รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 92 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 715-3/419(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
2 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 714-9/221(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
3 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายตำบลกลางแดด
24/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1962-2016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระบุง 709-26/40(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
4 กลุ่มจินตนา ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์ นครสวรรค์
296/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1284-9007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หมอนประดิษฐ์
1563/2564
หมอนประดิษฐ์ 775-1/1563(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 795-16/17(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
6 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภทผ้าทอ เส้นใยธรรมชาติ 796-3/246(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
7 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
เส้นใยธรรมขาติ 797-1/1626(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวถนน
45/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-4556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 757-2/18(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเนินทอง
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 09-6662-4654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 780-14/17(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
10 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1923-5841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 747-11/7(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประดับสวยด้วยผ้าไทย
185 ม.- ซ.- ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6449-3896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 712-1/191(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์สวยด้วยเชือกมัดฟาง
1/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-2490-0796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 713-41/418(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
13 กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าทอมือผ้าญี่ปุ่นบ้านหนองเสลา
29 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-3255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 769-39/412(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
14 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 710-26/9(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 779-14/417(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
16 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านมาบแก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-2294-3231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 761-28/9(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
17 กลุ่มศิลาฟางอุปถัมภ์
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 734-42/418(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
18 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 โทรศัพท์มือถือ 08-5164-6152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 781-15/17(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
19 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโปร่งเขนง
61 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-7839-4958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 782-1/1473(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
20 กลุ่มสตรีบ้านยางโทน
3/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6213-4656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 736-6/651(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
21 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/27 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-5603-3920
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 732-37/412(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
22 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
13/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-6931-0867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
เส้นใยธรรมขาติ 798-2/1626(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
23 กลุ่มสัมมาชีพดอกไม้จันทน์บ้านเทียนชัย
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-6527-0018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 768-8/651(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
24 กลุ่มแสงชัชวาลย์
128 ม.- ซ.ตรีวิมล ถ.แสงชัชวาลย์ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1039-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 723-23/203(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
25 กลุ่มอาชีพบ้านโมเน่ต์
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 776-11/115(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
26 นาง กชภัท นุชทรัพย์
37/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 06-4224-6654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 786-28/196(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
27 นาง เกศินี สะมะถะธัญกร
138/2 ม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-9347-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 770-46/418(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
28 นาง ณัฐลักษณ์ หมู่พยัคฆ์
100/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 774-8/424(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
29 นาง ณัฐลักษณ์ หมู่พยัคฆ์
100/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 773-8/615(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
30 นาง นิตยา แอมสาว
16/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1793-6416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 753-44/418(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
31 นาง พรทิพย์ พินิจสุวรรณ
43/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9566-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 728-20/46(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
32 นาง รวิภา นาคกระจ่าง
96/24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-1698-9995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
คุกกี้
118/2555
คุกกี้อัลมอนด์ 739-6/118(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
33 นาง รวิภา นาคกระจ่าง
96/24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-1698-9995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบหน้าเนยสดและหน้ากระเทียม 791-4/460(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
34 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 767-7/651(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
35 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 766-27/196(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
36 นาง สรญา บุญนก
ช64/346 ม.- ซ.- ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6679-2565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ไข่เค็ม 741-2/505(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
37 นาง สิณาพร เจตกสิกรณ์
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-8578-1828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ 743-10/92(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
38 นางสาว กัญญา ศรีไพโรจน์
24 ม.- ซ.- ถ.แสงสววรค์ใต้ ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1039-1022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 724-24/203(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
39 นางสาว พยุง กริดสาริกัน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-3815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 733-38/412(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
40 นางสาว พยุง กริดสาริกัน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-3815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม 762-7/24(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
41 นางสาว พเยาว์ กริดสาริกัน
33 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-3815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 787-40/412(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
42 นางสาว รภัสสรณ์ ขำเส็ง
90/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 738-10/115(นว) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
43 นางสาว รภัสสรณ์ ขำเส็ง
90/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบ รสสตอรอว์เบอร์รี่และรสเนย 756-3/460(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
44 นางสาว ศศิเสาวภา โอราราม
1294 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-4619-4352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 707-4/23(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
45 นางสาว สุนีย์ จันทรวรชาต
214/103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-3321-9274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 772-6/421(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
46 นางสาว สุนีย์ จันทรวรชาต
214/103 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 09-3321-9274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 771-47/418(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
47 นาย เจริญ ขำสงค์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 746-31/8(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
48 นาย เจริญ ขำสงค์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 763-11/68(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
49 นาย ชาญชัย คงสมแสวง
88/22 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9638-9422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 750-31/45(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
50 นาย ชิต พศุตฆ์อังกูร
612/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 09-8641-5561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้จระเข้ 789-6/595(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566