รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 102 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าด้นมือบ้านนาต้นจั่น
202/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-8495-7738
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 274-15/417(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
2 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ทุเลา
124 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 8-2163-0836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 259-2/828(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ทุเลา
124 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 8-2163-0836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ย่าม
609/2547
ย่าม 258-6/609(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
4 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 250-3/197(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
5 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 256-6/48(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้ายกมุก
49/2557
ผ้ายกมุก 276-5/49(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
7 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 269-8/246(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน TPS ทอผ้า
512 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-4576-3625
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 271-10/246(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
9 กลุ่มสตรีน้ำปลา
249/3 ม.12 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-1973-2666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
น้ำปลา
673/2557
น้ำปลาตุ้มสุก 220-1/673(สท) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
10 กลุ่มหัตถกรรมเทพนม
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 9-5630-4652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 255-2/39(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
11 กลุ่มหัตถกรรมเทพนม
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 9-5630-4652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 280-1/1626(สท) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
12 กลุ่มหัตถกรรมเทพนม
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 9-5630-4652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 319-1/19(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
13 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-7717-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 257-7/48(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
14 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-7717-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยผสม 272-11/246(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
15 นาง กรองทอง ยืนยงศิริกุล
97/13 ม.- ซ.คลองตาเพชร ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-3997-4797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 316-9/153(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
16 นาง กำไร พลอยแหวน
345 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 6-2927-0988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ แบบมีลวดลาย แบบลงยาสี 265-43/23(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
17 นาง ขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1886-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 253-42/23(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
18 นาง ขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1886-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 248-22/1246(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
19 นาง จันทรา อ่วมพรม
532/1 ม.10 ซ.สวนแตง ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-3163-6976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก 254-8/244(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
20 นาง จิราภรณ์ ขวัญมั่น
166/3 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9858-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า ชนิดผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ปักลายสังคโลก ลายเครื่องเงิน 219-12/417(สท) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
21 นาง ตรีณัฐฐา ยิ่งกุลภคิน
58 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 9-3239-6590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก 298-11/244(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
22 นาง นงนุช ยิ่งสกุล
64/9 ม.- ซ.- ถ.- ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 9-0523-8231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 290-12/835(สท) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
23 นาง นพนันท์ เลิศเลื่อมใส
76 ม.- ซ.- ถ.วิเชียรจำนงค์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-3622-0777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด 309-6/15(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
24 นาง นันทกานต์ ตาคำ
359 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-0679-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 304-51/23(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
25 นาง บุยี มณีนุตร์
99 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1280-3160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 264-3/18(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
26 นาง ประพันธ์ รุ่นเจริญ
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1044-2055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 251-4/197(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
27 นาง พยอม บำเพ็ญ
18/5 ม.6 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-1786-7092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 224-21/9(สท) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
28 นาง พราว นวนน่วม ฮิลล์
94/8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1366-1397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 291-16/417(สท) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
29 นาง พราว นวนน่วม ฮิลล์
94/8 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1366-1397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 281-4/412(สท) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
30 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 9-9236-9979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 315-17/417(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
31 นาง พิสมัย ผุยพรม
340/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 0-5567-9278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 226-16/1246(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
32 นาง มาลี เนียมหอม
149/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-3167-3522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 317-1/745(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
33 นาง มาลี เนียมหอม
149/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-3167-3522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วน 318-1/1577(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
34 นาง วันเพ็ญ กำเงิน
96/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-0590-6062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ แบบมีลวดลาย แบบลงยาสี 267-45/23(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
35 นาง วิภาพร โภคานนท์
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7520-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก 296-4/452(สท) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
36 นาง วิภาพร โภคานนท์
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7520-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 292-4/550(สท) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
37 นาง วิภาพร โภคานนท์
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7520-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
แชมพู
92/2552
แชมพู 293-4/92(สท) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
38 นาง สมคิด ยิ้มพะ
106/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-9858-0445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 301-48/23(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
39 นาง สมสมัย โขนงนุช
193 ม.4 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-8254-6061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 275-8/48(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
40 นาง สารี่ จิระประยุต
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-4759-2507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 240-4/421(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
41 นาง สุภาพร ปิ่นทอง
13/4 ม.13 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-7810-0284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 239-14/417(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
42 นาง โสน หัดทำ
42 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-4153-1583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 284-7/153(สท) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
43 นาง หทัยรัตน์ พรมเพ็ชร
227/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9999-4402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ประเภทใช้งานทั่วไป 288-9/244(สท) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
44 นาง อรอนงค์ พิพิธทอง
340/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-6886-1951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 247-21/1246(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
45 นาง อิงอร ตรีขำ
35 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 8-1457-1279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 282-2/191(สท) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
46 นางสาว ดวงใจ อภิวัฒนพร
41/11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-1680-2521
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ถั่วทอดแผ่น
266/2547
ถั่วทอดแผ่น 307-3/266(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
47 นางสาว นภาพร อ้นทอง
310 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 6-2832-5477
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก 297-10/244(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
48 นางสาว พรรณนิภา พ้นภัย
171 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-2394-3441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด 308-5/15(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
49 นางสาว พรรณนิภา พ้นภัย
171 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-2394-3441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 310-13/835(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
50 นางสาว พิมพ์ เก่งกล้า
244 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-5050-4225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 300-13/246(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567