รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 8-6797-7701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 197-2/45(รบ) 14 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2567
2 กลุ่มรองเท้าหนังแท้นิคม
45/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-3236-9650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 220-6/206(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
3 กลุ่มรองเท้าหนังแท้สถาพร
45/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-8825-8861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 219-5/206(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
4 กลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดำ
120 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 8-6018-9318
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า(ชนิดเส้นใยสังเคราะห์) 179-7/197(รบ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
5 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง
38 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3232-4874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก(ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 192-5/48(รบ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
6 กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-2294-9234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้ 210-1/240(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
7 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีน 166-2/665(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
8 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า
174/2554
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า 167-1/174(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
9 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมเซรั่มบัวหิมะ 168-1/550(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
10 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
โทเนอร์
908/2554
โทเนอร์ผสมเซรั่วบัวหิมะ 169-1/908(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
11 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า ผสมน้ำนมบัวหิมะ 234-1/173(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
12 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมน้ำนมบัวหิมะ 235-1/1350(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
13 นาง จำเรียง เหมอุดม
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-1880-3758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
มี่สั้ว
307/2547
มี่สั้ว 214-1/307(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
14 นาง ฐิติรัตน์ สุรพลพินิจ
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9536-3564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 198-4/24(รบ) 14 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2567
15 นาง ณัฐธภา ทิพย์วัจนะ
10 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-0582-0910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม 231-6/48(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
16 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-3197-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงหมู
103/2555
กุนเชียงหมู 215-2/103(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
17 นาง นฤมล เทศเจริญ
50/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1858-9441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 194-14/196(รบ) 14 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2567
18 นาง นิจทยา วิริยะเกษมสุข
412/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 6-1649-2555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
น้ำปลาหวาน
114/2561
น้ำปลาหวาน 241-1/114(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
19 นาง นิจทยา วิริยะเกษมสุข
412/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 6-1649-2555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เห็ดนางฟ้าทอดผสมไข่เค็มผง 242-4/1038(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
20 นาง ยุพยงค์ โสภา
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-2883-1685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 151-9/196(รบ) 10 ก.พ. 2563 9 ก.พ. 2566
21 นาง ศศนันท์ ตันประเสริฐ
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-6565-1001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงหมู
103/2555
กุนเชียงหมู 158-1/103(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
22 นาง ศิริวรรณ แสงกระจ่าง
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-7531-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 229-5/836(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
23 นาง ศิริวรรณ แสงกระจ่าง
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-7531-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
กระโปรง ชนิดเส้นใยผสม 228-9/835(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
24 นาง สำเนียง มัทธวรัตน์
8 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 9-0140-5484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ ประเภทรับน้ำหนัก (โต๊ะ) 188-10/183(รบ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
25 นาง อนงค์ สงเคาะห์สุข
32 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 9-1815-1696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 159-4/40(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
26 นาง อรวรรณ แดงประดับ
255 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 8-9912-1547
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก
452/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 209-1/452(รบ) 14 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2567
27 นาง อุระษา เหลาโชติ
44/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9925-5962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง 178-3/199(รบ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
28 นาง อุไรรัตน์ ทองรุ่ง
133 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-1736-3254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอม 161-2/181(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
29 นาง อุไรรัตน์ ทองรุ่ง
133 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-1736-3254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลวผสมกลิ่นซากุระ 162-4/842(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
30 นางสาว จินตนา แท่งทอง
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-4893-1171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด(สร้อยคอ) 239-3/642(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
31 นางสาว จิ้มลิ้ม ชนะยุทธ
24/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9607-3605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 212-11/417(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
32 นางสาว จิ้มลิ้ม ชนะยุทธ
24/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9607-3605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 211-16/196(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
33 นางสาว จิรัสย์ธร อัครบุญโสภณ
147 ม.4 ซ.- ถ.- ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-1763-3727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 153-3/24(รบ) 10 ก.พ. 2563 9 ก.พ. 2566
34 นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
48/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-4176-4897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด 213-1/15(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
35 นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-4176-4897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก 181-4/48(รบ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
36 นางสาว ชัยโสภา บางลานศิริกุล
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-9123-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 221-1/39(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
37 นางสาว รพี เอี่ยมหนู
49/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-1456-1341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 184-12/196(รบ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
38 นางสาว วงศ์ศิริ เทพนิมิตร
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-6405-5687
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 218-2/592(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
39 นางสาว วันสิริ ตั้งสุขสันต์
76/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-8665-3293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 240-3/191(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
40 นางสาว ศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
91,93 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1995-7642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมสารสกัดมังคุคและมะขามป้อม 238-2/550(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
41 นางสาว ศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
91,93 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1995-7642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู สูตรอัญชันผสมว่านหางจรเข้ 236-4/92(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
42 นางสาว ศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
91,93 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1995-7642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมสูตรผสมน้ำนมข้าว 237-3/93(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
43 นางสาว ศิริกุล เจริญสุข
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 6-1172-8385
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ ประเภทรับน้ำหนัก (โต๊ะ) 174-7/183(รบ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
44 นางสาว สว่าง มังคโล
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-3054-4530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 165-8/417(รบ) 10 ก.ค. 2563 9 ก.ค. 2566
45 นางสาว สว่าง มังคโล
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-4659-8997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
กระโปรง ชนิดเส้นใยผสม 227-8/835(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
46 นางสาว สว่าง มังคโล
57 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-4659-8997
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
กระโปรง ชนิดเส้นใยผสม 226-5/1450(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
47 นางสาว สุภาวดี โพธิ์ศรีทอง
89 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 9-1740-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 200-2/195(รบ) 14 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2567
48 นางสาว อริยา สุทธิ์วนิช
182/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 8-1441-2059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 230-10/835(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
49 นาย กรนันท์ ลาลาด
24/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-2579-9448
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 150-8/196(รบ) 10 ก.พ. 2563 9 ก.พ. 2566
50 นาย กฤษณะ ซึงพานิช
190 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-6088-0726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
โมบาย
569/2547
โมบาย 201-2/569(รบ) 14 พ.ค. 2564 13 พ.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565