รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 153 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกอบเงินลวดดัด
105 ม.13 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230 โทรศัพท์ 9-3034-7216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 280-3/23(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
2 กลุ่มข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
269 ม.5 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์ 0-5673-7190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าวหลาม
746/2548
ข้าวหลาม 234-2/746(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
3 กลุ่มคนพิการผู้สูงอายุผู้ดูแลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
9 ม.1 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-0475-0805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 231-6/20(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
4 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน
4 ม.2 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-5873-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่นอน
200/2546
ที่นอน 271-3/200(พช) 11 ม.ค. 2565 19 พ.ค. 2566
5 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน
4 ม.2 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-5873-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 272-5/381(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
6 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน
4 ม.2 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-5873-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 273-4/1106(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง
175 ม.8 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-6812-1605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกมุก
49/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 228-2/49(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
8 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง
175 ม.8 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-6812-1605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ลายราชวัตถ์ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 229-4/63(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
9 กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร
60/1 ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-2346-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 230-2/609(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
10 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 6-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 166-5/17(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
11 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 6-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 167-3/197(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองไทหล่ม
56 ม.1 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-9370-0621
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 250-8/17(พช) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
13 กลุ่มทอเสื่อกก
352 ม.9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์ 8-4812-6350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 279-6/7(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
14 กลุ่มไทบ้านสมุนไพรไทหล่ม
17/1 ม.13 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-0058-2953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำมันหอมระเหย
668/2548
น้ำมันหอมระเหยผสมสมุนไพร (น้ำมันว่านเสน่ห์จันทร์หอม น้ำมันเถาเอ็นอ่อน และน้ำมันหญ้าเอ็นยืด) 187-3/668(พช) 13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2566
15 กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
53/1 ม.9 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-9239-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 278-3/10(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
16 กลุ่มป้ายไม้มงคล
34 ม.3 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-9706-3453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 265-9/45(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
17 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 281-2/930(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
18 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 282-1/46(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
19 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 283-1/1120(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
20 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้งานกับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 284-4/10(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
21 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-6600-8769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนอิง
199/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ แบบแยกซักปลอกหมอนอิงและไส้หมอนอิง 287-4/199(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
22 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-6600-8769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์แบบซักทั้งผืน 288-8/202(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
23 กลุ่มพัฒนาอาชีพกี่กระตุกบ้านเกาะบรเพ็ด
ศาลาประชาคม ม.10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 9-7114-4892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 162-4/17(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
24 กลุ่มมูลมังวัดท่ากกแก
69 ม.4 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-0689-5024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 181-4/197(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-1379-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 267-10/112(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
26 กลุ่มแม่บ้านซับเจริญ
184 ม.9 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-9859-3737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนมไทย
1/2552
ทองพับสมุนไพรไส้หมูหยอง ทองพับรสใบเตยไส้หมูหยอง ทองม้วนรสงา และทองม้วนรสใบเตย 153-3/1(พช) 27 ม.ค. 2563 26 ม.ค. 2566
27 กลุ่มแม่บ้านวังไทร
11 ม.4 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-7140-0103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนมทองม้วน
1577/2564
ทองม้วนสมุนไพร 285-1/1577(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
28 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านซับหมาแสน
125 ม.6 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-7840-2708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 184-7/9(พช) 13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2566
29 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านซับหมาแสน
125 ม.6 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-7840-2708
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 185-5/20(พช) 13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2566
30 กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
231 ม.- ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 294-13/417(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
31 กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
231 ม.- ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 292-7/412(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
32 กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
231 ม.- ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 291-12/45(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
33 กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
231 ม.- ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณพ์จากผักตบชวา 293-1/39(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
34 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-4778-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เบาะนั่ง
379/2559
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน 260-2/379(พช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
35 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-4778-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าคลุมเตียง
248/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 261-1/248(พช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
36 กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ
52 ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-4778-3210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยธรรมชาติชนิดไส้ใยสังเคราะห์ แบบชักทั้งผืน 262-7/202(พช) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
37 กลุ่มสตรีก้าวหน้า
165 ม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-2512-9906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 248-8/45(พช) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
38 กลุ่มสตรีก้าวหน้า
165 ม.2 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-2512-9906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 289-8/196(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
39 กลุ่มสตรีทอผ้า
35 ม.15 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ 6-1251-5041
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 203-7/17(พช) 13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2566
40 กลุ่มสตรีบ้านหนองคล้า
35 ม.8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-7031-1575
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 303-7/20(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี
92/1 ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 โทรศัพท์ 8-3627-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้กวน
35/2558
มะขามกวนมะพร้าวอ่อน 221-6/35(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
42 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี
92/1 ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220 โทรศัพท์ 8-3627-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดแห้ง (มะขามแช่อิ่มแห้ง) 222-6/161(พช) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
43 กลุ่มสมุนไพรชญานิน
32 ม.8 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 8-9229-4377
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า (แอนตี้ เมลาสม่าครีม) 242-3/550(พช) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
44 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 8-4822-6493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ไส้เมี่ยง
752/2559
ไส้เมี่ยงสมุนไพร 190-1/752(พช) 13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2566
45 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 9-9271-5903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยไส้มะขามรสดั้งเดิม 189-4/112(พช) 13 ก.ค. 2563 12 ก.ค. 2566
46 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 9-9271-5903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกล้วยหินอบควันเทียน 243-4/1(พช) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
47 กลุ่มไส้เมี่ยงสมุนไพร
246 ม.1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ 9-9271-5903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 244-4/36(พช) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
48 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 6-4393-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 298-2/193(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
49 กลุ่มหลอมรัก
68 ม.3 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 6-4393-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 299-5/195(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
50 กลุ่มหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง
174 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 8-2516-4999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 301-3/232(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565