รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ จำนวน 178 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานเถาวัลย์ประยุกต์วังชิ้น
281/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-4998-8978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 466-1/71(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
2 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านนาฮ่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-5026-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 462-5/18(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
3 กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
73/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 373-17/48(พร) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
4 กลุ่มทอผ้ายกลายบ้านต้นห้า
98 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ชนิดเส้นใยผสม 412-1/246(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
5 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูปรุงรสพร้อมบริโภค
150/2553
หมูสามรส 519-2/150(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
6 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 5
99/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมูแดดเดียว
296/2549
หมูแดดเดียว 520-2/296(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีพื้นเมือง(สะล้อ-ซึง)
195 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 08-9759-1279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ขลุ่ย
212/2559
ขลุ่ย 379-2/212(พร) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 08-1022-0198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 509-38/412(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์หม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-6921-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 339-5/52(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
10 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปผ้าบ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.เวียงทอง
5/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 09-1072-0248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 372-2/1479(พร) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
11 นาง แก้วลูน จินดาคำ
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1021-0359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 493-31/835(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
12 นาง จันทร์หอม กันกา
119 ม.8 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1765-5031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 410-3/18(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
13 นาง จันทิมา วรินทร์
96/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-2448-0387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 534-35/835(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
14 นาง ชวัลณัฏฐ์ ถิ่นจอมธ์
5/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 09-1072-0248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 371-1/1479(พร) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
15 นาง ณหทัย ศรีภูมินทร์
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์ 9-4630-0606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2560
ยาสีฟันสมุนไพร 491-1/909(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
16 นาง ณหทัย ศรีภูมินทร์
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 โทรศัพท์มือถือ 09-4630-0606
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรระงับกลิ่นปาก
844/2560
สมุนไพรระงับกลิ่นปาก 526-1/844(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
17 นาง ดรุณี เอกจิตร
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1469-4099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 309-3/176(พร) 5 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2566
18 นาง ดรุณี เอกจิตร
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1469-4099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนสมุนไพร 308-2/254(พร) 5 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2566
19 นาง ตอน ไชยโชค
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-3136-3182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 345-16/48(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
20 นาง ประนอม ทาแปง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-1951-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 499-26/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
21 นาง เภา ทาแปง
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-1783-3679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 502-29/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
22 นาง ยุพิน สายสำเภา
268/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4296-9546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อหม้อห้อม
1445/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 529-1/1445(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
23 นาง ยุพิน สายสำเภา
268/5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4296-9546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าหม้อห้อม
50/2556
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 530-1/50(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
24 นาง ยุพิน สายสำเภา
147/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 6-4296-9546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 411-4/18(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
25 นาง รชยา ชมมัชยา
150/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1998-8210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 366-9/52(พร) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
26 นาง รัชฏาภรณ์ กาวีแดง
145/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-6181-3579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 535-2/15(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
27 นาง รัญจวน จิตขาว
1/20 ม.- ซ.- ถ.รอบเวียง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-1884-5238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามแก้ว 330-3/35(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
28 นาง รัตนา สินรวม
76 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-5435-2267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 500-27/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
29 นาง รุ่งอรุณ พุกจินดา
306 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 08-4372-5330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 355-5/951(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
30 นาง รุ่งอรุณ พุกจินดา
306 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์มือถือ 08-4372-5330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 354-3/949(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
31 นาง ลัดดา ทะเจริญ
28/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-4617-4437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 341-6/52(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
32 นาง ลำพึง พิชัยเจตวีร์
31 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์มือถือ 08-1203-2614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 374-34/412(พร) 3 ก.ย. 2563 2 ก.ย. 2566
33 นาง วริศรา ชัยจอมแปง
136/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-4224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 413-1/199(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
34 นาง วริศรา ชัยจอมแปง
136/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-9553-4224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เบาะนั่ง
379/2559
เบาะนั่ง 510-2/379(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
35 นาง วริศรา ชัยจอมแปง
136/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-9553-4224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 511-39/412(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
36 นาง ศรีสุดา ตาเรือน
199/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 09-5447-7596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 314-33/412(พร) 5 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2566
37 นาง สองเมือง ยะปะนันท์
174 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 โทรศัพท์มือถือ 09-3280-9679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 334-4/176(พร) 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2566
38 นาง สิริการย์ ธรรมศรีโรจน์
144/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 โทรศัพท์ 8-6327-7194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 516-16/45(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
39 นาง สุกัญญา ถือคำ
38/2 ม.2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 9-7923-2847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 402-19/665(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
40 นาง สุกัญญา ถือคำ
38/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 9-7923-2847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แชมพู
92/2552
แชมพู 401-2/92(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
41 นาง สุดา นันตา
130 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1603-3347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระดาษเส้นใยพืช
41/2560
กระดาษเส้นใยพืช 415-6/41(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
42 นาง สุดา นันตา
130 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1603-3347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 416-1/651(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
43 นาง สุพิน นาห้วย
163 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-0674-8316
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 507-13/63(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
44 นาง อัญธิฌา จินดาคำ
93/5 ม.2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-1882-2351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 494-32/835(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
45 นาง อินแต่ง จาวรรณกาศ
99 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทรศัพท์ 8-9698-1805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยผสม 408-11/63(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
46 นางสาว กัญจนา ปลากุน
53 ม.8 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์มือถือ 09-3213-4331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 311-15/48(พร) 5 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2566
47 นางสาว กันย์ญเนศ พรมะธานชัย
173/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-6959-4964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 312-10/417(พร) 5 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2566
48 นางสาว กันย์ญเนศ พรมะธานชัย
173/1 ม.1 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์มือถือ 08-6959-4964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 313-13/196(พร) 5 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2566
49 นางสาว ชลธิชา ทาแปง
151 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-0129-9708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 501-28/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
50 นางสาว ณัฐนันท์ กันกา
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-9998-8554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 409-12/63(พร) 25 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2567
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565