รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำนวน 95 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าแฟชั่นบ้านคลองเจ๊กเสี่ยง
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 09-5869-4968
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 528-13/417(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
2 กลุ่มเครื่องประดับและหินสี
79 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 09-1024-5649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 545-8/23(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานปอเฮ
108/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-1285-6233
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 498-12/418(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
4 กลุ่มจักสานผักตบชวา
55 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-7843-6983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 505-18/39(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
5 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยน้ำโจน
155 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 08-7736-4030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 507-19/39(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
6 กลุ่มชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย
1184 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230 โทรศัพท์มือถือ 08-6928-3173
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 501-2/232(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
7 กลุ่มถักไหมญี่ปุ่น
17 ม.- ซ.โกสินทร์ 200 ปี 6 ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9704-7047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 500-9/20(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
8 กลุ่มถักไหมญี่ปุ่น
17 ม.- ซ.โกสินทร์ 200 ปี ถ.- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9704-7047
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 494-11/418(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
9 กลุ่มถ่านแปรรูปCharcoal Like
52 ถ.เทวมงคล ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-8659-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 482-4/180(พจ) 25 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2567
10 กลุ่มทอผ้าซิ่นตา
38/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์ 0-8773-6120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 512-9/18(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
11 กลุ่มทอผ้าไทดำ
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-0511-8795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 535-9/197(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าไทดำ
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-0511-8795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าใยกล้วย
925/2548
ชนิดเส้นด้ายใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 536-1/925(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง
274/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9272-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 503-30/17(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
14 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง
258 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-6931-6248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิเส้นใยประดิษฐ์ 538-32/17(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130 โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ แบบดั้งเดิม 470-28/17(พจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
16 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130 โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 471-8/197(พจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
17 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 533-2/924(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยผสม 534-10/18(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าแม่ดารณีบ้านราษฎร์ร่วมใจพิจิตร
281/1 ม.17 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-5914-7016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 502-29/17(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
20 กลุ่มทอเสื่อกก
79/3 ม.2 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140 โทรศัพท์มือถือ 08-6955-1172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 458-3/7(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
21 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารไข่เค็มและน้ำพริก
57/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-7737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง 451-4/129(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
22 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารไข่เค็มและน้ำพริก
57/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์มือถือ 08-9437-7737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกผัดไข่เค็ม 466-3/321(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
23 กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้าบ้านป่าหวาย
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์มือถือ 08-4688-8014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 499-17/412(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 06-3681-3781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 547-15/8(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
25 กลุ่มผ้าต่อนุชา
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์ 0-8436-7954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 530-14/417(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
26 กลุ่มผ้าต่อนุชา
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์ 0-8436-7954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากเศษผ้าทอ 531-1/1444(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
27 กลุ่มผ้าต่อนุชา
18 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์ 0-8436-7954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 532-4/196(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
28 กลุ่มฝาชี
73 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์ 0-8216-3614
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 516-14/40(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
29 กลุ่มพรมเช็ดเท้าเพื่อขายส่ง
58/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170 โทรศัพท์ 0-8773-0575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 524-18/412(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
30 กลุ่มพรมเช็ดเท้าและเปลยวน
110/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์มือถือ 09-4636-3198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
เปล
203/2546
เปล 457-14/203(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง
6 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 09-4179-9935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยอบน้ำผึ้ง 544-11/1038(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลอง
6 ม.3 ต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 09-7246-6700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด 484-5/129(พจ) 25 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2567
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง
181 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-6214-1178
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ส้มโอแก้วรสผลไม้รวม 520-40/35(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
34 กลุ่มแม่บ้านโพธิ์ประทับช้าง
285 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-4619-5793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 473-38/35(พจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
35 กลุ่มศิลปดินประดิษฐ์รมิตา
7/14 ม.- ซ.- ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 06-4356-5951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป 463-6/24(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
36 กลุ่มส่งเสริมอาชีพกล้วยตากไฮโซพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสุขภาพ
81 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-6152-5756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยอบ 493-5/112(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
37 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่สามัคคี
381/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1886-6292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดังเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 537-31/17(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
38 กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม
939 ม.- ซ.- ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9705-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 467-3/180(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
39 กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม
939 ม.- ซ.- ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9705-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศ
454/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศผสมสมุนไพร 450-5/454(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
40 กลุ่มสมุนไพรวดีอร
139 ม.8 ซ.- ถ.- ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 โทรศัพท์ 0-8982-7463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมวิตามิน 480-9/95(พจ) 21 ก.ย. 2563 20 ก.ย. 2566
41 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่ทุเรียน 452-5/265(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
42 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ข้าวเม่าหมี่
152/2559
ข้าวเม่าหมี่ 453-2/152(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
43 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบขาไก่ 519-9/1038(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
44 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-4831-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ทอฟฟี่
265/2559
ทอฟฟี่มุกดา รสกะทิ 518-6/265(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
45 กลุ่มอาชีพแม่บ้านบ้านไร่พัฒนา
60/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 08-0940-7325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผักและผลไม้กวน
35/2558
กล้วยกวน 460-36/35(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
46 นาง กนกรดา แก้วจินดา
102/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 โทรศัพท์มือถือ 08-1844-4575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค
303/2547
เห็ดปรุงรสพร้อมบริโภค 454-1/303(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
47 นาง กนกรดา แก้วจินดา
102/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160 โทรศัพท์มือถือ 08-1844-4575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกผัด 455-2/321(พจ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
48 นาง กาหลง สร้อยสน
173/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์ 0-9841-5367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 515-3/71(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
49 นาง เกศินี เซี้ยงสกุล
111/5 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-9533-5665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเมล็ดเพกา 517-8/24(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
50 นาง ธัญญพัทธ์ ธรรมสิริพัชญ์
28/66 ม.- ซ.- ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 06-1662-4956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 491-16/412(พจ) 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565