รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 133 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือนบ้านถ้ำผาตอง
248 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-1602-4775
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 357-5/240(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
2 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม
70 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-5036-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
หัตถกรรมหินอ่อน 280-2/12(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
3 กลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรดใต้
146 ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทรศัพท์ 6-1660-1593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 313-5/19(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
4 กลุ่มถักไหมพรมบ้านต้นยาง
4 ม.18 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 8-0022-2411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 314-10/195(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
5 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
188 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-9555-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 285-2/1472(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
6 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
188 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-9555-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 301-29/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
188 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-9555-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 318-4/246(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าข้าม
7 ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-0690-0577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าลายน้ำไหล
47/2557
ผ้าลายน้ำไหล 364-1/47(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
9 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าอำเภอขุนตาล
3 ม.12 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทรศัพท์ 8-9527-6919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 335-35/835(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
10 กลุ่มทอผ้าและทอเสื่อกกบ้านทุ่งโป่ง
27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์มือถือ 08-9434-6583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
1448/2553
ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร 384-1/1448(ชร) 1 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2569
11 กลุ่มทอผ้าและทอเสื่อกกบ้านทุ่งโป่ง
27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์มือถือ 08-9434-6583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 380-9/7(ชร) 1 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2569
12 กลุ่มทอผ้าและผ้ามัดย้อมบ้านท่าฮ่อ
38 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-1724-5857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 292-3/1472(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
13 กลุ่มทอผ้าและผ้ามัดย้อมบ้านท่าฮ่อ
38 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-1724-5857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 300-28/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
14 กลุ่มแปรรูปผ้าชาติพันธุ์
31/7 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-4128-3693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 293-4/1472(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
15 กลุ่มแปรรูปผ้าชาติพันธุ์
31/7 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-4128-3693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 295-23/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า
21 ม.8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-3869-2204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 304-11/417(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ
198 ม.12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ 8-3295-4141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
1446/2553
ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน 309-1/1446(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
18 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 โทรศัพท์มือถือ 06-3265-2966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 396-8/249(ชร) 23 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2570
19 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
198 ม.10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 9-7465-1699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
น้ำผึ้ง
263/2547
น้ำผึ้ง 319-5/263(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
20 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านห้วยชมภู
50 ม.11 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 8-4810-1753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 339-12/9(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
21 กลุ่มเย็บผ้าห่ม
55 ม.7 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340 โทรศัพท์ 8-7176-3712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 322-17/412(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
22 กลุ่มเย็บหมวกสานบ้านศรีชุม
46 ม.10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 6-3109-3228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 288-12/40(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
23 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่าสาย
220 ม.3 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-0308-6907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 290-12/20(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
24 กลุ่มเสื่อกกพัฒนา
181 ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-7579-2435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 282-7/7(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
25 กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้บ้านขัวแคร่
607 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-9758-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 368-9/45(ชร) 1 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2569
26 กลุ่มหัตถกรรมจักสานพลาสติก
142 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-5721-1315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 406-18/20(ชร) 23 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2570
27 กลุ่มหัตถกรรมบ้านหล่ายงาว
46/2 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 6-3118-7615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 363-4/972(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
28 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย
60 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-8001-5975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 302-30/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
29 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย
60 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-8001-5975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 281-1/1472(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
30 กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ทุ่งโค้ง
91 ม.8 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-2764-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 287-11/40(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
31 กลุ่มอาชีพจักสานเส้นพลาสติก
240 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-7190-7925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-15/20(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
32 นาง กนิษฐา ใจคำแปง
59 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 9-1745-6348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 329-1/66(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
33 นาง จรัส ลี้บุตร
240 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-7190-7925
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 345-2/972(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
34 นาง จุฬาภรณ์ คำปิน
509 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-1724-5857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 326-1/52(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
35 นาง แจ่มจันทร์ ไชยวรรณ์
108 ม.1 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1020-0565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 354-2/238(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
36 นาง แจ่มจันทร์ ไชยวรรณ์
108 ม.1 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-1020-0565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 346-1/180(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
37 นาง ฐิติมน อูปแก้ว
178 ม.8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 6-5095-2291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 343-18/412(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
38 นาง ฐิติมน อูปแก้ว
178 ม.8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 6-5095-2291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 353-16/196(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
39 นาง ทรวง สิทธิเจริญ
142 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-5721-1315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 351-20/412(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
40 นาง นงค์นุช วิริยะเกรียง
522/128 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-4753-5986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 401-17/417(ชร) 23 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2570
41 นาง นงลักษณ์ ยั่งยืน
254 ม.8 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 9-9387-4022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 341-14/20(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
42 นาง นาง ใจฟู
302 ม.9 ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 9-0251-8914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 347-19/412(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
43 นาง นุชสิณีย์ บุญแก้ว
42/1 ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-3094-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 323-14/417(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
44 นาง ปุณฑรีก์ จิระกุล
107 ม.12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 9-2254-2733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 286-16/412(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
45 นาง ปุณฑรีก์ จิระกุล
107 ม.12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 9-2254-2733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 306-13/417(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
46 นาง พวงพรรณ นพรัตน์
222 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-6117-1132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 350-15/196(ชร) 8 มี.ค. 2566 7 มี.ค. 2569
47 นาง พิมพ์พร เทียมลี้
20 ม.6 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-4282-9496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
สมุนไพรทอด
682/2563
พริกทอดสมุนไพรผสมหมูฝอย 283-1/682(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
48 นาง พิมพ์พร เทียมลี้
20 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์มือถือ 06-2461-5996
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
หมูหย็อง
99/2553
หมูหย็อง 398-2/99(ชร) 23 เม.ย. 2567 22 เม.ย. 2570
49 นาง พิรุณ อินทรศวร
420 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-5034-6001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
โคมแขวน
929/2548
โคมแขวน 359-3/929(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
50 นาง พิรุณ อินทรศวร
420 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-5034-6001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 360-3/972(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567