รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 184 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 Cross-stitch by niracha group
93 ม.12 ซ.- ถ.- ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์มือถือ 08-2228-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าปักครอสทิช
1480/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 377-3/1480(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
2 กลุ่มกอบเงินลวดดัด
105 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230 โทรศัพท์ 9-3034-7216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 280-3/23(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
3 กลุ่มข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
269 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์มือถือ 08-9698-4118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าวหลาม
746/2548
ข้าวหลาม 407-3/746(พช) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
4 กลุ่มเครื่องนอนเพื่อสุขภาพบ้านกลาง
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์มือถือ 08-9241-4059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนสมุนไพร
254/2547
หมอนอโรม่า 380-1/254(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
5 กลุ่มชาววัง
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-6316-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 322-7/418(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
6 กลุ่มชาววัง
1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-6316-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 342-2/182(พช) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
7 กลุ่มชาววัง
1 ม.10 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-6316-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 337-11/9(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
8 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน
4 ม.2 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-5873-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 272-5/381(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
9 กลุ่มตัดเย็บเครื่องนอน
4 ม.2 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-5873-6863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนข้าง
1106/2548
หมอนข้าง 273-4/1106(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร
60/1 ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-2346-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 323-3/40(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร
60/1 ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 9-2346-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 324-10/196(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์มือถือ 09-2346-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 382-19/417(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
13 กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร
214 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์มือถือ 09-2346-4337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ย่าม
609/2547
ย่าม 423-6/609(พช) 9 พ.ค. 2567 8 พ.ค. 2570
14 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-2775-2793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 329-7/7(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 330-8/412(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 335-15/417(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 336-7/197(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์มือถือ 08-2770-2793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เนกไท
833/2554
ชนิดเส้นใยผสม 381-1/833(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
19 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสะอาด
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์มือถือ 06-2265-6538
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน ชนิดเส้นใยผสม 379-11/835(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์มือถือ 06-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 388-12/17(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
21 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์มือถือ 06-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 378-9/197(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
22 กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนา
58 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์มือถือ 08-9641-6512
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 387-11/17(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
23 กลุ่มทอผ้ามัดย้อมผ้าทอไทหล่ม
124 ม.3 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 8-3953-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยผสม 313-2/52(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้ามัดย้อมผ้าทอไทหล่ม
124 ม.3 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 8-3953-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 314-3/610(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
25 กลุ่มทอเสื่อกก
352 ม.9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์ 8-4812-6350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 279-6/7(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
26 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเนินเสรี
23 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 334-8/7(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
27 กลุ่มบ้านสวนโอ เอส เค
227 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-3215-5588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 339-1/1626(พช) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
28 กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
53/1 ม.9 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-9239-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 278-3/10(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
29 กลุ่มป้ายไม้มงคล
34 ม.3 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-9706-3453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 265-9/45(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
30 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพรศรีเทพ
135 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-3954-9795
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 327-2/180(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
31 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพรศรีเทพ
135 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 9-9159-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 328-2/348(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
32 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสมุนไพรศรีเทพ
135 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์มือถือ 09-9159-9198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 412-4/238(พช) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
33 กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ
7 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-8899-5494
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกตาแดง
1499/2561
น้ำพริกตาแดง 370-2/1499(พช) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
34 กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ
7 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-8899-5494
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
น้ำพริกผักผลไม้ต้ม
1224/2549
น้ำพริกมะขามอ่อน 362-3/1224(พช) 20 เม.ย. 2566 24 ก.ค. 2567
35 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้กับอาหาร และประเภทใช้งานทั่วไป 281-2/930(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
36 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 282-1/46(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
37 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 283-1/1120(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
38 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้งานกับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 284-4/10(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
39 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอบ้านเพชรดำ
145 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ 340-2/410(พช) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
40 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอบ้านเพชรดำ
145 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 341-9/20(พช) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
41 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนลีซอบ้านเพชรดำ
145 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์ 9-3229-9042
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 365-10/418(พช) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
42 กลุ่มผลิตภัณฑ์สานตะกร้าปอเฮ
34/2 ม.4 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ 9-6041-2472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 361-9/418(พช) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
43 กลุ่มผลิตภัณฑ์สานตะกร้าปอเฮ
34/2 ม.4 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ 9-6041-2472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 368-5/232(พช) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
44 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-6600-8769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
หมอนอิง
199/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ แบบแยกซักปลอกหมอนอิงและไส้หมอนอิง 287-4/199(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
45 กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานแม่บ้านนาตะกรุด
37 ม.15 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 8-6600-8769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ชนิดไส้ใยสังเคราะห์แบบซักทั้งผืน 288-8/202(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
46 กลุ่มพัฒนาอาชีพกี่กระตุกบ้านเกาะบรเพ็ด
ศาลาประชาคม ม.10 ซ.- ถ.- ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 0-8783-9286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 348-9/17(พช) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
47 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-1379-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (มะขามคลุกน้ำตาลไอซิ่งไร้เมล็ด และมะขามคลุกไร้เมล็ด) 308-17/521(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองศาลาพัฒนา
184/4 ม.13 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-1379-9527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยตาก 267-10/112(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
49 กลุ่มแม่บ้านซับเจริญ
184 ม.9 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-9859-3737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนมทองม้วน
1577/2564
ขนมทองม้วนรสงา และขนมทองม้วนรสใบเตย 363-2/1577(พช) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
50 กลุ่มแม่บ้านซับเจริญ
184 ม.9 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-9859-3737
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับสมุนไพรไส้หมูหยอง 369-1/1578(พช) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567