รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 118 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ
91 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 384-6/20(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
2 กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ
91 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 385-7/39(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
3 กลุ่มจักสานเครือเถาวัลย์
25 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-6442-3482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
กระเช้าเถาวัลย์ 336-2/71(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านคลองแบ่ง
1/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 386-7/20(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
5 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 358-5/182(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
6 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 369-10/9(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
7 กลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 304-5/20(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 391-18/417(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 333-1/613(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
10 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 344-9/836(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
11 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 392-10/835(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
12 กลุ่มถักพรมอเนกประสงค์
63/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 373-13/412(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
13 กลุ่มทอซิ่นตีนจกบ้านผาทั่ง
14 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 306-12/609(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
14 กลุ่มทอซิ่นตีนจกบ้านผาทั่ง
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 349-20/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 409-29/48(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
16 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 407-27/48(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 321-15/609(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 320-6/381(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ 2
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 348-13/17(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 360-22/196(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
21 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 374-24/48(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
32 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 375-17/197(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
23 กลุ่มทอผ้าลายโบราณ(สมบัติ)
55 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 307-13/609(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
24 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 399-18/197(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
25 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 397-16/17(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
26 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 408-28/48(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
27 กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างทิน)
2/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 342-17/82(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
28 กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างทิน)
2/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 335-6/68(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
29 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 309-18/48(อน) 3 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2567
30 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 303-3/1473(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
31 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 302-11/17(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
32 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 361-15/197(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนขวาน
198/2564
หมอนขวาน 380-5/198(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ เส้นใยผสม 382-3/246(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 381-25/48(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 367-16/609(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งน้ำเค็ม
39 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 395-9/18(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
27 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 353-7/18(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
39 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
27 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 357-14/17(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
27 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 362-16/197(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
41 กลุ่มรวมน้ำใจแม่บ้านตาลเอน
59/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
พัด
415/2547
พัด 404-4/415(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
42 กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง
23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 324-2/206(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
43 กลุ่มสมจิตรผ้าทอพื้นเมืองบ้านเจ้าวัด
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 350-21/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
44 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง
39/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2564
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยผสม 345-2/839(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
45 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง
39/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 343-7/835(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
46 กลุ่มอนุรักษ์อาวุธโบราณบ้านหนองมะสัง
40 ม.3 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 313-5/68(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
47 กลุ่มอนุรักษ์อาวุธโบราณบ้านหนองมะสัง
40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 312-5/184(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
48 กลุ่มอนุรักษ์อาวุธโบราณบ้านหนองมะสัง
40 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 314-13/45(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
49 งานช่างวิถีไทย WT
18/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 379-19/82(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
50 งานช่างวิถีไทย WT
18/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 378-7/68(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567