รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 115 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและสังคโลกสุโขทัย
203/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 0-5569-7036
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 199-7/244(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
2 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ทุเลา
124 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 8-2163-0836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 259-2/828(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ทุเลา
124 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 8-2163-0836
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ย่าม
609/2547
ย่าม 258-6/609(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
4 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านวังหาด
98 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์ 9-3782-8308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 167-5/246(สท) 19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2566
5 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ย่าม
609/2547
ย่าม 205-5/609(สท) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
6 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 250-3/197(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 260-11/835(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
8 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 256-6/48(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
80 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์มือถือ 08-8427-8579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 210-19/9(สท) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
10 กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านท่าเกษม
24/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 9-5879-9229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 174-11/417(สท) 13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2566
11 กลุ่มสตรีน้ำปลา
249/3 ม.12 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-1973-2666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
น้ำปลา
673/2557
น้ำปลาตุ้มสุก 220-1/673(สท) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
12 กลุ่มหัตถกรรมเทพนม
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 9-5630-4652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 255-2/39(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มหัตถกรรมบ้านภูทอง
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์ 8-1283-1356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
เปลไม้ไผ่ 151-4/40(สท) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
14 กลุ่มหัตถกรรมบ้านภูทอง
- ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์ 8-1283-1356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 152-17/9(สท) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
15 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-7717-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 257-7/48(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
16 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7520-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมใบบัวบก 187-3/452(สท) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
17 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7520-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 188-3/550(สท) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
18 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร หมู่5
108 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-7520-0274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
แชมพู
92/2552
แชมพู ผสมสารสกัดจากสมุนไพร ได้แก่ มะกูด ตะไคร้ อัญชัญ 186-3/92(สท) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
19 นาง กรองทอง ยืนยงศิริกุล
97/13 ม.- ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-9928-2875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไส้เมี่ยง
752/2559
ไส้เมี่ยง 171-1/752(สท) 19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2566
20 นาง กรองทอง ยืนยงศิริกุล
97/13 ม.- ซ.- ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-9928-2875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 184-5/153(สท) 13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2566
21 นาง กรุณา มีสมบูรณ์
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 6-2329-6564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ฟักทองอบเนย เผือกอบเนย เผือกเส้นเค็ม มันม่วงอบเนย และกล้วยอบเนย 214-8/1038(สท) 23 มิ.ย. 2564 22 มิ.ย. 2567
22 นาง กำไร พลอยแหวน
345 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 6-2927-0988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 141-20/23(สท) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
23 นาง ขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1886-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 253-42/23(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
24 นาง ขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1886-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 248-22/1246(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
25 นาง จันทรา อ่วมพรม
532/1 ม.10 ซ.สวนแตง ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-3163-6976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก 254-8/244(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
26 นาง จิราภรณ์ ขวัญมั่น
166/3 ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9858-6402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า ชนิดผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ปักลายสังคโลก ลายเครื่องเงิน 219-12/417(สท) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
27 นาง ชลอ จันทร์ฉาย
382/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9566-5328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 181-3/421(สท) 13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2566
28 นาง ญาณภัทร์ โตอินทร์
51/7 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-1197-0535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 195-4/46(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
29 นาง เตือนเตือนใจ เบาบาง
14 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-6448-1812
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
แบบเรียบ แบบมีลวดลาย และแบบลงยาสี 193-28/23(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
30 นาง นพนันท์ เลิศเลื่อมใส
76 ม.- ซ.- ถ.วิเชียรจำนงค์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-3622-0777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขิด
15/2557
ชนิดเส้นใยผสม แบบสมัยนิยม 202-4/15(สท) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
31 นาง นันทกานต์ ตาคำ
359 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-0679-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
แบบเรียบ แบบมีลวดลาย และแบบลงยาสี 192-27/23(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
32 นาง บุยี มณีนุตร์
99 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1280-3160
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ แบบดั้งเดิม 204-5/48(สท) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
33 นาง ประนอม ยิ้มทอง
78 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 8-7211-2014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 197-5/46(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
34 นาง ประพันธ์ รุ่นเจริญ
94 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1044-2055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 251-4/197(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
35 นาง พยอม บำเพ็ญ
18/5 ม.6 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-1786-7092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 224-21/9(สท) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
36 นาง พิมพร แจ่มโพธิ์
394/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-7733-4213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย เผือกเส้นเค็ม มันม่วงแผ่นหวาน กล้วยแผ่นปรุงรส และฟักทองหวานโรยงา 185-6/1038(สท) 13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2566
37 นาง พิรานันท์ คำฟู
330/9 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-1605-1364
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กราะเป๋าผ้า 173-10/417(สท) 13 ส.ค. 2563 12 ส.ค. 2566
38 นาง พิสมัย ผุยพรม
340/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 0-5567-9278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2546
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 231-33/23(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
39 นาง พิสมัย ผุยพรม
340/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 0-5567-9278
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 226-16/1246(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
40 นาง รันทม เถื่อนเป้า
145/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 8-3485-3875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบเนย กล้วยเบรคแตก และกล้วยไส้มะขาม 213-7/1038(สท) 23 มิ.ย. 2564 22 มิ.ย. 2567
41 นาง วันเพ็ญ กำเงิน
96/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-0590-6062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 142-21/23(สท) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
42 นาง วารี ยิ้มพิน
36/6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-2771-3224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 208-5/195(สท) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
43 นาง วิจิตตา บุญสิงห์
51/55 ม.4 ซ.เศรษฐี ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 9-7924-7019
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้าเช็ดหน้า 172-1/52(สท) 19 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2566
44 นาง สมคิด ยิ้มพะ
106/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-9858-0445
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
แบบเรียบ แบบมีลวดลาย และแบบลงยาสี 194-29/23(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
45 นาง สารี่ จิระประยุต
389 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-4759-2507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 240-4/421(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
46 นาง สุชาวดี เทพจันทร์
150 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-9765-8082
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 189-18/9(สท) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
47 นาง สุภาพร ปิ่นทอง
13/4 ม.13 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-7810-0284
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 239-14/417(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
48 นาง แสงแข ชาญกาญจาภัค
66/6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 9-9362-6492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 209-15/1246(สท) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
49 นาง โสน หัดทำ
42 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทรศัพท์ 8-4153-1583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 162-4/153(สท) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
50 นาง หทัยรัตน์ พรมเพ็ชร
227/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210 โทรศัพท์ 8-9999-4402
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
244/2556
เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ประเภทใช้งานทั่วไป 159-4/244(สท) 11 มี.ค. 2563 10 มี.ค. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565