รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 87 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระทงทรงธรรม
141/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-2878-3669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 200-13/968(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
2 กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดบ้านลานดอกไม้ตกหมู่ที่ 1
6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1293-3301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด ชนิด กระทงเปลือกข้าวโพด 178-12/968(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
3 กลุ่มแกะสลักหนังมรดกหัตถศิลป์
243 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์ 8-7662-5116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 260-5/410(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
4 กลุ่มแกะสลักหินอ่อนพรานกระต่าย
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-1887-8849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 179-4/12(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
5 กลุ่มจักสานบ้านหนองหิน
123 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 9-5493-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 203-4/40(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
6 กลุ่มดอกไม้จันทน์แฟนซีบ้านนปภา
68/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-4742-5010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทน์ 196-1/651(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
7 กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม
5 ม.20 ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-1886-7855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 212-9/417(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
8 กลุ่มทอผ้าขาวม้าและแปรรูปธรณ์ดีไซร์
17/4 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6036-1826
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 232-12/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
9 กลุ่มทอผ้าศิลาแลงบ้านวังตะเคียน
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 6-3896-9246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 262-2/246(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
10 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านแปลงสี่
21/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-6217-7212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 241-10/412(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
11 กลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
253 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-5244-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 248-4/421(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
12 กลุ่มบ้านนวัตวิถีกลุ่มศิลปาชีพบ้านจอมแขวน
54 ม.17 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1304-7115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 230-10/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
13 กลุ่มบ้านศรีส้มโมเดล
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 9-9165-1238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 233-1/1444(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
14 กลุ่มแปรรูปผ้าปักบ้านอุดมทรัพย์
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-7525-9561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก 185-5/249(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่โรงเรียนบ้านช้างคับ
99 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 9-1389-0542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
สบู่แกะสลัก
574/2547
สบู่แกะสลัก 247-2/574(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
16 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-1674-3028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก 174-4/249(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
17 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-1674-3028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 175-8/417(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
18 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาบ้านคลองปลาร้า
98 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-3319-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 231-11/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
19 กลุ่มเพลินจิตร
177 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-2765-3157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 242-11/412(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
20 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
49 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 8-0630-1062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้ 205-3/951(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
21 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
49 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 8-0630-1062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 206-5/45(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
22 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
49 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 8-0630-1062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ 207-2/949(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
23 กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
17 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-9640-0673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ขนมไทย
1/2552
มะพร้าวเสวย รสกาแฟ 237-8/1(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
24 กลุ่มมัดหมี่ไหมประดิษฐ์ทอมือบ้านประชาสุขสันต์
247 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 9-3196-5917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 240-1/17(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
25 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6092-9039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 190-1/24(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
26 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6092-9039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 252-6/709(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
27 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 9-0248-2938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 201-7/182(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
28 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 9-0248-2938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 172-20/9(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
29 กลุ่มไม้กวาดบ้านลานหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-3330-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 168-19/9(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
30 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-3336-0960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 167-2/1122(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
31 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-3330-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 211-8/182(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
32 กลุ่มวังชมพูหินอ่อน
157/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 6-5417-5939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 269-8/12(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตบ้านตะเคียนงาม
46 ม.8 ซ.- ถ.- ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-5267-3960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 176-4/709(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
34 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น
146 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-9907-2052
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบ 204-1/1038(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
35 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพlสตรีด้านการถนอมอาหาร
219/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-9642-8808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 199-2/36(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
36 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองสำราญ
2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-2400-3290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 265-3/836(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
37 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านชัยมงคล
3 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-9507-8099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 263-5/197(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
38 กลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มทอผ้าบัานวังเจ้า
52/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์ 8-1281-6792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 264-1/63(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
39 กลุ่มหินอ่อนเมืองพรานงานกลึง
79/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-8162-3841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 180-5/12(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
40 กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน
45 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-4622-8299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 198-1/36(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
41 กลุ่มอาชีพแม่บ้านโนนใน
45 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-4622-8299
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ขนมไทย
1/2552
ขนมทองม้วน 197-6/1(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
42 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
กระทงเปลือกข้าวโพด 235-17/968(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
43 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 234-13/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
44 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 236-3/24(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
45 นาง เบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์
55 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-1550-4837
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องดีบุก
72/2546
เครื่องดีบุก 194-1/72(กพ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
46 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.4 ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ข้าวเม่าหมี่
152/2559
ข้าวเม่าหมี่ 238-2/152(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
47 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดดิบ 249-3/27(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
48 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 250-4/27(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
49 นาง รัชวรรณ มโนมัย
1300 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-8428-0501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าปัก
249/2558
ผ้าปัก 239-6/249(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
50 นาง วิรัตน์ ทวนธง
84 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-7200-1017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด ชนิดกระทงเปลือกข้าวโพด 177-11/968(กพ) 13 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565