บุญมา
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6180-6399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 351-93/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-6197-1071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 220-41/62(ลพ) 1 มิ.ย. 2563 31 พ.ค. 2566
10 กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านแม่บอนใต้
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 06-2494-3924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 330-85/62(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
11 กลุ่มแปรรูปเครื่องเงินทำมือ
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 06-3359-5645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
แบบมีลวดลาย 271-1/23(ลพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายกะเหรี่ยงโบราณ
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 08-5707-5129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ากะเหรี่ยง
252/2557
เส้นใยประดิษฐ์ ย้อมสีเคมี 276-1/252(ลพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
13 กลุ่มผ้าทอกี่เอวบ้านแม่ขนาด
161 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-5066
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ย่าม
609/2547
ย่าม 340-6/609(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
14 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 219-40/62(ลพ) 1 มิ.ย. 2563 31 พ.ค. 2566
15 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 308-72/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
16 กลุ่มผ้าทอมือบ้านห้วยปิง
203 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-9951-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 309-73/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
17 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านแม่อาวน้อย
278 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-7188-5806
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 319-10/412(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
198 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 08-9755-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เนื้อลำไยอบแห้ง
1385/2550
เนื้อลำไยอบแห้ง 230-4/1385(ลพ) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
19 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมบ้านทุ่งข้าวหาง
110 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3259-1281
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั่งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 273-60/62(ลพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
20 กลุ่มเย็บผ้า TINA แฟชั่น
286 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-4991-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 318-10/196(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
21 กลุ่มเย็บผ้า TINA แฟชั่น
286 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 09-4991-6768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 317-14/417(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
22 กลุ่มเย็บผ้าบ้านทาสบชัย(กอลุง)
140/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทรศัพท์มือถือ 09-8696-0055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 379-11/412(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
23 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
สมุนไพรรวมผงสำเร็จรูป
1441/2556
ปลีกล้วยผสมขิงสำเร็จรูป 233-1/1441(ลพ) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
24 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง
140/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-4739-8273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ปลีกล้วยแห้งชงดื่ม
1524/2562
ชนิดผงสำเร็จรูป 232-1/1524(ลพ) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
25 กลุ่มอาชีพปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 213-2/930(ลพ) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
26 กลุ่มอาชีพปั้นซะป๊ะดงหลวง
286/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-6186-9437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภอใช้งานทั่วไป 214-1/46(ลพ) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
27 นาง กษมา เปียงตั้ง
20 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-3240-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระเป๋าจักรสาน 270-1/40(ลพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
28 นาง เกษร ศรีพนม
123 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-2431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 347-89/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
29 นาง เกษร ศรีพนม
123 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5356-2431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 348-90/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
30 นาง คำแสน ปาระมีแจ้
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-2609-3944
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 210-7/45(ลพ) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
31 นาง จันทนี เพ็ญสิทธิ์
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 239-50/62(ลพ) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
32 นาง จันทนี เพ็ญสิทธิ์
46 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0071
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 240-51/62(ลพ) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
33 นาง จันทร์เพ็ญ ใจเจริญธง
2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9952-6895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
ชนิดเส้นใยผสม 304-68/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
34 นาง จันทร์ศรี คำธิยะ
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 08-0672-7263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ทำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 320-3/1444(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
35 นาง จิดาภา ตู้จินดา
216 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150 โทรศัพท์มือถือ 09-5352-1694
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 316-13/417(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
36 นาง ดวงนภา ใหม่กาศ
286 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-5717-8463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 373-4/240(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
37 นาง ดารณี ใจตื้อ
178 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5353-0422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 346-88/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
38 นาง นัฐกานต์ ตันกาศ
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 โทรศัพท์มือถือ 08-9850-3283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 374-5/240(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
39 นาง นิภาพรรณ สิงห์ศักดิ์
48/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-5041-3159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 356-98/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
40 นาง บุศรา พันธิแก้ว
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 09-1740-9626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 372-8/597(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
41 นาง ประภารัตน์ นันตากาศ
65 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-8261-3511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 354-96/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
42 นาง ปราณีนุช เป็นกล
87 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 06-1345-1792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 311-75/62(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
43 นาง ปาริสา ดวงไทย
22/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1999-0991
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 370-3/246(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
44 นาง ผ่องศรี กันทาเดช
90/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-3207-6691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 350-92/62(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
45 นาง พรรณี ปัญญาสุข
48 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-1024-1339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 327-82/62(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
46 นาง พิมลวรรณ จินาเดช
80 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 06-2292-8999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 329-84/62(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
47 นาง เพ็ญพักตร์ ก้อนพิงค์
65/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-6187-0417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 332-87/62(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
48 นาง ไพรินทร์ ชูทองรัตน์
100/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-1624-2161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 368-8/836(ลพ) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
49 นาง ภัสรนันทน์ กิตติวัจน์
207/1 ม.- ซ.- ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-7578-2270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้ายก
62/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 328-83/62(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
50 นาง มาลี กันทาทรัพย์
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 โทรศัพท์มือถือ 08-9554-9333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 339-6/18(ลพ) 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565