รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 106 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดบ้านลานดอกไม้ตกหมู่ที่ 1
6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1293-3301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 299-19/968(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าปักอุดมทรัพย์
24 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-7525-9561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 287-10/249(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
3 กลุ่มแกะสลักหนังมรดกหัตถศิลป์
243 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์ 8-7662-5116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 260-5/410(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
4 กลุ่มแกะสลักหนังมรดกหัตถศิลป์
243 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์ 8-7662-5116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 328-3/59(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
5 กลุ่มจักสานบ้านสามจบ
28/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 8-4273-4614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ลูกประคบสมุนไพร
176/2553
ลูกประคบสมุนไพร 278-1/176(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
6 กลุ่มจักสานบ้านหนองหิน
123 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 9-5493-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 297-6/40(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
7 กลุ่มจักสานสุข
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0-6357-6667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 271-5/40(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
8 กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม
5 ม.20 ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-1886-7858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 288-16/417(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
9 กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นในบ้านคลองแตงโม
5 ม.20 ซ.- ถ.- ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-1886-7858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 289-9/835(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
10 กลุ่มทอผ้าขาวม้าและแปรรูปธรณ์ดีไซร์
17/4 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6036-1826
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 232-12/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-7208-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 279-6/197(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-7208-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 280-3/246(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าศิลาแลงบ้านวังตะเคียน
1/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 6-3896-9246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 262-2/246(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอพรมเช็ดเท้าบ้านแปลงสี่
21/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-6217-7212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 241-10/412(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
15 กลุ่มนักธุรกิจน้อยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
253 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-5244-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 248-4/421(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
16 กลุ่มบ้านนวัตวิถีกลุ่มศิลปาชีพบ้านจอมแขวน
54 ม.17 ซ.- ถ.- ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1304-7115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 230-10/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
17 กลุ่มบ้านศรีส้มโมเดล
46 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 9-9165-1238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 233-1/1444(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์แกะสลักสบู่โรงเรียนบ้านช้างคับ
99 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 9-1389-0542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
สบู่แกะสลัก
574/2547
สบู่แกะสลัก 247-2/574(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
19 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-1674-3028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 286-9/249(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
20 กลุ่มผ้าปักชาวเขา
77/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-1674-3028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 285-15/417(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
21 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาบ้านคลองปลาร้า
98 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-3319-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 231-11/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
22 กลุ่มเพลินจิตร
177 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-2765-3157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 242-11/412(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
23 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านศรีสกุณา
49 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190 โทรศัพท์ 6-1516-7885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ 333-3/239(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
24 กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
17 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 8-9640-0673
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ขนมไทย
1/2552
มะพร้าวเสวย รสกาแฟ 237-8/1(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
25 กลุ่มมัดหมี่ไหมประดิษฐ์ทอมือบ้านประชาสุขสันต์
247 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ 9-3196-5917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 240-1/17(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
26 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6092-9039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด 326-21/968(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
27 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6092-9039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 296-4/24(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
28 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6092-9039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารท 252-6/709(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
29 กลุ่มแม่บ้านชาววัง
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4174-2789
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เฉาก๊วย
517/2547
เฉาก๊วย 277-5/517(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
30 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 8-1887-5397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 302-10/182(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
31 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 8-1887-5397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 300-24/9(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
32 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 8-1887-5397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 301-5/1122(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
33 กลุ่มแม่บ้านโนนโกเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม
68 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 8-5401-0363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 276-12/412(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
34 กลุ่มวังชมพูหินอ่อน
157/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 6-5417-5939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 269-8/12(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
35 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองสำราญ
2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-2400-3290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 265-3/836(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
36 กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านคลองสำราญ
2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-2400-3290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 282-7/835(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
37 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านชัยมงคล
3 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-9507-8099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 263-5/197(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
38 กลุ่มสตรีแม่บ้านกลุ่มทอผ้าบัานวังเจ้า
52/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทรศัพท์ 8-1281-6792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 264-1/63(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
39 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาบ้านคลองเตย
60 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 9-8885-7986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 303-4/23(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
40 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเรือนไทย
105/4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-9567-9144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 274-3/8(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
41 กลุ่มอาชีพบ้านหนองหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-3330-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 290-22/9(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
42 กลุ่มอาชีพบ้านหนองหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-3330-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 291-9/182(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
43 กลุ่มอาชีพบ้านหนองหิน
112 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 8-3330-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 292-4/1122(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
44 นาง เฉลิมศรี ส้มแป้น
393 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1067-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ
949/2558
ประเภททำจากไม้ 334-3/949(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
45 นาง เฉลิมศรี ส้มแป้น
393 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 9-1067-8983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
ประเภททำจากไม้ 335-6/951(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
46 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากเปลือกข้าวโพด
968/2559
กระทงเปลือกข้าวโพด 235-17/968(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
47 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 234-13/417(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
48 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 236-3/24(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
49 นาง ธนพร พลอาจ
9/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-1973-9939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทของใช้เบ็ดเตล็ด 329-9/12(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
50 นาง ปราณี จะนต
4/27 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-5014-7049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มดองน้ำเกลือชนิดต้มสุก 332-6/27(กพ) 29 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2570
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567