รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 146 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 อัมพวัน โบกคำ
92/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 0-8331-6860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 391-13/20(สพ) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
2 กลุ่มแคว้นหัตถศิลป์
1061 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-4263-5166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หัวโขน
221/2547
ประเภทที่ใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 278-1/221(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 9-7054-4034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 306-11/418(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
4 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-0023-0060
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 375-13/418(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
5 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 302-4/17(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 301-6/610(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 0-9312-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 388-7/196(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
8 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 409-15/18(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
9 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 406-13/18(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
10 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 407-14/18(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
11 กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทรศัพท์ 9-2636-9339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 309-5/197(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 286-3/17(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
13 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 299-9/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-10/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 389-8/417(สพ) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
16 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์มือถือ 08-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย เส้นใยประดิษฐ์ 390-5/249(สพ) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ผ้าถุงทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 412-8/610(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
18 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
โสร่งทอมือ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 413-2/924(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
19 กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-7158-4880
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เปล
203/2546
เปล 403-3/203(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
20 กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 0-8715-8480
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชื่อก 404-14/418(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 321-6/8(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 355-8/8(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษสา 285-2/651(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 277-2/180(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์มือถือ 08-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 308-2/424(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์เมืองโบราณอู่ทอง
458 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-6624-6154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 307-17/195(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
27 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 333-7/48(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
28 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 332-7/197(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
29 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 331-6/197(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
30 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 394-12/18(สพ) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
31 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 395-7/610(สพ) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
32 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 303-9/835(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
33 กลุ่มภูทวาร์ศิลปะผ้าประดิษฐ์
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-6353-2753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 310-5/196(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
34 กลุ่มมุ้งแม่บ้านสุพรรณบุรี
95 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-7023-2087
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 351-9/380(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
35 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มทอผ้าตีนจกและผ้าทอพื้นเมืองตำบลบ้านโข้ง
ึ73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1192-4040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
แบบด้ังเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 335-8/48(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบแห้ว 376-4/107(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
37 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบแห้วปลาสลิด 377-5/107(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
38 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบแห้วปลาช่อน 378-6/107(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
39 กลุ่มแม่บ้านหนองตาสามผ้าไทย
22 ม.4 ซ. - ถ. - ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-8188-0529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 363-11/835(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
40 กลุ่มแม่บ้านหนองตาสามผ้าไทย
22 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-8188-0529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 364-4/836(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
41 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองแก
297 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 9-8252-3176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 356-7/9(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
42 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองแก
297 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-1008-9890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 342-5/182(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแก้วทองอาหารไทยจังหวัดสุพรรณบุรีี
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-2851-2305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ 327-2/107(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
44 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้บ้านทัพหลวง
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-4884-6821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 276-4/45(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
45 กลุ่มสยามทวาร์อู่ทอง
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1239-8351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 405-9/417(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
46 กลุ่มสยามทวาร์อู่ทอง
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1239-8351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 415-7/193(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
47 กลุ่มอาชีพตุ๊กตาไทยทรงดำบ้านดอน
298 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-8716-3103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 360-6/422(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
48 กลุ่มอาชีพบ้านกรวด
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-2635-3302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 414-12/39(สพ) 25 เม.ย. 2567 24 เม.ย. 2570
49 กลุ่มอาชีพสตรีศาลาขาว
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-6554-9261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 358-9/24(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
50 กลุ่มอาชีพสตรีศาลาขาว
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-6554-9261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 359-5/422(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567