รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 146 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 บริษัท เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา จำกัด
26/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 9-5689-5455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 264-5/10(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
2 กลุ่มแคว้นหัตถศิลป์
1061 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-4263-5166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
หัวโขน
221/2547
ประเภทที่ใช้เป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึก 278-1/221(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 9-7054-4034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 306-11/418(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
4 กลุ่มจักสานเชือกมัดฟางชุมชนวัดบ้านทึง
38/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-0023-0060
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 375-13/418(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
5 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 302-4/17(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 301-6/610(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 0-9312-9468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 388-7/196(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
8 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 256-7/18(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
9 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 9-8289-0459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้ สีขาว) 257-8/18(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
10 กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
24 ม.13 ซ.- ถ.- ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170 โทรศัพท์ 9-2636-9339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม 309-5/197(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 286-3/17(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
12 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 299-9/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-10/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
14 กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-7158-4808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เปล
203/2546
เปล 248-2/203(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
15 กลุ่มเปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์
86 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 8-7158-4808
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกโพลีเอสเตอร์ 251-7/418(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
16 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 321-6/8(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 355-8/8(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์มือถือ 08-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 308-2/424(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษสา 285-2/651(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
20 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
977/14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-6893-0329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 277-2/180(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์เมืองโบราณอู่ทอง
458 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-6624-6154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 307-17/195(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
22 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 333-7/48(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
23 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 332-7/197(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
24 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 331-6/197(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
25 กลุ่มผ้าทอเฮือนไทดำบ้านดอน
173 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-8458-2266
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 303-9/835(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
26 กลุ่มผู้ผลิตจักสานผักตบชวา
24 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-9550-4173
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 246-7/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
27 กลุ่มภูทวาร์ศิลปะผ้าประดิษฐ์
40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-6353-2753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 310-5/196(สพ) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
28 กลุ่มมุ้งแม่บ้านสุพรรณบุรี
95 ม.17 ซ.- ถ.- ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-7023-2087
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 351-9/380(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มทอผ้าตีนจกและผ้าทอพื้นเมืองตำบลบ้านโข้ง
ึ73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1192-4040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
แบบด้ังเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 335-8/48(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบแห้ว 376-4/107(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
31 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบแห้วปลาสลิด 377-5/107(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
32 กลุ่มแม่บ้านเกษตรวังยาง
31/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ 8-6405-1346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบแห้วปลาช่อน 378-6/107(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
33 กลุ่มแม่บ้านหนองตาสามผ้าไทย
22 ม.4 ซ. - ถ. - ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-8188-0529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 363-11/835(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
34 กลุ่มแม่บ้านหนองตาสามผ้าไทย
22 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-8188-0529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 364-4/836(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
35 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองแก
297 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 9-8252-3176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 356-7/9(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
36 กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองแก
297 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-1008-9890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 342-5/182(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
37 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแก้วทองอาหารไทยจังหวัดสุพรรณบุรีี
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-2851-2305
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบดิบ 327-2/107(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้บ้านทัพหลวง
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-4884-6821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 276-4/45(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
39 กลุ่มส่งเสริมอาชีพพื้นบ้าน
16 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 9-8971-4215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
มุ้ง
380/2547
ประเภทมุ้งสี่เหลี่ยม 267-7/380(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
40 กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ
102/4 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 8-6753-3481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้าจก
48/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 258-6/48(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
41 กลุ่มสัมมาชีพจักสานผักตบชวาตำบลโคกช้าง
60/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9259-9792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 244-5/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
42 กลุ่มสุมินตราผ้ามัดย้อม
72 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1751-6381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 272-2/52(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
43 กลุ่มหัตถกรรมชุมชนตลาดบ้านทึง
32 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 8-3316-2686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 245-6/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
44 กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา
8/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 6-3214-2009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 243-4/39(สพ) 8 มี.ค. 2564 7 มี.ค. 2567
45 กลุ่มอาชีพตุ๊กตาไทยทรงดำบ้านดอน
298 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 0-8716-3103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 360-6/422(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
46 กลุ่มอาชีพบ้านกรวด
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-2635-3302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 265-8/39(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
47 กลุ่มอาชีพสตรีศาลาขาว
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-6554-9261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 358-9/24(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
48 กลุ่มอาชีพสตรีศาลาขาว
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-6554-9261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 359-5/422(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
49 กุลญาเบญจรงค์ 1999
141/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 9-4463-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 263-4/10(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
50 นาง กชกุล ธัญญสุตต์
277 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 0-8680-9885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 381-7/417(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566