รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 91 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานพัฒนาอาชีพวัดเขาแก้ว
289/2 ม.- ซ.- ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-5055-7866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 221-8/417(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
2 กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม เคียงไทย
126 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-5226-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-1/40(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มผ้าทอบ้านป่าไร่เหนือ
280 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 219-5/196(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทิพย์ศิลา
153 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 6-2885-3649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมกลีบลำดวน) 248-4/1(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์เจียระไนพลอยและต้นไม้หยก
196 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1589-2922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 293-5/800(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
6 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-9839-3064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ย่าม
609/2547
ย่าม 305-8/609(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
7 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทีกะเป่อ
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-9839-3064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 301-1/17(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
8 กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 9-3148-3189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 235-1/187(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
9 นาง กรวรรณ จ๊ะสุนา
567 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4494-2581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 278-79/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
10 นาง จันฟอง คงกระจ่าง
100 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1688-3624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ต้นไม้มงคล
800/2557
ต้นไม้มงคล 292-4/800(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
11 นาง จิตรา บัวคลี่
76 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-7207-4582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 232-6/615(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
12 นาง จุลี อ่องไคล้
9809 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 8-3241-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 284-7/195(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
13 นาง ทองกล่ำ รามัญวงศ์
778/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5301-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 281-82/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
14 นาง ทิพย์มณี คำบัวไหล
429 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9701-1726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 253-58/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
15 นาง ธิดารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
446 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5553-9445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 283-4/1246(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
16 นาง นฤมล หลวงอภัย
889/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-7850-9905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 264-69/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
17 นาง บุญแถม สืบสายจันทร์
101 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1962-9630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ทองพับ) 224-3/1(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
18 นาง บุญนำ สังคุตแก้ว
179/3 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6919-3049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 241-52/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
19 นาง ปิมมาลา อัศวปยุกต์กุล
21 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1887-7624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 245-56/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
20 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1971-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 287-83/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
21 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1971-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 288-84/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
22 นาง พิชญา แหกาวี
58/1 ม.- ซ.- ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-1149-8556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 236-9/417(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
23 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1785-3629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 223-2/153(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
24 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1785-3629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 299-1/1331(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
25 นาง มะลิวัลย์ เข็มทอง
132/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-1785-6329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
157/2546
ถั่วลิสงอบสมุนไพร 300-2/157(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
26 นาง ยุวดี งามวิชานน์
119/14 ม.- ซ.- ถ.ชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1449-8487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 258-63/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
27 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 303-3/422(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
28 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 302-4/421(ตก) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
29 นาง ฤทัยรัตน์ ทำนาเมือง
73/2 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9159-5140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกชุบเทียน และผลิตภัณฑ์จากเชือกกัญชง 231-4/418(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
30 นาง ลักษ์มลวรรณ ทองหล่อนิรัติ
- ม.- ซ.- ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1888-5592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 277-78/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
31 นาง วรนุช วงศ์ใหญ่
329 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1782-6142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 262-67/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
32 นาง วราลี สุขสำราญ
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทรศัพท์ 6-4678-4692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 285-6/835(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
33 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
309/108 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4817-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 234-3/421(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
34 นาง วรุณรัตน์ ณ นคร
309/108 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 9-4817-5222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 233-7/615(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
35 นาง วาสนา เจริญสุข
9/172 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4379-3233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 291-87/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
36 นาง ศิริพร เปรมปราณีรัชต์
9/108 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1953-1080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 272-77/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
37 นาง สมควร เพิ่มทรัพย์ธรรม
6/2 ม.- ซ.- ถ.บ้านใหม่ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9272-6345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 279-80/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
38 นาง สมจิต เตจามิตร
92 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-1915-9165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 256-61/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
39 นาง สินีรัชต์ สินสุขไชย
9/33 ม.- ซ.แม่สอดวิลล่า ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-2459-5466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 242-53/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
40 นาง สุนันท์ สารจุม
329/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-5353-6655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 261-66/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
41 นาง ฮอม หริ่งรัตนพันธ์
26/9 ม.- ซ.- ถ.ราชการราษฏรดำหริ2 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1905-9137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 255-60/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
42 นางสาว กมลชนก นภาวรรณกุล
675/5 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-5641-8669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 220-49/23(ตก) 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2567
43 นางสาว ขนิษฐา บุญส่ง
28 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-4118-5017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 254-59/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
44 นางสาว จันจิรา คงกระจ่าง
466 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9561-4961
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 289-85/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
45 นางสาว จันทร์จิรา ติ๊บอ้าย
9/710 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4812-6226
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 257-62/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
46 นางสาว ธนิดา เพ็ชรคง
9/207 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 6-3362-4695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 266-71/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
47 นางสาว บุณย์จิรา คงอัศวพันธ์
609 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 9-5232-2879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 296-11/417(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
48 นางสาว ปณยา มั่นรอด
68/14 ม.- ซ.- ถ.บ้านทุ่ง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 9-9229-6824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 295-7/835(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
49 นางสาว ปณิฎา ใจสมคม
72 ม.- ซ.- ถ.สายเอเซีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1596-7627
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 273-3/610(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
50 นางสาว ปรานอม มั่นคง
49/145 ม.- ซ.- ถ.บัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-3873-1407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 240-51/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566