รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 121 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกังวาล วิ้งค์
161/3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7307-9695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน 198-1/177(อต) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
2 กลุ่มกาแฟห้วยน้ำรี
133 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-1375-5428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 267-2/45(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
3 กลุ่มกาแฟห้วยน้ำรี
133 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-1375-5428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 268-1/40(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
4 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม 220-33/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
5 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 221-6/246(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
6 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) ย้อมสีธรรมชาติ 244-40/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
7 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 271-7/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
8 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 272-48/48(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
9 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 223-34/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
10 กลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาลตำบลฟากท่า
283 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-9563-0042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 210-31/48(อต) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
11 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 252-7/246(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
12 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ ย้อมสีธรรมชาติ 253-3/247(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 258-47/48(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 277-9/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม
31 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7198-7353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 275-49/48(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านช่องลม หมู่2
36 ม.2 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-1740-9263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 182-28/48(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
17 กลุ่มทอผ้าบ้านช่องลม หมู่2
36 ม.2 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-1740-9263
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 194-1/63(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
18 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-5271-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 259-6/47(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง
33 ม.3 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-7925-5127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 224-35/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
20 กลุ่มทอผ้าบ้านนาไร่เดียว
46/1 ม.5 ซ.บ้านนาไร่เดียว ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-7198-2954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 183-29/48(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
21 กลุ่มทอผ้าบ้านฝาย
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-9314-0808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 260-7/609(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
22 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 172-5/246(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
23 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ประเภททอ เส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 173-2/247(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
24 กลุ่มท่าเหนือแกลลอรี่
5/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-6215-9046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 270-3/45(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
25 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 199-2/417(อต) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
26 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าหนังผสม 189-1/1484(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
27 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 265-8/609(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
28 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 266-8/196(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
29 กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ตชด.ร้อย ๓๑๖
77/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-5548-1165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
สับปะรดแก้ว 177-1/521(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
30 กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ร้อยตชด.๓๑๖
๗๗/๘ ม.๗ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-5548-1165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 167-4/130(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
792/2548
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ 190-4/792(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 191-5/418(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
33 กลุ่มผ้าเช็ดเท้าและเปลจากผ้าสำลี
24 ม.7 ต.หาดงิ้ว อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 9-3045-2704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้าจากผ้าสำลี 176-5/412(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
34 กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำอ่าง
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 0-5545-4116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 248-44/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
35 กลุ่มผ้าทอฝายหลวง
15/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-6208-7065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 185-6/609(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
36 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 230-37/48(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา
218 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5544-8163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 175-2/27(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา
218 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5544-8163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มประเภทพอกชนิดสุก 174-1/27(อต) 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2566
39 กลุ่มแม่บ้านน้ำท่วมร่วมใจ
34/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์มือถือ 08-3870-4761
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้าวแคบ
1328/2562
ข้าวแคบ รสเผ็ด 208-2/1328(อต) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
40 กลุ่มแม่บ้านน้ำท่วมร่วมใจ
34/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์มือถือ 08-3870-4761
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้าวแคบ
1328/2562
ข้าวแคบ รสฟักทอง 209-3/1328(อต) 2 มี.ค. 2564 1 มี.ค. 2567
41 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเดิ่น
50/12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-4821-8267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 228-36/48(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
42 กลุ่มสตรีทอผ้าสวยด้วยภูมิปัญญาบ้านสองห้อง
54 ม.1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7923-7452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 219-32/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
43 กลุ่มอาชีพตำบลท่าเสา
- ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 7-8322-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 154-3/20(อต) 28 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2566
44 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
13/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-4818-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 184-5/17(อต) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
45 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
13/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-4818-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 274-9/197(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
46 กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านวังอ้อ
37/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 6-3108-4702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 211-3/9(อต) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
47 กลุ่มอาชีพเย็บผ้ากระเป๋าผ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไผ่ล้อม
1 ม.1 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-7211-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 234-4/417(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
48 กลุ่มอาชีพเย็บผ้ากระเป๋าผ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไผ่ล้อม
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-7211-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 235-7/196(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
49 นาง นฤมล อินทร์ทอง
531/26 ม.- ซ.- ถ.อินใจมี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5543-1092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 215-4/35(อต) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
50 นาง นฤมล อินทร์ทอง
531/26 ม.- ซ.- ถ.อินใจมี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5543-1092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามแก้ว 216-5/35(อต) 19 เม.ย. 2564 18 ม.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565