รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 122 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,768 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล้วยกวนแม่ลำจวน
210 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-6529-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวนกะทิสด 830-24/35(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
2 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6927-7664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 807-27/40(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
3 กลุ่มจินตนา ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์ นครสวรรค์
296/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1284-9007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หมอนประดิษฐ์
1563/2564
หมอนประดิษฐ์ 775-1/1563(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
4 กลุ่มดอกไม้จันทน์แฟนซี
244/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-4491-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 825-10/651(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
5 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 795-16/17(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
6 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ เส้นใยธรรมชาติ 796-3/246(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
7 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
เส้นใยธรรมขาติ 797-1/1626(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวถนน
45/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-4556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 757-2/18(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเนินทอง
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 09-6662-4654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 780-14/17(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
10 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านธารมะยม
18 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-6216-9725
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 810-41/412(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
11 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1923-5841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 747-11/7(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 803-7/20(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
13 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 804-48/418(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
14 กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าทอมือผ้าญี่ปุ่นบ้านหนองเสลา
29 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-3255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 769-39/412(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 779-14/417(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 811-42/412(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางประมุง
40/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ 0-7909-9417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 813-21/35(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่
14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-7211-8229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 814-22/35(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
19 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านมาบแก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-2294-3231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 761-28/9(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
20 กลุ่มศิลาฟางอุปถัมภ์
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 734-42/418(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
21 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 โทรศัพท์มือถือ 08-5164-6152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 781-15/17(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
22 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโปร่งเขนง
61 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-7839-4958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 782-1/1473(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
23 กลุ่มสตรีบ้านยางโทน
3/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6213-4656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 736-6/651(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
24 กลุ่มสตรีบ้านไร่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-1680-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 815-23/35(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
25 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/27 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5603-3920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 732-37/412(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
26 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/27 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-4396-6924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 824-19/182(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
27 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
13/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-6931-0867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
เส้นใยธรรมขาติ 798-2/1626(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
28 กลุ่มสัมมาชีพดอกไม้จันทน์บ้านเทียนชัย
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-6527-0018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 768-8/651(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
29 กลุ่มแสงชัชวาลย์
128 ม.- ซ.ตรีวิมล ถ.แสงชัชวาลย์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1039-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 723-23/203(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
30 กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าหวาย
42/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7103-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 801-8/19(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
31 กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าหวาย
42/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7103-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 802-6/20(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
32 กลุ่มอาชีพบ้านโมเน่ต์
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 776-11/115(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
33 กลุ่มอาชีพใบบุญดอกไม้จันทน์
299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 812-9/651(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
34 นาง กชภัท นุชทรัพย์
37/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 06-4224-6654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 786-28/196(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
35 นาง เกศินี สะมะถะธัญกร
138/2 ม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-9347-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 770-46/418(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
36 นาง จรรยา ฤทธิ์บำรุง
709/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 06-2589-9728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 840-6/93(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
37 นาง จรรยา ฤทธิ์บำรุง
709/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 06-2589-9728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน&ประคำดีควาย 839-13/92(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
38 นาง ณัฐลักษณ์ หมู่พยัคฆ์
100/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 774-8/424(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
39 นาง ณัฐลักษณ์ หมู่พยัคฆ์
100/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 773-8/615(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
40 นาง นิตยา แอมสาว
16/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1793-6416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 753-44/418(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
41 นาง พรทิพย์ ก้อนจันทร์เทศ
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6207-4762
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 808-25/203(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
42 นาง พรทิพย์ พินิจสุวรรณ
43/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9566-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 728-20/46(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
43 นาง มะปราง สุมังคละ
18/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-6202-2453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 826-43/412(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
44 นาง รวิภา นาคกระจ่าง
96/24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-1698-9995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
คุกกี้
118/2555
คุกกี้อัลมอนด์ 739-6/118(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
45 นาง รวิภา นาคกระจ่าง
96/24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-1698-9995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนยสดและหน้ากระเทียม 791-4/460(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
46 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 767-7/651(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
47 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 766-27/196(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
48 นาง วิภาพร เชื้อนุ่น
264 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 06-5337-4055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 828-33/45(นว) 12 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2570
49 นาง สรญา บุญนก
ช64/346 ม.- ซ.- ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6679-2565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ไข่เค็ม 741-2/505(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
50 นาง สิณาพร เจตกสิกรณ์
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-8578-1828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ 743-10/92(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่19 ก.ค. 2567