รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 96 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องเงินพรพระคุณไทย
154/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงินรมดำ 148-5/23(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
2 กลุ่มเครื่องเงินละว้าบ้านละอูบ
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
เครื่องเงิน แบบมีลวดลาย 150-7/23(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
3 กลุ่มจันทร์สมผ้าฝ้าย
62/1 ม.- ซ.- ถ.- ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 135-20/417(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
4 กลุ่มจันทร์สมผ้าฝ้าย
62/1 ม.- ซ.- ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 130-5/196(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
5 กลุ่มชาเฉินฟง
จ.79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชา
120/2558
ชาอูหลงก้านอ่อน ขนาด 100 กรัม 126-1/120(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
6 กลุ่มชาเฉินฟง
จ.79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชา
120/2558
ชาอูหลงยอดน้ำค้าง คัดพิเศษ ขนาด 100 กรัม 127-2/120(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
7 กลุ่มเชกิ เซอู ผ้อทอกะเหรี่ยง
68/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์มือถือ 09-2968-1399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พวงกุญแจผ้าทอ 225-3/412(มส) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบ้านแม่ลาน้อย
182 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 191-18/609(มส) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
66/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุดมูเซอ
1282/2549
ประเภทชุดมูเซอสตรีแบบที่ 2 195-5/1282(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านลุกข้าวหลาม
66/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 200-24/417(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
11 กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอขนแกะ ประเภททอ 152-4/247(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะ
975/2548
ผ้าคลุมไหล่ 163-2/975(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าขนแกะปางตอง
179 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์มือถือ 08-9560-6589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะ
975/2548
กิ๊ฟติดผมขนแกะ 224-3/975(มส) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
14 กลุ่มทอผ้าขนแกะปางตอง
179 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์มือถือ 08-9560-6589
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้าขนแกะ
830/2548
ผ้าขนแกะ 223-2/830(มส) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
15 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง
150 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5304-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 202-20/609(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
16 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
99 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5304-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 213-18/835(มส) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
17 กลุ่มทอผ้าแบวา
34/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย 166-17/1453(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มทอผ้าแบวา
34/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงหญิง 146-15/1453(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าแบวา
34/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 157-15/609(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
20 กลุ่มทิวาร์ผ้าฝ้าย
263 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 204-16/835(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
21 กลุ่มทิวาร์ผ้าฝ้าย
263 ม.5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 205-17/835(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
22 กลุ่มธรากร
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (พวงกุญแจช้าง) 167-6/196(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
23 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
น้ำมะขามป้อม
487/2556
น้ำมะขามป้อม 189-2/487(มส) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
24 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
น้ำเสาวรส
276/2554
น้ำเสาวรส 188-1/276(มส) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
25 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
น้ำลูกหม่อน
851/2557
น้ำลูกหม่อน ชนิดลูกหม่อนแท้ 193-1/851(มส) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
26 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์มือถือ 06-2791-6596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
งาดำผสมมัลเบอร์รี่ 217-11/710(มส) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
27 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอน
33/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์มือถือ 06-2791-6596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถั่วลิสงอบ
1146/2549
ถั่วลายเสือ 218-7/1146(มส) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าชนเผ่าลีซอ
6/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150 โทรศัพท์มือถือ 08-3204-6059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 155-22/417(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
29 กลุ่มผ้าด้นมือ ผ้าปักมือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
321 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ
250/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ แบบใช้งานทั่วไป เส้นใยประดิษฐ์ (ที่เก็บกุญแจ) 199-1/250(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
30 กลุ่มผ้าด้นมือ ผ้าปักมือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
321 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า (กระเป๋าเก็บเหรียญ) 212-25/417(มส) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
31 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงห้วยไก่ป่า
4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 156-14/609(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
32 กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงห้วยไก่ป่า
4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย 165-16/1453(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
33 กลุ่มผ้าทอละว้าบ้านละอูบ
25/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 134-13/609(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
34 กลุ่มผ้าทอละว้าบ้านละอูบ
25/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อลัวะ
1105/2548
ประเภทเสื้อลัวะสตรี 208-5/1105(มส) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
35 กลุ่มผ้ามัดย้อมโป่งสาปาย
13/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 171-1/52(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
36 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สบป่อง* อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาม้อนรสขิง 176-10/710(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
37 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาดำน้ำผึ้ง 174-8/710(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
38 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาตัด
710/2559
ขนมงาขาวตะไคร้ 175-9/710(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
39 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถั่วลิสงอบ
1146/2549
ถั่วลายเสือ 164-4/1146(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
40 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาคั่ว
686/2563
งาคั่ว ชนิดบด 173-6/686(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
41 กลุ่มแม่บ้านห้วยเสือเฒ่า
99 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งาคั่ว
686/2563
งาดำคั่ว แบบเม็ด ขนาด 300 กรัม 129-5/686(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
42 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ
137/3 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตชายชนิดเส้นใยประดิษฐ์แบบไม่มีลายปัก 140-3/834(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
43 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ
137/3 ม.- ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อไต
834/2554
ประเภทเสื้อไตหญิงชนิดเส้นใยประดิษฐ์แบบมีลายปัก 141-4/834(มส) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
44 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ
137/3 ซ.- ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อซาฟารี ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 179-1/836(มส) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
45 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะมอลอ
75 ม.9 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 201-19/609(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
46 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพะมอลอ
75 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เสื้อกะเหรี่ยง
1453/2555
เสื้อกะเหรี่ยงชาย ชนิดเส้มใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 210-18/1453(มส) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
47 กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม
126 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าลีซู 154-21/417(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
48 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าแป๋
41/3 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5204-9260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ย่าม
609/2547
ย่าม 203-21/609(มส) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
49 กลุ่มสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด
127 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาชนะจากพืช
1557/2563
จานกาบหมาก 147-2/1557(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
50 กลุ่มหัตถกรรมผ้าตำบลปางหมู
333/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้านุ่งป้าย
1251/2564
ผ้านุ่งป้าย ชนิดเส้นใยผสม 145-1/1251(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567