รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครสววรค์ จำนวน 97 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 715-3/419(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
2 กลุ่มกันเพ็ชรบ้านละคร
76 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9995-5074
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หัวโขน
221/2547
ประเภทใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 714-9/221(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
3 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายตำบลกลางแดด
24/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1962-2016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
กระบุง 709-26/40(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
4 กลุ่มจินตนา ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์ นครสวรรค์
296/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1284-9007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
หมอนประดิษฐ์
1563/2564
หมอนประดิษฐ์ 775-1/1563(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
5 กลุ่มดอกไม้จันทน์แฟนซีร่วมใจ
244/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-4491-2283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทน์ 698-5/651(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 661-4/24(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2/250 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-9958-7888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 660-25/9(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
8 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวถนน
45/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-4556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 757-2/18(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเนินทอง
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 09-6662-4654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 780-14/17(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
10 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า
18/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-6202-2453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 667-34/412(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
11 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1923-5841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 747-11/7(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12 กลุ่มทำตะกร้าโครงเหล็กเชือกฟาง
25/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์มือถือ 08-2168-7437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 662-5/20(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
13 กลุ่มเปลญวนบ้านหนองสังข์
15/6 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-7902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
เปล
203/2546
เปล 693-21/203(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประดับสวยด้วยผ้าไทย
185 ม.- ซ.- ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-6449-3896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 712-1/191(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง
123/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-1870-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากใบตอง
944/2560
ผลิตภัณฑ์จากใบตอง 699-1/944(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์สวยด้วยเชือกมัดฟาง
1/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-2490-0796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 713-41/418(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
17 กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าทอมือผ้าญี่ปุ่นบ้านหนองเสลา
29 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-9568-3255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 769-39/412(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
18 กลุ่มพรมเช็ดเท้า
13/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 09-8767-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 694-35/412(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
19 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 695-36/412(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
20 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 710-26/9(นว) 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2567
21 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและตะกร้าเชือกฟางบ้านพุเม่น
35/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-0931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 696-40/418(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 689-24/196(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
113 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-5214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 779-14/417(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางประมุง
40/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ 0-7909-9417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 672-19/35(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
25 กลุ่มไม้กวาด อช. อาสาพัฒนาชุมชน
299 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-9614-7744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 666-15/182(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
26 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านมาบแก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-2294-3231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 761-28/9(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
27 กลุ่มร่มเกล้าหัตถกรรม
503 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์มือถือ 08-9702-4539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 687-22/196(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
28 กลุ่มศิลาฟางอุปถัมภ์
151 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทรศัพท์มือถือ 08-0505-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 690-25/196(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
29 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจันเสน
- ม.1 ซ.- ถ.- ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 โทรศัพท์มือถือ 08-5164-6152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 781-15/17(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
30 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโปร่งเขนง
61 ม.9 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์มือถือ 08-7839-4958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 782-1/1473(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
31 กลุ่มสตรีบ้านไร่
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์มือถือ 08-1680-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 671-18/35(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
32 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-8439-6924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 665-14/182(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
33 กลุ่มสตรีบ้านหนองทราย
14/24 ม.12 ซ.- ถ.- ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-8439-6924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 688-23/196(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
34 กลุ่มสัมมาชีพดอกไม้จันทน์บ้านเทียนชัย
19 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-6527-0018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 768-8/651(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
35 กลุ่มอาชีพบ้านโมเน่ต์
78/46 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม 776-11/115(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
36 นาง เกศินี สะมะถะธัญกร
138/2 ม.8 ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 09-9347-5280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 770-46/418(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
37 นาง จรรยา ฤทธิ์บำรุง
8/1014 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 06-2589-9728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แชมพู
92/2552
แชมพู 704-9/92(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
38 นาง จรรยา ฤทธิ์บำรุง
8/1014 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 06-2589-9728
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 705-5/93(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
39 นาง ณัฐลักษณ์ หมู่พยัคฆ์
100/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 774-8/424(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
40 นาง ณัฐลักษณ์ หมู่พยัคฆ์
100/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 773-8/615(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
41 นาง นิตยา แอมสาว
16/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1793-6416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 753-44/418(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
42 นาง พรรณปรียาพร ผ่องวิลัย
92/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-1037-4087
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 706-3/665(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
43 นาง พันธ์ทิพย์ สุขใจ
88/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์มือถือ 08-1887-1341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 700-11/36(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
44 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 767-7/651(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
45 นาง วาสนา ชมชาติ
288/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-8426-1258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 766-27/196(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
46 นาง วิภาพร เชื้อนุ่น
264 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 06-5337-4055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 681-28/45(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
47 นาง วิภาพร เชื้อนุ่น
264 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 06-5337-4055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 682-3/82(นว) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
48 นางสาว พยุง กริดสาริกัน
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์มือถือ 08-1534-3815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 762-7/24(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
49 นางสาว รภัสสรณ์ ขำเส็ง
90/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-2513-5460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมปังอบกรอบ
460/2555
ขนมปังอบกรอบ รสสตอรอว์เบอร์รี่และรสเนย 756-3/460(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
50 นางสาว รภัสสรณ์ ขำเส็ง
90/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 โทรศัพท์มือถือ 08-4990-0113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ขนมโมจิ
117/2555
ขนมโมจินมสดไส้ถั่วไข่เค็มและไส้มะพร้าวใบเตย 669-10/117(นว) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565