รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 131 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะเเม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ 315-4/610(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
2 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะเเม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์มือถือ 08-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 316-1/1626(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
3 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 314-7/9(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
4 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 312-4/422(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
5 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
280 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 313-3/246(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
6 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
280 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1629/2565
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 317-1/1629(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
7 กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม เคียงไทย
126 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-5226-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-1/40(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
8 กลุ่มธูปหอมอัมพัน
82 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9634-8491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอม 323-2/181(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
9 กลุ่มธูปหอมอัมพัน
82 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9634-8491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 322-2/180(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 6-2885-3649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมกลีบลำดวน) 248-4/1(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยก
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1589-2922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 293-5/800(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
12 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-9839-3064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ย่าม
609/2547
ย่าม 305-8/609(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
13 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-9839-3064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 301-1/17(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
14 กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 9-3148-3189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 235-1/187(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
15 กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้
67/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 0-9314-8318
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
66/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน 310-2/66(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
16 กลุ่มอาชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย
7 ม.- ซ.- ถ.หนองหลวงอุทิศ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-0114-8378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 331-5/24(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
17 นาง กรวรรณ จ๊ะสุนา
567 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4494-2581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 278-79/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
18 นาง คำปอย สุวรรณ์
228 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9859-7818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 349-6/800(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
19 นาง จันฟอง คงกระจ่าง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1688-3624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 292-4/800(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
20 นาง จิตรา บัวคลี่
76 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-7207-4582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 232-6/615(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
21 นาง จุลี อ่องไคล้
9809 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-3241-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 284-7/195(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
22 นาง ชุติมา โกมลมาลย์
66/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4742-3486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 335-2/199(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
23 นาง ทองกล่ำ รามัญวงศ์
778/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5301-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 281-82/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
24 นาง ทิพย์มณี คำบัวไหล
429 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9701-1726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 253-58/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
25 นาง ธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
446 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5553-9445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 283-4/1246(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
26 นาง นฤมล หลวงอภัย
889/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-7850-9905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 264-69/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
27 นาง บุญนำ สังคุตแก้ว
179/3 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6919-3049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 241-52/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
28 นาง ปิมมาลา อัศวปยุกต์กุล
21 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1887-7624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 245-56/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
29 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1971-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 287-83/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
30 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1971-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 288-84/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
31 นาง พิชญา แหกาวี
58/1 ม.- ซ.- ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-1149-8556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 236-9/417(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
32 นาง ภาตะวัน ยิ้มเกตุ
11/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-7838-9279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน (มะม่วงกวน) 359-2/35(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
33 นาง ภาตะวัน ยิ้มเกตุ
11/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 08-7838-9279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระยาสารท
709/2559
กระยาสารทสมุนไพรรสขิง 360-2/709(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
34 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1785-3629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 299-1/1331(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
35 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1785-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 300-2/157(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
36 นาง ยุวดี งามวิชานน์
119/14 ม.- ซ.- ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1449-8487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 258-63/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
37 นาง ราตรี สุจนะ
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1962-0582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 342-4/1626(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
38 นาง เรณู พุ่มพันธ์
19/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 6-1370-3924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กาแฟคั่ว
268/2558
กาแฟคั่ว ชนิดบด 350-5/268(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
39 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 303-3/422(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
40 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 302-4/421(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
41 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกชุบเทียน และผลิตภัณฑ์จากเชือกกัญชง 231-4/418(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
42 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากฝักหรือเมล็ดสะบ้า
1114/2560
ผลิตภัณฑ์จากฝักหรือเมล็ดสะบ้า 347-2/1114(ตก) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
43 นาง ลักษ์มลวรรณ ทองหล่อนิรัติ
- ม.- ซ.- ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1888-5592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 277-78/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
44 นาง วรนุช วงศ์ใหญ่
329 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1782-6142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 262-67/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
45 นาง วราลี สุขสำราญ
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 6-4678-4692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 285-6/835(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
46 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
309/108 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4817-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 234-3/421(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
47 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
309/108 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4817-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 233-7/615(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
48 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
69/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 06-6003-5169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 337-3/193(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
49 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
69/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์มือถือ 06-6003-5169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี (กำไรข้อมือ) 338-6/421(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
50 นาง วาสนา เจริญสุข
9/172 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4379-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 291-87/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567