รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 102 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้ารักษ์โลก
97 ม.3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 9-1032-0583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 289-5/417(อต) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
2 กลุ่มกังวาล วิ้งค์
161/3 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7307-9695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว
177/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน 319-2/177(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
3 กลุ่มกาแฟห้วยน้ำรี
133 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-1375-5428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 267-2/45(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
4 กลุ่มกาแฟห้วยน้ำรี
133 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-1375-5428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 268-1/40(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
5 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม 220-33/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
6 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 221-6/246(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
7 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) ย้อมสีธรรมชาติ 244-40/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
8 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 271-7/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
9 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 272-48/48(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
10 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 223-34/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
11 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 252-7/246(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
12 กลุ่มทอผ้าทองใบ
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 9-3135-1455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ ย้อมสีธรรมชาติ 253-3/247(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 258-47/48(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 277-9/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม
31 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7198-7353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 275-49/48(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-5271-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 259-6/47(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-7925-5127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 224-35/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
18 กลุ่มทอผ้าบ้านฝาย
119 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-9314-0808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 260-7/609(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
19 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 298-9/609(อต) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 299-10/197(อต) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
21 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
16 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-1044-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
สไบ
384/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม ย้อมสีธรรมชาติ 323-1/384(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
22 กลุ่มท่าเหนือแกลลอรี่
5/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-6215-9046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 270-3/45(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
23 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 265-8/609(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
24 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 266-8/196(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
25 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังวัวแท้ 292-3/595(อต) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
26 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 293-7/412(อต) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
27 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 307-11/835(อต) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
28 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น 326-6/417(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
29 กลุ่มนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์
93/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-4379-2220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัวแท้ 329-2/592(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
30 กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ตชด.ร้อย ๓๑๖
77/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-5548-1165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
สับปะรดแก้ว 312-2/521(อต) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
31 กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชนบ้านหัวนาและแม่บ้าน ร้อยตชด.๓๑๖
๗๗/๘ ม.๗ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0-5548-1165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 313-6/130(อต) 26 มิ.ย. 2566 24 ก.ค. 2567
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ดาบเหล็กน้ำพี้
83/2546
ดาบเหล็กน้ำพี้ 322-3/83(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
792/2548
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้ 320-7/792(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
34 กลุ่มผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน้ำพี้
27/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ 0-5582-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กำไลจากเชือกเทียนถัก 321-8/418(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
35 กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำอ่าง
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 0-5545-4116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 248-44/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
36 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 230-37/48(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
37 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเดิ่น
50/12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-4821-8267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 228-36/48(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
38 กลุ่มสตรีทอผ้าสวยด้วยภูมิปัญญาบ้านสองห้อง
54 ม.1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7923-7452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 219-32/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
39 กลุ่มสภาผ้าไทย
5/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 0-5545-7429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ (เส้นใยประดิษฐ์) 282-3/836(อต) 24 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2568
40 กลุ่มอาชีพตำบลท่าเสา
- ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 7-8322-3342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
กระเป๋าสานเส้นพลาสติก 300-4/20(อต) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
41 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
13/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-4818-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 274-9/197(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
42 กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาขุม
13/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-4818-6276
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 317-6/17(อต) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
43 กลุ่มอาชีพเย็บกระเป๋าผ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไผ่ล้อม
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-7211-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 234-4/417(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
44 กลุ่มอาชีพเย็บผ้ากระเป๋าผ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านไผ่ล้อม
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์ 8-7211-4896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 235-7/196(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
45 นาง เตือนใจ แก้วดี
2 ม.9 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-1533-1091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 309-3/19(อต) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
46 นาง นิตยา แก้วคอน
149 ม.5 ซ.- ถ.ศรีชาววัง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 โทรศัพท์ 8-1962-8330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 297-3/112(อต) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
47 นาง นิตยา แก้วคอน
149 ม.5 ซ.- ถ.ศรีชาววัง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 โทรศัพท์ 8-1962-8330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผัก ผลไม้ และธัญชาติอัดแท่ง
902/2562
กล้วยอัดธัญพืช สูตรงา 305-3/902(อต) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
48 นาง นิตยา แก้วคอน
149 ม.5 ซ.- ถ.ศรีชาววัง ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53170 โทรศัพท์ 8-1962-8330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผัก ผลไม้ และธัญชาติอัดแท่ง
902/2562
กล้วยอัดธัญพืช สูตรเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 306-4/902(อต) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
49 นาง ปราณี ผู้ผ่อง
39/4 ม.9 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทรศัพท์มือถือ 08-3204-8890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
เครื่องต้มยำ
495/2547
ผงต้มยำ 284-1/495(อต) 24 ส.ค. 2565 23 ส.ค. 2568
50 นาง ละเอียด วงศ์หมุด
134/1 ม.2 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 245-41/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567