รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา จำนวน 105 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าดอยหนอก
4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9560-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 970-70/417(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
2 กลุ่มขนมจีนยายหม่อม
256 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1-60-3663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ขนมจีน
500/2547
ขนมจีน 1032-5/500(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
3 กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 996-81/39(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
4 กลุ่มจักสานเข่ง
92 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-5430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1016-23/40(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
5 กลุ่มจักสานผักตบชวา
31 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6923-0810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1029-86/39(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
6 กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-2616-0825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 962-77/39(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก
144 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-0020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณ์จากผักตบชวา 997-82/39(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
8 กลุ่มจินจินผ้าปักมือ
293 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-1706-8866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 945-29/249(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
9 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 981-66/195(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
10 กลุ่มฉลุ - สลักแปรรูป
93/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5547-0154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 944-18/45(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
11 กลุ่มด้นผ้าด้วยมือ
44/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6924-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 968-56/835(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
12 กลุ่มตัดเย็บผ้าด้นมือชุมชนวัดเมืองชุม
467 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9955-0074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 958-45/196(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
13 กลุ่มถนอมศรีผ้าทอ
52 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1020-9369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 992-23/836(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
14 กลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง
35 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์ 0-9313-1542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1001-70/195(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
15 กลุ่มถ่านอัดแท่ง แม่ต๋ำถ่านทอง
141 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 06-3847-8632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 1037-2/238(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
16 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
120 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 09-1143-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 983-46/196(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
17 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
120 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 09-1143-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ตุง
225/2547
ตุง 960-7/225(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-3479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขิด
15/2557
แบบสมัยนิยม/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 974-3/15(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านแม่แสงดา
31/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-8267-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 1015-19/609(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านล้า
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3565-0140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 988-21/47(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านฝั่งแวน
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1164-2684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 989-22/47(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มทำไม้กวาด
131 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9633-6832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 1039-25/9(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
23 กลุ่มน้ำพริกลาบแม่บ้าน ม. 6
66 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-3573-2711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
พริกลาบ
493/2547
พริกลาบ 1026-6/493(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
24 กลุ่มปักแปรรูปผ้าชาวเขา
147 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3061-4008
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 1036-74/417(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
25 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 1010-5/552(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
26 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
337/7 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 1009-9/551(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นหญ้าก๋งและต้นข้าวฟ่่าง
132 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 06-2090-4596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 1020-24/9(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
369/6 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 953-31/249(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
369/6 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 973-58/835(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชนเผ่า
249 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-2523-1273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 959-32/249(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
31 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชนเผ่า
249 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-2523-1273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 971-57/835(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
32 กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
143 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9535-3828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 1003-17/232(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
33 กลุ่มผ้าถักโครเชต์แจ่มจันทร์
89 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3194-2585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 982-67/195(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
34 กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านสบสา
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3132-1796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 980-65/195(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
35 กลุ่มผ้าทอแปรรูปสีธรรมชาติ
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1031-7807
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 975-22/836(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
36 กลุ่มผ้าปักชาวเขาอิ้วเมี่ยนแปรรูป
92 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-4809-5420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 961-33/249(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
37 กลุ่มผ้าแฮนด์เมด บ้านหัวฝาย
16 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-7187-2868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1007-26/412(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
38 กลุ่มผ้าแฮนด์เมด บ้านหัวฝาย
16 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์มือถือ 08-7187-2868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 1008-5/418(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
39 กลุ่มเย็บปักถักร้อยชุมชนวัดหลวงราชสันฐาน
945/4 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-7152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1000-69/195(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
40 กลุ่มเย็บปักถักร้อยชุมชนหลวงราชสัณฐาน
945/4 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1960-7152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1002-47/196(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
41 กลุ่มเย็บผ้าบ้านร่องปอ หมู่ 7
81 ม.7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9852-5266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 986-71/417(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
42 กลุ่มรุ้งตะวันผ้าฝ้ายปักและถัก
79 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-2796-5295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 1040-49/196(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
43 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านปงใหม่
210 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9860-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 991-60/835(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
44 กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านก๊อซาว
153 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-7184-7506
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 994-16/232(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
45 กลุ่มสหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา
13 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6115-7615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1021-85/39(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
46 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือ
233 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 06-2273-1747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 1018-28/412(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
47 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือ
233 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 06-2273-1747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 1027-71/195(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
48 กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1602-7771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 998-83/39(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
49 กลุ่มอาชีพทำครกหินบ้านงิ้วใต้
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9261-6679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ครกหิน
11/2546
ครกหิน 1035-9/11(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
50 กลุ่มฮอมมือ บ้านห้วยลึก
140 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-1486-7593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 941-44/196(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567