รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 คุณากร กุณรินทร์
11 ม.4 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 06-1906-5888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 491-16/196(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
2 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดไม่หมัก (ชาใบพร้อมชง) 450-2/120(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
3 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดไม่หมัก (ผสมมะตูม) 451-3/120(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
4 กลุ่มชาเมี้ยง
117 ม.4 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-1472-1038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชา
120/2558
ชา ชนิดชาไม่หมัก 480-4/120(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-6066-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 458-36/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1374-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 483-10/48(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา
7/3 ม.3 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-8676-0678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 461-38/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา
7/3 ม.3 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-8676-0678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 462-3/18(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-4809-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ชนิดเส้นใยผสม 456-1/1472(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่
96 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-5634-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 457-35/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านป่าฝางสามัคคี
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 86--776-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 463-39/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
12 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งช้าง
170 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-7179-1172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 375-2/36(นน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
13 กลุ่มผ้าฝ้ายรำไพ
190 ม.1 ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-4076-3159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 488-27/835(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
14 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย
56 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-7577-5176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 489-21/609(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
15 กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1025-8274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยผสม 484-11/48(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
16 กลุ่มสมุนไพรบ้านร้องแง
200 ม.7 ซ.- ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-1603-2003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
แชมพู
92/2552
แชมพู ผสมใบหมี่ มะกรูด และว่านหางจระเข้ 364-9/92(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
17 กลุ่มสมุนไพรบ้านร้องแง
200 ม.7 ซ.- ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-1603-2003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว ผสมขมิ้นชัน มะขามและน้ำผึ้ง 368-6/95(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
18 กลุ่มสมุนไพรบ้านร้องแง
200 ม.7 ซ.- ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์มือถือ 08-1603-2003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผสมสมุนไพรว่านหางจระเข้ 468-13/93(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
19 กลุ่มอาชีพทอผ้าวัดกู่เสี้ยว
160 ม.8 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 06-3682-8182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ย่าม
609/2547
ย่าม 378-20/609(นน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
20 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม ผสมโปรตีนไหม 373-8/93(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
21 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว ผสมโปรตีนไหม 369-7/95(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
22 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน ผสมน้ำมันมะพร้าว 372-9/665(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
23 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
แชมพู
92/2552
แชมพู ผสมโปรตีนไหม 365-10/92(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
24 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า ผสมโปรตีนรังไหม 374-2/173(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
25 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า ผสมโปรตีนรังไหม 370-3/550(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
26 นาง เจมกัญญาณัฐ ภาคภูมิ
106/9 ม.- ซ.4 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-6776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผสมโปรตีนไหม 371-4/551(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
27 นาง นุชรียา กุณรินทร์
11 ม.4 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160 โทรศัพท์มือถือ 86--188-8814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ชนิดเส้นใยผสม 486-2/1472(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
28 นาง ภรสิริฌาดา นันทะเภรี
131 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-6342-1374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สมุนไพรอบตัว
666/2553
สมุนไพรอบตัวผสมไพร 382-1/666(นน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
29 นาง วริตตา รวมศิลป์
103 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์ 8-4524-0339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 452-11/249(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
30 นาง วาสนา วิมลรัตน์
697 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-9553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์์ 487-26/835(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
31 นาง วาสนา วิมลรัตน์
697 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6431-9553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 466-1/193(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
32 นาง อารีย์ อินทรครรชิต
330 ม.8 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-8979-8903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม (กระท้อนแช่อิ่ม) 474-3/161(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
33 นางสาว ณิชกุล อดุลยวินิจ
263 ม.11 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-1032-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
แชมพู
92/2552
แชมพู ผสมมัลเบอร์รี่ 363-8/92(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
34 นางสาว ณิชกุล อดุลยวินิจ
263 ม.11 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-1032-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว ผสมมัลเบอร์รี่ 367-5/95(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
35 นางสาว ณิชกุล อดุลยวินิจ
263 ม.11 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 8-1032-1130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมมัลเบอร์รี่ ชนิดของกึ่งแข็ง 415-4/1350(นน) 12 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2567
36 นางสาว ธัชกร ทะสีแก้ว
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-9245-0728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมฝาง 469-6/1350(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
37 นางสาว ประภัสสร สุยาอินทร์
33 ม.8 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-9185-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 460-25/47(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
38 นางสาว ประภัสสร สุยาอินทร์
33 ม.8 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-9185-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 459-37/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
39 นางสาว มินตรา มหาวงศ์นันท์
41 ม.5 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-6449-9013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 380-1/568(นน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
40 นางสาว สร้อยสุดา เขียวสมบัติ
74 ม.3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 09-1741-9147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 473-1/263(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
41 นาย กิตติ คงพัฒน์ยืน
221 ม.1 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220 โทรศัพท์ 0-8926-6215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมทองคำ 467-5/1350(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
42 นาย ณัฐวีย์ ขัติยศ
100 ม.5 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 09-4734-0894
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 381-1/80(นน) 3 เม.ย. 2563 2 เม.ย. 2566
43 นาย เดชา ศรีจรรยา
14 ม.1 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์มือถือ 08-1-03-4814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม 407-32/15(นน) 12 มี.ค. 2564 11 มี.ค. 2567
44 นาย ปรวัฒน์ สุทธิธนวัต
45/2 ม.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-2-77-8412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 358-25/23(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
45 นาย ปรวัฒน์ สุทธิธนวัต
45/2 ม.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-2-77-8412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 360-27/23(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
46 นาย ปรวัฒน์ สุทธิธนวัต
45/2 ม.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-2-77-8412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 359-26/23(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
47 นาย ปรวัฒน์ สุทธิธนวัต
45/2 ม.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 08-2-77-8412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินรมดำ 361-28/23(นน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
48 บริษัท เจ.ท๊อป จำกัด
643 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-3681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 464-34/23(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
49 บริษัท เจ.ท๊อป จำกัด
643 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 0-5478-3681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินรมดำ 465-35/23(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
50 บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด
205 ม.1 ซ.- ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5479-1650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 490-36/23(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565