รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 137 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-2275-8155
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 278-47/421(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
2 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3460-3803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 277-11/23(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
3 กลุ่มเครื่องประดับจินดาพิทักษ์
19 ม.12 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-9837-2895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 236-36/421(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
4 กลุ่มเครื่องประดับหินสี
402/15 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 โทรศัพท์ 0-8454-4014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 271-42/421(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
5 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 8-9828-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 303-2/40(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
6 กลุ่มเจียระไนนิล (Black Ornica)
118/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-1466-2975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 237-37/421(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
7 กลุ่มดอกไม้แห้งจากธรรมชาติ
99/10 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1820-7550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 213-5/24(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
8 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านไล่โว่-สาลาวะ
10/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ 9-8903-8310
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 301-1/609(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์มือถือ 08-9916-3965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 335-9/197(กจ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
10 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-7058-7754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 224-4/17(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
11 กลุ่มนิล ณ กาญจน์ You Art OTOP
44/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 8-8540-9292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ประติมากรรมรูปหล่อ
637/2547
ประติมากรรมรูปหล่อ 218-7/637(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
12 กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 8-9612-2553
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 336-10/197(กจ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
13 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง
99/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1995-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเชือกเกลียว
563/2547
อุปกรณ์ทำความสะอาดจากเชือกเกลียว 243-2/563(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง
99/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-1995-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว
262/2553
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว 244-2/262(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
15 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังขนาย
39/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 8-0656-5558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 348-7/823(กจ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี
49/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 8-3008-9747
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบ 331-3/153(กจ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
230/3 ม.- ซ.- ถ.ท่าเรือ-พระแท่น ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 0-7033-7922
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่ีกรอบ 298-2/153(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถักเชือกร่มและเส้นพลาสติกบ้านเขาน้อย
13 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์ 0-6136-3721
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 323-6/20(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
19 กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย
22/2 ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0-3465-9078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดกรอบรสสาหร่าย กล้วยทอดกรอบรสบาร์บีคิว และกล้วยทอดกรอบรสพิซซ่า 257-6/1038(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
20 กลุ่มหัตถกรรมทำมือตำบลพงตึก
3/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 8-1190-2858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 230-9/195(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
21 กลุ่มอาชีพทองม้วนแม่จรูญ
207 ม.11 ซ.เอื้ออารีย์ ถ.พัฒนากาญจน์ ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-6111-1488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย 227-2/1(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
22 กลุ่มอาชีพผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม
204/154 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1869-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 284-5/412(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
23 กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาบ้านหนองทราย
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์มือถือ 08-6076-6513
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 302-5/20(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
24 นาง กนกกิต กาญจนวิทย์
109 ม.4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์มือถือ 08-1346-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
เครื่องปั้นดินเผาพอร์นชเลน 216-2/931(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
25 นาง กรุงทอง สอนจัทร์
43 ม.1 ซ.ปิยะภัทร ถ.บาลีสงฆ์ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-8101-7654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 315-11/195(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
26 นาง กรุงทอง สอนจันทร์
43/2 ม.1 ซ.ปิยะภัทร ถ.บาลีสงฆ์ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1017-6540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 220-3/20(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
27 นาง กรุงทอง สอนจันทร์
43/2 ม.1 ซ.ปิยะภัทร ถ.บาลีสงฆ์ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1017-6540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 339-8/20(กจ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
28 นาง กรุงทอง สอนจันทร์
43 ม.1 ซ.ปิยะภัทร ถ.บาลีสงฆ์ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1017-6540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 252-4/615(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
29 นาง กรุงทอง สอนจันทร์
43 ม.1 ซ.ปิยะภัทร ถ.บาลีสงฆ์ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-1017-6540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 316-5/615(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
30 นาง กาหลง สังขวรรณะ
112/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์ 8-9214-5601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 222-7/197(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
31 นาง กาหลง สังขวรรณะ
112/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์ 8-9214-5601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 223-3/17(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
32 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 297-8/417(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
33 นาง จันทร์เพ็ญ อำพันพร
89 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 08-1433-7629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 242-6/196(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
34 นาง ณัฐชา หอมหวาน
181/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-1736-2237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 310-62/421(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
35 นาง นภา ทองสุทธา
750/6 ม.2 ซ.เทศบาล17 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์ 0-3461-1078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
แชมพู
92/2552
แชมพู 280-5/92(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
36 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-1587-4908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 233-8/23(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
37 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-1587-4908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 311-63/421(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
38 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 0-1587-4908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ประติมากรรมรูปหล่อ
637/2547
ประติมากรรมรูปหล่อ 312-9/637(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
39 นาง นริตา เจนวีระนนท์
95 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0-1736-9141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 307-59/421(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
40 นาง นุชสรา อ่อนเทศ
109/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 09-3350-1466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ 245-7/10(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
41 นาง บรรเทิง บางอ้อ
224/15 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์มือถือ 08-4-33-1336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 240-40/421(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
42 นาง บุปผา ขำสุวรรณ
70/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-3157-7304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 283-2/19(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
43 นาง ปิยวรรณ ศรแผลง
197 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์ 0-7164-9121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 313-6/418(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
44 นาง ปิยวรรณ ศรแผลง
197 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-7164-9121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 314-10/195(กจ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
45 นาง ปิยวรรณ ศรแผลง
197 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-7164-9121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 221-3/615(กจ) 23 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2567
46 นาง พัชรพรรณ เทยสงวน
99/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-8559-9879
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 291-54/421(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
47 นาง พิมพ์พิมณ มีเท
36/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 โทรศัพท์ 0-6225-9497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 342-64/421(กจ) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
48 นาง พิมพ์วลัญช์ คุ้มวิเชียร
70/36 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 9-8551-4488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 296-1/53(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
49 นาง รุ่งกาญจน์ รักถิ่น
328/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-5294-0381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 286-49/421(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
50 นาง รุ้งสะใบ มูลประหัส
130/3 ม.- ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 8-9088-2880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 235-35/421(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566