รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพะเยา จำนวน 123 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าดอยหนอก
4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9560-5099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 970-70/417(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
2 กลุ่มกล้วยหอมทองยัดเยียด
64 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทรศัพท์มือถือ 08-7183-2208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 929-12/1038(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
3 กลุ่มขนมจีนยายหม่อม
256 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1603-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ขนมจีน
500/2547
ขนมจีนแป้งหมัก 892-4/500(พย) 27 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2566
4 กลุ่มเครื่องประดับเงินบ้านต๋อม
517 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1473-7013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 916-10/23(พย) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
5 กลุ่มจักรสานบ้านต๋อม
97 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 06-1963-9323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 919-75/39(พย) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
6 กลุ่มจักสานเข่ง
193 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-5430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 900-21/40(พย) 28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2566
7 กลุ่มจักสานตะกร้าอำพร
148 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-7172-8365
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 928-2/351(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
8 กลุ่มจักสานผักตบชวา
31 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6923-0810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 896-73/39(พย) 27 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2566
9 กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-2616-0825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 962-77/39(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ
138 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5444-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 879-71/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
11 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก
144 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-0020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 877-69/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
12 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 863-66/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
13 กลุ่มจินจินผ้าปักมือ
293 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-1706-8866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 945-29/249(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
14 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 981-66/195(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
15 กลุ่มเจียมจิตไหมฝ้าย
301 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1111-2372
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 924-18/1269(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
16 กลุ่มฉลุ - สลักแปรรูป
93/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5547-0154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 944-18/45(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
17 กลุ่มด้นผ้าด้วยมือ
44/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6924-1352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 968-56/835(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
18 กลุ่มตัดเย็บผ้าด้นมือชุมชนวัดเมืองชุม
467 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9955-0074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 958-45/196(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
19 กลุ่มถนอมศรีผ้าทอ
52 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1020-9369
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 992-23/836(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มถักโครเชต์บ้านธาตุภูซาง
35 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5714-5306
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 872-60/195(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
21 กลุ่มทอผ้าตำบลเวียง
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1028-9076
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 893-17/47(พย) 27 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2566
22 กลุ่มทอผ้าตำบลเวียง
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1028-9076
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 921-18/47(พย) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
23 กลุ่มทอผ้าตำบลเวียง
199 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1028-9076
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 934-1/610(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
24 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
120 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 09-1143-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 983-46/196(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
25 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
120 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160 โทรศัพท์มือถือ 09-1143-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ตุง
225/2547
ตุง 960-7/225(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
26 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-3479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าขิด
15/2557
แบบสมัยนิยม/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 974-3/15(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
27 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านธาตุสบแวน
138/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9999-1854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยผสม 922-19/47(พย) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
28 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านแม่แสงดา
31/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-8267-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ย่าม
609/2547
ย่าม 907-18/609(พย) 28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2566
29 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านล้า
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3565-0140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 988-21/47(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
30 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านสันปูเลย
130 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5708-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 933-20/47(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
31 กลุ่มทอผ้าบ้านฝั่งแวน
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1164-2684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 989-22/47(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
32 กลุ่มทอเสื่อบ้านภูเงิน
170/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 09-5478-4089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 905-12/7(พย) 28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2566
33 กลุ่มทำไม้กวาด
131 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9633-6832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 920-22/9(พย) 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2567
34 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
337/7 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 876-8/551(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
35 กลุ่มแปรรูปครีมมะขาม
15 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 08-1784-6317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 867-4/552(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
36 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสาและผักตบชวา
139/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1819-9693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 878-70/39(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
37 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝกบ้านดอนไชย
115 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-3824-4851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ็าแฝก 927-15/232(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
38 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นหญ้าก๋งและต้นข้าวฟ่่าง
132 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 09-8791-5493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 901-21/9(พย) 28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2566
39 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
369/6 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 953-31/249(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
40 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
369/6 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 973-58/835(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
189 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9557-5758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน แบบใช้งานทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 902-28/249(พย) 28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2566
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูป
189 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9557-5758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 910-67/417(พย) 28 ส.ค. 2563 27 ส.ค. 2566
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชนเผ่า
249 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-2523-1273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน/แบบใช้งานทั่วไป/เส้นใยประดิษฐ์ 959-32/249(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
44 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปชนเผ่า
249 ม.9 ซ.- ถ.- ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 06-2523-1273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ/แบบเสื้อ/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 971-57/835(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
45 กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
143 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-9835-3828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 870-13/232(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
46 กลุ่มผลิตหมอนสม๊อก
96 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทรศัพท์มือถือ 08-9636-3675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 873-9/414(พย) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
47 กลุ่มผ้าถักโครเชต์แจ่มจันทร์
89 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3194-2585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 982-67/195(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
48 กลุ่มผ้าถักโครเชต์แจ่มจันทร์
89 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3194-2585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง
1269/2549
ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง 925-19/1269(พย) 19 พ.ค. 2564 18 พ.ค. 2567
49 กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านสบสา
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3132-1796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 890-63/195(พย) 27 พ.ค. 2563 26 พ.ค. 2566
50 กลุ่มผ้าถักโครเชต์บ้านสบสา
98/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 09-3132-1796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 980-65/195(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565