รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดราชบุรี จำนวน 104 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-6163-9868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้า 265-4/412(รบ) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
2 กลุ่มงานประดิษฐ์ตำบลบ้านคา
136 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 8-7908-4607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (ฝาชี) 304-14/20(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
3 กลุ่มนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 8-6797-7701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย (ประเภทใช้งานทั่วไป) 303-3/45(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
4 กลุ่มแปรรูปกล้วยวัดเพลง
11/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-7165-2585
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยลืมเบรค 311-7/1038(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
5 กลุ่มแม่บ้านจักสานกระเป๋าเส้นพลาสติก
84 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 8-5184-2005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 268-13/20(รบ) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
6 กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านสิงห์
45 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-8458-9167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เต็นท์ปิกนิก
614/2547
เต็นท์ปิกนิก 249-1/614(รบ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
7 กลุ่มรองเท้าหนังแท้นิคม
45/6 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-3236-9650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 220-6/206(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
8 กลุ่มรองเท้าหนังแท้สถาพร
45/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-8825-8861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
รองเท้าหนังแท้
206/2559
รองเท้าหนังวัวแท้ 219-5/206(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
9 กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว
93 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-2294-9234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้ 210-1/240(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
10 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า ผสมน้ำนมบัวหิมะ 234-1/173(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
11 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว
1350/2560
ผลิตภัณฑ์ขัดผิว ผสมน้ำนมบัวหิมะ 235-1/1350(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
12 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
โทเนอร์
908/2554
โทเนอร์ผสมบัวหิมะ 276-2/908(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
13 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมบัวหิมะ 275-3/550(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
14 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมบัวหิมะ 274-3/551(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
15 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมบัวหิมะ 273-4/665(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
16 กลุ่มอาชีพครีมน้ำนมเซรั่มบัวหิมะ
77/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 9-6156-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์นวดหน้า
174/2554
ผลิตภัณฑ์นวดหน้าผสมบัวหิมะ 272-2/174(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
17 กลุ่มอาชีพนิรันพรโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
118 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 8-3313-7319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 305-1/428(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
18 นาง จำเรียง เหมอุดม
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-1880-3758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
มี่สั้ว
307/2547
มี่สั้ว 214-1/307(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
19 นาง ณัฐธภา ทิพย์วัจนะ
10 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-0582-0910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก
48/2557
ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม 231-6/48(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
20 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-3197-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงหมู
103/2555
กุนเชียงหมู 215-2/103(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
21 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-3197-9828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงปลา
104/2555
กุนเชียงปลา 255-2/104(รบ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
22 นาง ณัฐนันท์ ภูริเดชา
119 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 6-3197-2898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงไก่
105/2555
กุนเชียงไก่ 256-1/105(รบ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
23 นาง ธัญพร กิตติเตวิชชะ
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-1841-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผ้าเช็ดหน้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 260-3/611(รบ) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
24 นาง ธัญพร กิตติเตวิชชะ
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทรศัพท์ 8-1841-1179
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 261-11/835(รบ) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
25 นาง นิจทยา วิริยะเกษมสุข
412/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 6-1649-2555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
น้ำปลาหวาน
114/2561
น้ำปลาหวาน 241-1/114(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
26 นาง นิจทยา วิริยะเกษมสุข
412/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 6-1649-2555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
เห็ดนางฟ้าทอดผสมไข่เค็มผง 242-4/1038(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
27 นาง ศศนันท์ ตันประเสริฐ
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-6565-1001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงปลา
104/2555
กุนเชียงปลา 257-3/104(รบ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
28 นาง ศศนันท์ ตันประเสริฐ
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-6565-1001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงไก่
105/2555
กุนเชียงไก่ 258-2/105(รบ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
29 นาง ศศนันท์ ตันประเสริฐ
104 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-6565-1001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กุนเชียงหมู
103/2555
กุนเชียงหมู 312-3/103(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
30 นาง ศิริวรรณ แสงกระจ่าง
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-7531-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 229-5/836(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
31 นาง ศิริวรรณ แสงกระจ่าง
14/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-7531-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
กระโปรง ชนิดเส้นใยผสม 228-9/835(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
32 นาง สมใจ สินธุเจริญ
126 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-4863-5765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 289-12/835(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
33 นาง สุรัชยาน์ โสภา
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-2883-1685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (ตุ๊กตาพวงกุญแจ) 279-19/196(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
34 นาง อุไรรัตน์ ทองรุ่ง
133 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-7736-3254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 309-3/74(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
35 นาง อุไรรัตน์ ทองรุ่ง
133 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-7736-3254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอม 308-3/181(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
36 นางสาว จินตนา แท่งทอง
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-4893-1171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด(สร้อยคอ) 239-3/642(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
37 นางสาว จิ้มลิ้ม ชนะยุทธ
24/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9607-3605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 212-11/417(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
38 นางสาว จิ้มลิ้ม ชนะยุทธ
24/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 8-9607-3605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 211-16/196(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
39 นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
48/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-4176-4897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าขิด
15/2557
ผ้าขิด 213-1/15(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
40 นางสาว ชัยโสภา บางลานศิริกุล
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-9123-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 221-1/39(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
41 นางสาว ชุติมาภร ฉิมพาลี
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์ 9-6169-4561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด
642/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลวด 288-4/642(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
42 นางสาว ชุติมาภร ฉิมพาลี
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 โทรศัพท์ 9-6169-4561
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (พวงกุญแจ) 302-23/196(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
43 นางสาว ญาณิศา บุญอินทร์
97/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-2961-6565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า จากผ้าขาวม้า 277-14/417(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
44 นางสาว ญาณิศา บุญอินทร์
97/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-2961-6565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (หมวก) 278-18/196(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
45 นางสาว รุ่งรัตน์ แซ่ตั้ง
49/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 8-9044-2453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 284-2/381(รบ) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
46 นางสาว วงศ์ศิริ เทพนิมิตร
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คุ้งน้ำวน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-6405-5687
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 218-2/592(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
47 นางสาว วันสิริ ตั้งสุขสันต์
76/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-8665-3293
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า
191/2556
ผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่งด้วยผ้า 240-3/191(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
48 นางสาว ศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
91,93 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1995-7642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมสารสกัดมังคุคและมะขามป้อม 238-2/550(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
49 นางสาว ศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
91,93 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1995-7642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู สูตรอัญชันผสมว่านหางจรเข้ 236-4/92(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
50 นางสาว ศรีประภัสสร เทียนเที่ยง
91,93 ม.- ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 8-1995-7642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผมสูตรผสมน้ำนมข้าว 237-3/93(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567