รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 127 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านนาทุ่งเชือก
130 ม.4 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 232-6/196(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
2 กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ
91 ม.1 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 236-4/39(อน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
3 กลุ่มงานฝีมือบ้านหนองขาลาย
66 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 278-6/8(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
4 กลุ่มจักสาน บ้านพุต่อ
136 ม.15 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 245-10/40(อน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
5 กลุ่มจักสานเครือเถาวัลย์
25 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-6442-3482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
กระเช้าเถาวัลย์ 336-2/71(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
6 กลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม
69 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
พัด
415/2547
พัด 287-3/415(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
7 กลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 304-5/20(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ที่นอนปิกนิก
613/2547
ที่นอนปิกนิก 333-1/613(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหินโหง่น
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 344-9/836(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
10 กลุ่มทอซิ่นตีนจกบ้านผาทั่ง
14 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 306-12/609(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
11 กลุ่มทอซิ่นตีนจกบ้านผาทั่ง
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 349-20/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
12 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 281-13/197(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
13 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 280-10/17(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
14 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 279-14/48(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
15 กลุ่มทอผ้าบ้านนทุ่งนา
237 ม.6 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 231-10/609(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
16 กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
29 ม.3 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 229-12/48(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
17 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 273-14/417(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
18 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 274-11/609(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 294-15/48(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
20 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 230-11/197(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
21 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 321-15/609(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
22 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 320-6/381(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ 2
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 348-13/17(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ที่ 2
37 ม.2 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 235-12/197(อน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
25 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหม้อ(เกาะพยอม)
134 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
โสร่งทอมือ
924/2557
โสร่งทอมือ 295-1/924(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
26 กลุ่มทอผ้าลายโบราณ(สมบัติ)
55 ม.1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ย่าม
609/2547
ย่าม 307-13/609(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
27 กลุ่มทอพรมเอนกประสงค์บ้านหาดทนง
83/4 ม.6 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 224-10/412(อน) 2 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2566
28 กลุ่มทอเสื่อจากต้นกก
3 ม.14 ซ.- ถ.- ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทรศัพท์ 0-5697-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 276-5/7(อน) 4 มี.ค. 2564 3 มี.ค. 2567
29 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองลัน
47 ม.4 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 286-15/417(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
30 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองลัน
47 ม.4 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 285-18/196(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
31 กลุ่มแปรรูปและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน ม.1 ต.ห้วยแห้ง
121 ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 255-10/196(อน) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
32 กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างทิน)
2/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้สำหรับประดับตกแต่งหรือเป็นของที่ระลึก 342-17/82(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
33 กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า(ช่างทิน)
2/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์
68/2546
ผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์และกระดูกสัตว์ 335-6/68(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
34 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 309-18/48(อน) 3 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2567
35 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าหมี่ขิด
1473/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 303-3/1473(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
36 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 302-11/17(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 266-5/381(อน) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยพลู
27 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 353-7/18(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
39 กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านไร่
20/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 249-7/196(อน) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
40 กลุ่มไม้กวาดบ้านตานาด
24 ม.3 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 284-4/182(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
41 กลุ่มไม้กวาดบ้านตานาด
24 ม.3 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดใยตาล
440/2561
ไม้กวาดใยตาล 283-1/440(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มี.ค. 2567
42 กลุ่มไม้กวาดบ้านตานาด
24 ม.3 ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 282-9/9(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
43 กลุ่มรวมน้ำใจแม่บ้านตาลเอน
57/1 ม.4 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 239-8/40(อน) 5 มิ.ย. 2563 4 มิ.ย. 2566
44 กลุ่มรองเท้าแตะหนังท่าซุง
23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังแท้ 324-2/206(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
45 กลุ่มสตรีเขาปฐวี
12/4 ม.5 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 265-16/196(อน) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
46 กลุ่มสมจิตรผ้าทอพื้นเมืองบ้านเจ้าวัด
109 ม.1 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 259-12/196(อน) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
47 กลุ่มสมจิตรผ้าทอพื้นเมืองบ้านเจ้าวัด
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก
48/2557
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 350-21/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
48 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง
39/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 251-8/196(อน) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
49 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง
39/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2564
ประเภทกางเกงชนิดเส้นใยผสม 345-2/839(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
50 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปหนองฉาง
39/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 343-7/835(อน) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565