รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงราย จำนวน 84 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม
70 ม.8 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-5036-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
หัตถกรรมหินอ่อน 280-2/12(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
2 กลุ่มแกะสลักหิน-หยกเวียงพางคำ
200 ม.9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-9263-1107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก
644/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก 263-7/644(ชร) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้านสันกอตาล
171 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์มือถือ 08-9950-9190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 232-1/351(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
4 กลุ่มถักทอบ้านหนองอ้อ
210 ม.11 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์มือถือ 08-7190-8408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 235-9/195(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
5 กลุ่มถักทอบ้านหนองอ้อ
210 ม.11 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์มือถือ 08-7190-8408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 236-9/20(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
6 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
188 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-9555-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 285-2/1472(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
7 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย
188 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-9555-7644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 301-29/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าและผ้ามัดย้อมบ้านท่าฮ่อ
38 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-1724-5857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 292-3/1472(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
9 กลุ่มทอผ้าและผ้ามัดย้อมบ้านท่าฮ่อ
38 ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-1724-5857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 300-28/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
10 กลุ่มแปรรูปผ้าชาติพันธุ์
31/7 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-4128-3693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 293-4/1472(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
11 กลุ่มแปรรูปผ้าชาติพันธุ์
31/7 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-4128-3693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 295-23/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
12 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา โดย นางสาวเมทิกา ธิโนชัย
388 ม.2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์มือถือ 08-7995-3466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า 243-1/552(ชร) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
13 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา โดย นางสาวเมทิกา ธิโนชัย
388 ม.2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์มือถือ 08-7995-3466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
แชมพู
92/2552
แชมพู 231-3/92(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
14 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา โดย นางสาวเมทิกา ธิโนชัย
388 ม.2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์มือถือ 08-7995-3466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 238-1/550(ชร) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า
21 ม.8 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-3869-2204
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 304-11/417(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
16 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ
109 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240 โทรศัพท์ 6-3265-2966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก แบบใช้งานทั่วไป 255-4/249(ชร) 18 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2567
17 กลุ่มพรมเช็ดเท้าป่าบงหลวง
213 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-6194-5350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 221-15/412(ชร) 16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2566
18 กลุ่มเย็บหมวกสานบ้านศรีชุม
46 ม.10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 6-3109-3228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 288-12/40(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
19 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109/2 ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5376-3349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ชา
120/2558
ชา ชนิดชาไม่หมัก 260-10/120(ชร) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
20 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109/2 ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-6911-2589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ชา
120/2558
ชา ชนิดชากึ่งหมัก 261-11/120(ชร) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
21 กลุ่มสวนชาดอยตุง
109/2 ม.17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ 8-6911-2589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ชา
120/2558
ชา ชนิดชาหมัก 262-12/120(ชร) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
22 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านท่าสาย
220 ม.3 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-0308-6907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 290-12/20(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
23 กลุ่มเสื่อกกพัฒนา
181 ม.7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทรศัพท์ 8-7579-2435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 282-7/7(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
24 กลุ่มเสื่อกกสมบูรณ์
113 ม.14 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์มือถือ 09-9005-9098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 237-5/7(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
25 กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้บ้านขัวแคร่
607 ม.1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-9758-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
แจกันไม้ประดู่ 239-6/45(ชร) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
26 กลุ่มหัตถกรรมจักสานพลาสติก
142 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-5721-1315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก 246-10/20(ชร) 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2566
27 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น
314 ม.5 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-1864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช
970/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเมล็ดพืช 233-1/970(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
28 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น
314 ม.5 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์มือถือ 08-6184-1864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 234-2/1122(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
29 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย
60 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-8001-5975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 302-30/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
30 กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย
60 ม.1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 9-8001-5975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าจกไทลื้อ
1472/2557
ผ้าจกไทลื้อ 281-1/1472(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
31 กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ทุ่งโค้ง
91 ม.8 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-2764-0368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 287-11/40(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
32 นาง ทา ศิริสอ
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ 8-3214-3883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 251-6/7(ชร) 18 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2567
33 นาง นลินี นเรนทรเสนี
406 ม.9 ซ.พ่อขุน 3/4 ถ.พ่อขุน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-6189-1451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 267-10/417(ชร) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
34 นาง ปุณฑรีก์ จิระกุล
107 ม.12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 9-2254-2733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 286-16/412(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
35 นาง ปุณฑรีก์ จิระกุล
107 ม.12 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 9-2254-2733
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 306-13/417(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
36 นาง พิมพ์พร เทียมลี้
20 ม.6 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-4282-9496
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
สมุนไพรทอด
682/2563
พริกทอดสมุนไพรผสมหมูฝอย 283-1/682(ชร) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
37 นาง รุ่งรดา ธัญชนกชยะกูร
216 ม.7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 6-1718-0086
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 299-27/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
38 นาง วรากร โสรธรณ์
63 ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-9559-0985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 297-25/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
39 นาง ศิริพร สุขเกษม
132 ม.13 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-6374-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ครีมงา
1013/2548
ครีมงา 227-1/1013(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
40 นาง ศิริพร สุขเกษม
132 ม.13 ซ.- ถ.- ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-4041-7442
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งาคั่ว
686/2563
งาดำป่น 252-1/686(ชร) 18 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2567
41 นาง อนงวดี บุญจง
22 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ 8-9758-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 256-11/20(ชร) 18 ม.ค. 2564 17 ม.ค. 2567
42 นาง อุมาพร ใจยา
46 ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 9-3243-4455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 298-26/835(ชร) 23 พ.ค. 2565 22 พ.ค. 2568
43 นางสาว จุฑามณี อาจกล้า
170 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-1034-1614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย 218-1/619(ชร) 16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2566
44 นางสาว ธณัฐศิกาญ กันยวง
21 ม.17 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-1032-2320
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ
1249/2554
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 268-1/1249(ชร) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
45 นางสาว ปราจีน เวียงโอสถ
20 ม.11 ซ.4 ธารทอง ถ.ศรีเวียง-เวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 8-6182-0375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 220-8/195(ชร) 16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2566
46 นางสาว พรรณราย ยารังษี
240/2 ม.16 ซ.- ถ.สันโค้งหลวง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 8-4504-6923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 222-1/193(ชร) 16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2566
47 นางสาว มาไลลักษณ์ แสงเสรีธรรม
373 ม.9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350 โทรศัพท์ 8-4482-7930
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ผ้าปักครอสทิช
416/2558
ต่างหู HAND MADE 277-1/416(ชร) 1 ก.ย. 2564 31 ส.ค. 2567
48 นางสาว วลีญา คำน้อย
32 ม.2 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 09-9272-6509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 228-8/417(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
49 นางสาว วลีญา คำน้อย
32 ม.2 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์มือถือ 09-9272-6509
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 226-12/196(ชร) 3 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2566
50 นางสาว สุกฤตา อนันตะ
346 ม.6 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 9-3261-7586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 266-1/595(ชร) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565