รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 115 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานศิลป์ดินไทย
564/7 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1441-7546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 667-7/422(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
2 กลุ่มงานศิลป์ดินไทย
564/7 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1441-7546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 773-10/422(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
3 กลุ่มจักสาน
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 6-3452-0557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 715-36/40(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
4 กลุ่มจักสาน
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 6-3452-0557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
พัด
415/2547
พัด 716-14/415(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
5 กลุ่มจักสานบ้านคลองมะแพลบ
106 ม.9 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-9566-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 682-12/182(พล) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
6 กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ 8-9679-0786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 713-35/40(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
7 กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ 8-9679-0786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
พัด
415/2547
พัด 714-13/415(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
8 กลุ่มจักสานบ้านเนินกะบาก
139 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ 9-4963-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 723-38/40(พล) 8 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2568
9 กลุ่มจักสานบ้านไผ่ขอดอน
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9704-3767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 696-25/20(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานบ้านไผ่ขอดอน
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9704-3767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 697-5/418(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
11 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 672-32/40(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
12 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.-- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 673-23/20(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
13 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 694-35/9(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
14 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์มือถือ 08-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 695-14/182(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
15 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางบ้านเก้ารัง
190 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-9437-0710
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 700-6/418(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
16 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านน้อย
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-6201-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 742-26/17(พล) 31 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2569
17 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านน้อย
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-6201-0249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 743-4/197(พล) 31 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2569
18 กลุ่มที่นอนเอนกประสงค์
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1532-7802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 718-7/381(พล) 8 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2568
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโม่สร้างสรรค์
14 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-6211-3995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก และกล้วยม้วน 735-39/112(พล) 31 ม.ค. 2566 30 ม.ค. 2569
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกเผา
4/2566
น้ำพริกเผา 781-12/4(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำโค้งเหนือ
205/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 8-1786-5500
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
น้ำพริกผัด
321/2566
น้ำพริกตาแดง 782-6/321(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
22 กลุ่มริญาหัตถศิลป์
79 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 9-4697-8576
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 709-14/417(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
23 กลุ่มเรือนไทยจำลองจิ๋ว
22/9 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1688-5348
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 692-4/79(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
24 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดงประคำ
189/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6062-3709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 685-1/56(พล) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
25 กลุ่มเศรษฐีเรือทอง
29 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ 8-3962-6983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 671-31/40(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
26 กลุ่มสตรีศรีดินทอง
56/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 6-1617-8795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 688-2/932(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
27 กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม 2
31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-1493-1897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยม้วน 769-45/112(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
28 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
198 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 8-7309-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 705-27/20(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
29 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
198 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 8-7309-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 706-36/9(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
30 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก
198 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 8-7309-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 707-15/182(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
31 กลุ่มอาชีพทอเสื่อ
92/2 ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 8-7195-2810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 711-7/7(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
32 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
801 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 9-9229-3659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 762-9/422(พล) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
33 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
801 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 9-9229-3659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 763-15/39(พล) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
34 นาง จิราภรณ์ มงคลสวัสดิ์
191 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 8-1038-0330
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 677-25/17(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
35 นาง ณัฐธยาน์ อภิสิทธิ์เดชาชัย
351 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 6-5914-2447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
หัตถกรรมหินอ่อน
12/2546
ประเภทเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน 699-3/12(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
36 นาง ตองอ่อน จันทร์เพ็ง
92/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ 9-3269-5858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 704-34/40(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
37 นาง ทองศรี ฝอยทอง
4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ 9-4398-8127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 670-30/40(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
38 นาง ธนพร ธนาศิริรัตน์
59/12 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-5513-7874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ภาพประดิษฐ์จากผ้า
791/2558
ภาพประดิษฐ์จากผ้า 780-3/791(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
39 นาง นัฐจภรณ์ นาคสวัสดิ์
382 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 9-4747-0078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 721-18/196(พล) 8 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2568
40 นาง บำรุง โท้แก้ว
136/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 8-3412-2325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 710-28/20(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
41 นาง ปราณี มหาศรานนท์
17/25 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 6-4041-9462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 712-29/20(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
42 นาง พิมพ์ รุ่งฤทธิ์
147 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 9-9040-0814
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 693-11/195(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
43 นาง ละเอียด ปิ่นทอง
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ 8-4594-0394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 719-37/40(พล) 8 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2568
44 นาง ศมลชนก บุญค่ำ
95/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 8-6898-6242
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 770-46/112(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
45 นาง ศิรินทร์ทิพย์ ป้อมบุญมี
142 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-1973-0091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม (ฝ้าย) 771-7/835(พล) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
46 นาง สายชู วรรณรัตน์ โรซ่า
58/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-7277-1846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน สูตรว่านหางจระเข้ ว่านนางคำ น้ำผึ้ง และสบู่ก้อนกลีเซอรีน สูตร ทองพันชั่ง ว่านนางคำ 679-13/665(พล) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
47 นาง สายชู วรรณรัตน์ โรซ่า
58/8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-7277-1846
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์พอกหน้ามะขามป้อม 686-5/550(พล) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
48 นาง สุมิตรา โสพรรณตระกูล
225/4 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-6927-8563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 720-5/366(พล) 8 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2568
49 นาง โสภา พุทธวงษ์
218/11 ม.- ซ.- ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9706-3581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 676-12/417(พล) 9 มิ.ย. 2564 8 มิ.ย. 2567
50 นาง อมรรัตน์ ต่ายเมือง
35/8 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9706-4418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 717-13/39(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567