รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 123 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 บริษัท เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา จำกัด
26/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 9-5689-5455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 264-5/10(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
2 กลุ่มแคว้นหัตถศิลป์
1061 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-4263-5166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หัวโขน
221/2547
ประเภทที่ใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 278-1/221(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 9-7054-4034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 306-11/418(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
4 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-7971-4895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 213-4/412(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
5 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว
44 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-7971-4895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมอนอิง
199/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน เส้นใยประดิษฐ์ ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ แบบแยกซักปลอกหมอนอิงและไส้หมอน 235-1/199(สพ) 19 ก.ย. 2563 18 ก.ย. 2566
6 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 195-4/196(สพ) 23 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2566
7 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 199-2/609(สพ) 23 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2566
8 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 197-5/18(สพ) 23 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2566
9 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 302-4/17(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 301-6/610(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 256-7/18(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
12 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้ สีขาว) 257-8/18(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
13 กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทรศัพท์ 9-2636-9339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 309-5/197(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 212-2/381(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
15 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 224-4/610(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
16 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 220-4/197(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
17 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 221-2/417(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
18 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
โสร่งทอมือ
924/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 230-1/924(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
19 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 237-3/249(สพ) 19 ก.ย. 2563 18 ก.ย. 2566
20 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าปัก
249/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 238-4/249(สพ) 19 ก.ย. 2563 18 ก.ย. 2566
21 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 286-3/17(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 299-9/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-10/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านผึ้งหลวง
176 ม.11 ซ.- ถ.- ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-1010-7290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 198-5/48(สพ) 23 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2566
25 กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-7158-4808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เปล
203/2546
เปล 248-2/203(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
26 กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-7158-4808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกโพลีเอสเตอร์ 251-7/418(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษสา 285-2/651(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 277-2/180(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
29 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์มือถือ 08-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 308-2/424(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
30 กลุ่มผลิตภัณฑ์เมืองโบราณอู่ทอง
458 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-6624-6154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 307-17/195(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
31 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 225-5/610(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
32 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 219-6/18(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
33 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 303-9/835(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
34 กลุ่มผู้ผลิตจักสานผักตบชวา
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-9550-4173
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 246-7/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
35 กลุ่มภูทวาร์ศิลปะผ้าประดิษฐ์
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-6353-2753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 310-5/196(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
36 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบแห้ว) 188-1/107(สพ) 23 ก.พ. 2563 22 ก.พ. 2566
37 กลุ่มรองเท้าสตรี
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-1986-8462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
รองเท้าหนังเทียม
596/2559
รองเท้าหนังเทียม 215-1/596(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้บ้านทัพหลวง
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-4884-6821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 276-4/45(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
39 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพื้นบ้าน
16 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-8971-4215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 267-7/380(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
40 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ
102/4 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-6753-3481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 223-3/610(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
41 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ
102/4 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-6753-3481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 258-6/48(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
42 กลุ่มสัมมาชีพจักสานผักตบชวาตำบลโคกช้าง
60/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9259-9792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 244-5/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
43 กลุ่มสุมินตราผ้ามัดย้อม
72 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1751-6381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 272-2/52(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
44 กลุ่มหัตถกรรมชุมชนตลาดบ้านทึง
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-3316-2686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 245-6/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
45 กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
8/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 6-3214-2009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 243-4/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
46 กลุ่มอาชีพบ้านกรวด
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-2635-3302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 265-8/39(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
47 กุลญาเบญจรงค์ 1999
141/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 9-4463-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 263-4/10(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
48 นาง กชกุล ธัญญสุตต์
277 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6809-8854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 222-3/417(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
49 นาง เกสรา ปลัดศรีช่วย
105/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-9548-5327
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่กรอบนายก 205-3/153(สพ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
50 นาง ไกรพิชญ์ นิ่มอนงค์
81/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 9-4543-9408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 294-15/195(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565