รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลำปาง จำนวน 122 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักครกหินบ้านไร่ศิลาทอง
267 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1681-4889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 1241-2/11(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
2 กลุ่มแกะสลักครกหินบ้านไร่ศิลาทอง
267 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-1681-4889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต
645/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต 1242-2/645(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
3 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมราดหน้าน้ำเชื่อม (แม่บุญพิน) 1255-82/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
4 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแต๋นหน้าธัญพืช (แม่บุญพิน) 1256-83/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
5 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมแม่บุญพิน
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180 โทรศัพท์ 8-9261-4157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ (ตราแม่บุญพินชวนชิม) 1257-3/112(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
6 กลุ่มจักสานบ้านป่าคา
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-5733-4793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1222-8/40(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5063-5533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1207-16/20(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
8 กลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม
30 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทรศัพท์ 9-8785-3217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 1262-11/421(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
9 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 6-1828-8118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 1173-12/193(ลป) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
10 กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว
91 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5652-9005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 1208-4/413(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
11 กลุ่มต้นธงชัยแฮนด์เมด
79/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-9835-4947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 1246-14/417(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
12 กลุ่มต้นธงชัยแฮนด์เมด
79/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-9835-4947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1245-13/196(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
13 กลุ่มตะเกียงน้ำมันพืชโบราณ
33 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 6-1375-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 1153-28/410(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
14 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกไหล่หินตะวันตก
121 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-0559-6972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1226-10/610(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-6180-4107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1227-11/610(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง
106 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทรศัพท์ 8-6180-4107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1228-8/247(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าเมืองวัง
320 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์มือถือ 08-9559-4822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1236-44/18(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าเมืองวัง
320 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์มือถือ 08-9559-4822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1237-1/1444(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
19 กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
136 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 6-2297-9640
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1243-7/412(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์กล่องใบบัว
823 ม.12 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-9953-4548
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑประดิษฐ์จากวัสดุผสม 1156-18/1122(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-8-17-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 1157-6/651(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-8-17-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์กาบกล้วย
943/2548
ผลิตภัณฑ์กาบกล้วย 1158-2/943(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา
156 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-8-17-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 1159-19/1122(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
24 กลุ่มพัฒนาอาชีพไม้แกะสลัก
16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-6824-6253
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1200-65/240(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
25 กลุ่มล้านช้าง
126 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 8-1162-7339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1233-41/835(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
26 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสหราษฎร์
232 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 8-9427-3352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1184-32/195(ลป) 28 ธ.ค. 2564 27 ธ.ค. 2567
27 กลุ่มสตรีหมอนผา
216 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210 โทรศัพท์ 9-8263-6977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
หมอนขวาน
198/2564
หมอนขวาน 1244-5/198(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
28 กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-4134-4633
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 1196-35/45(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
29 กลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง (ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า)
162 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120 โทรศัพท์ 8-9896-5523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า
1129/2549
ผลิตภัณฑ์เมล็ดมะค่า 1239-6/1129(ลป) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
30 กลุ่มฮักทอบ้านสบลืน
14 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์ 8-8434-8842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ย่าม
609/2547
ย่าม 1174-4/609(ลป) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
31 นาง ชูศิลป์ มาปัน
203 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-3861-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 1205-12/620(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
32 นาง ดรุณี แสงเจริญ
276/74 ม.- ซ.- ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-6920-4412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน (ผสมน้ำผักผลไม้) 1261-5/665(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
33 นาง ทองอิน ทิพย์ปลูก
49/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1473-5947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 1154-4/24(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
34 นาง นงลักษณ์ เสนาบูรณ์
526 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 6-1856-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 1217-48/930(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
35 นาง มยุรี หอวัฒนพันธ์
190/1 ม.- ซ.- ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-5030-4307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ชนิดของเหลวข้น 1182-4/1350(ลป) 28 ธ.ค. 2564 27 ธ.ค. 2567
36 นาง มาลีรัตน์ ชัยนันตา
316 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1022-2911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1224-34/195(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
37 นาง รชณีย์ แดนครอง
191/47 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 6-5384-8056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ข้าวโพดคั่ว
744/2562
ข้าวโพดคั่ว 1214-2/744(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
38 นาง วรัญญา ชาวเวียง
285 ม.2 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 9-3358-7221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1198-63/240(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
39 นาง ศิริวรรณ์ แซ่หาง
100/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-1698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 1263-6/23(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
40 นาง ศิริวรรณ์ แซ่หาง
100/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 โทรศัพท์ 8-1883-1698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินรมดำ 1264-7/23(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
41 นาง สร้อยทิพย์ จอมฟอง
119/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-6657-0740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 1150-43/930(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
42 นาง สิรพรรณ หอมแก่นจันทร์
502 ม.2 ซ.- ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-9757-8772
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 1163-6/238(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
43 นาง สุภาพร ปุกสร้อย
159/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-1960-2560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 1204-69/240(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
44 นาง สุมาลี ธีรอภิศักดิ์กุล
106/17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-1583-5408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าหนังผสม 1206-2/1484(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
45 นาง อำพันธ์ คนเที่ยง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1387-1409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม (ตราอำพัน) 1252-79/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
46 นาง อำพันธ์ คนเที่ยง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1387-1409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าธัญพืช (ตราอำพัน) 1253-80/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
47 นาง อำพันธ์ คนเที่ยง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1387-1409
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแต๋นน้ำแตงโมหน้าน้ำพริกเผาหมูหยอง (ตราอำพัน) 1254-81/36(ลป) 29 พ.ค. 2566 28 พ.ค. 2569
48 นางสาว กานดา สุภาแสน
374 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-6042-9863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผ้าพิมพ์มือ
383/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 1235-1/383(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
49 นางสาว กานดา สุภาแสน
374 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 8-6042-9863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1234-42/835(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
50 นางสาว ประคอง พริบไหว
30/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1287-8051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 1223-8/615(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566